Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
...
189.075 €

bd-ul Timisoara, Mall Plaza - 4 camere si curte proprie de 90mp, 2 bai, pozitionat pe EST si SUD, strada serg. Cutieru Alexandru nr. 32, sector 6,finisat la cheie cu finisaje alese de catre cumparator

Suprafata 204 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, 24 May, 16:00
...
88.900 €

Drumul Taberei - Plazza- Moghioros, parter/4, bloc F, fara imbunatatiri, balcon, zona linistita, vedere dubla, subsol incalzit, pe mijloc,necesita renovare completa, semistradal

Suprafata 88 mp An 1964 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 31 May, 15:19
...
159.000 €

apartament deosebit de 4 camere decomandat de vanzare, situat pe Str. Liviu Rebreanu intre Metrou 1 Decembrie 1918 si Republica, renovat total, 2 locuri de parcare subterane, mobilat, utilat pe comanda,

Suprafata 117 mp An 2009 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
99.000 €

Emil Racovita stradal, ctie 1982, cf1, etaj 1, balcon inchis, 2gr. sanitare, bucatarie patrata 10mp, vedere spate fara zgomot, zona verde civilizata, scoli,gradinite aproape, cadastru, intabulare neg

Suprafata 85 mp An 1982 Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 May, 12:54
...
109.000 €

cf. 1, semidec. 3/10, an constr. 1980, sup. 83 mp, 2 gs, curat, fara imb, contorizat, stradal, civilizat, intrare dubla (Iancului - Pantelimon). Acte la zi, exclus agentii, pret discutabil.

Suprafata 83 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 30 May, 15:40
...
240.000 €

Piata Unirii- Fantana Mare, apartament 4 camere, etaj 5, decomandat, suprafata 95 mp, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, bloc monolit, constructie 1990,

Suprafata 95 mp An 1990 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 22 May, 11:47
...
113.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Iancului, reper Liceul Iulia Hasdeu, confort 1 decomandat, avand suprafata de 88 mp, cu 2 bai si 2 balcoane. Locuinta este situata la etajul 9,...

Suprafata 77 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:53
...
125.000 €

Colentina, Rascoala 1907 colt cu str Poiana cu Aluni, pe colt, parter din 10, pretabil activitate comerciala, birou, cabinet, 85 mp utili, doua grupuri sanitare, bloc reabilitat, constructie 1987

Suprafata 85 mp An 1987 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 22 May, 23:54
...
72.999 €

4 camere Militari, str. Rosia Montana, Cetatea de Balta, cf. 1, semidec., 1968, supraf. 86,51 mp, et.4/4, necesita renovare in tot ap., nemobilat/ neutilat, 5 min. pana la P-ta Veteranilor / Gorjului,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 02 Jun, 17:06
...
176.000 €

bloc reabilitat, an constructie 1987, decomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, 2 ac,

Suprafata 96 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
485.000 €

garaj, curte, boxa, cf, liber stare buna, pret 485.000 euro, comision ag. 3,5%+tva fact., constructie 1973, curte, disponibil imediat, rog seriozitate,

Suprafata 157 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 29 May, 08:37
...
124.000 €

va oferim un apartament de 4 camere cu un mare potential, 89 mp, cf. 1/dec, bloc monolit construit in 1993, etaj 9, o parte acoperit de etaj tehnic. Bloc recent reabilitat termic, terasa nou schimbat,

Suprafata 89 mp An 1993 Decomandat Etaj 9 din 9 M 17 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
104.000 €

apartament 4 camere, etaj 4/P+7, imobil din 1937- risc seismic, are 95 mp utili+ 2 balcoane de 9 mp (104 mp totali), boxa de 2.30 mp, baie+ wc serviciu, centrala termica,

Suprafata 104 mp An 1937 Decomandat Etaj 4 din 7 M 7 min.
Bucuresti, 01 Jun, 13:33
...
77.500 €

cf.1 decomandat, 4/4, fara probleme cu terasa, 79 mp,bloc 1972, 2 bai un balcon, liber, termopan integral, nelocuit, acte la zi se accepta credit, usor negociabil,clasa energetica A

An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 01 Jun, 09:11
...
114.000 €

decomandat, eta j 6/10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parchet, termopan, usa metalica, usi noi , contorizat individual, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.

Suprafata 87 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 23 May, 15:45
...
239.000 €

Piata Victoriei, 4 camere total decomandat, bloc 1994, etaj 1/11, vedere mixta, Sup.totala 104mp, 2 balcoane, 2 bai, fara imbunatatiri, toate actele la zi, pret discutabil.

Suprafata 104 mp An 1994 Decomandat Etaj 1 din 11 M 3 min.
Bucuresti, 26 May, 14:24
...
116.000 €

chiar pe Cozla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata, teava de gaz pe scara,

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 17:51
...
216.000 €

Proiectul Ramura Jiului 2 este un proiect cochet, de mici dimensiuni, aflat in cartierul Drumul Taberei intr-o zona linistita, verde, cu regim mic de inaltime. Acces rapid catre toate facilitatile.

Suprafata 152 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 3 M 13 min.
Bucuresti, 18 May, 16:40
...
165.000 €

confort 1 decomandat, 97mp, etajul 7/8, bloc 1989 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, instalatii noi, partial mobilat, 2 gr sanitare si 1 balcon, merita vazut !

M 7 min.
Bucuresti, 23 May, 08:05
...
104.900 €

bloc retras, centrala de apartament, partial mobilat si utilat, multiple imbunatatiri,1balcon, 2 gr. sanitare,1 min. parc,lac,um,ac, liber, comision agentie 2%,vecinatati: Obor, Pipera,Lacul Tei, Fundeni

Suprafata 96 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 29 May, 15:29
...
132.000 €

Apartament de 4 camere cu 2 balcoane si 2 grupuri sanitare, bucataria spatiosa. Apartamentul este decomandat, renovat, instalatii schimbate, se poate vinde si cu mobila daca se doreste. Liber

Suprafata 85 mp An 1984 Decomandat M 16 min.
Bucuresti, 26 May, 09:34
...
139.900 €

4 camere confort 1 decomandat etaj 2/4 mobilat, utilat complect, bloc reabilitat, curat 81 mp, bloc 1978 pret negociabil

Suprafata 81 mp An 1978 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 Jun, 07:15
...
125.000 €

Apartamentul face parte dintr-un proiect cu un concept rezidential ce ofera locatarilor o locatie excelenta, imbinand inalte standarde de calitate cu finisaje premium.Spatiile sunt impartite functional...

Suprafata 100 mp An 2015 Etaj 5 din 6
Bucuresti, 22 May, 08:55
...
190.900 €

finalizat, 0% comision, 1 min. fata de metrou Mihai Bravu, 4 camere 116 mp, parcare subterana contra cost, bloc nou tip monolit, centrala proprie. 10 minute pana la parcul Tineretului.

Suprafata 116 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 3 din 17 M 2 min.
Bucuresti, 02 Jun, 10:30
...
107.900 €

Agentie imobiliara comision 2 %, etaj 7/8, bloc 1984, termopan integral, gresie peste tot, 2 bai cu cabina dus, loc parcare ADP, se preda noului proprietar, intabulare, teava de gaz pe scara,

An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 03 Jun, 09:10
...
90.000 €

Rosia Montana, vand apartament 4 camere, Militari, in spate la Piata Veteranilor, Str. Rosia Montana, an de constructie 1972, decomandat, etaj 4/4 (fara lift), terasa blocului refacuta,

Suprafata 80 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 01 Jun, 19:20
...
95.000 €

Lucretiu Patrascanu intersectie Sadului, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara curata, liber, situat la 5 min. metrou

Suprafata 82 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 13:02
...
42.000 €

4 camere, recent renovat, detine centrala gaze, este langa statia de tramvai nr. 8 si 32, 15 min. de Piata Unirii,

Suprafata 52 mp An 1977 Etaj 4 din 4
Bucuresti, 03 Jun, 10:52
...
1.500.000 €

Adiacent Piata Victoriei, apartamente 2,3,4 cam la alegere etajul finalizare septembrie 2023, amenajari de lux, preturii incepand de la 310000 e+tva,-1500000 e+TVA,Rog seriozitate, fara comision cump

An 2022 Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 29 May, 08:45
...
420.000 €

Va propunem la vanzare un apartament frumos si functional in complexul rezidential Central Park, langa Parcul Circului. Apartamentul cu o suprafata de 167 mp si este situat la etajul 5/11 al unui imobil...

Suprafata 167 mp An 2008 Decomandat Etaj 5 din 11 M 3 min.
Bucuresti, 01 Jun, 17:09
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
94.743 €

PRET PROMOTIONAL! Va propunem spre vanzare apartament spatios de 3 camere, cu o terasa impresionanta, in zona Titan - Theodor Pallady, FINALIZAT. Componenta: hol de acces, bucatarie inchisa, living spatios,...

Suprafata 108 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 14 min.
Bucuresti, 31 May, 10:36
...
140.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, ap. cu 4 camere, decomandat, situat la et. 5/5, suprafata totala 86 mp, 2 gr. sanitare cu aerisire in exterior, la o distanta de 10 minute fata de metrou Nicolae Grigorescu,

Suprafata 86 mp An 2024 Decomandat Etaj 5 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:39
...
257.000 €

oportunitate, apartament de 4 camere decomandat, spatios situat intr-un bloc pe bdul Unirii, zona fantani, Piata Constitutiei. Apartamentul este curat, intretinutl, avand vedere mixta, intrare stradala,

Suprafata 97 mp An 1992 Decomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 24 May, 09:04
...
119.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 4 camere ce se afla la etajul 1 din 4 al unui bloc situat in Drumul Taberei zona Favorit.

Suprafata 94 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 31 May, 00:46
...
118.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in zona BASARABIA, reper Spitalul Ilfov, confort 1 sporit decomandat, avand suprafata totala de 90 mp si utila de 84mp, cu doua bai si doua balcoane....

Suprafata 90 mp An 1984 Decomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:51
...
850.000 €

Va propunem spre vanzare duplex format din etajul 4 si etajul 5(un apartament pe nivel). Proprietarul a optat ,la etajul 4 pentru functionare birou,iar la etajul 5 pentru rezidenta personala.Duplexul...

Suprafata 261 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, 28 May, 09:00
...
655.000 €

ap. 5 cam. tip duplex 181 mp utili etaj 3 si 4 + terasa, neamenajat, liber cf, garaj subteran 2 masini, constr. 1996, cf, pret 655.000 euro, comision 3,5 % + TVA fact., rog seriozitate

Suprafata 181 mp An 1996 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 29 May, 08:37
...
254.000 €

apartament de 4 camere (sup. utila 112 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Palataul Cotroceni). pret FARA Tva.

Suprafata 112 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 01 Jun, 08:10
...
105.000 €

Vand apartament de 4 camere, aflat intr-o oaza de liniste, siguranta si verdeata in cartierul Militari, zona Piata Gorjului. Apartamentul se afla amplasat int-un bloc a carei structura de rezistenta...

Suprafata 83 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 2 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:54
...
189.075 €

Bd-ul Timisoara, str. Serg. Cutieru Alexandru, nr. 32, Mall Plaza, 4 camere cu curte proprie 90mp, parter, 2 bai, finisat la cheie, pereti din caramida, bloc finalizat, centrala proprie, comision 0%.

Suprafata 192 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6 M 14 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
80.000 €

Vanzare apartament 4 camere, situat la etajul 3/5 al unui imobil edificat in anul 1950, in zona Unirii/Mitropolie. Imobilul are risc seismic 2. Apartamentul este renovat, mobilat si utilat, are...

Suprafata 77 mp An 1950 Semidecomandat Etaj 3 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:29
...
438.000 €

Va propunem spre achizitie un apartament cu 6 camere situat in zona Cotroceni la etajul 1, intr-un imobil D+P+1+M. Vila interbelica cu elemente Brancovenesti, inaltimea camerelor este de 3.5m. Intrare...

Suprafata 192 mp An 1930 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, 28 May, 08:05
...
116.000 €

Mihai Bravu la 3 minute de Bucur Obor al doilea bl din strada, 4 camere cf 1 sp, parter /10 semidec, 93 mp, balcon pe toata suprf, apart ,cu intrare din strada, liber ,bun pt locuit, cabinet, etc

Suprafata 93 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 4 min.
Bucuresti, 31 May, 17:46
...
95.000 €

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,...

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 02 Jun, 18:02
...
250.000 €

etaj 1/2, curte 103 mp in folosinta, parcare 2 masini in curte. Centrala de ap., se vinde mobilat utilat complet cf, pret 250.000 euro, comision 3,5% + TVA fact., rog seriozitate eliberabil la 15.06.

Suprafata 144 mp Decomandat Etaj 1 din 2
Bucuresti, 29 May, 08:35
...

Romconsulting are placerea sa prezinte spre vanzare imobilul Novos. Proprietatea este o cladire cu 11 etaje, 51 apartamente, un spatiu comercial generos, avand acces direct la Bulevardul Unirii;

An 1990 Decomandat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 13:24
...
125.000 €

stradal, etaj 5 din 10, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, stradal, bloc, 5 min Metrou, fara imbunatatiri, pretabil birou/locuit, vedere stradala, compartimentare deosebita,

Suprafata 93 mp An 1979 Circular Etaj 5 din 10
Bucuresti, 26 May, 08:55
...
72.000 €

cf. 2, semidecomandat, etaj 8/10, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, 2 AC, renovat, se vinde semimobilat. La 3 minute de metrou,

Suprafata 63 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 29 May, 11:22
...
300.000 €

Apartament 4 camere, 3 terase 105mp, singurul pe palier, finisat complet, dormitor cu dressing si baie proprie, 3 grupuri sanitare. Zona de case, linistita, vedere libera, 0% comision de la cumparator

Suprafata 215 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 M 10 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.389
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.603
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.250