Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
...
155.000 €

imobil cu 2 lifturi, vedere parc, 3 balcoane, 2 debarale, costuri intretinere mici. Vecinatati: Primaverii, Beller, Floreasca, Aviatiei, Stefan cel Mare.

Suprafata 79 mp An 1964 Circular Etaj 8 din 11
Bucuresti, 30 May, 08:05
...
278.980 €

Piata Unirii, vedere Dambovita, 4 cam. lux, monolit, et. 3/10, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, parcare, amenajat de la caramida, liber, fara ipoteci

Suprafata 110 mp An 1992 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 31 May, 14:44
...
93.000 €

Brancoveanu Gazarului et 3/4 dec bloc 1978, termopan peste tot inclusiv balcon, parchet, curat , liber, zona civilizata, scara curata, scoala ,gradinita spital, liber, necesita zugraveala. cadastru intabulare

Suprafata 90 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
130.000 €

Eurocity Home va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere decomandat, liber, etajul 1/4.. Apartamentul nu are imbunatatiri, luminos,scara blocului foarte curata si luminoasa.

Suprafata 82 mp An 1967 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Jun, 10:35
...
125.000 €

str. Odei 76, constr. 2022, ap. 4 cam. in imobil P+8, dec., et. 1/8, su totala 99 mp, 2 dormitoare, 2 bai, balcon 5,60 mp, finisaje premium. Pretul afisat nu contine TVA,

Suprafata 99 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
125.000 €

policlinica Titan, stradal, vav strandul Cara, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, geam baie, liber

Suprafata 82 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 12:03
...
86.000 €

4 camere 2 grupuri sanitare, 2 din 8, gresie faianta, parchet termopan, mobilat utilat, liber, semistradal, cadastru intabulare, st 90 mp aproape de piata Rahova,

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 31 May, 08:01
...
189.000 €

ID intern: 315004. Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona , reper piata Dorobanti, intr-un imobil construit in anul 1977, disponibil la etajul...

Suprafata 82 mp An 1977 Decomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 02 Jun, 11:37
...
250.000 €

vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc monolit, loc parcare, ideal firma/locuit,

Suprafata 100 mp An 1995 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 05 Jun, 11:51
...
475.000 €

Vanzare parter vila construita in 1940, 231mp utili, 100mp curte, garaj, 3 locuri parcare, tavane inalte, centrala termica, permite mai multe destinatii: rezidential, activitati de birou, restaurant.

Suprafata 231 mp An 1940 Circular Etaj parter din 1 M 5 min.
Bucuresti, 05 Jun, 16:23
...
99.963 €

oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere Tei, pe strada Alexandru cel Bun, suprafata 90 mp, etaj 8/8, bloc construit in anul 1984, 2 grupuri sanitare, finisat parchet, gresie, faianta, termopan,...

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 01 Jun, 08:55
...
125.000 €

Bd. Nicolae Grigorescu, Policlinica Titan, stradal, vav strandul Cara, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, geam baie, centrala termica, liber

Suprafata 83 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
...
125.000 €

stradal, etaj 5 din 10, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, stradal, bloc, 5 min Metrou, fara imbunatatiri, pretabil birou/locuit, vedere stradala, compartimentare deosebita,

Suprafata 93 mp An 1979 Circular Etaj 5 din 10
Bucuresti, 26 May, 08:55
...
120.000 €

vand apartament 4 camere zona parc Sebastian, str. Ileana Cosanzeana, bloc 1987, decomandat, suprafata utila 92 mp, suprafata construita 110 mp, etaj 6/8

Suprafata 92 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 15:09
...
300.000 €

Apartament 4 camere, 3 terase 105mp, singurul pe palier, finisat complet, dormitor cu dressing si baie proprie, 3 grupuri sanitare. Zona de case, linistita, vedere libera, 0% comision de la cumparator

Suprafata 215 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 M 10 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
160.000 €

Apartament de 4 camere la intersectia Calea Vitan cu sos Mihai Bravu, Kaufland (20 m), o statie de Mall Vitan (500 m). Reper Kaufland, semidecomandat, avand suprafata de 86 mp, cu 2 bai. Locuinta este...

Suprafata 86 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
...
72.000 €

cf. 2, semidecomandat, etaj 8/10, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, 2 AC, renovat, se vinde semimobilat. La 3 minute de metrou,

Suprafata 63 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:27
...
98.000 €

Direct proprietar vand apartament 4 camere in bloc reasbilitat termic, decomandat, cu suprafata totala de 75 mp, plus o boxa de 12 mp la subsolul blocului care se regaseste si in contractul de vanzare-cumparare....

Suprafata 80 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 06 Jun, 11:34
...
104.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Pantelimon Delfinului, la 6 minute de metrou Costin Georgian, reper Scoala Gimnaziala nr 62, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 80 mp,...

Suprafata 72 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 17 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:52
...
360.000 €

Vanzare apartament de 4 camere in zona Nordului -Aviatiei la etajul 1, decomandat, cu 3 balcoane in suprafata totala de 165 mp plus spatiu mare de parcare la subsolul blocului. Bucataria (in suprafatata...

Suprafata 120 mp An 2000 Decomandat Etaj 1 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:30
...
114.000 €

5 minute metrou si parc IOR, decomandat, bloc 4 etaje, situat la etajul 1,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr sanitare, geam la baie.

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 31 May, 13:02
...
95.000 €

5 minute metrou, 2 gr. sanitare, bloc reabilitat, curat, vecini linistiti, liber, toate actele, necesita renovare

Suprafata 82 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:24
...
74.000 €

4 camere confort 2 decomandat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 70 mp An 1971 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:55
...
104.000 €

apartament 4 camere, etaj 4/P+7, imobil din 1937- risc seismic, are 95 mp utili+ 2 balcoane de 9 mp (104 mp totali), boxa de 2.30 mp, baie+ wc serviciu, centrala termica,

Suprafata 104 mp An 1937 Decomandat Etaj 4 din 7 M 7 min.
Bucuresti, 01 Jun, 13:33
...
279.900 €

Piata unirii, Splaiul Independentei, 4 cam., decomandate 105 mp, etaj 6/7, vedere mixta, liber de persoane, hol locuibil, acte la zi

Suprafata 104 mp An 1988 Decomandat Etaj 6 din 8 M 3 min.
Bucuresti, 31 May, 14:44
...
319.990 €

Vand apartament de 4 camere, transformat in 3 camere, cu vedere la Parcul Izvor si Palatul Parlamentului, in zona Piata Unirii, cu o suprafata utila de 101 mp, etaj 4/6, an 1990, pret negociabil.

Suprafata 101 mp An 1990 Decomandat Etaj 4 din 6 M 3 min.
Bucuresti, 03 Jun, 13:57
...
145.000 €

ID intern: 315288. Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Dristor, reper Ramnicu Valcea, intr-un imobil construit in anul 1986, disponibil la etajul...

Suprafata 75 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:13
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 30 May, 10:39
...
195.000 €

decomandat, et1, const 1986, imbunatatiri, g +f+p, termopan, instalatii electrice si sanitare schimbate, izolare interioara, 2 bai, 2 balcoane, usa metalica, se preteaza avocatura, notariat, disc.

Suprafata 92 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:13
...
130.203 €

Birou vanzari dezvoltator Titan - Theodor Pallady - Comision 0%! Va prezentam spre vanzare un apartament cu 2 camere, avand o suprafata utila de 99,74 mp cu terasa de 42,21 mp, disponibil intr-un imobil...

Suprafata 141 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 08:01
...
97.000 €

Direct proprietar vand apartament 4 camere in bloc reasbilitat termic, decomandat,cu suprafata totala de 75 mp,plus o boxa de 12 mp la subsolul blocului care se regaseste si in contractul de vanzare-cumparare....

Suprafata 87 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 06 Jun, 16:15
...
116.000 €

chiar pe Cozla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata, teava de gaz pe scara,

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 11:30
...
125.000 €

Apartament 4 camere Drumul Taberei, metrou Tudor Vladimirescu, comision 0 !

Suprafata 87 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 05 Jun, 16:45
...
320.000 €

De vanzare penthouse pe aleea Tomesti langa spitalul Alexandru Obregia cu o terasa superba de 140 mp si suparata totala de 316 mp , cu 2 locuri de parcare subterane , se poate vinde mobilata utilat.

Suprafata 316 mp Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 13:14
...
360.000 €

luminos, panorama superba, structura rezistenta deosebita, zona verde, rezidenta sau birou, in imediata vecinatate scoli bune, unitati medicale, mijloace transport, toate facilitatile urbane,

Suprafata 98 mp An 1989 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 00:08
...
114.000 €

decomandat, eta j 6/10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parchet, termopan, usa metalica, usi noi , contorizat individual, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.

Suprafata 87 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 23 May, 15:45
...
98.800 €

Vectorial Broker va prezinta la vanzare un apartament de 4 camere in zona Titan/Theodor Pallady, reper Ozana-Str Mizil intersectie cu Str. Prevederii confort 1 decomandat, avand suprafata de 81 mp, cu...

Suprafata 77 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:51
...
124.900 €

apartament 4 camere, 85 mp, boxa 25 mp, decomandat, renovat 2021, imbunatatiri de calitate superioara si bun gust, ucatarie mobilata si utilata, loc de parcare, RATB, magazine, scoli,

Suprafata 85 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 31 May, 09:35
...
159.000 €

Comision 0 % Cumparator ! Apartament sau Birou,o Investitie in zona Parcil Carol !!! Zona: Carol, str. Cornelia 6, sector 4 Pret: 159000 EUR Etaj: D/2 Numar camere: 4 Confort: 1 Compartimentare: decomandat...

Suprafata 107 mp An 1936 Decomandat Etaj demisol din 2 M 13 min.
Bucuresti, 31 May, 11:42
...
132.000 €

Apartament de 4 camere cu 2 balcoane si 2 grupuri sanitare, bucataria spatiosa. Apartamentul este decomandat, renovat, instalatii schimbate, se poate vinde si cu mobila daca se doreste. Liber

Suprafata 85 mp An 1984 Decomandat M 16 min.
Bucuresti, 26 May, 09:34
...
385.000 €

apartament 4-5 camere, parter/D+P+2E, in vila renovata in 2010, fatada a fost termoizolata, 78 mp utili+ 2 balcoane 6 mp+ dormitor si baie la Demisol in suprafata de 23 mp, suprafata totala 107 mp.

Suprafata 107 mp An 1950 Semidecomandat Etaj parter din 2 M 13 min.
Bucuresti, 31 May, 12:57
...
115.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 4 camere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, decomandat, 97 mp, situat la etajul 9/11, bloc reabilitat, intrare stradala, toate actele. Petru mai multe...

Suprafata 97 mp An 1978 Decomandat Etaj 9
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
95.000 €

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, liber

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
95.000 €

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,...

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:34
...
250.000 €

etaj 1/2, curte 103 mp in folosinta, parcare 2 masini in curte. Centrala de ap., se vinde mobilat utilat complet cf, pret 250.000 euro, comision 3,5% + TVA fact., rog seriozitate eliberabil la 15.06.

Suprafata 144 mp Decomandat Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 09:00
...

Romconsulting are placerea sa prezinte spre vanzare imobilul Novos. Proprietatea este o cladire cu 11 etaje, 51 apartamente, un spatiu comercial generos, avand acces direct la Bulevardul Unirii;

An 1990 Decomandat M 19 min.
Bucuresti, azi, 17:33
...
485.000 €

garaj, curte, boxa, cf, liber stare buna, pret 485.000 euro, comision ag. 3,5%+tva fact., constructie 1973, curte, disponibil imediat, rog seriozitate,

Suprafata 157 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 09:04
...
118.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere intr-o zona privilegiata in Berceni la 5 minute de metrou Aparatori, reper Universitatea Spiru Haret, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de...

Suprafata 85 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:54
...
176.000 €

bloc reabilitat, an constructie 1987, decomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, 2 ac,

Suprafata 96 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8 M 2 min.
Bucuresti, azi, 17:26
...
92.500 €

Comision 0% cumparator! Rate fara dobanda direc la Proprietar!!! Zona: Grivita, Calea Grivitei 216, sector 1 Pret: 92500 EUR Etaj: 3/13 Numar camere: 4 Confort: 1 Compartimentare: decomandat Suprafata...

Suprafata 69 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 13 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:20
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.464
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.695
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.334