ALEXANDRU & GHEORGHE - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Declaratii notariale

Declaratiile date în fata notarului public sunt supuse regimului art.326 Cod Penal, privind falsul în declaratii, care prevede ca „Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau unei unitati în care aceasta îsi desfasoara activitatea în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

 

Galerie foto
  • ...