ALEXANDRU & GHEORGHE - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Copii legalizate

  • În baza art. 151 din Legea 36/1995 a notarilor publici ?i activită?ii notariale notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, astfel cum au fost emise în starea lor iniţială, după confruntarea copiei cu originalul.
  • Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.
  • Orice persoană se poate prezenta cu un înscris original, inclusiv înscrisuri sub semnătură privată, pentru efectuarea unui copii legalizate.
  • În cazul legalizării copiei de pe acte de identitate, de?inătorul actului de identitate trebuie să se prezinte în fa?a notarului public ?i să men?ioneze scopul în care urmează a fi folosită copia.
  • Se pot elibera copii legalizate din arhivele notariale, pentru orice actele eflate în original în arhiva biroului notarial, acestea fiind valabile 6 luni. Copii legalizate din arhiva biroului notarial de pe actele emise de notarul public se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi celor care justifică un drept sau un interes legitim. Fotocopierea se face de pe originalul din arhivă, cu toate menţiunile şi modificările aduse originalului până la data eliberării copiei legalizate.
  • În vederea legalizării copiei unui înscris original întocmit într-o altă limbă decât cea română, acel înscris va fi tradus în limba română de un traducător şi interpret autorizat. Copia legalizată de pe înscrisul original, însoţită de traducerea în limba română, va fi eliberată părţii în numărul de exemplare solicitat.
Galerie foto
  • ...