Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Colentina, Obor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Colentina-Obor
...
72.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, stradal, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 50 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 13 min.
Bucuresti, azi, 17:30
...
46.500 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

Suprafata 37 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:38
...
62.000 €

9/10, cf. 1, semidec, 52 mp, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, posibilitate de montare centrala, g, f, p, t, usa metal, aer conditionat, geam la...

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:38
...
80.000 €

ap. cochet, mobilat, utilat, decent, balcoane inchise, 52.24 mp, et. 7/13, dubla izolatie, 2 lifturi, parcari subterane, magazine la parter, STB Spitalul Fundeni,

Suprafata 52 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 7 din 13
Bucuresti, azi, 18:10
...
70.000 €

parc Plumbuita, renovat 2021, et. 4/4, cf. 1, dec., 55 mp, bloc 1985, reabilitat termic, geam la baie, bucat. mob. nou, dressing, instal. sanitare si el. noi, usi int. noi, g, f, p, t, usa metal, aer...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:38
...
60.000 €

Kaufland, Mall Veranda, 9/10, cf.1, decomandat, 49 mp, pe mijloc, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica si aer conditionat, balcon spatios, acte OK, liber, acc. credit, neg.,

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:38
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:37
...
67.000 €

8/10, cf. 1, dec. 55 mp, scara stradala, vedere pe Parcul Motodrom, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, luminos, acte ok, liber, acc. credit, neg.

Suprafata 55 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:47
...
67.500 €

etaj 1/10, vedere spate, bloc reabilitat 1976, fara probleme de rezistenta, fara imbunatatiri, liber, 53 mp, clasa en. B,

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 13:54
...
76.500 €

etaj 4/8, cf. I decomandat , 54 mp, bloc 1976, instalatii el sanitare schimbate, finisaje 2023, zugravit, liber, semimobilat, acte la zi se accepta credit clasa en. B, vizite urgent merita,

An 1976 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 12:17
...
85.000 €

5 minute metrou,aproape piata Obor, Veranda,etaj 3/10, cf.1 semidec., 51mp.bloc 1979 reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-vest,imb., termopan, cadastru, intabulare,liber

Suprafata 51 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:14
...
67.500 €

bloc de cf. 2, multiple imbunatatiri, separatie gaze, partial mobilat si utilat, pozitionat intre 2 parcuri, acte la zi, detalii la telefon, comision agentie 2%, vecinatati: Pipera, Colentina, Obor,

Suprafata 42 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:08
...
68.999 €

etaj 4/10, cf.1 sdec, 53 mp, bloc reabilitat constructie 1977, liber, cu imbunatatiri, toate actele, se accepta credit, clasa en B, merita, vizite urgent

Suprafata 53 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:06
...
71.990 €

Poiana cu Aluni, aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 5/10, cf. 1 dec. 55 mp, bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, centrala termica, orientare est, bucatarie spatioasa, vedere deschisa, cadastru,...

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:06
...
71.500 €

aproape Parc Plumbuita/Motodrom, Scoala 39, parter inalt cu balcon/4, cf.1 semidec., 54 mp, bloc 1986 reabilitat termic, orientare E-V, bucatarie patrata, vedere mixta, curat, g, f, p, termopan, um, cadastru,...

Suprafata 54 mp An 1986 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 12:03
...
71.500 €

maior bacila, parter/4, 54 mp, cu balcon, bloc 1985, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balconul are si pivnita, teava de gaz la usa pt centrala

Suprafata 54 mp An 1985 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 09:59
...
104.999 €

etaj 3/10, bloc 1986, reabilitat, impartire atipica,56 mp, vedere stradala, decent , pret usor negociabil, aproape primarie, vedere stradala, liber , acte la zi, clasa en B

Suprafata 56 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
65.000 €

etaj 6/10, imobil 1968 reabilitat, fara risc seismic, fara urgenta, fara probleme de rezistenta, 52 mp, fara imbunatatiri, liber, toate actele, clasa en. B, se accepta credit, pret fix nediscutabil

An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:04
...
85.000 €

Maior Bacila, etaj 1/10, cf. I decomandat, 56 mp, impartire deosebita, reamenjat integral de la placa, inst el. si sanitare noi, finisat modern, usi int. noi, acte la zi, nediscutabil,

Suprafata 56 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 09:00
...
64.999 €

etaj 7/10, cf. I semidec., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, clasa en. B, doar pt. plata cash, se vinde semimobilat (fara bucatarie), liber/nelocuit, acte la zi, clasa...

An 1969 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:11
...
71.999 €

la 1 minut Mc Donalds, etaj 4/8, imobil tip rusesc cu 2 lifturi, bucatarie mare patrata, cf.I decomandat, 52 mp, bloc reabilitat construit in 1985, cu imbunatatiri, ramane mobilat precum in imag

Suprafata 52 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 17 Apr 13:10
...
74.999 €

etaj 4/4, cf. I decomandat, 55 mp, bloc 1986, nereabilitat, cu imbunatatiri, acte la zi, usor negociabil, fara probleme cu terasa, clasa en B, vizite oricand

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 Apr 09:46
...
86.500 €

etaj 3/10, bloc construit in 1979, cf.I sdec, 51 mp, imobil reabilitat termic, scara curata , fara restantieri, fara imbunatatiri, foarte usor negociabil liber , toate actele se accepta credit

An 1979 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 09:45
...
132.000 €

situat in intersectie, la 1 minut metrou Obor, imobil 1980, reabilitat termic, cf. 1, semidec. 58 mp, reamenajat integral de la placa, instalatii el sanitare noi, amenajat lux, se vinde mobilat si utilat

An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 17 Apr 09:04
...
79.500 €

Etaj 3/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Este bloc stradal, balcon mare, pozitie deosebita. Distanta pana la metrou 5 min.Bloc linistit, scara curata.

Suprafata 54 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:39
...
82.000 €

bloc reabilitat termic situat pe str. Pancota parter /8, dec, 60mp, imb. g, f, p,um, termopan, bucatarie mare, luminos, vederea neobturata de alte blocuri, cadastru- intabulare -energetic, eliberabil...

Suprafata 60 mp An 1991 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 15 Apr 19:06
...
62.000 €

proprietar, vand apartament cu 2 camere situat pe strada Maliuc, nr. 17 A, sector 2 (reper Carrefour Colentina) in bloc constructie 2013. Apartamentul are centrala, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 41 mp An 2013 Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 Apr 12:40
...
78.000 €

Apartament 2 camere, decomandat, 2 balcoane, etaj 4/4, renovat, partial mobilat, bloc de beton din 1990, suprafata utila 57 mp, suprafata totala 64,40 mp. Posibilitate instalare centrala proprie.

Suprafata 64 mp An 1990 Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 Apr 23:48
...
65.000 €

Apartament cu 2 camere de unde poti vedea muntii! Bun gasit! Suntem in Colentina, la intersectia cu Sos. Fundeni si Str. Gherghitei. O locatie care va satisface atat nevoile celor care au treaba in zona...

Suprafata 57 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 14 Apr 08:10
...
65.000 €

Apartament cu 2 camere de unde poti vedea muntii! Bun gasit! Suntem in Colentina, la intersectia cu Sos. Fundeni si Str. Gherghitei. O locatie care va satisface atat nevoile celor care au treaba in zona...

Suprafata 57 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 14 Apr 08:01
...
68.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Doamna Ghica, reper Parc Plumbuita, confort 1 decomandat, avand suprafata de 53 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 1,...

Suprafata 53 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 Apr 17:06
...
69.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina, reper intersectia Avion, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 47 mp utili si 54 mp totali. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 54 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 Apr 17:02
...
75.000 €

Va invitam sa descoperiti acest apartament situat in apropierea magazinului PENNY Colentina, pe str. Masina de Paine, oferindu-va acces facil la facilitatile de cumparaturi

Suprafata 52 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 12 Apr 13:28
...
68.000 €

ID intern: 333257. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Colentina, reper Parc Plumbuita, intr-un imobil construit in anul 1977, disponibil la etajul...

Suprafata 50 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 12 Apr 12:31
...
61.000 €

cheia apartamentului e numai aici: cf.1, practic, liber, liniste, civilizatie, 4 ap/palier, imobil anvelopat, termopane+ tevi noi, parcuri, magazine, STB multiple, unitati de invatamant etc. Unic.

Suprafata 51 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 12 Apr 09:40
...
67.000 €

Pozitionare foarte buna, Mall Veranda, piata la 2 min., bloc reabilitat termic, situat pe str. Avrig langa Primaria sect. 2, metroul Obor la 3 min., fara risc seismic, balcon mare, baie cu fereastra,...

Suprafata 52 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 11 Apr 18:22
...
75.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina Rau, reper Maior V. Bacila , confort 1 decomandat, avand suprafata de 52 mp. Blocul este aprobat pe lista primariei pentru lucrarile...

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 Apr 14:58
...
79.500 €

Sos. Andronache stradal, vedere deschisa, bloc tip boutique construit in 2017, parter/3, terasa de 21 mp acoperita, 45 mp utili, se vinde nemobilat, baie utilata, acte inregula, liber imediat.

Suprafata 45 mp An 2017 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 11 Apr 11:01
...
68.999 €

sos. Fundeni stradal, vizavi parc Motodrom, scoala 39 aproape, orientare sud-vest, vedere deschisa, deschisa, bloc 1978, reabilitat termic, zona linistita, et. 4/10, mobilat si utilat, liber imediat

Suprafata 53 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 Apr 11:00
...
61.999 €

Colentina stradal, metrou Obor la 5 min., bloc reabilita termic, an 1970, et 3/10, scoala 27 aproape, Kaufland la 5 min, nemobilat, neutilat, curat, liber, se accepta doar cash.

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:59
...
85.000 €

Bloc nou 2011, situat in complexul D-na Ghica Plazza, et. 1/24, dec, 65mp, camere generoase, terasa foarte mare, partial mobilat, complexul este foarte usor accesibil fiind amplasat la 5min. de Obor,

Suprafata 65 mp An 2012 Decomandat Etaj 1 din 17
Bucuresti, 11 Apr 10:59
...
73.000 €

Maior Bacila, bloc 1986 situat in cartierul Raul Colentina, dec. 52 mp, posibilitati de parcare si de centrala termica, blocul avand teava de gaze trasa, cadastru, intabulare, liber, se accepta credit,

Suprafata 52 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 11 Apr 10:58
...
69.000 €

Str. Rascoala 1907, bloc reabilitat termic, an 1986, dec., 60 mp, renovat recent, g, f, p, UM, instalatii, usi noi, mobilat, utilat, cadastru -intabulare- energetic, se accepta credit,

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 Apr 10:57
...
68.000 €

bloc reabilitat termic, fara risc seismic, situat langa parcul Plumbuita, statia STB langa bloc, 1/10, dec., 54 mp, orientare spre sud, baie cu fereastra, balcon mare amplasat pe ambele camere,

Suprafata 54 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 Apr 10:57
...
75.000 €

bloc 1988, reabilitat termic, situat in zona D-na Ghica vav de Planorama, langa parcul florilor, 60mp, bucatarie mare, termopan, um, pe mijloc, vederea mixta, baie cu fereastra,

Suprafata 60 mp An 1988 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 11 Apr 10:57
...
94.999 €

ID intern: 326865. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Iancului, reper Colegiul Iulia Hasdeu, intr-un imobil construit in anul 1964, disponibil...

Suprafata 52 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 11 Apr 09:05
...
129.000 €

ID intern: 333284. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Obor, reper metrou Obor, intr-un imobil construit in anul 2020, disponibil la etajul 1 din...

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 1 din 3 M 12 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:36
...
50.000 €

2 camere cf. 2 dec., renovat, mobilat, acces imediat mijloace de transport, cadastru, intabulare, fara risc seismic, 50.000 euro

An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 09 Apr 12:30
...
48.000 €

Apartament 2 camere, etaj 5 din 10, decomandat, 37 mp, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, in apropiere magazine, banci, parc, mijloace de transport in comun

Suprafata 37 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 09 Apr 09:31
...
51.500 €

2 camere confort 2 semidecomandat, renovat, etaj 1/10, 1974, bloc anvelopat in 2013, supraf. utila 40 mp, coloana de separare a gazelor naturale instalata in bloc

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:50
...
65.000 €

Sectia 7, adiacent, cf1, decomandat, 8/10, balcon in termopan, 53mp, liber, bloc reabilitat termic, 10 minute metrou obor, aproape parc, scoala, spatii comerciale, cadastru intabulare, disc.

Suprafata 53 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.088
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.875
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.486