CC Tax Advisory - Servicii avansate de contabilitate

Consultanta juridica

...
Consultanta juridica

1)  Infiintare societate ·

Consultanta cu privire la tipul de societate, daca aceasta va fi sau nu platitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum si alte probleme de drept comercial ce pot aparea în functie de particularitatea cazului;

Rezervare denumire;

Redactarea actului constitutiv al firmei ce va cuprinde informatii particulare fiecarei societati;

Redactarea si atestarea declaratiei de administrator si a declaratiei de asociat;

Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de închiriere/subînchiriere);

Depunerea dosarului complet si reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului teritorial, în vederea obtinerii personalitatii juridice;

Ridicarea certificatului de înregistrare si predarea acestuia clientului.

2) Modificari in societate

·         Cesiune parti sociale

·         Schimbare sediu social

·         Modificare/completarea obiectului de activitate

·         Majorarea reducerea capitalului social

3) Recuperare creante

pe cale amiabila, prin operatiunea de mediere;

pe cale judiciara, prin intermediul instantei de judecata.

4) Asociatii si fundatii Consultanta cu privire la prevederile legale în materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei asociatii;

Redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului complet pentru înfiintarea unei asociatii sau a unei fundatii;

Reprezentarea la termene privind solutionarea dosarului de catre instanta de judecata si atribuirea personalitatii juridice a asociatiei;

5) Litigii si servicii juridice