Soreli Consulting PM - consultanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca Bucuresti

Consultanta situatii de urgenta

...
Consultanta in domeniul situatiilor de urgenta

– fisa obiectivului: O.M.A.I. nr. 89/2013, Anexa nr. 4;
– deciziile PSI si în domeniul SU;
– graficul controalelor interne de prevenire: OMAI 160/2007 ANEXA 2;
– notele de control: OMAI 160/2007 ANEXA 6;
– raport cadru tehnic PSI: OMAI 163/2007 art. 151 alin. (1) si (2);
– evaluarea anuala a nivelului de aparare împotriva incendiilor: OMAI 163/2007, art. 12 lit. c);
– fise individuale de instructaj în domeniul SU: Anexa la Dispozitiile generale ale OMAI 712/2005;
– testari anuale ale salariatilor în domeniul SU: OMAI 712/2005, art. 30;
– plan de pregatire al salariatilor în domeniul S.U.: OMAI 712/2005, art. 22;
– plan de evacuare: OMAI 163/2007, art. 29;
– planificarea exercitiilor de interventie si de evacuare: OMAI 163/2007, art. 145;
– raport în urma exercitiului de interventie în caz de incendiu/evacuare: OMAI 163/2007, art. 147;
– registru evidenta a exercitiilor de interventie si a celor de evacuare: OMAI 163/2007 art. 146 alin. 1) si 2);
– permis de lucru cu foc: OMAI 163/2007 anexa 4;
registru de evidenta a lucrarilor cu foc sau a lucrilor periculoase: OMAI 163/2007 art. 98 alin.(1) lit.d)
plan de prevenire
 

Categorii
Date de contact
0744304637
Aleea Obcina Mica, nr. 5, bl. A5, sc. B, ap. 17, sector 6
Distribuie