Vanzari apartamente 2 camere decomandate Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Tip: decomandat
...
63.000 €

Petre Antonescu, 5 min., Parc Tei, Scoala 27, Veranda, etaj 4/8,cf.1 dec., 52mp., bloc 1983 reabilitat termic, pe mjloc, 2 lifturi, orientare est,bucatarie patrata spatioasa, imb., termopan, cadastru,...

Suprafata 52 mp An 1983 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 25 May, 12:42
...
85.000 €

Direct dezvoltator, bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta, finisaje la alegere, metrou Pacii la 600 m, detalii la www.nuferilor.ro,

Suprafata 73 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 29 May, 14:24
...
63.400 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim, scoli, gradinite, Parcul Teilor, marile centre comerciale ale cartierului...

Suprafata 53 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 May, 13:03
...
66.660 €

Birou vanzari dezvoltator Titan - Theodor Pallady - Comision 0%! Va prezentam spre vanzare un apartament cu 2 camere tip studio, avand o suprafata utila de 45,60 mp cu terasa de 19,90...

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 16 May, 11:55
...
63.000 €

Metroul Obor la 10min. Pipera la 5min. Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, bloc 1984, 2 lifturi, ap.de pe mijloc, dec, 50mp, termopan,orientare sud, se accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 25 May, 13:08
...
41.000 €

ocazie, apartament cu 2 camere, 48 mp utili, situat Militari, Metro, Auchan, pe strada Soarelui intr-un bloc P+6, utilitati, canalizare, apa potabila, gaze si curent electric. Comision 0

Suprafata 48 mp An 2023 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 29 May, 08:35
...
61.999 €

cf.1, 50 mp, et.4/8, bloc reabilitat construit in 1982, necesita renovare, pret bun,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, azi, 18:06
...
89.820 €

Birou vanzari dezvoltator Titan - Theodor Pallady - Comision 0%! Va prezentam spre vanzare un apartament cu 2 camere, avand o suprafata utila de 51,55 mp cu terasa de 26,75 mp si curte...

Suprafata 98 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 16 May, 12:00
...
78.500 €

Direct Dezvoltator, comision 0, Ofer spre vanzare apartament cu 2 camere premium, decomandat, confort lux, situat in cartierul Titan, intr-un imobil construit in anul 2023, disponibil la etajul 2 din...

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 7 M 14 min.
Bucuresti, 29 May, 13:14
...
95.000 €

ap. compus din 2 cam la parter/P+3, finalizare 2022, dec, su 51,77mp, g, f, p, t, um, ct. Ap. beneficiaza de un living cu s. 24,46mp, bucatarie, baie 4,42 mp, un hol spatios, terasa. Pretul afisat nu...

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
170.000 €

apartament superb in imobil exclusivist locuit integral, cu paza si supraveghere video, langa toate punctele de interes ale zonei de Nord, finisaje premium, incalzire pardoseala, etaj 3, Comision 0%

Suprafata 74 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 14:00
...
86.666 €

Apartament cu 2 camere, suprafata de 55 mp, decomandat, hol la intrare, bucatarie inchisa, living luminos, dormitor spatios, balcon, predare "la cheie", finisaje la alegere, situat pe Valea Cascadelor

Suprafata 55 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 16 May, 12:00
...
105.000 €

Agentia noastra va propune o oferta inedita cu un apartament cu 2 camere situat intr-un bloc din cartierul MIlitari, zona Apusului, Pacii. Zona este una linistita, departe de aglomeratia urbana, blocul...

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 6 M 9 min.
Bucuresti, 29 May, 16:08
...
71.000 €

stradal vis-a-vis de parcul IOR, metrou Titan, cf1, decomandat, etaj 6, balcon inchis, bl. reabilitat termic, super zona, foarte civilizat, aproape scoli, gradinite, cadastru intabulare disc.

Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 30 May, 12:31
...
71.000 €

Fuiorului, IOR, 2 camere, 2 min parc, 5 min metrou, 6/10, 58 mp, decomandat, acces facil zone Matei Ambrozie, 1 Decembrie 1918, Dristor, Muncii, Vitan, Pantelimon,

Suprafata 58 mp Decomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 11:37
...
51.000 €

Azzurro, Raul Doamnei, cf. 2, decomandat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 42 mp An 1974 Decomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:09
...
57.500 €

cf. 1, balcon inalt, g, f, p, t, um, bloc in curs de reabilitare termica, liber, acces facil la statia de metrou si STB,

Suprafata 55 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 9
Bucuresti, azi, 20:40
...
80.000 €

apartament cu 2 camere, confort 1, decomandat, etajul 1/8, foarte curat, 52 mp, vedere stradala, liber, cadastru si intabulare. Se accepta credit bancar.

Suprafata 52 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 8 M 7 min.
Bucuresti, azi, 08:30
...
83.990 €

va oferim spre vanzare un apartament spatios cu 2 camere, decomandat, situat la etajul 1/3, intr-un imobil bloc, construit in anul 2014, situat in Bucuresti, zona Berceni, intr-un Complex Rezidential...

Suprafata 58 mp An 2014 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 29 May, 18:57
...
74.285 €

liber comision 0%, 2 camere, 54 mp, bucatarie inchisa, 1 balcon, toate dotarile, liber, decomandat, etajul 3, bloc finalizat si bransat, gata de mutat, bine pozitionat, langa metrou, ideal pentru investitie

Suprafata 54 mp An 2023 Decomandat M 5 min.
Bucuresti, 17 May, 16:30
...
61.000 €

Apartament de 2 camere decomandat total cu Centrala termica. Apartamentul dispune si de o boxa care este inclusa in actele proprietatii. Se fac circa 7 minunte pana la metrou Muncii dar si Parc IOR

Suprafata 51 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 2 M 9 min.
Bucuresti, 26 May, 09:34
...
310.000 €

Adiacent Piata Victoriei ap 2 cam dec bloc 2022, etaj 5/6, lift , finisaje de lux, 94 mp construit, pret 310000 Euro+TVA, disc in functie de avans, fara comision de la cumparator.

An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 29 May, 08:45
...
182.890 €

Locatie, locatie, locatie. Va suna cunoscut? Asa se prezinta apartamentele in toata lumea. In primul rand vinde zona. In cazul de fata nu e vorba doar de zona, e mai mult decat atat, e un stil de viata,...

Suprafata 62 mp An 1987 Decomandat Etaj 5 din 7 M 5 min.
Bucuresti, azi, 12:09
...
110.900 €

comision 0%, apartament de 2 camere 90,17 mp modificat in 4 camere situat in Bucuresti, zona Colentina Carrefour, loc parcare subteran inclus (+boxa). Desfasurare: •Living •1 Dormitor matrimonial •1...

Suprafata 90 mp An 2011 Decomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 May, 22:45
...
54.900 €

et 3/10, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat exterior, plase tantari, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 34 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 May, 12:44
...
74.900 €

Apartament 2 camere Tip 2B cu o suprafata de 55.5 mp utili, sos. Salaj nr. 315 - 323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential,

Suprafata 56 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
109.000 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre vanzare un apartament de 2 camere, decomandat, cu o suprafata utila de 55 mp,

Suprafata 69 mp An 2017 Decomandat Etaj 2 din 9
Bucuresti, 26 May, 12:27
...
78.500 €

Metroul Obor la 8 min., parcul Circului la 6 min., bloc 1985, dec., 55 mp, orientat spre pe est, pe mijlocul blocului, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, se vinde mobilat utilat, acte ok,

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 19 min.
Bucuresti, 25 May, 12:12
...
107.500 €

Vanzare apartament de 2 camere in zona Ion Mihalache - Averescu, decomandat, bloc din 1982, reabilitat termic , amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan,boxa ,se vinde mobilat si utilat, acces usor...

Suprafata 62 mp An 1982 Decomandat Etaj 9 M 19 min.
Bucuresti, 30 May, 12:32
...
84.400 €

Imobil nou situat pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, bloc stradal, la 10 minute fata de metrou N. Grigorescu, Piata Salajan, Parc Titan, statie STB 243 in fata complexului, predare apartamente la cheie,

Suprafata 50 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
120.000 €

Ceaikovski, 1/3, se vinde mobilat,utilat modern. Boxa, decomandat, intabulat. Pretabil investitie, locuinta.

Suprafata 46 mp An 1960 Decomandat
Bucuresti, 26 May, 12:35
...
50.500 €

D-NA GHICA, LANGA PARCUL PLUMBUITA, BLOC REABILITAT TERMIC, AN 1977, DEC, 40MP, CURAT, GFP, TH. PARTIAL MOBILAT CADASTRU, INTABULARE, LIBER, PREFERABIL CASH,

Suprafata 40 mp An 1977 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 25 May, 12:14
...
109.500 €

- Apartament PREMIUM cu 2 camere balcon in Citta Residential Park - Pantelimon 266 / - Comision 0 prin NILS Imobiliare! / - Video si tur virtual gasiti pe site-ul nostru Nils. Ro / - Loc de parcare...

Suprafata 56 mp Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, 26 May, 13:28
...
89.900 €

Al. Botorani, agentie imobiliara comision 2%, etaj 5/8, decomandat, 62 mp, bloc 1987, liber, intabulare. Teava de gaze trasa pe scara - pentru cei interesati de montarea unei centrale termice.

An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 18:42
...
65.000 €

apartament 2 camere decomandat 50 mp, etaj 2/5 cu lift, bloc nou 2018, amenajat, mobilat si utilat modern! Obiecte de calitate, centrala proprie, loc parcare inclus in pret! 65000 euro

Suprafata 50 mp An 2018 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 26 May, 14:08
...
65.000 €

2 minute metrou, aproape Kaufland/Veranda, piata, etaj 7/10,cf.1 dec.,53mp., bloc 1975 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc,orientare est,imb., termopan,um,cadastru, intabulare,liber

Suprafata 53 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:43
...
44.500 €

decomandat, centrala, toate imbunatatirile, demisol inalt/4, bloc cu 15 apartamente, intre case si vile, zona foarte linistita, la 700-800 m de piata si metrou, pret neg.,

Suprafata 42 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, 26 May, 14:51
...
63.900 €

Direct proprietar, comision zero!. Bloc finalizat 2020, poze reale! Blocul are un regim de inaltime P+4, structura de rezistenta din cadre si plansee din beton armat.

Suprafata 50 mp An 2020 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 09:36
...
73.000 €

2 camere confort 1 decomandat, 55 mp, etaj 6/10 bloc 1970 anvelopat termic, lift nou, instalatii schimbate toate imbunatatirile mobilat utilat Dristor pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 26 May, 14:52
...
83.000 €

Iancului, Intermacedonia, str.Avrig, langa Sectia Financiara, etaj 8/10, cf. 1, 55 mp, bloc 1985 reabilitat termic, orientare E, bucatarie spatioasa 8 mp, vedere deschisa, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:44
...
80.000 €

7/8, decomandat, reabilitat, termopan, aer conditionat, piata, statie STB, scolii, gradinita

Suprafata 60 mp An 1985 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 09:42
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, 29 May, 13:24
...
83.500 €

apartament 2 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 22 May, 12:42
...
104.500 €

apartament 2 camere tip G in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate.

Suprafata 66 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 11
Bucuresti, 22 May, 18:42
...
58.800 €

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de pana la 6.000 euro. Contacteaza-ne!

Suprafata 48 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, azi, 16:56
...
104.383 €

dezvoltator, 2 camere, parcare subterana, la cheie, parter, sup. 60,28 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min., crese, gradinite, scoli, licee, universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni,

Suprafata 60 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:33
...
50.000 €

semistradal, 3/10, cf. 2, dec., 39 mp, balcon mare dispus pe living, pe mijloc, bloc fara risc seismic, scara civilizata, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, zona buna, linistita,...

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:31
...
50.000 €

bloc reabilitat termic, decomandat, balcon, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 7 din 7
Bucuresti, 23 May, 08:30
...
71.905 €

Direct Dezvoltator - Fara Comision Pret apartament : Avans 15%-71,904

Suprafata 58 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 29 May, 08:18
...
84.900 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere , decomandat , cu pozitionare privilegiata : intre 4 parcuri -Parcul National , Parcul Al.I.Cuza , Parcul Voinicel si Parcul Gheorghe Petrascu , apropape...

Suprafata 53 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:05
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.636
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.260
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.546