Vanzari apartamente 2 camere Rahova - Sebastian

Subrubrica: 2 camere
Zona: Rahova-Sebastian
...
90.000 €

apartament de 2 camere in bloc nou, zona Salaj, finisaje deosebite. Apartamentele sunt decomandate si au balcon sau logie.

Suprafata 63 mp An 2023 Decomandat Etaj 2
Bucuresti, ieri, 21:10
...
70.000 €

Ofer spre vanzare Ap 2 camere dec cu centrala, mobilat complet, utilat,renovat recent, termopane, balcon inchis in termopan, instalatii schimbate electrice si sanitare, gresie, faianta,parchet, usi interioare

An 1979 Decomandat Etaj 9 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:47
...
30.000 €

ap. 2 camere, confort 2 semidec., etajul doi din patru apartamentul, se vinde mobilat suprafata totala 40 mp, toate actele in regula,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:00
...
37.500 €

proprietar, vand ap. 2 cam. semidecomandat, pe sos. Salaj, stradal, cu vedere pe fata, vis a vis cu parcul Humulesti, toaleta cu fereastra, etaj 8 din 10, langa complex comercial, bloc anvelopat, curat,...

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 04:30
...
28.500 €

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, confort 3, 27.88 mp, situat la etajul 4/4. Dotat cu usa metalica, termopan. Apartamentul necesita renovare.

Suprafata 28 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
...
52.500 €

2 camere, confort I, decomandat, 60 mp cu 2 balcoane, vedere mixta, fara amenajari, liber. Exista cadastru si intabulare. Se accepta clienti cu credit bancar,

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:42
...
52.500 €

mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, izolat interior, posibilitate montare centrala termica, acte, liber,

An 1985 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:24
...
55.600 €

Salaj- Kaufland va oferim la vanz din Bld calea Ferentari la blocurile rosii, un ap 2 cam cf 1 dec, 48 mp situat la parter inalt/3, cu centrala termica liber si curat la pret usor disc.

Suprafata 48 mp An 1962 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 13:11
...
31.500 €

cf. 2, renovat total, centrala, gaze, bloc reabilitat, acte la zi, bloc fara restantieri, linistit,

Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:37
...
29.999 €

cf. 2, mobilat, gaze, centrala, acte la zi, urgent,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:36
...
30.000 €

renovat, imbunatatiri, g, f,

Suprafata 29 mp
Bucuresti, ieri, 12:25
...
71.900 €

str. Petre Ispirescu, apartament de vanzare situat in zona Sebastian, Rahova la intersectia str. Petre Ispirescu cu Str. Margeanului, renovat de la zero, bloc reabilitat, inst. san.+el. noi ,parchet,...

Suprafata 53 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:09
...
64.500 €

Calea Rahova va oferim la vanzare pe str. Barca un ap. 2 cam., cf. 1 dec., situat la et. 1/8 intr-un bloc din 1982 fara imbunatatiri, liber, pret disc., relatii la tel., Dan

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:04
...
118.000 €

bolc finalizat, mutare imediata, achizitie direct de la dezvoltato, comision 0%. Apartamentul face parte dintr-un imobil de lux, situat la aproximativ 600 m Parcul Carol, avand 2 camere spatioase,

Suprafata 67 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 12 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:00
...
64.985 €

oferim spre vanzare un apartament deosebit Rahova pe str. Buzoieni, decomandat, suprafata 50 mp, etaj P/8, construit in anul 1983, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer...

Suprafata 50 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 09:46
...
89.900 €

Al. Botorani, agentie imobiliara comision 2%, etaj 5/8, decomandat, 62 mp, bloc 1987, liber, intabulare. Teava de gaze trasa pe scara - pentru cei interesati de montarea unei centrale termice.

An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 30 Mar, 20:48
...
32.000 €

2 camere, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic, gaze pt. centrala, cadastru, intabulare, balcon, strada linistita, 20 de minute de Uniri, Piata Rahova, magazine, vecini linistiti,

Suprafata 40 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 Mar, 19:57
...
54.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - bloc 2019 - etaj 1/3 - lift, centrala termica proprie, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat si utilat modern-nou, aragaz, frigider, masina spalat, geam baie

Suprafata 42 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 30 Mar, 18:42
...
66.500 €

Agentie, Calea Rahovei int Petre Ispirescu, stradal, vedere pe spate, 8/10, decomandat, bloc 1980, se vinde mobilat si utilat, Certificat energetic cls B, acces rapid, stb, piata, parc, Kaufland, Carrefour,

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 18:20
...
60.000 €

c-tie 1980, et. 5/10, confort 1 semidecomadat, are termopane, bucatarie mare, geam la baie, bloc reabilitat termic, acces usor, vedere in spate, luminos, 55 mp,

Suprafata 53 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 15:20
...
50.000 €

Apartament cu 2 camere, 38 mp,semidecomandat, stradal (Soseaua Salaj 263),etajul 1din 4. Apartamentul se vinde exact ca in poze, cu electrocasnicele si mobila. Zona curata, de altfel toata zona este in...

Suprafata 38 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 30 Mar, 12:00
...
30.000 €

cf. 2, mobilat, utilat, centrala, gaze, acte la zi,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, 30 Mar, 11:28
...
115.000 €

langa liceul Ion Barbu, decomanndat, 3/4, 60 mp, bloc reabilitat, g, f, p, t, um+ac, intabulare, cadastru.

An 1990 Decomandat Etaj 3 din 4 M 13 min.
Bucuresti, 30 Mar, 10:17
...
37.400 €

2 cam. pe sos. Salaj, stradal, cu vedere pe fata, vis a vis cu parcul Humulesti, toaleta cu fereastra, etaj 8 din 10, langa complex comercial, bloc anvelopat, curat,

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 09:37
...
65.000 €

et. 1, 55 mp, semidecomandat, se vinde semimobilat, bloc stradal,reabilitat termic, bucatarie generoasa, balcon+spatii de depozitare, zona foarte buna, acces facil la arterele principale ale orasului,acte...

Suprafata 55 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 08:44
...
35.000 €

proprietar, renovat, liber, centrala, bloc izolat, toate actele la zi,

Suprafata 38 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 19:00
...
49.600 €

apartament dezvoltator, comision 0%, 2 camere cu balcon 43 mp etaj 2/6 cu predare iunie 2023

Suprafata 44 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, 29 Mar, 18:07
...
28.500 €

malcoci policlinica , liceul bolintineanu cf 2 sd liber cadastru intabulare curat liber zona linistita foarte aproape de statia de tranvai 32 parc Pecineaga aproape

Suprafata 27 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 17:20
...
30.000 €

ap. 2 camere cf. 3, fara gaze, cu imbunatatiri. Colaborez cu firme imobiliare, urgent, negociabil,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 16:59
...
65.000 €

apartament 2 camere, confort 1, vedere la bulevard, st 55 mp, liber, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar, apartamentul are balcon logie,

An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 Mar, 16:30
...
97.000 €

2 camere foarte luminos (S-V), etaj 3, decomandat, 67mp, baie cu geam, bucatarie inchisa, terasa pe toata suprafata apartamentului, incalzire in pardoseala, geam tripan, finisaje premium, comision 0%

Suprafata 67 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 8 M 17 min.
Bucuresti, 29 Mar, 16:06
...
65.500 €

Rahova- Sebastian- confort 1, semidecomadat, etaj 3/8, bloc reabilitat, renovat, mobilat, acte in regula. Se accepta credit.

Suprafata 51 mp An 1988 Semidecomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 29 Mar, 15:06
...
60.000 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, et. 1/7, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, aragaz cu hota, frigider, masina de spalat, bloc reabilitat, liber

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 7 M 3 min.
Bucuresti, 29 Mar, 11:34
...
30.000 €

vand apartament 2 camere cf 2 termopane gresie faianta parcet mobilat utilat pret disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 11:02
...
52.000 €

vand apartament 2 camere cf. 1, cu balcon, liber, toate actele, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, pret 52000 euro,

Suprafata 54 mp Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 11:01
...
50.000 €

vanzare 2 camere sos Alexandriei, et 6/10, imobil anvelopat, gresie, faianta, parchet,termopan, usa metalica,apropiere scoala, centre comerciale, acte la zi

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 29 Mar, 10:16
...

Ansamblul Catedral Residence constructie D+P+3E+M, ap 2 cam, dec, et 1/3, su 46.60mp, balcon 11.90 mp, finisaje si utilitati centrala proprie, incalzire prin pardoseala, contorizare. Pret promotional...

Suprafata 47 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 29 Mar, 08:55
...
81.500 €

Sector 4, ap. 2 cam dec., constr. 2022, imobil D+P+7E, et. 2/7, su 54,50 mp, balcon 5.40 mp, finisaje de calitate g, f, p, t, um, utilitati, contorizare individuala. Pretul apartamentului este de 81.500...

Suprafata 60 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 29 Mar, 08:55
...

Ansamblul Ela Cotroceni, bloc in constr S+P+11E finalizare 2023, ap. 2 cam dec, su 56 mp plus balcon 4.38 mp, et 5/11,ap finisat premium la cheie: incalzire prin pardoseala, geamuri tripan cu tamplarie...

Suprafata 56 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 29 Mar, 08:01
...
35.000 €

Apartament 2 camere de vanzare Valtoarei Rahova sector 5 . Apartamentul se afla la etajul 2 din 4 si este compus din 2 camere semidecomandate in suprafata totala de 37 mp. Blocul este reabilitat termic.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 16:32
...
34.000 €

apartament 2 camere confort 2, situat la etajul 1/4, in suprafata de 38 mp, bloc reabilitat termic, centrala, gaze separat, ferestre PVC, usa metalica, parchet, gresie, faianta,

An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 14:50
...
68.000 €

De vanzare apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 3/4, 60 mp, an constructie 1986. Apartamentul se vinde semimobilat.

An 1986 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 11:37
...
53.000 €

Ambiant Concept va propune spre vanzare apartament 2 camere Salaj Kaufland, tip studio, constructie 2022, etaj 1/4, 55 mp, cu balcon,

Suprafata 55 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 11:31
...
50.500 €

bloc curat, retras fata de sosea si zgomot, apartament curat, stare buna, decomandat, fara balcon, fara probleme cu terasa, se vinde mobilat, liber

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 10:59
...
68.000 €

Strada Spataru Preda apartament 2 camere spatios etaj 3/4 renovat cu bucatarie mare 9mp bloc foarte civilizat constructie 1986-1987,

Suprafata 60 mp An 1987 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 10:46
...
51.900 €

apartamente si garsoniere de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 2 din 4, cu centrala termica, gresie, faianta parchet,

An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 08:25
...
33.000 €

confort 3, p/4, 2/4, mobilat, utilat, 28 mp.

Suprafata 28 mp
Bucuresti, 27 Mar, 20:06
...
45.000 €

Va prezentam spre achizitie un apartament decomandat de 2 camere, situat semistradal la Calea Ferentari, langa Kaufland, pe intrarea Ferentari, intr-unul din blocurile civilizate de 3 etaje, din caramida....

Suprafata 45 mp An 1950 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 27 Mar, 19:48
...
88.000 €

apartament curat, luminos, scara curata, bloc construit in anul 2000, loc de parcare inchiriat, vedere peste parc si oras, se poate vinde mobilat si utilat, proprietar

Suprafata 61 mp An 2000 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 27 Mar, 14:45
...
34.000 €

2 cam. cf. 2, mici imbunatatiri, necesita renovare totala, baie si bucat., pret disc.,

Suprafata 37 mp An 1970 Etaj 1 din 4
Bucuresti, 27 Mar, 14:30
...

vand ap. 2 cam. cf. 1 demisol, geamuri mari de 1 mp, 47 mp sau schimb cu garsoniera cf. 2 plus diferenta in orice zona

Suprafata 47 mp
Bucuresti, 27 Mar, 14:18
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.178
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 902
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389