Vanzari apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
...
151.260 €

Proiectul este situat intr-o zona linistita a Sectorului 6. Acesta se afla in apropierea mijloacelor de transport (tramvai 41, autobuz, Metrou Crangasi, etc) a supermarket urilor (Lidl, MegaImage)

Suprafata 109 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 25 May, 15:05
...
95.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
114.286 €

Apartament cu 3 camere, 77 mp, 2 bai, 2 dormitoare, living si bucataria de 27 mp, balcon de 7 mp, finisaje la alegere, bloc nou, centrala proprie, calorifere, racordat la utilitati, langa Kaufland

Suprafata 77 mp An 2023 Etaj 1 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 19 May, 14:40
...

direct dezvoltator, apartament 3 camere, decomandat, suprafata totata utila 107 mp (90 mp utili + 17 mp terase), etaj 11/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare,

Suprafata 107 mp An 2020 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
114.285 €

apartament cu 3 camere, suprafata de 77 mp, 2 bai, living si bucatarie de 27 mp, 2 dormitoare, balcon, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, locuri de parcare subterane, Militari

Suprafata 77 mp An 2023 Etaj 5 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 22 May, 12:10
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
375.000 €

apartament de vanzare 3 camere + 1 baie, cu 106 mp utili, renovat complet, etaj 1/1, constructie din anul 1900 foarte solida, fara bulina. Tel. contact 0723321430,

Suprafata 106 mp An 1900 Semidecomandat Etaj 1 din 1 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
94.000 €

Constantin Brancusi, bloc 1984, mobilat complet, 2 grupuri sanitare, loc parcare, aer conditionat, adiacent Policlinica Cetatea Histriei, 2 minute metrou Constantin Brancusi

Suprafata 75 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 05 Jun, 11:08
...
179.000 €

exclusivitate Pascu Imobiliare. Apartamentul se afla la parterul unui bloc situat pe strada Mixandrei, zona Constantin Brancoveanu, cu acces rapid catre centre comerciale, unitati de invatamant,

Suprafata 80 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 31 May, 08:10
...
114.500 €

Str Campia Libertatii Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare, geam la baie, bloc reabilitat. Loc parcare, boxa la subsol. Renovat. Bloc din 1979

Suprafata 74 mp An 1979 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 19:12
...
106.000 €

Drumul Taberei - Parc Brancusi, 3 camere + parcare subterana, 3/6, lift, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, AC, 75 mp, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, bloc 2021, acte la zi.

Suprafata 75 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:18
...
72.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, loc parcare ADP - se cedeaza noului proprietar, termopan balcon 9 m, liber, geam baie, bucatarie cu geam afara, teava de gaz trasa pe scara

Suprafata 72 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 17:39
...
83.000 €

8/10, cf. 1, semidec. 65 mp, vedere mixta, bl 1978, fara risc seismic, structura monolit, renovat, mob. modern, utilat complet, liber, loc parcare ADP, geam la baie, orientare Sud, Vest, g, f, p, t, usa...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:50
...
114.900 €

din cadrul complexului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 83 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, 05 Jun, 10:06
...
159.900 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 10:30
...
100.000 €

Va oferim spre vanzare un deosebit apartament de 3 camere, situat in zona 1 Decembrie, la o distanta de 10 minute fata de metrou si 7 minute fata de Auchan Titan, pe strada Jean Steriadi,

Suprafata 70 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, azi, 08:30
...
103.000 €

apartament 3 camere +curte de 21 mp, decomandat, se vinde mobilat si utilat, construit 2019, izolat, renovat, instalatii sanitare si electrice noi, 2 locuri parcare, centrala termica, acte, pret neg.,

Suprafata 80 mp Decomandat Etaj parter din 5 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:45
...
120.000 €

Ap 3 camere modernizat lux, 61 mp, semidecomandat, P/4, 1970, reabilitat termic, interior renovat complet,i mbunatatit, mobilat pe comanda si utilatat, balcon inchis, obloane, loc parcare, 2%comision

Suprafata 61 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
...
170.000 €

Octavian Goga stradal, etaj 6 din 8, decomandat, constructie 2000, bloc monolit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, 5 min Metrou Timpuri Noi, zona deosebita, acces facil scoli, gradinite, acte in regula

Suprafata 78 mp An 2000 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
88.000 €

boxa, centrala proprie de apartament, fara probleme apa calda si caldura, bloc reabilitat termic,bucatarie mare mobilata si utilata,geam baie,acces facil metrou,ratb, scoala, parc

Suprafata 67 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 06 Jun, 09:40
...
78.000 €

parter/8, decomandat, centrala, loc de parcare inclus, totul nou, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 08:05
...
179.000 €

ap. cu terasa generoasa, mobilat, utilat. Foisorul de Foc, str Traian, intr-un imobil construit in anul 2016 confort 1 decomandat, etaj 3 din 4 cu o suprafata de 62 mp, 1grup sanitar, oportunitate. Loc...

Suprafata 62 mp An 2016 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 06 Jun, 09:50
...
99.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 13:51
...
129.900 €

Trapezului- ap. 3 camere+terasa, parter, bloc nou S+P+2, S 98mp

Suprafata 98 mp An 2016 Decomandat Etaj parter din 2 M 8 min.
Bucuresti, 06 Jun, 20:07
...
115.000 €

Va prezentam un apartament de 3 camere situat langa parcul IOR pe strada Odobesti. Apartamentul a fost renovat cu 2 ani in urma de la 0 si s-au investit 30000 de euro.

Suprafata 70 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 19:12
...
85.025 €

Am dat start vanzarilor la 2 modele de apartamente cu 3 camere intr-un nou proiect rezidential amplasat la 15 minute fata de metrou Berceni, in ansamblu rezindetial cu spatii comerciale pe parter, cu...

Suprafata 108 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 16:01
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:34
...
125.000 €

include parcare subterana, lift, totul nou, super modern, mobilat Mobexpert, echipat, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje de lux, ap. foarte spatios, merita, zona linistita, vecini deosebiti, agentie,...

Suprafata 74 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 01 Jun, 10:13
...
110.900 €

3 camere, et. 1/5, 68 mp utili, 2 gr. sanitare cu geam, centrala proprie, incalzire in pardoseala, la 10 min. de metrou, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
144.406 €

imobilul este situat la doi pasi de padure, apartamentul se afla la P/P+3, este decomandat, constructie 2022. Suprafata totala este de 81 mp. Curte in proprietate de 32 mp.

Suprafata 81 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 13:52
...
159.900 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj 4/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:30
...
245.000 €

Eurocity Home, va ofera spre vanzare 3 camere semimobilat, cf. 1 decomandat, spatios, etajul 2/4. Apartamentul are finisaje de lux, vopsea Otto Cento, Stucco Veneziano, Pietra Spaccata etc,

Suprafata 92 mp An 2016 Decomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 03 Jun, 21:25
...
164.000 €

ap. 3 camere cu terasa, decomandat, situat la et. 3/5, suprafata ap. 75 mp + terasa de 37 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator,...

Suprafata 112 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:39
...
79.500 €

duplex cu 3 camere ce se desfasoara pe etajele 6 si 7 ale blocului, cu scara interioara. Bloc 2008. 2 Bai, Centrala Proprie, Aer Conditionat. Mobilat si Utilat. Liber. Optional - 2 Locuri de parcare,

An 2008 Decomandat Etaj 6 din 7 M 14 min.
Bucuresti, 18 May, 17:50
...
160.000 €

Doi Cocosi Straulesti bloc P+3E an 2016 apartament 3 camere deosebit si generos suprafata utila 140 m terasa mare amenajata centrala proprie loc propriu de parcare in proprietate toate actele necesare...

Suprafata 140 mp An 2016 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 24 May, 08:05
...
60.000 €

zona Lovinescu si Elena Cuza ,3 camere ,44mp, semidecomandat, P/10, renovat, imbunatatit, gresie, faianta, parchet, termopan,usa metal, aer conditionat, mobilat, utilat,loc parcare,stb,metrou, piata,comision...

Suprafata 44 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, 06 Jun, 19:13
...
139.000 €

ultimul apartament de vanzare p/5, 94 mp, 2 gr. sanitare, terasa 17 mp, decomandat, orintare sud, centrala proprie, bucatarie inchisa, construit in 2021, finisaje premium, TVA inclus, liber, intabulat,

Suprafata 94 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 5 M 9 min.
Bucuresti, 06 Jun, 09:52
...
395.000 €

foarte spatios (132 mp utili si 143 mp cu balcoane) etaj 2/5, bloc 2008, foarte luminos, cu camere mari (living 44 mp, dormitoare de 24 mp si 17 mp), bucatarie de 11 mp si 2 bai cu geam spre exterior....

Suprafata 143 mp An 2008 Decomandat Etaj 2 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 02 Jun, 11:55
...
75.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:35
...
94.900 €

Ap. 3 camere, 77 mp utili, vedere stradala, etajul 1/8, bloc 1984, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat. Vedere mixta, compartimentare ideala, statie STB in fata blocului, o statie la metrou

Suprafata 77 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 03 Jun, 17:30
...
185.000 €

Penthouse 3 camere, singur pe etaj, localizat Bucurestii Noi, aproape de metroul Jiului. Apartamentul are 85 mp utili la interior si 3 terase de 45 mp utili, se vinde cu 1 loc de pacare

Suprafata 85 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 5 min.
Bucuresti, 06 Jun, 09:41
...
77.500 €

apartament 3 camere in bloc nou, decomandat, cu bucatarie inchisa, o baie si grup sanitar, compartimentat modern, direct dezvoltator

Suprafata 70 mp An 2023 Etaj 2 din 3 M 14 min.
Bucuresti, 05 Jun, 09:43
...
109.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
126.050 €

Descriere The Buillding 75 - Acvariului, este un imobil nou cu regim mic de inaltime ce contine apartamente de 2 si 3 camere. Apartamentele se vand finisate la cheie!

Suprafata 120 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 13:40
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, ieri, 09:54
...
349.900 €

Agentie imobiliara, bloc 2006, parcare subsol, renovat lux integral, 5/7, bucatarie Rovere, utilata nou (nefolosit) Bosch - frigider, masina de spalat vase, aragaz, cuptor), liber, portar nonstop

Suprafata 113 mp An 2006 Semidecomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 06 Jun, 18:31
...
74.000 €

Locatia excelenta permite accesul rapid catre punctele de interes din zona: scoli, gradinite, unitati spitalicesti, centre wellness, magazine mixte cu program non-stop etc. Comision 0,

Suprafata 77 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:02
...
96.000 €

ap. 3 camere nou in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,

Suprafata 71 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, azi, 12:39
...
78.500 €

3 camere Paraul Rece / Popesti-Leordeni loc parcare - Pod depozitare - Comision 0 Apartament in reprezentare exclusiva! Se ofera spre vanzare un apartament de 3 camere, decomandat, in suprafata totala...

Suprafata 80 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 13:13
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.335
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.807
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.466