Vanzari apartamente 3 camere dupa cutremur Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
...
87.065 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite,...

Suprafata 79 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 3 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:33
...
99.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Dristor, reper Laborator, confort 1 decomandat, avand suprafata de 75 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 8, intr-un imobil...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:29
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
91.800 €

Proprietar vand apartament 3 camere, Dristor McDonalds, 4 min Metrou, decomandat 70mp cu 2 gr. sanitare, imobil 1985, mobilat/utilat complet, g, f, p, t+ac, access metrou Dristor 4 min

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Bucuresti, azi, 07:55
...
110.502 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite,...

Suprafata 107 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:12
...
87.000 €

reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica.

Suprafata 66 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
169.745 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Titan. In proximitate gasim: gradinite, scoli, magazine si hipermarketuri: Auchan, Lidl, Centrul Comercial Titan,...

Suprafata 113 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 12 M 16 min.
Bucuresti, 26 Mar, 16:39
...
145.000 €

vand apartament 3 camere, cu gradina 70 mp, direct dezvoltator, 0 comision

Suprafata 152 mp An 2021 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, 28 Mar, 13:24
...
92.008 €

Ansamblul rezidential cu un design modern, este pozitionat in zona Theodor Pallady, aproape de principalele puncte de interes ale zonei, statia de metrou Nicolae Teclu si centrul comercial Theodor Pallady...

Suprafata 87 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:21
...
107.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicul Valcea, 2 gr sanitare, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 09:27
...
134.088 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 134.088 Euro Pret promotional - avans 15% la antecontract: 140.792 Euro Pentru detalii complete si vizionari...

Suprafata 95 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 17 min.
Bucuresti, 26 Mar, 15:45
...
87.000 €

Ozana, 3 cam, 2/10, decomandat, 69 mp, balcon, 2 bai, centrala termica, partial mobilat si utilat, loc parcare, acces facil Trapezului, Grigorescu, IOR, 1 Decembrie, Dristor, Pantelimon, Vitan.

Suprafata 69 mp An 1979 Decomandat Etaj 2 din 10 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:21
...
117.000 €

10 minute metrou, 5 minute parc IOR, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 74 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
102.375 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 84 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:24
...
93.000 €

Chisinau, 3 camere, 1984, reabilitat, 9/10, 2 bai, renovat, mobilat, utilat, mijloace transport, acces facil Muncii, Iancului, Pantelimon, Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu.

Suprafata 69 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:21
...
125.000 €

decomandat, 2 gr sanitare, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 lifturi, etajul 3, 5 minute rond Alba Iulia

Suprafata 67 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
95.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
127.265 €

Ansamblul Top Zone Residence este un imobil cu regim de inaltime D+P+12E, avand in componenta garsoniere, apartamente tip studio, si apartamente cu 2, 3 si 4 camere, cu suprafete variate, proiectate...

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 8 din parter M 13 min.
Bucuresti, 26 Mar, 16:18
...
124.907 €

ap. 3 cam. dec., an constr. 2022, et. 2/10, st 88.82 mp. Acesta este alcatuit din living, bucatarie, 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, hol si 1 terasa cu acces din camera de zi, bucatarie si dormitoare....

Suprafata 89 mp An 2022 Decomandat M 13 min.
Bucuresti, 29 Mar, 08:01
...
98.285 €

Daca va aflati in cautarea unui apartament nou, iar zonele zgomotoase nu va atrag, puteti incerca o locuinta intr-o zona mai putin zgomotosasa chiar langa Parcul Teilor din zona Titan, sectorul 3. Apartamentul...

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, 22 Mar, 18:45
...
130.000 €

la 10 minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 69mp, etajul 2/4, bloc 1983, amenajat lux, instalatii noi, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Suprafata 69 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:32
...
97.000 €

7 minute metrou ,piata si Park Lake ,decomandat, centrala termica, 2 bai ,geam la baie ,gresie ,faianta, parchet ,termopane ,usa metalica ,bloc reabilitat ,pivnita.

Suprafata 68 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
91.429 €

Apartament 3 camere decomandat, 2 balcoane, dimensiuni generoase, aproape de metrou si de centrul comercial Pallady. Detalii Tehnice caldire: Structura de rezistenta este din beton armat, respectand cele...

Suprafata 82 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 29 Mar, 09:19
...
107.000 €

Apartament 3 camere Ambrozie Fizicienilor Grigorescu IOR Park Lake Dristor

Suprafata 74 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 14:20
...
100.000 €

chiar pe Petrache Florea, bloc din 2016, reabilitat, mobilat si utilat, 2 gr sanitare, o curte mica in proprietate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa, toate actele

Suprafata 82 mp An 2016 Decomandat Etaj demisol din 4 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:51
...
83.000 €

Gura Drumul Calitei, bloc reabilitat, etajul 2, centrala, bucatarie open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, 2 lifturi, loc joaca copii,

Suprafata 70 mp An 2015 Semidecomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:45
...
125.000 €

rond Baba Novac, chiar pe Aurel Botea, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare si instalatii electrice schimbate, geam baie, ac, mobilat

Suprafata 69 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:03
...
97.000 €

Apartament de 3 camerre cu 2 grupuri sanitare. Bucatarie generoasa. Geam la baie, balcon mare. Orientare spre SUD - luminios. Liber, toate actele Loc parcare

Suprafata 75 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:06
...
135.521 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Titan. In proximitate gasim: gradinite, scoli, magazine si hipermarketuri: Auchan, Lidl, Centrul Comercial Titan,...

Suprafata 97 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
...

Estoria City imobil in constructie S+D+P+7E, ap. 3 cam dec., et. 1/7, su 73 mp, camera zi, 2 dormitoare, 2 bai, terasa 8 mp. Ap. se preda finisat g, f, p, t, um, bransat la toate utilitatile, centrala...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat M 6 min.
Bucuresti, 29 Mar, 08:55
...
103.000 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
...
97.000 €

7 minute metrou, 3 minute parc, 2 gr sanitare, geam la baie, balcon mare, bloc reabilitat,toate actele, liber.

Suprafata 71 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 29 Mar, 17:15
...
96.602 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 87 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:57
...
92.002 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Ansamblu rezidential format din 6 blocuri de patru si cinci nivele, la doar 10-12 minute de mers pe jos de metroul Nicolae Teclu, Bulevardul Pallady si Complexul Comercial...

Suprafata 88 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:50
...
112.000 €

10 minute metrou,piata si Mall park Lake, decomandat, bloc 1987, reabilitat termic,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Mega Image 2 minute

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
97.000 €

parc IOR, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, instalatii electrice schimbate, situat la 7-8 min. metrou Muncii

Suprafata 70 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
308.210 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 90 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 26 Mar, 11:12
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:38
...
115.544 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 112 mp An 2023 Decomandat Etaj 5 din 5 M 17 min.
Bucuresti, 26 Mar, 12:33
...
110.000 €

Rm Valcea, Racari, confort 1 semidecomandat, bloc reabilitat termic, 2 gr snitare, 2 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schhhimbate, situat la 7-8 min metrou

Suprafata 71 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 12 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
94.743 €

Birou vanzari apartamente noi direct de la dezvoltator - Bloc nou stradal - Aproape de metrou si magazine - Strada asfaltata - Zero comision - Apartamentul oferit spre vanzare este situat la un parter...

Suprafata 108 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 11 min.
Bucuresti, 29 Mar, 15:09
...
98.000 €

reabilitat 1 baie, 1 wc serviciu, mobilat, utilat, zona verde, stadion, vis a vis de liceu, zona deosebita 2 balcoane, 98.000 EURO

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 15:12
...
138.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Basarabia, reper Diham, confort 1 decomandat, avand suprafata de 85 mp, cu baie si grup sanitar si doua balcoane inchise cu geam termopan.....

Suprafata 85 mp An 1983 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:29
...
80.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 70 mp, etajul 9/10, bloc 1979 reabilitat, cu toate imbunatatirile, mobilat, utilat modern, instalatii schimbate, 1 gr. sanitar, merita vazut,

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat M 17 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:34
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 21:00
...
97.190 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:03
...
125.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, in suprafata de 75mp, decomandat, situat in cartierul Vitan, pe strada Baia Mare, la etajul 2/8, intr-un bloc construit in anul 1980.

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 30 Mar, 21:08
...
66.700 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Avans 90%-66,700 tva5% Avans 50%-69,300 tva5% Avans 15%-71,400 tva5% Apartamentul este amplasat la aproximativ la 10-12 minute de metroul 1 Decembrie, statie de STB si...

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 5 M 13 min.
Bucuresti, 22 Mar, 09:25
...
94.500 €

apartament 3 camere cu terasa, balcon, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, aer conditionat,

Suprafata 89 mp An 2020 Decomandat Etaj 7 din 7 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:21
...
97.500 €

Numele dezvoltatorului este deja cunoscut clientilor din zona de Sud a Capitalei, reusind sa ii surprinda cu livrarea multor locuinte in cadrul proiectelor anterioare, care s-au bucurat de un real succes,...

Suprafata 85 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 23:12
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.391
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 904
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.516