Garsoniere de vanzare

Subrubrica: garsoniera
...
34.500 €

Salaj, 2/4, confort 1 decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 30 mp, centrala proprie.

Suprafata 30 mp An 2010 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 11 Mai 09:26
...
41.000 €

Piata Resita, garsoniera, p/4, fara imbunatatiri,bloc reabilitat, curata, libera, acte la zi

Etaj parter din 4
Bucuresti, 11 Mai 07:54
...
52.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera generoasa in Popesti Leordeni pe Strada Laurentiu Raiciu 1C la doar 5 statii cu autobuzul fata de Metrou Piata Sudului si Sun Plaza. Imobilul se afla intr-un bloc...

Suprafata 44 mp An 2009 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 10 Mai 16:55
...
42.000 €

Comision 0%. Direct dezvoltator. In pretul afisat este inclus TVA-ul de 5% si un loc de parcare cadastrat. Mai avem disponibile cateva garsoniere total decomandate, cu suprafete utile avand 30mp sau...

Suprafata 35 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 10 Mai 13:19
...
48.500 €

Garsoniera decomandata, renovata, gresie, faianta, termopan, situata la parter/10, pretabil pentru cabinet, birou ,etc. Nu are iesire separata. Situata stradal,in apropiere mijloace de transport

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 10 Mai 12:58
...
51.500 €

Prelungirea Ghencea, Valea Furcii, Primavara, garsoniera cf. 1, etaj 1 din 3, bloc 2007, centrala proprie, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, acte,

Suprafata 36 mp An 2007 Etaj 1 din 3
Bucuresti, 10 Mai 12:54
...
69.500 €

Vand garsoniera la etajul 5. Se vinde mobilata si utilata. Garsoniera este cu hol locuibil, se poate folosi si ca apartament de doua camere. Are doua balcoane cu geamuri foarte mari, din podea pana in...

Suprafata 50 mp An 2009 Decomandat
Bucuresti, 10 Mai 11:40
...
65.000 €

metrou Tudor Vladimirescu, cf 1 semidecomandat, etaj 4/10, bloc reabilitat, situat pe mijloc, totul renovat, mobilat, utilat, libera, acc credit, ideal investitie.

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 10 Mai 11:04
...
42.000 €

str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, studio D+P+6E, 37 mp, C+I, dormitor separat, constructie, compartimentare caramida, etajul 6, finisat complet, toate utilitatile,

Suprafata 38 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 10 Mai 09:30
...
74.000 €

bloc reabilitat, complet mobilata si utilata, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, libera, toate actele,

Suprafata 39 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 10 Mai 08:41
...
55.000 €

pe Dristorului, ideal chirie, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, renoavata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, masina spalat, frigider, aragaz, AC

Suprafata 31 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 10 Mai 08:40
...
55.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera situata in sect 4, str. Frumusani in bloc, la parter construit in 1982, in suprafata de 30,29 mp utili, reabilitat.

Suprafata 30 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, 10 Mai 08:05
...
36.000 €

Va propunem spre vanzare garsoniera situata in bloc reabilitat, pe str Daniel Barcianu 31, in vecinatatea Pta Alba Iulia, et 3/10,constr 1979, 17 mp utili,actele la zi. Se percepe comision de 3%

Suprafata 17 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 10 Mai 08:05
...
27.000 €

Cal.Calarasilor, situata intr-un imobil solid, din caramida, la mansarda, formata din 2 camere, bucatarie, baie, centrala termica, locatie ultracentrala, mijl.transport, imobil civilizat, ocazie.

An 1940 Decomandat Etaj 3 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 09 Mai 18:34
...
51.055 €

Premier Imobiliare va ofera spre vanzare o garsoniera decomandata de 42,43 mp la pretul promotional de: - 51.055 euro plus TVA 9 % - pentru plata integrala cash ( 55.650 euro TVA 9 % inclus) - 52.890...

Suprafata 43 mp An 2023 Decomandat Etaj 5 din 7 M 10 min.
Bucuresti, 09 Mai 18:30
...
48.500 €

Pantelimon, Bd. Chisinau, Miramar, confort 1 decomandat, parter/10, imbunatatiri, renovat complet, suprafata 34 mp. ideal pentru birouri, cabinet, etc, bloc de apartamente construit in 1983, reabilitat

Suprafata 34 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 09 Mai 16:19
...
60.000 €

garsoniera, decomandata, et. 5/5, centrala termica, Bd. Cantemir, vedere spate, linistita, luminoasa, curata, renovata, mobilata, utilata, ideal investitie, libera,

Suprafata 36 mp An 1921 Decomandat Etaj 5 din 5 M 4 min.
Bucuresti, 09 Mai 16:06
...
40.900 €

Agentia Confort Casa va propune spre achizitie o garsoniera decomandata, etaj 6/8, suprafata totala 34 mp, situat intr-un bloc construit in 1962, curat, renovata, curata, mobilata si utilata modern,

Suprafata 34 mp An 1962 Decomandat Etaj 6 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 09 Mai 14:57
...
41.000 €

Ferdinand, parcul Ozon, cf. 1, parter, bloc mixt, renovata, g+f+p+t+um, locuibila, vedere spate, libera, bl. reabilitat termic, zona verde, parc, piata Obor aproape, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 09 Mai 08:55
...
42.000 €

Piata Minis cf1, etaj 7, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, libera, metrou ctin giorgian 10 minute, zona verde, cadastru intabulare

Etaj 7 din 10
Bucuresti, 09 Mai 08:55
...
51.000 €

la 5 minute metrou, mijloace transport, et. 10/10, decomandata cu balcon inchis, bloc reabilitat, constructie 1979, contorizare apa si caldura, acte la zi,

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 09 Mai 08:32
...
35.000 €

Morarilor, cf2, bl. mixt, etaj 7, complet renovata total, g+f+p+t+um, mobilata si utilata nou, scara curata, bl. reabilitat termic, zona verde, cadastru intabulare, merita vazuta disc

Suprafata 24 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, 09 Mai 08:01
...
20.000 €

stradal, aproape Cora, cf. 3, parter renovata, g+f+t, um, bl. reabilitat termic, scara curata, aproape magazine, mijloace transport, gaze, apa calda, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 09 Mai 08:01
...
39.900 €

Garsoniera de vanzare situata pe sos Giurgiului intre Luica si Dedeman intr-un bloc nou construit in anul 2014, renovata recent, centrala termica, libera, cadastru intabulare

Suprafata 33 mp An 2014 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 08 Mai 16:54
...
85.000 €

vand garsoniera dubla calea Vitan casa de pensii bloc Erbasu, vis a vis de Moll Vitan bloc mixt decomandata renovata gresie faianta parchet termopane, centrala termica de apartament Ariston, montata septembrei...

Suprafata 62 mp An 2007 Decomandat Etaj 8 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 08 Mai 15:01
...
61.500 €

Poenari, bloc mixt, garsoniera cf. 1, dec., etaj 4/8, libera, fara nicio imbunatatire, acte la zi, pozitie deosebita la 3 minute de parc, si 8 minute pana la metrou Tineretului sau Timpuri Noi,

Suprafata 34 mp Decomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 08 Mai 14:10
...
62.000 €

cf. 1 semidecomandat, 3/10, instalatie sanitara si electrica noua, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, libera, contorizat, renovat 2023, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min.
Bucuresti, 08 Mai 13:55
...
46.000 €

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata fara balcon. Garsoniera dispune de toata imbunatatirile: tamplarie PVC cu geam termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interior celulare,...

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 08 Mai 11:40
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 08 Mai 09:05
...
38.000 €

Vand garsoniera confort 1 decomandata,30 mp, mobilata, parter bl 4 etaje, apa calda caldura RADET, gaze individual, cadastru intabulare se accepta credit ipotecar

Suprafata 30 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 08 Mai 08:01
...
45.000 €

bloc patrimoniu, solid, nezugravit, panorama spre ProTV, bucatarie open-space cu balcon.

Suprafata 30 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 07 Mai 16:40
...
51.500 €

Drumul Taberei,Auchan, Kaufland, parc Moghioros, cf. 1, semidecomandat, etaj 5/9, renovata complet, bloc reabilitat, se vinde mobilata si utilata complet, um, ac, acte la zi. Agentie, pret 51.500 euro

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 10 min.
Bucuresti, 07 Mai 11:27
...
42.000 €

Park Lake, garsoniera semidecomandata, renovata, instalatie electrica si sanitara schimbate. Se vinde ca in poze daca se doreste. Blocul are R2

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 07 Mai 08:23
...
74.000 €

Garsoniera decomandata cu suprafata de 40MP. Bloc reabilitat. Garsoniera este renovata, mobilata si utila. Libera, toate actele.

Suprafata 40 mp An 1989 Decomandat Etaj 4 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 07 Mai 08:23
...
59.999 €

Vanzare garsoniera 1Mai - Turda, confort 1, semidecomandat, constructie 1982, etaj 10/10, necesita renovare, bloc reabilitat termic, comision Ag.

Suprafata 36 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 07 Mai 08:05
...
33.800 €

Proiect nou, garsoniere incepand de la 33.800 E. Pentru mai multe informatii va astept la o vizionare,

Suprafata 33 mp An 2024 Semidecomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, 06 Mai 08:01
...
31.000 €

Postavarului, cf. 2, libera, se vinde mobilata si utilata, renovata, gaze, apa calda,

An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 05 Mai 17:50
...
47.500 €

7 min metrou Georgian , cf I,stradal, vedere spate,libera,se vinde mobilata si utilata complet, de calitate, garsoniera anvelopata pe interior si exterior, foarte primitoare si calduroasa, acte la zi

Suprafata 29 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 05 Mai 16:35
...
64.900 €

et. 7/10, cf.1, proaspat renovata,totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, toate actele la zi,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 05 Mai 14:37
...
55.000 €

Et 3/4, cf 1, decomandata, bloc reabilitat, renovata recent, totul separat, zona linistita, scara foarte curata fara restantieri, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 34 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 05 Mai 14:36
...
34.500 €

Tip Top, str. Crinul de Padure,curata, cu imbunatatiri, se vinde ca in imagini, tramvai 41 si Plaza la mai putin de 4 min., acte la zi,

Suprafata 18 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 05 Mai 14:35
...
41.000 €

Agentia Confort Casa Imobiliare va propune vanzarea unei garsoniere decomandate Pantelimon-Mega Mall, 27 mp, etaj 9/12, constructie 1972, bloc reabilitat, 2 lifturi, termopane, usa metalica, gresie,

Suprafata 27 mp An 1972 Decomandat Etaj 9 din 12
Bucuresti, 05 Mai 08:55
...
117.000 €

Va oferim spre vanzare un studio modern, situat intr-unul dintre cele mai noi si luxoase complexe rezidentiale din Bucuresti - Incity. Acesta se afla in corpul A al complexului si este amplasat in zona...

Suprafata 50 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 13 din 17 M 10 min.
Bucuresti, 04 Mai 15:20
...
58.900 €

Avem placerea sa va prezentam o garsoniera decomandata, situata la etajul 1 al unui bloc mixt de 10 niveluri, pe sos. Mihai Bravu 296, in intersectia de la Baba Novac. Desi blocul este pozitionat apropae...

Suprafata 36 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 04 Mai 08:05
...
79.900 €

garsoniera, etaj 1/S+P+5E, an constructie 2019, 38 mp+ 1 balcon de 6 mp, 1 baie, mobilata si utilata complet, are parchet laminat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, AC, centrala termica,

Suprafata 44 mp An 2019 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, 02 Mai 16:12
...
53.000 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Titan, reper Pta Minis, confort 1 semidecomandat, avand suprafata totala de 31 mp, cu un balcon inchis cu geam termopan. Locuinta este situata la etajul 1,...

Suprafata 31 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 01 Mai 11:23
...
120.000 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in zona Aviatiei-Herastrau, situata pe strada Trifesti. Garsoniera este confot 1 sporit, decomandata, avand suprafata de 38 mp, cu un balcon de 3mp. Locuinta...

Suprafata 35 mp An 2012 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, 01 Mai 11:21
...
47.000 €

Oraselul Copiilor, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Oltenitei, Mc Donalds, Budimex, 10 minute metrou Brancoveanu

Suprafata 37 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 5 M 13 min.
Bucuresti, 30 Apr 20:13
...
53.000 €

Parcul Tineretului, bloc mixt 1987, decomandata, balcon, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Oraselul Copiilor, Spitalul Marie Curie, 10 minute metrou Brancoveanu

Suprafata 40 mp An 1987 Decomandat Etaj 8 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 30 Apr 20:12
...
55.500 €

Va propunem un mic spatiu care straluceste din perspectiva celor mai cautate criterii. Aceasta garsoniera reprezinta o optiune interesanta atat pentru un tanar sau o tanara, fie ca discutam de studentie...

Suprafata 35 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 30 Apr 08:01
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.978
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.354
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 9.740

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti garsoniere de vanzare Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi oferte de vanzari garsoniere direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

O garsoniera sau un studio reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Gaseste rapid o garsoniera sau un studio de vanzare in Bucuresti, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai rapid garsoniera sau studio-ul pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • Zona sau cartierul preferat din Bucuresti
  • Anul de constructie al garsonierei sau al studio-ului
  • Suprafata si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • Optiuni exterior (lift, parcare, bloc reabilitat termic).
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata oportunitatea de a deveni proprietarul unei garsoniere in Bucuresti care sa iti indeplineasca toate dorintele. Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, obtine cel mai bun pret pentru locuinta visurilor tale.