Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
46.900 €

garsoniera se afla la parter din 4, decomandata si are 35 mp. Imbunatatiri: gresie, parchet, geam termopan, masina de spalat, ac,scoala.

Suprafata 35 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, 04 Jun, 12:15
...
52.000 €

Margeanului - Rahova, 1985, bloc mixt, decomamdata, mobilata si utilata, 40mp, et 4/8, zona verdeata, AC, balcon mare gradina, bucatarie mobilata si utilata, acces STB 1 minut, Piata, Mega, credit

An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 04 Jun, 12:15
...
55.300 €

Cora Lujerului, bloc mixt,reabilitat termic, vedere spate, semidecomandata,etaj 2/8, balcon inchis, aer conditionat. ideala atat ca investitie cat si pentru locuit.

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 04 Jun, 11:41
...
40.500 €

garsoniera conf. 1 semidecomandat, la 20 de m de Piata delfinului, 3 minute de Mega Mall, recent renovata, toate facilitatile in imprejurime. Blocul urmeaza a fi reabilitat si in exterior, constructie...

M 17 min.
Bucuresti, 04 Jun, 10:49
...
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
49.990 €

Garsoniera decomandata , mobnilata si utilata. Garsoniera are o suprafata de 37 mp decomandata , - dispune de un dresing mare de 3 mp - obloane aluminiu - electrocasnice - aer conditionat Distanta...

Suprafata 37 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 5 M 13 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:05
...
52.000 €

B-dul METALURGIEI - ARGHEZI PARK - Garsoniera deosebita Va prezentam la vanzare o garsoniera deosebita situata in Cartierul Solar. Unitatile din acest ansamblu se disting prin calitatea deosebita, care...

Suprafata 38 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 04 Jun, 08:01
...
49.990 €

Garsoniera decomandata, mobilata si utilata. Garsoniera are o suprafata de 37 mp decomandata, dispune de un dresing mare de 3 mp, obloane aluminiu, electrocasnice, aer conditionat. Distanta fata de metrou...

Suprafata 37 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 5 M 13 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:01
...
48.900 €

garsoniera situata intr-un complex cu 3 blocuri situat pe str Marului, la 50 m de statia de autobuz, finisaje moderne la alegere, finalizare septembrie 2022, se accepta credit si rate

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 04 Jun, 08:01
...
48.900 €

complex cu 3 blocuri situat pe strada Marului, la 3 minute de statia STB, cu garsoniere si apartamente cu 2 camere, caramida, finalizate, la cheie, acte la zi, se accepta credit

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Ilfov, 04 Jun, 08:01
...
40.500 €

Va propunem catre vanzare o garsoniera situata in zona Metalurgiei Locuinta este dotata cu centrala termica in condensatie de 24 Kw, tamplarie PVC, glafuri interior-exterior, usa metalica, interfon. Imobilul...

Suprafata 35 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 04 Jun, 08:01
...
52.000 €

Garsoniera decomandata aflata intr-un ansamblu rezidential cu renume. Complexul este dotast cu restaurante, piscina si spatii comerciale - supraveghere video - Paza Garsoniera se vinde complet mobilata...

Suprafata 39 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 04 Jun, 08:01
...
80.000 €

se ofera spre vanzare garsoniera centrul vechi, renovata, totul nou, instalatie sanitara, instalatie electrica, centrala termica noua, aer conditionat nou. A fost tot schimbat si inlocuit. Aceasta garsoniera...

Suprafata 31 mp Decomandat Etaj 3 din 3 M 6 min.
Bucuresti, 03 Jun, 21:41
...
40.500 €

cf.1, 32 mp, et. 3/9, dec., bucatarie mobilata, aragaz electric, aer conditionat, bloc reaabilitat, vedere in fata, gaze in bloc, ocazie,

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj 3 din 9 M 3 min.
Bucuresti, 03 Jun, 20:54
...
43.900 €

Exclusivitate Pascu Imobiliare! Blocul este situat stradal, pe strada Alunisului, cu acces din bulevardul Constantin Brancoveanu sau soseaua Giurgiului, este finalizat in anul 2015.

Suprafata 24 mp An 2015 Semidecomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 03 Jun, 16:57
...
32.300 €

pret atractiv, garsoniera de vanzare Sector 6 Militari. Comision 0%,

Suprafata 30 mp An 2023 Decomandat
Bucuresti, 03 Jun, 15:55
...
24.780 €

Super promotie garsoniere/studio/ apartamente 2 si 3 camere - Militari Residence, direct dezvoltator. Comision 0%,

Suprafata 30 mp An 2023 Decomandat
Bucuresti, 03 Jun, 10:00
...
39.000 €

vand garsoniera bloc nou, sector 6, zona Militari Shopping Center. Complet mobilata. Balcon inchis.Aproape de mijloace de transport (autobuz, metrou Preciziei). 39.000 euro negociabil.

Suprafata 37 mp An 2021 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 03 Jun, 09:55
...
30.200 €

vand garsoniera decomandata, 6/7, Weiner Palada

Suprafata 30 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7 M 18 min.
Bucuresti, 03 Jun, 09:36
...
29.800 €

super oferta - garsoniere de vanzare Sector 6 Militari. Comision 0%,

Suprafata 29 mp Decomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, 03 Jun, 09:15
...
61.900 €

Vitan Mall- Brailita, dec, 4/8, reabilitat, libera, intabulare, termopan,balcon inchis cu termopan, bloc de garsoniere, 2 lifturi, bloc 1988,usa metalica, mobila bucatarie, frigider,aragaz

Suprafata 40 mp An 1988 Decomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
45.000 €

Ag imobiliara-Favorit-stradal-sdec-2/10-liber-intabulare-scara curata-parchet,usa metalica,sanitare schimbate,vedere Est,2 lifturi comision 2%

Suprafata 31 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
51.900 €

Garsoniera Rahova, zona Piata Rahova, confort 1, semidecomandata, P/8, suprafata 34.29 mp, an constructie 1983, stare foarte buna, prospat zugravita, prezinta imbunatatiri: gresie, faianta, parchet,...

Suprafata 34 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 03 Jun, 08:01
...
42.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, curata cu imbunatatiri, pretabil investitie, dar si pentru locuit, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros, Auchan la 5 min.,

Suprafata 31 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 03 Jun, 07:53
...
61.000 €

vand garsoniera confort 1 sporit, an 1992, parter, bucatarie mare, hol intrare mare, baie mare, 42 mp plus balcon (construit cu autorizatie de constructie), intersectie calea 13 Septembrie cu Mihail Sebastian

Suprafata 42 mp An 1992 Decomandat Etaj parter M 19 min.
Bucuresti, 02 Jun, 21:13
...
47.500 €

etaj 1, confort 1, balcon, imbunatatiri, instalatie sanitara si electrica schimbate. Se vinde mobilata. Bloc 1980 reabilitat plasat in zona verde

An 1980 Etaj 1 din 10
Bucuresti, 02 Jun, 20:12
...
45.000 €

confort 1, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:00
...
39.000 €

5 minute metrou, confort 1, decomandata,1/4, termopan, fara alte imbunatatri, intabulare, cadastru, ideeal investitie

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 02 Jun, 19:59
...
56.000 €

bloc 1990, decomandata, 40 mp, 2/4, g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 02 Jun, 19:59
...
39.000 €

confort 1, decomanadata, 4/4, fara probleme cu terasa, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 02 Jun, 19:59
...
42.000 €

superoferta, an c-tie 1982, et. 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, cadastru intabulare, acces rapid 41, STB, scoala, gradinita, bloc cu 2 lifturi, zona verde civilizata,

Suprafata 32 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 02 Jun, 19:15
...
84.000 €

vand garsoniera etajul 5 cu vedere la mare, balcon spatios, mobilat si utilat pentru inchiriere sau de locuit. Usa este dotata cu sistem intelligent de deschidere (amprenta, cod, cheie sau direct din...

An 2020 Decomandat Etaj 5
Constanta, 02 Jun, 18:36
...
53.000 €

garsoniera in blocurile din spatele Rin Grand Hotel, transformata in apartament de 2 camere, etaj 1, semimobilata, utilata complet, centrala proprie de apartament, frigider, aragaz, masina de spalat,...

Suprafata 41 mp An 2008 Etaj 1 din 11
Bucuresti, 02 Jun, 18:32
...
38.800 €

confort 1, decomandat, 32 mp, etaj 1/10, bloc 1980, mici imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan,usa metalica. zona verde, la cca 500 ml Metrou Costin Georgian.

Suprafata 32 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 02 Jun, 16:09
...
28.400 €

Super Oferta - Garsoniera de vanzare Sector 6 Militari. Direct Dezvoltator. Comision 0%

Suprafata 29 mp An 2023 Decomandat
Bucuresti, 02 Jun, 15:55
...
64.700 €

Proprietar - Vand Garsoniera decomandata, 35,61 mp cu tot cu balcon, la etajul 8 din 10 al unui bloc construit in 1980. Blocul este Mixt, anvelopat si este situat la 7 min de Piata Iancului.

An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 02 Jun, 15:50
...
25.000 €

apartament cu o camera confort 1 la etajul 3 din 4, complet mobilat si utilat. Bucataria, baia si holul complet renovate, centrala pe gaz in perfecta stare de functionare cu verificari la zi, termopane,...

Suprafata 30 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Neamt, 02 Jun, 15:25
...
48.000 €

Titan - Piata Minis, 500 m metrou ,mobilata modern si utilata (AC ,frigider, masina de spalat rufe, aragaz) in bloc reabilitat termic (intretinere mica).

Suprafata 30 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 02 Jun, 15:16
...
58.000 €

Garsoniera Militari Lujerului, 4 minute de metrou, comision 0 !

An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:14
...
13.500 €

gars. cf. 3, mobilata, gaze, acte la zi, imb.,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 Jun, 14:11
...
40.500 €

confort 1, semidecomandat, 33 mp, 8/9, curata, accept credit, pret fix .

An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 1 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:10
...
49.000 €

cf. 1, parter, imb., acte la zi,

Decomandat
Bucuresti, 02 Jun, 14:08
...
13.500 €

gars. cf. 3, fara imb.,

Etaj 4 din 4
Bucuresti, 02 Jun, 14:07
...
17.500 €

gars. imb., gaze, acte la zi,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 02 Jun, 14:06
...
35.700 €

Super Promotie Garsoniere/Studio/ Apartamente 2 si 3 camere. Direct dezvoltator. Comision 0%,

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj demisol din 6
Bucuresti, 02 Jun, 14:00
...
49.500 €

Titan 1 Decembrie 1918, apropiere Auchan, Sectia 13 Politie, garsoniera decomandata, cocheta cf.1 bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, usi schimbate, instalatii schimbate, pret fix, comision zero

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 02 Jun, 13:54
...
30.000 €

garsoniera de vanzare Sector 6, Militari Residence,

Suprafata 27 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 6
Bucuresti, 02 Jun, 13:50
...
25.500 €

Metrou 1 Decembrie, Ozana, str Mizil, Lidl, bloc reabilitat, curat si civilizat, mobilata si utilata, renovata, apa calda si caldura radet termoficare, acte la zi, suprafata 22 mp, confort 2.

Suprafata 22 mp Etaj 2 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 02 Jun, 13:31
...
58.000 €

1/12, decomandat, cabinet stomatologic autorizat, imobil reabilitat termic,

Suprafata 36 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 12 M 4 min.
Bucuresti, 02 Jun, 12:15
...
55.700 €

SUPER OFERTA - REDUCERI de pana la 7.100 de euro, garsoniera DECOMANDATA - 47 mpu, finisata la cheie, etaj intermediar, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat

Suprafata 47 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, 02 Jun, 12:04
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.465
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.493
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.335

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

  • Zona / cartiere Bucuresti
  • Intervale ani de constructie
  • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior si exterior
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!