Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
50.000 €

semistradal, P/10, cf 1, bloc mixt,fara risc seismic, reabilitat termic, pe mijloc,curata,libera, orientata pe Sud, termopan, usa metalica, aer conditionat,acte OK, zona verde, linistita, accept credit,...

Suprafata 32 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 14 min.
Bucuresti, 30 May, 13:57
...
30.000 €

Pret atractiv, Garsoniera de vanzare Sector 6 Militari. Direct dezvoltator. Comision 0%.

Suprafata 28 mp An 2023 Decomandat
Bucuresti, 30 May, 13:55
...
72.000 €

foarte bine pozitionata, zona Stirbei Voda - Sala Palatului - Luterana, bloc stradal, anvelopat, foarte solid, nu prezinta nici un fel de risc seismic sau de urgenta, iar vederea garsonierei este spre...

Suprafata 29 mp An 1965 Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 13:51
...
28.000 €

vand o camera in bloc fara bulina si cu centrala proprie,

Suprafata 10 mp An 1928
Bucuresti, 30 May, 13:31
...

utilata, mobilata modern, aproape metrou Drumul Taberei, gars. in complex cu bariera si paza, pret neg.

Suprafata 36 mp An 2018
Bucuresti, 30 May, 13:28
...
82.000 €

Vanzare garsoniera 34mp , situata intr-o zona excelenta - Tineretului langa Delta Vacaresti - Complex Delta City -

An 2022 Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 30 May, 13:20
...
25.000 €

particular, garsoniera confort 3, mobilat, usa metalica, gresie, parchet, aer conditionat, 0740230174 Vladimir,

Suprafata 22 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 13:05
...
61.000 €

proprietar vand gars.cf. 1, semimobilata renovata, schimbat instalatii, se afla la 1 min. de metrou, disc.,

Suprafata 35 mp An 1973 Etaj parter din 4
Bucuresti, 30 May, 12:45
...
63.000 €

Apartament tip studio de vanzare bloc Dales pe bulevardul principal din Bucuresti, Balcescu 18, in zona Universitatii (Zero point). aer conditionat, balcon mic, spatiu deschis, negociabil.

Suprafata 22 mp An 1932 Decomandat Etaj 6 din 7 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 12:37
...
30.000 €

stradal, Postavaru, cf. 2, etaj 1, bl. reabilitat termic, zona civilizata, aproape Auchan, metrou 10 minute maxim, libera, aproape transport in comun, 101, 311, cadastru intabulare disc.,

Etaj 1 din 10
Bucuresti, 30 May, 12:33
...
43.000 €

Garsoniera decomandata situata in vecinatatea Arenei Nationale cu acces rapid atat spre Mega Mall, Iancului cat si spre bld. Basarabiei, p/4, 32 mp, ideal rezidenta.

Suprafata 32 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4 M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 12:02
...
64.000 €

ID intern: 315380. Va propunem spre vanzare o garsoniera, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona Tineretului, reper parc tineretului, intr-un imobil construit in anul 1982 , disponibil la etajul...

Suprafata 30 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 30 May, 11:51
...
70.000 €

Va oferim spre vanzare apartament de 1 camere confort 1 situat la etajul 7 din p+ 10 in zona Dristor in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 35 mp este decomandat, amplasat...

Suprafata 35 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 11:42
...
28.400 €

decomandata, etaj 6/7 Strada Weiner Palada Garsoniera se preda la cheie bransata individual la toate utilitatile,

Suprafata 28 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7
Ilfov, 30 May, 11:39
...
56.000 €

garsoniera Drumul Taberei 34, metrou Tudor Vladimirescu, 39 mp

Suprafata 39 mp An 1964 Decomandat Etaj parter din 8 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 11:26
...
63.000 €

strada Rotunda, scoala 195, bloc reabilitat, mixt, parter inalt, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere noi, aer conditionat, libera, toate actele

Suprafata 40 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Bucuresti, 30 May, 11:12
...
28.500 €

garsoniera, decomandata, 28 mp, 3/4, balcon, 1986, stare buna, centrala termica, instalatie sanitara si electrica inlocuite recent, izolat termic, aer conditionat, loc de parcare, statie STB, credit

Suprafata 28 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Ilfov, 30 May, 11:06
...
40.500 €

garsoniera, semidecomandata, 31 mp, 9/10, 1979, lift, tamplarie PVC, izolata termic, spatii depozitare, mutare rapida, toate actele, se accepta credit, zona linistita.

Suprafata 31 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 30 May, 11:05
...
53.900 €

garsoniera cf. 1, bloc reabilitat termic 2018, linistit, distanta pana la metrou Dristor este de 5 min, imobilul are doua lifturi, sistem de supraveghere video, Kaufland vizavi, Mall Vitan 5 min.

Suprafata 32 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 11:00
...
31.500 €

garsoniera mobila/utilata, Piata Sudului,

Suprafata 19 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 10:15
...
87.185 €

Direct dezvoltator, garsoniera decomandata, suprafata totata utila 53,57mp (46,17mp utili + 7,40mp terasa), etaj 8/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare.

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 10:04
...
43.500 €

confort 1, semidecomandat, 4/10, g, f, p, t, um, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 10:00
...
46.500 €

bloc mixt, etajul 6/10, situata pe mijloc, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, toate actele, mobilata si utilata

Suprafata 28 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 May, 09:31
...
53.000 €

chiar la metrou, decomandata,geam la baie, bloc reabilitat, 3 minute piata Ramnicu Sarat ,5 minute Mall Park Lake, toate actele, curata,

Suprafata 33 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 09:31
...
45.000 €

7-8 minute metrou, bloc reabilita, retras de la bulevard, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
49.900 €

pozitie excelenta, 3 minute parc IOR si Mall Park Lake, decomandata, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc mixt

Suprafata 34 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
55.000 €

5 minute metrou, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
46.000 €

5 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, Lidl,Meaga Image, Kaufland in apropiere, scoala si gradinita aprope de bloc..

Suprafata 27 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
43.000 €

3 minute metrou, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, libera

Suprafata 34 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
46.500 €

chiar la parcul Titanii, 7-8 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 30 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
55.000 €

chiar la metrou, decomandata, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, curat, civilizat.

Suprafata 34 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
49.500 €

chiar la piata Ramnicu Sarat, bloc curat reabilitat termic, 3 minute parc IOR si Mall Park Lake

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
42.500 €

5 minute, piata, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ideal investitie (1200 lei), toate actele,

Suprafata 26 mp An 1977 Decomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
55.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc 1982.

Suprafata 36 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 09:29
...
45.500 €

bloc mixt, 3 minute metrou si piata, 5 minute Park Lake, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii schimbate,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 30 May, 09:29
...
39.000 €

Bloc mixt ,decomandat, geam la baie, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 32 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 30 May, 09:29
...
38.500 €

garsoniera transformata in 2 camere, cu centrala proprie, la etajul 1 intr-un imobil cu 1 etaj, constructie 1974, pe strada Vailor, langa Stadionul Olimpia, zona Vitan, Mihai Bravu cu acces din Splai

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 1 M 13 min.
Bucuresti, 30 May, 09:14
...
45.000 €

Militari Residence str.Rezervelor, garsoniera dubla, et.3/7, suprafata utila 45 mp, se poate transforma in apt de 2 camere, decomandata, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, usa metalica, lift,...

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 30 May, 08:55
...
37.500 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider, centrala termica proprie, masina de spalat, toate actele la...

Suprafata 35 mp An 2021 Etaj 3 din 8
Bucuresti, 30 May, 08:49
...
63.700 €

mezanin/P+mezanin+3 etaje, renovata, mobilata, utilata, luminoasa. Vecinati: Dorobanti, Stefan cel Mare, Barbu Vacarescu, Tei, Beller, Aviatiei.

Suprafata 32 mp An 1964 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 30 May, 08:05
...
47.000 €

Militari Lujerului garsoniera confort 1 semidecomandat, etaj 2/10, suprafata 31mp, bloc construit in anul 1981. Balcon inchis. Garsoniera necesita renovare. Statia de metrou Lujerului se afla la 8 minute...

Suprafata 28 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
35.900 €

Garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 3 din 4 cu centrala termica, gresie, faianta parchet.

Suprafata 33 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
62.000 €

garsoniera cf. 1 sporit, dec., libera, etaj 9/10, bloc 1987, 40 mp, toate actele, accepta credit, merita vazuta,

Suprafata 40 mp An 1987 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 30 May, 04:08
...
19.000 €

vand garsoniera confort 3 in Ferentari, str. Iacob Andrei, mobilata, utilata complet, gaze, electricitate, aer conditionat, balcon inchis, etaj 1,

Suprafata 15 mp Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 29 May, 20:30
...
55.000 €

particular, vand garsoniera confort 1, decomandata, etaj 1/4, izolata termic, in zona linistita, planul 2, renovata, mobilata si utilata pe Strada Govora. Aproape de piata, Lidl, 3 min. de STB si 10-15...

Suprafata 36 mp An 1981 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 29 May, 20:15
...
40.000 €

Piata Minis, Sectia Financiara Sector 3, metrou Costin Giorgian 7-8 minute, cf1, etaj 7, balcon inchis, renovata, locuibila, g+f+p+t+um, zona verde, cadastru intabulare pret bun disc

Suprafata 31 mp An 1978 Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 May, 18:57
...
17.500 €

garsoniera cf 3 semidecomandata imbunatatiri libera bloc reabilitat termic cadastru intabulare gaze la usa aproape de parc Humulesti magazine statia de masina 117 15 minute de piata Unirii

An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 May, 17:02
...
65.000 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata 29 mp utili, vedere spate, renovata complet, cu boiler electric, fara balcon, intr-un bloc civilizat, mixt, cu doua lifturi, pe sos. N. Titulescu, in apropiere...

Suprafata 29 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 29 May, 16:55
...
49.000 €

Drumul Taberei - Raul Doamnei (liceul Elena Cuza), garsoniera decomandata, libera, 34 mp, semistradal, 100 m metrou, termopan, parchet, gresie, faianta, constructie 1973, acte.

An 1973 Decomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, 29 May, 15:53
...
15.300 €

bloc 16, parter din 4, confort 3, libera, curata.

Etaj parter din 4
Bucuresti, 29 May, 15:51
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.726
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.249
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.389

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

  • Zona / cartiere Bucuresti
  • Intervale ani de constructie
  • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior si exterior
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!