Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
41.300 €

in zona Fiat, Admin Financiara , Sector 3 , etaj 2/10, sdec,31mp, bloc reabilitat, constructie 1970 , libera , ramane mobilata si utilata precum in imagini, acte la zi , clasa energetica A urgent

Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 22 Mar, 11:20
...
48.000 €

garsoniera situata in zona centrala, in apropiere de Calea Mosilor si Iancului, pe strada Oborul Nou nr. 13, la cateva minute de mers pe jos de metroul Iancului si Piata Obor,

Suprafata 31 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 22 Mar, 11:19
...
52.000 €

Vand garsoniera conf 1 semidecomandata et 2 g f p t usa metalica foarte curat,

Suprafata 35 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 2 din 9
Bucuresti, 22 Mar, 10:40
...
33.500 €

Direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr 48, complex rezidential nou D+P+6E, 32 mp, decomandata, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisata complet, toate utilitatile

Suprafata 32 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 22 Mar, 10:36
...
55.900 €

etaj 4/6, semidecomandata, bloc mixt cu centrala . Acte ok, libera. Este situata in ansamblul Grazavesti Residence, totul nou. Distanta pana la metrou 5 min. Ideal pentru investitie. Sunati acum,

Suprafata 30 mp An 2015 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, 22 Mar, 09:59
...
33.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 1 pret pentru cash,

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, 22 Mar, 09:40
...
39.000 €

Mobilata si utilata,ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 3/5, preturile incep de la 33000 euro.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, 22 Mar, 09:39
...
84.000 €

Residence Str.Brasov, mobilata utilata complet, a/c, balcon mare, pe mijloc,bloc exclusivist, mobila de lux, accept credit.

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 22 Mar, 09:39
...
27.995 €

Oferim spre vanzare o garsoniera deosebita in Militari Residence-langa Roz Cafe,suprafata 35mp,finisat modern,parchet,gresie,faianta,termoppan,usa metalica,centrala proprie,demisol inalt,geamuri mari,luminoasa.nemobilat,aproape...

Suprafata 35 mp An 2018 Decomandat Etaj demisol din 6
Bucuresti, 22 Mar, 09:35
...
23.000 €

Garsoniera cf. 3, Gara Obor, mobilata, centrala pe gaze, detector- gaze, usa la bucatarie, aragaz, baie mica, g, f, p, t, um, apometre, reabilitat, interfon, intretinere mica, parc, et. 2, str. Silistea

Suprafata 15 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 22 Mar, 09:33
...
22.000 €

propietar, garsoniera conf. 3, renovata, totul nou, bloc reabilitat termic, gaze contorizate, apa contor separat, incalzire Radet ,scara ft curata ,mobilata si utilata complet cu totul nou

Suprafata 17 mp An 1980 Decomandat
Bucuresti, 22 Mar, 09:24
...
77.500 €

Daca esti in cautarea unui spatiu modern si confortabil situat in Bucuresti, Hercesa Vivenda Residencias este alegerea perfecta pentru tine. Complexul rezidential de blocuri noi de apartamente si garsoniere...

Suprafata 41 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 1
Bucuresti, 22 Mar, 09:14
...
46.190 €

STAR-CONSTRUCT va prezinta un ansamblul rezidential ajuns la al 3-lea proiect din portofoliu, a carui lucrare de constructie a inceput in februarie 2021. Ansamblul rezidential se afla in zona Theodor...

Suprafata 35 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 22 Mar, 08:49
...
23.000 €

vand garsoniera cf. 3, mobilata, utilata, apa calda, caldura, gaze, termopane, pret 23000 euro disc.,

Suprafata 17 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, 22 Mar, 08:43
...
42.500 €

vand garsoniera cf. 1 dec., libera, cu balcon, aproape de Lidl, Florea Bejean disc.,

Suprafata 40 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 22 Mar, 08:42
...
35.000 €

vand garsoniera cf. 1, cu balcon, centrala, gaze libera,

Suprafata 33 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 Mar, 08:42
...
12.000 €

vand garsoniera cof 3 libera cu gaze mobilata utilata termopane gresie faianta parchet um,

Suprafata 17 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 Mar, 08:42
...
24.000 €

vand garsoniera cf. 2 mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, um, libera, toate actele, pret fix 24000 euro, liceu Bolintineanu

Suprafata 18 mp Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 Mar, 08:41
...
38.500 €

vand garsoniera cf. 1 cu balcon, gresie, faianta, parchet, libera, toate actele, pret disc.

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj 1 din 9
Bucuresti, 22 Mar, 08:41
...
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in maxim 30-45 zile. Imobilul este situat in Popesti.

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 22 Mar, 08:01
...
36.000 €

compartimentarea interioara si cea exterioara este realizata cu caramida Porotherm, iar izolatia exterioara este din polistiren de 10 cm peste care se aplica tencuiala decorativa. Comision 0%,

Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 22 Mar, 08:01
...
37.990 €

garsoniera in suprafata de27 mp, complet mobilata si utilata cu aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, foarte curata, g+f+p+term+um, sanitare noi, bloc reabilitat termic, an constr. 1980, neg!

Suprafata 27 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 Mar, 07:59
...
53.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

Suprafata 32 mp An 1981 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 Mar, 07:19
...
55.000 €

Proprietar, vand garsoniera Veteranilor, metrou Lujerului

Suprafata 32 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 21 Mar, 22:25
...
35.500 €

10 minute Metrou Eroii Revolutiei, garsoniera confort 1, 31 de metri patrati, etaj intermediar, curata, fara imbunatatiri, geamuri termopan tripan Rehau - inclusiv balcon, libera,

Suprafata 31 mp An 1970 Etaj 7 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 19:36
...
62.900 €

particular vand garsoniera spatioasa pe malul lacului IOR, iesi din scara, intri in parc. Decomandata, parter 39 mp, renovata, libera, situata intr-un bloc mixt, reabilitat termic si civilizat,

Suprafata 39 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 21 Mar, 18:44
...
43.500 €

strada Dumbrava Noua, garsoniera confort 1 decomandat, foarte spatioasa, suprafata 40 mp, etaj 6/8, bloc constructie 1987 situat langa parcul Sebastian, acces la mijloace de transport, centre comerciale

Suprafata 40 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, 21 Mar, 18:25
...
53.000 €

garsoniera in blocurile din spatele Rin Grand Hotel, transformata in apartament de 2 camere, etaj 1, semimobilata, utilata complet, centrala proprie de apartament, frigider, aragaz, masina de spalat,...

Suprafata 41 mp An 2008 Etaj 1 din 11
Bucuresti, 21 Mar, 17:46
...
32.000 €

Spitalul Sf. Pantelimon, garsoniera renovata in totalitate, curata, cocheta, utilata, partial mobilata, finisaje de calitate, spatioasa - 23 mp, bloc mixt, semistradal, parc, mijloace de transport,

Suprafata 23 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 12 min.
Bucuresti, 21 Mar, 17:30
...
40.900 €

proprietar garsoniera semidecomandata 31 mp langa bd. 1 Decembrie 1918, reprezentanta Fiat, metrou Costin Georgian, et. 2 din 10, bloc reabilitat, recent renovata, balcon inchis termopan, mobilata

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 17:30
...
50.000 €

garsoniera stradala, vedere fata, g, f, p, termopan, usa metalica, curata, acte la zi, usor negociabil,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 21 Mar, 16:58
...
40.100 €

Garsoniera cu balcon si vedere libera, in bloc nou, finalizat 2022, cu regim de inaltime mic P 2 M. / Finisaje de calitate, tavane cu membrana extensibila, prize si intrerupatoare Panasonic, centrala...

Suprafata 34 mp Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 21 Mar, 16:57
...
43.900 €

Complex nou de 3 blocuri cu regim mic de inaltime (P 4E) si finalizare in vara. / In Popesti Leordeni la cateva minute de statia de metrou cu Park/Ride Berceni de pe magistrala M2 (Pipera - Piata Unirii...

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 16:36
...
44.000 €

Drumul Taberei Plaza cf.1/sd 7/9 amenajata (termopan gresie faianta um) acte pregatite pt vanzare, libera, zona exceptionala, langa mall, parc Moghioros, piata, tramvai 41, metrou, STB-uri, Cora Lujerul

Suprafata 33 mp Semidecomandat Etaj 7 din 9
Bucuresti, 21 Mar, 16:10
...
23.000 €

Vanzare garsoniera cf 3. 15 metri patrati la 2 minute de Auchan Titan, in blocurile tip T. Bloc anvelopat si cu mansarda. Etaj 4 din 5,are lift.

An 1976 Decomandat Etaj 4 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:54
...
50.000 €

bloc patrimoniu, solid, nezugravit, panorama spre ProTV.

Suprafata 30 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 15:48
...
42.000 €

semistradal, et. 8/9 +et.tehnic, ocazie, cf.1, semidec, vedere superba, pe mijloc, bloc de gars, fara risc seismic, 2 lifturi, partial mob si utilata, libera, luminoasa, g+f+p+t+um, aer conditionat, zona...

Suprafata 32 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:41
...
28.400 €

decomandata, etaj 6/7 Strada Weiner Palada Garsoniera se preda la cheie bransata individual la toate utilitatile,

Suprafata 28 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7
Ilfov, 21 Mar, 15:35
...
28.000 €

apartament cu o camera confort 1 la etajul 3 din 4, complet mobilat si utilat. Bucataria, baia si holul complet renovate, centrala pe gaz in perfecta stare de functionare cu verificari la zi, termopane,...

Suprafata 30 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Neamt, 21 Mar, 15:10
...
38.500 €

garsoniera transformata in 2 camere, cu centrala proprie, la etajul 1 intr-un imobil cu 1 etaj, constructie 1974, pe strada Vailor, langa Stadionul Olimpia, zona Vitan, Mihai Bravu cu acces din Splai

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 1 M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:37
...
36.000 €

Ion Berindei, aproape Parc Plumbuita/Tei, Facultatea de Constructii, etaj 8/10, cf.2 semidec., 23mp., bloc mixt 1976, 2 lifturi, orientare vest, imb., g,f,p, termopan, um, cadastru, intabulare

Suprafata 23 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 21 Mar, 14:25
...
46.500 €

vav Parc Obor, 3 minute metrou, aproape piata, Mall Veranda, etaj 2/10, cf.1 semidec., 25 mp, bloc mixt 1984, pe mijloc, orientare sud, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare, ideal investitie/locuit,

Suprafata 25 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:23
...
35.500 €

Vand garsoniera intr-o cladire D+P+4. Cladirea construita pe cadre de beton cu peretii din caramida dotata cu lift cu o capacitate 6 persoane. Garsoniera este decomandata cu spatii vitrate foate mari.

Suprafata 33 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 14:22
...
40.800 €

vav parc Motodrom, etaj 10/10, cf. 1 semidec, 33 mp, bloc mixt 1979, reabilitat termic, terasa fara probleme, orientare S-E, vedere mixta, imbunatatiri, g, f, p, termopan, um, statie STB langa bloc,

Suprafata 33 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 21 Mar, 14:11
...
45.000 €

garsoniera dubla /studio, 45 mp, etaj 3, bloc construit in 2020, 2 lifturi, centrala, utilitati, se poate vinde mobilata, stb (150 m), metrou Precizei (18 - 20 minutel), se accepta credit

Suprafata 45 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 21 Mar, 14:11
...
35.000 €

str. Popa Tatu, imobil P+4+M, garsoniera se afla la parter, acces separat prin curte, necesita amenajate completa, fara istoric de legea 112 si NU se regaseste pe listele de risc seismic. Comision 0%.

Suprafata 28 mp An 1932 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:10
...
48.000 €

Grand Arena Postalionului, 2019, decomandata, nelocuita, etaj 4/5, 37mp, parcare terana 10mp, mobilata, utilata, finisaje superioare, centrala proprie, particular

Suprafata 37 mp An 2019 Decomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, 21 Mar, 14:10
...
25.000 €

Garsoniera cf 3 semidecomandata, etajul 4/5 , suprafata 15 mp utili,complet mobilata si utilata. Pretabila pentru investitie, se vinde cu preluare de chirias daca se doreste.

Suprafata 15 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 5 M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:21
...
47.500 €

Camil Ressu, Mc Donald's, garsoniera cocheta, confort 1, situata la etajul 6, intr-un imobill, reabilitat termic, utilata, mobilata partial, cu balcon, geam la bucatarie, amplasata chiar la metrou,

Suprafata 30 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:03
...
38.500 €

Cf 1, dec, 2/4, bloc izolat constructie 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, acc credit, vecinatati: Camil Ressu, Salajan, Nicolae Grigorescu, Vitan

Suprafata 30 mp An 1982 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:03
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 669
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.926
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.175

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

  • Zona / cartiere Bucuresti
  • Intervale ani de constructie
  • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior si exterior
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!