Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
47.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 19 Sep, 09:03
...
59.999 €

Vanzare garsoniera 1Mai - Turda, confort 1, semidecomandat, constructie 1982, etaj 10/10, necesita renovare, bloc reabilitat termic, comision Ag.

Suprafata 36 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 19 Sep, 08:01
...
30.999 €

garsoniera Ilfov, Str. 1 Decembrie1918, Com. Rosu, cf. I dec., 2018, 24 mp, etaj P/3, system de alarma, multiple imbunatatiri, posibilitate loc parcare auto, 29000 Euro cu bani cash, 31000 Euro cu credit,

Suprafata 24 mp An 2018 Etaj parter din 3
Ilfov, 19 Sep, 08:01
...
33.500 €

direct dezvoltator, garsoniera finalizata, mutare imediat, poze reale, decomandata, bucatarie inchisa, etaj 5/6, cu lift, situata pe strada Tineretului, statie STB 178, 278 si 138 vis a vis. Comision...

Suprafata 29 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 19 Sep, 07:02
...
39.500 €

Proprietar vand garsoniera Doamna Ghica etaj 10 din 10, str Cremenita. Usa metalica, termopane.

Suprafata 40 mp Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 Sep, 23:53
...
42.000 €

Vand garsoniera decomandata la 5/6, intr-un bloc mixt, cu balcon generos si mutare imediat, negociabil. Si loc de parcare situat in imediata apropiere a intrarii in bloc, 3500 euro.

Suprafata 40 mp An 2018
Ilfov, 18 Sep, 22:42
...
31.000 €

Garsoniera Parc Morarilor, 23 mp, gresie, faianta, termopan, vedere laterala parc, bloc mixt, reabilitat, vecini linistiti,10 min metrou Georgian, cadastru si intabulare. Direct proprietar. Camera si...

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 18 Sep, 21:32
...
55.718 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine...

Suprafata 42 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 18 Sep, 20:15
...
47.000 €

Pret apartament : Avans 90% la antecontract-47,000

Suprafata 48 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 18 Sep, 19:56
...
53.052 €

Avans 90%-53,052 tva Avans 15%-57,133 tva Loc de PARCARE SUBTERAN BONUS Garsoniera dubla spatioasa, total decomandata, ce dispune de baie utilata cu sanitare moderne, bucatarie mare, inchisa, camera...

Suprafata 43 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 11 M 15 min.
Bucuresti, 18 Sep, 19:56
...
62.500 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 18 Sep, 19:15
...
50.000 €

Vand garsoniera stradala, parter, libera, g, f, p, termopane, curata.

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj parter M 3 min.
Bucuresti, 18 Sep, 18:28
...
67.000 €

garsoniera tip B in complex Plaza Residence faza 5.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 M 12 min.
Bucuresti, 18 Sep, 18:03
...
135.000 RON

Conf 2 semidecomandat,gresie, faianta, termppan, usi noi termopan, parchet nou, instalatii sanitare si electrice schimbate, calorifer nou etaj 10/10, bloc curat civilizat situat stradal vis a vis de mag...

An 1970 Decomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 18 Sep, 17:27
...
65.000 €

confort 1, gresie, faianta, parchet (stejar) termopan, centrala, boxa la subsol, cuprinsa in acte. La etajul 5 este uscatoria si apoi podul. Pretul este discutabil la fata locului cu proprietarul.

Suprafata 47 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 5 M 7 min.
Bucuresti, 18 Sep, 17:03
...
43.000 €

5 min. de spitalul Coltea, de STB si de metrou, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, aer conditionat. Intretinerea este foarte mica (30 lei luna). Buna pentru investitie,

Suprafata 27 mp An 1946 Decomandat Etaj 2 din 2 M 5 min.
Bucuresti, 18 Sep, 17:02
...
52.500 €

Garsoniera Dristor, blocul de langa statia de metrou 3(10) semidecomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, bloc reabilitat termic, libera.

Suprafata 32 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 18 Sep, 16:54
...
18.000 €

renovata, Lidl si Penny la cateva minute, bloc curat, vecini ok, ocazie,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 18 Sep, 16:45
...
39.000 €

gars. la et. 2, langa metrou 1 Mai, parchet si termopan, neg.,

Suprafata 20 mp
Bucuresti, 18 Sep, 16:35
...
44.000 €

gars. (zona case) vedere stradala, parter inalt, boxa demisol 6 mp, centrala, fara risc seismic. Posibil schimb gars. Cismigiu,

Suprafata 23 mp An 1936 Etaj parter din 3
Bucuresti, 18 Sep, 16:10
...
53.000 €

garsoniera in blocurile din spatele Rin Grand Hotel, transformata in apartament de 2 camere, etaj 1, semimobilata, utilata complet, centrala proprie de apartament, frigider, aragaz, masina de spalat,...

Suprafata 41 mp An 2008 Etaj 1 din 11
Bucuresti, 18 Sep, 16:05
...
22.888 €

Gars. Titan, apropiere Auchan, p/5, bloc reabilitat, civilizat,Su=15mp. renovata recent, libera.Utilitati: curent, apa rece, apa calda (boiler nou), incalzire Radet, fara gaze. Acte ok, pret neg.

Suprafata 15 mp An 1977 Semidecomandat Etaj parter din 5 M 19 min.
Bucuresti, 18 Sep, 16:05
...
72.000 €

foarte bine pozitionata, zona Stirbei Voda - Sala Palatului - Luterana, bloc stradal, anvelopat, foarte solid, nu prezinta nici un fel de risc seismic sau de urgenta, iar vederea garsonierei este spre...

Suprafata 29 mp An 1965 Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 18 Sep, 16:02
...
49.000 €

Apartament cu 1 camera, etaj 9/10, bloc mixt.

Suprafata 35 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 18 Sep, 15:49
...
46.000 €

garsoniera confort 1 decomandata etaj 1/8, suprafata 41 mp constructie 1986, toate actele imbunatatiri nemobilata,

Suprafata 41 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 18 Sep, 15:43
...
67.000 €

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 18 Sep, 15:42
...
54.800 €

Garsoniera semidecomandata,mobilata, utilata, etaj 1/7, suprafata 36mp, zona Pallady.

Suprafata 36 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, 18 Sep, 15:41
...
4.300 €

Boxa de depozitare la subsol de 6,43 mp + 1,33 mp teren aferent, amenajata ca minigarsoniera. Pret negociabil.

Suprafata 10 mp An 1947 Decomandat Etaj demisol din 4
Bucuresti, 18 Sep, 15:35
...
32.500 €

garsoniera confort 2 sporit cu imbunatatiri, baie cu cada, mobilata, utilata complet, bloc mixt, etaj 6/10, mutare imediat,

Suprafata 23 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 18 Sep, 15:35
...
42.990 €

garsoniera in suprafata de 26 mp,et.4, gresie, faianta, termopan parchet, um+ aer.cond, instalatii sanit.noi, cocheta, curata,scara civilizata, intabulata,fara sarcini, pozitie exceptionala, usor neg!

Suprafata 26 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 Sep, 15:34
...
30.000 €

Bdul 1 Decembrie stradal langa metrou, garsoniera confort 2 etaj 4/10, imbunatatita, mobilata utilata, bloc mixt reabilitat,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 Sep, 15:34
...
49.900 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, poze reale, acte, acc. credit, 2 lifturi,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 1 min.
Bucuresti, 18 Sep, 14:45
...
32.950 €

Comision 0% -Direct Dezvoltator ,In Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare un o garsoniera confort 1decomndata , situata la etajul 2 ,intr-un bloc de 5 etaje (cu lift ) , bloc finalizat

Suprafata 30 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 18 Sep, 14:39
...
34.900 €

super oferta, bloc nou mixt, bucatarie mobilata, etajul 4, cartierul dispune de un magazin alimentar mixt, piscina, mijloace de transport in cartier, acces facil zone comerciale Kaufland, Lidl, Mega-Image,...

Suprafata 37 mp An 2015 Decomandat Etaj 4 din 4
Ilfov, 18 Sep, 14:19
...
79.500 €

De vanzare o garsoniera superba in Complex Plaza Residence Faza 4. Complexul este nou, blocul a fost finalizat in 2021-2022. Garsoniera se vinde finisata LA CHEIE. Suprafata utila totala este de 35...

Suprafata 35 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 M 11 min.
Bucuresti, 18 Sep, 13:39
...
52.000 €

cf. 1, decomandata, bloc 2009, centrala termica, 38 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se vinde mobilata si utilata, 10 minute de metrou Valea Ialomitei,

Suprafata 38 mp An 2009 Decomandat Etaj parter din 4 M 13 min.
Bucuresti, 18 Sep, 13:37
...
57.000 €

garsoniera cf. 1, renovata, g, f, p, t, um, balcon inchis cu autorizatie, toate actele la zi,

Suprafata 44 mp An 1192 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 18 Sep, 13:36
...
68.000 €

Garsoniera in bloc mixt, renovata, se vinde utilata si mobilata

Suprafata 36 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 18 Sep, 13:22
...
48.000 €

Bd. 1 Mai, etajul 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata, pretabila investitie,acte facute, accepta credit.

Suprafata 34 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 18 Sep, 13:16
...
34.900 €

Vanzare garsoniera, complet mobilata si utilata, micuta, cocheta, la doar 2 minute de Piata Alba Iulia si cu acces imediat la mijloace de transport, facultati, magazine. Ideala investitie. Se inchiriaza...

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat M 18 min.
Bucuresti, 18 Sep, 13:09
...
41.990 €

gresie, faianta,parchet, usa exterior din metal, ferestre PVC, racordata la toate utilitatile, centrala proprie, calorifere, baie si bucatarie echipata. Gratii din fier forjat la toate geamurile,

Suprafata 29 mp An 2013 Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Ilfov, 18 Sep, 12:55
...
62.500 €

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence - faza 5. Unitatile se predau semifinisate

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11 M 15 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:42
...
46.990 €

Garsoniera decomandata 42 mp etaj 7/8 bloc din 1987 multiple imbunatatiri bloc civilizat, 2 ascensoare, acte la zi, situata in zona Penny Nasaud, Lidl Spataru Preda, pe strada Sergent Major Florea Blejan....

Suprafata 42 mp An 1987 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 Sep, 12:40
...
56.000 €

Va propunem spre achizitie, o garsoniera, decomandata situata la etajul 1 al unui imobil cu 8 etaje. Garsoniera este generoasa, se vinde mobilata, a fost recent zugravita si dispune de balcon inchis si...

Suprafata 36 mp An 1989 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 18 Sep, 12:35
...
23.500 €

De vanzare garsoniera mobilata, utilata, 16 mp, etaj 3/4, bloc reabilitat termic, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice schimbate. Pret neg.,

Suprafata 16 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:32
...
59.500 €

De vanzare garsoniera 42 mp in zona Mall Vitan - Banul Udrea, mobilata utilata loc de paarcare centrala termica aer conditionat usa metalica gresie faianta parchet pret negociabil

Suprafata 42 mp Decomandat Etaj 5 din 6 M 8 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:31
...
42.000 €

1 Mai, fost Compozitorilor, bloc stradal, reabilitat, civilizat, libera,

Suprafata 31 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 10 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:25
...
34.700 €

proprietar, vand garsoniera in Prelungirea Ghencea 37K , suprafata utila de 27 mp, balcon 5 mp, etaj 2/4, bloc construit in 2009, centrala termica, utilata, mobilata, pret negociabil,

Suprafata 27 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 18 Sep, 12:20
...
33.500 €

cf. 2, totul nou, instalatie sanitara si electrica noua, um, gresie, faianta, aer conditionat, toate actele la zi, proprietar,

Suprafata 20 mp An 1974 Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 Sep, 12:20
...
73.000 €

proprietar vand garsoniera in zona Iancului, et. 1, 35 mp, decomandata, pe mijloc, bloc din anul 1981. Proprietatea a fost renovata complet in anul 2023,

Suprafata 35 mp An 1981 Decomandat Etaj 1 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 18 Sep, 12:00
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 11.774
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 4.711
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.296

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti garsoniere de vanzare Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi oferte de vanzari garsoniere direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

O garsoniera sau un studio reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Gaseste rapid o garsoniera sau un studio de vanzare in Bucuresti, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai rapid garsoniera sau studio-ul pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • Zona sau cartierul preferat din Bucuresti
  • Anul de constructie al garsonierei sau al studio-ului
  • Suprafata si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • Optiuni exterior (lift, parcare, bloc reabilitat termic).
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata oportunitatea de a deveni proprietarul unei garsoniere in Bucuresti care sa iti indeplineasca toate dorintele. Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, obtine cel mai bun pret pentru locuinta visurilor tale.