Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
44.600 €

oferte cu 0 % comision pentru cumparator, aproape de metrou Iancului, pe strada Elev Stefanescu, se vand doua garsoniere aflate pe acelasi palier, fata in fata, la etajul 10, al unui bloc civilizat cu...

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 30 May, 15:04
...
45.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare o garsoniera decomandata, cu o suprafata de 34 MP, situata la etajul 6/12, dotata cu aparat de A/C. Garsoniera se vinde mobilata si utilata cum se vede in imagini....

Suprafata 34 mp An 1978 Decomandat Etaj 6
Bucuresti, 30 May, 14:05
...
69.000 €

Top Home Advisor va propune spre vanzare o garsoniera, situata la etajul 7/10, semidecomandata, 31 mp, mobilata si utilata complet cu aer conditionat, priveliste deosebita, toate actele, pretabila investitie!...

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 30 May, 13:58
...
63.000 €

Apartament tip studio de vanzare bloc Dales pe bulevardul principal din Bucuresti, Balcescu 18, in zona Universitatii (Zero point). aer conditionat, balcon mic, spatiu deschis, negociabil.

Suprafata 22 mp An 1932 Decomandat Etaj 6 din 7 M 2 min.
Bucuresti, 30 May, 12:37
...
30.000 €

stradal, Postavaru, cf. 2, etaj 1, bl. reabilitat termic, zona civilizata, aproape Auchan, metrou 10 minute maxim, libera, aproape transport in comun, 101, 311, cadastru intabulare disc.,

Etaj 1 din 10
Bucuresti, 30 May, 12:33
...
43.000 €

Garsoniera decomandata situata in vecinatatea Arenei Nationale cu acces rapid atat spre Mega Mall, Iancului cat si spre bld. Basarabiei, p/4, 32 mp, ideal rezidenta.

Suprafata 32 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4 M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 12:02
...
64.000 €

ID intern: 315380. Va propunem spre vanzare o garsoniera, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona Tineretului, reper parc tineretului, intr-un imobil construit in anul 1982 , disponibil la etajul...

Suprafata 30 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 30 May, 11:51
...
31.500 €

garsoniera mobila/utilata, Piata Sudului,

Suprafata 19 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 10:15
...
87.185 €

Direct dezvoltator, garsoniera decomandata, suprafata totata utila 53,57mp (46,17mp utili + 7,40mp terasa), etaj 8/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare.

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 10:04
...
43.500 €

confort 1, semidecomandat, 4/10, g, f, p, t, um, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 10:00
...
46.000 €

5 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, Lidl,Meaga Image, Kaufland in apropiere, scoala si gradinita aprope de bloc..

Suprafata 27 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
38.500 €

garsoniera transformata in 2 camere, cu centrala proprie, la etajul 1 intr-un imobil cu 1 etaj, constructie 1974, pe strada Vailor, langa Stadionul Olimpia, zona Vitan, Mihai Bravu cu acces din Splai

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 1 M 13 min.
Bucuresti, 30 May, 09:14
...
45.000 €

Militari Residence str.Rezervelor, garsoniera dubla, et.3/7, suprafata utila 45 mp, se poate transforma in apt de 2 camere, decomandata, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, usa metalica, lift,...

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 30 May, 08:55
...
63.700 €

mezanin/P+mezanin+3 etaje, renovata, mobilata, utilata, luminoasa. Vecinati: Dorobanti, Stefan cel Mare, Barbu Vacarescu, Tei, Beller, Aviatiei.

Suprafata 32 mp An 1964 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 30 May, 08:05
...
47.000 €

Militari Lujerului garsoniera confort 1 semidecomandat, etaj 2/10, suprafata 31mp, bloc construit in anul 1981. Balcon inchis. Garsoniera necesita renovare. Statia de metrou Lujerului se afla la 8 minute...

Suprafata 28 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
35.900 €

Garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 3 din 4 cu centrala termica, gresie, faianta parchet.

Suprafata 33 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
40.000 €

Piata Minis, Sectia Financiara Sector 3, metrou Costin Giorgian 7-8 minute, cf1, etaj 7, balcon inchis, renovata, locuibila, g+f+p+t+um, zona verde, cadastru intabulare pret bun disc

Suprafata 31 mp An 1978 Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 May, 18:57
...
49.000 €

Drumul Taberei - Raul Doamnei (liceul Elena Cuza), garsoniera decomandata, libera, 34 mp, semistradal, 100 m metrou, termopan, parchet, gresie, faianta, constructie 1973, acte.

An 1973 Decomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, 29 May, 15:53
...
42.710 €

Oferta foarte avantajoasa. Fara comision de la cumparator. Va ofer spre vanzare o garsoniera decomandata, disponibila in cadrul unui Ansamblu Nou construit din Zona de Sud, in spatele primariei Popesti...

Suprafata 39 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 29 May, 15:50
...
23.000 €

Garsoniera cf. 3, et. 2 din 4, bloc reabilitat, renovata total, 16mp, libera, str. Giovanni Boccaccio, aproape de metrou, parc. Pret: negociabil

Suprafata 18 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 29 May, 15:37
...
37.500 €

Gars cf. 1 semidec., etaj 1/8, st 32 mp, libera, fara imb, bloc reabilitat, accept credit.

Suprafata 32 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 29 May, 15:36
...
48.900 €

bloc de garsoniere, etaj 6/10, reabilitat termic,partial mobilata si utilata, curata,mutare rapida,acte la zi, Cash/credit, Comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera,Lacul Tei,Obor, Stefan cel Mare,Fundeni

Suprafata 31 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 29 May, 15:30
...
43.000 €

10 min. metrou Obor, 3 min. parc Plumbuita, parter/10, bloc de garsoniere, renovata integral, libera, cash/credit, comision agentie 2%, vecinatati: Lacul Tei, Obor, Doamna Ghica, Pipera,

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 29 May, 15:29
...
65.000 €

Proprietar vand garsoniera decomandata, recent renovata, mobilata si utilata complet, exact cum se vede in poze, situata pe strada Vasile Carlova nr.4, an constructie 1992, P/8. Ideala pentru investitie....

Suprafata 38 mp An 1992 Decomandat Etaj parter din 8 M 13 min.
Bucuresti, 29 May, 12:58
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Bucuresti, 29 May, 11:12
...
43.000 €

Baraje, Piata Minis, metrou 7-8 minute, cf1, etaj 1, balcon inchis, libera, complet renovata recent, in totalitate, zona verde si linistita, g+f+p+t+um, magazie,bloc civilizat, cadastru intabulare,neg

Suprafata 31 mp Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 May, 10:12
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 29 May, 09:25
...
47.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 29 May, 08:16
...
30.500 €

Garsoniera situata la etajul 5/10, 20 mp, libera, renovata 2022, la cheie, cu mobila Ikea noua, electrocasnice noi. Bloc anvelopat, vecini de calitate, aproape de piata 1 Decembrie si Auchan, metrou 1...

Bucuresti, 28 May, 23:42
...
38.999 €

cf. 1, 28 mp, et. 3/4, decomandata, renovata, mobilata, utilata

Suprafata 28 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 May, 13:10
...
61.000 €

ID intern: 315480. Va propunem spre vanzare un apartament cu 1 camere, decomandat, confort 1, situat in zona , reper Metrou Lujerului, intr-un imobil construit in anul 1989, disponibil la etajul 3 din...

Suprafata 38 mp An 1989 Decomandat Etaj 3 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 11:06
...
36.000 €

Descopera confortul si stilul de viata modern in aceasta garsoniera situata la etajul 3 din 7, in complexul Avangard, format din 12 cladiri elegante. Beneficiind de toate utilitatile de care ai nevoie...

Suprafata 31 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 28 May, 09:00
...
64.900 €

Garsoniera mobilata si utilata din blocul construit in 2019 este disponibila pentru vanzare, oferind o vedere panoramica impresionanta spre Lacul Morii. Garsoniera este situata intr-o zona linistita si...

Suprafata 30 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 5 din 5 M 17 min.
Bucuresti, 28 May, 09:00
...
57.400 €

Garsoniera decomandata, confort 1, cadastrata si intabulata, situata intre Academia Militara si Mall AFI Cotroceni, intr-un bloc construit in anul 1990. Aceasta garsoniera este perfecta pentru cei care...

Suprafata 36 mp An 1990 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 09:00
...
34.100 €

Str. Ion Luca Caragiale, 72, bloc nou, finalizat, gars spatioasa, cu balcon, su 31 mp, cf. 1, et. 4/9, finisata g, f, p, centrala termica, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare.

Suprafata 31 mp An 2021 Semidecomandat
Ilfov, 28 May, 08:55
...
64.850 €

10 min. de centrul Brasovului, Coder Residence 3 propune la vanzare gars in imobil in constr P+1E+M, su 37,01 mp, dec, et 1/1, balcon, constr beton si caramida, finisaje de calitate, utilitati. Pretul...

Suprafata 37 mp An 2022 Decomandat
Brasov, 28 May, 08:55
...
78.507 €

Sopra este cel mai inalt proiect imobiliar de pe litoralul romanesc, pozitionat ideal, gandit pentru a gazdui vacantele in familie. Gars. semidec., su 44 mp, et. 5/14, cu balcon si vedere la mare finisaje...

Suprafata 44 mp An 2022 Semidecomandat
Constanta, 28 May, 08:55
...
69.900 €

Building Stefan Promenada 1 imobil in constr. P+10E, gars. dec., su 40mp, et. 1/ 10, balcon, utilitati si finisaje de lux. Pretul nu contine TVA,

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat
Constanta, 28 May, 08:55
...
60.258 €

Sol Residence, imobil in constr. regim inaltime S+P+9E, gars. dec., su 34 mp, et. 3/9, balcon, electricitate, lift, canalizare, apa curenta, g, f, p, t, um. La pretul afisat se adauga TVA 5%,

Suprafata 34 mp An 2022 Semidecomandat
Timis, 28 May, 08:55
...
62.188 €

STC Residence Doamna Ghica bloc in constr, S+P+6E, apropiere Mall Veranda si supermarket Kaufland, Penny, gars cf I, dec, su 38mp, et 2/6, finisaje, centrala proprie, contorizare individuala. Pretul nu...

Suprafata 38 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:55
...
53.333 €

str. Drumul Calitei nr 50-54, gars su 44mp, dec, et 1/8, camera 28.30mp, baie 4.20mp, terasa 11.10mp, finisaje de calitate parchet, gresie si faianta, centrala termica proprie, usa metalica. Structura...

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat M 13 min.
Bucuresti, 28 May, 08:55
...
79.000 €

AXXIS Nova Resort & SPA imobil in constr finalizare 2023, gars dec et 3/9, su 50mp, cu balcon. Imobilul se vinde finisat cu parchet si gresie,centrala termica, incalzirea in pardoseala si aerul conditmontate...

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat
Constanta, 28 May, 08:55
...
62.799 €

Garsoniera cu suprafata totala de 47.67 mp, complet finisata, situata la 5 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este localizat intr-o zona unde ai totul la indemana,

Suprafata 47 mp Decomandat M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 08:55
...
64.372 €

Garsoniera cu predare imediata, suprafata totala de 48.38 mp, complet finisata, situata la 5 minute de statia de metrou Pacii.

Suprafata 48 mp M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 08:55
...
24.500 €

Garsoniera are o suprafata utila de 21 mp, a fost renovata recent(schimbat parchet, zugravita, schimbat instalatie sanitara si termica). Apa calda si incalzirea este asigurata de RADET. Se vinde utilata(aragaz,...

Suprafata 21 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 28 May, 08:37
...
39.000 €

Va propunem spre achizitie o garsoniera decomandata chiar langa foisorul de foc. Aceasta garsoniera, avand tavanul foarte inalt (4,5m) a permis construirea unei zone de dormit. Totodata, dispune de o...

Suprafata 26 mp An 1910 Decomandat Etaj parter din 3 M 13 min.
Bucuresti, 28 May, 08:05
...
36.700 €

aproape de statiile de metrou Berceni si Dimitrie Leonida, garsoniera in imobil nou, in constructie, P+5Etaje, su 34mp, et 1/5, utilitati, g, f, p, t, um, centrala proprie. Pret cash 36.700 eur/ pret...

Suprafata 34 mp An 2022 Decomandat
Ilfov, 28 May, 08:01
...
45.000 €

Park View Titan, gars dec in imobil in constructie, S+P+5E, cf 1, su 37 mp, et. p/7, compusa din living suprafata 15,91 mp, bucatarie de 9,55 mp cu iesire pe balcon cu o suprafata de 1,62 mp baie cu...

Suprafata 37 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
79.380 €

Atria Urban Resort constructie 2021, P+6E, studio 48 mp utili, balcon 10 mp utili, dec, et 6/6, lux, finisaje si utilitati centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Pretul nu include TVA

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:01
...

va propunem spre vanzare o garsoniera luminoasa, dec., orientare est, su 44 mp in ansamblul New World Militari, etajul 2/7. Se vinde finisata complet (centrala proprie, obiecte sanitare, corp lavoar baie,...

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat M 17 min.
Bucuresti, 28 May, 08:01
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.787
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.668
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.446

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

  • Zona / cartiere Bucuresti
  • Intervale ani de constructie
  • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior si exterior
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!