Doru Mihai Calueanu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Avocat Drept comercial

Asigurăm: 

  • Elaborarea, asisten?a la negocieri precum ?i urmărirea derulării contractelor comerciale de vânzare-cumpărare, de distribu?ie, de agent, de comision, de consigna?ie, de licen?ă, leasing, franchising, de carte de credit, de factoring, de împrumut etc  
  • Opera?iuni de înfiin?are ?i modificare a societă?ilor comerciale;
  • Asisten?ă juridică pentru participarea la licita?ii;
  • Asisten?ă juridică în vederea ob?inerii de avize, autoriza?ii, licen?e sau acreditări necesare func?ionării, persoanelor juridice române ?i străine;
  • Asisten?ă juridică în vederea ob?inerii liniilor de finan?are;
  • Asisten?ă juridică ?i reprezentare în litigiile izvorâte din raporturi juridice comerciale;
  • Asisten?ă juridică permanentă ?i punctuală societă?ilor comerciale pentru reglementarea raporturilor juridice de natură comercială;
  • Asisten?ă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea sau falimentul societă?lor comerciale;
  • Asisten?ă juridică în vederea încheierii de contracte comerciale interna?ionale precum ?i formularea de opinii de specialitate în legatură cu inciden?a legii române asupra executării acestor contracte;
Galerie foto
  • ...