Doru Mihai Calueanu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Avocat Dreptul Muncii

Asigurăm:

  • Asisten?ă juridică societă?ilor comerciale în vederea elaborării ?i înregistrării contractelor de muncă ale angaja?ilor precum ?i a modificărilor intervenite la aceste contracte;
  • Medierea conflictelor de muncă;
  • Asisten?ă juridică firmelor specializate în selec?ia ?i plasarea for?ei de muncă în România sau peste hotare;
  • Asisten?ă juridică ?i reprezentare în litigii de muncă;
  • Asisten?ă în vederea ob?inerii permiselor de ?edere ?i autoriza?iilor de muncă pentru cetă?enii străini.
Galerie foto
  • ...