Doru Mihai Calueanu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Avocat Drept fiscal

Asigurăm:

 

  • Elaborarea de studii de specialitate cu privire la interpretarea ?i modul de aplicare a normelor de Drept Fiscal, analizarea tendin?elor legisla?iei, studii de drept comparat; 
  • Asisten?ă ?i consultantă juridică societă?ilor comerciale în materie de taxe ?i impozite;
  • Asisten?ă juridică la efectuarea opera?iunilor de control fiscal de către organele statale;
  • Medierea conflictelor apărute între societă?ile comerciale ?i organele statului cu privire la stabilirea, compensarea, ree?alonarea ?i reducerea datoriilor bugetare;
  • Reprezentare juridică pentru persoanele fizice ?i juridice în procedurile judiciare de contestare a actelor de control în materie de taxe ?i impozite.
Galerie foto
  • ...