Doru Mihai Calueanu - Cabinet de Avocat Bucuresti

Dreptul imobiliar

Asigurăm: 

  • Consultan?ă ?i asisten?ă juridică în rezolvarea problemelor legate de dobândirea ?i exercitarea dreptului de proprietate ?i/sau de folosin?ă a terenurilor ?i imobilelor; 
  • Asisten?ă ?i reprezentare în fata institu?iilor competente pentru ob?inerea actelor de proprietate ?i orice alte documente referitoare la situa?ia juridică a terenurilor ?i imobilelor; 
  • Asisten?ă ?i reprezentare în fata institu?iilor competente pentru ob?inerea certificatelor ?i autoriza?iilor necesare construirii imobilelor; 
  • Redactarea de opinii legale cu privire la problemele ce apar în legatură cu dreptul de proprietate sau de folosin?ă asupra terenurilor ?i construc?iilor; 
  • Reprezentarea în fa?a instan?elor de fond, apel ?i recurs ?i a oricăror alte autorită?i competente în vederea ob?inerii dreptului de proprietate asupra terenurilor ?i construc?iilor; 
  • Reprezentarea în fa?a instan?elor de fond, recurs ?i supreme în cazul revendicării imobiliare ?i efectuarea procedurilor de restituire; 
  • Efectuarea procedurilor legale necesare întabulării titlurilor de proprietate ?i a oricăror alte înregistrări necesare; 
  • Verificarea actelor de proprietate;
Galerie foto
  • ...