Vanzari apartamente 2 camere ieftine Militari

Subrubrica: 2 camere
Zona: Militari
Pret euro: între - 55000
...
54.000 €

Militari Residence Tineretului, cf.1,etj.3/4, decomandat, mobilat recent cu mobilier Mobexpert, elctrocasnice de calitate, finisaje foarte bune.Apartamentul se afla la trei minute de capatul autobuzelor,178,138,137....

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:28
...
34.000 €

direct dezvoltator, mutare imediata, ap. 2 cam. open space, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, tva 5% inclus, comision 0%,

Suprafata 34 mp An 2020 Semidecomandat Etaj parter
Ilfov, azi, 14:05
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, azi, 13:55
...
39.000 €

Comision 0%. Direct dezvoltator, in Bucuresti, sector 6, va propun spre vanzare un apartament de 2camere confort 1decomandat, situat la etajul 1, intr-un bloc de 5 etaje (cu lift), bloc finalizat anul...

Suprafata 58 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 M 19 min.
Bucuresti, azi, 11:55
...
39.000 €

850 Euro mp,ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, preturile incep de la 39000 euro la cash.

Suprafata 57 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:45
...
48.900 €

apartament confort 2, cu balcon, semistradal, in randul doi de blocuri fata de bulevard, fara imbunatatiri, liber-nelocuit, pret negociabil, baie cu geam de aerisire,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:36
...
53.500 €

intersectie Apusului, bloc stradal, vedere spate, semidecomadat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, geam baie, toate actele

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:39
...
52.500 €

decomandat, et. 6, bloc prevazut cu panouri fotovoltaice, centrala proprie, aer conditionat, finisaje de calitate, locuit doar un an, acces facil Stb 178, 61, 62,137, acte, pret usor negoiciabil, lift,

Suprafata 48 mp An 2019 Decomandat Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 10:25
...
40.500 €

apartament cu 2 camere, 45 mp utili, situat in zona Militari, Metro, Auchan, pe strada Soarelui intr-un bloc P+6, la etaj 4/6, decomandat,utilitati - canalizare, apa potabila, gaze si curent electric

Suprafata 45 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 08:20
...
42.900 €

apartament cu 2 camere, 48 mp utili, situat Militari, Metro, Auchan, pe strada Soarelui intr-un bloc P+6, la etaj 4/6, utilitati, canalizare, apa potabila, gaze si curent electric. Comision 0

Suprafata 48 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 08:20
...
47.000 €

str. Tineretului, apartament 2 camere, mobilat si utilat, totul nou, nefolosit si de foarte buna calitate, poze reale, cu mutare imediat, situat Militari, Metro, Auchan, STB 178 si 138, pe strada Tineretului.

Suprafata 38 mp An 2020 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:19
...
49.000 €

Militari Rezidence, capat 178, 5 min. metrou Pacii, Lidl, Auchan, Mega Image, cf. 1 50 m, openspace, centrala proprie, bloc 2014. Intabulare, cadastru. Eliberabil, sunati acum

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:13
...
41.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, apartament 2 camere tip studio, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 35 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
45.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 7 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
47.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, apartament decomandat cu bucatarie inchisa, baie cu geam, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 43 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
54.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, apartament decomandat cu bucatarie inchisa, living de 19 mp, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 7 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
47.000 €

Cetatea de Balta cu Uverturii, decomandat, centrala, toate imbunatatirile, demisol inalt, bloc 4 etaje-15 apartamente intre case, vile, zona foarte linistita, la 700-800 m de piata si metrou, 47000 neg.,

Suprafata 42 mp An 2015 Decomandat Etaj parter din 4 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 13:21
...
50.000 €

Direct dezvoltator, bloc finalizat, str. Weiner Palada nr. 58E, constructie caramida, finisat complet, 5 minute de STB 178, 138, 278 Rezervelor, finalizat C+I, toate utilitatile, parcare gratuita

Suprafata 43 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, ieri, 10:36
...
54.000 €

direct dezvoltator, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat D+P+6E, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat, C+I, accept credit, cu mutare imediata,

Suprafata 51 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, ieri, 10:35
...
37.500 €

Direct Dezvoltator, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, apartament tip studio, decomandat, bucatarie deschisa in living, compartimentare caramida, finisate complet,

Suprafata 36 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, ieri, 10:35
...
53.000 €

mobilat si utilat complet, centrala proprie, incalzire in pardoseala, zona Militari Rezidence,

Suprafata 50 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 09:42
...
40.500 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala, cu bucatarie separata si balcon, etaj 1/5 dec, preturile incep de la 40000 euro la cash,

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 09:40
...
55.000 €

apartament cu 2 camere, totul nou, centrala termica, utilitati-canalizare, gaze, curent electric, poze reale, cu mutare imediata, situat in zona Militari, Metro, Auchan,

Suprafata 42 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 07:55
...
49.500 €

apartament 2 camere, finalizat, mutare imediat, etaj 5/7, situat la 50 m de capat Stb 178, 278 si 138, pe str. Tineretului, finisaje la alegere, utilitati canalizare, gaze, curent electric. Comision 0,

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 07:55
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, 21 Mar, 16:03
...
48.990 €

studio, centrala, AC, mobilat/utilat, baie cu geam, balcon cu priveliste superba, placa de beton, et. 3, depozitare in pod, acces Pacii, Uverturii, Gorjului, Apusului, Lujerului, Drumul Taberei, Ghencea,

Suprafata 39 mp An 2019 Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 15:57
...
55.000 €

apartament 2 camere, finalizat, decomandat, bucatarie inchisa, etaj 1/4, Militari, Metro, Auchan, STB 178 si 138, pe strada Tineretului, utilitati, canalizare, gaze, cu bloc P+4, cu lift, comision 0,

Suprafata 45 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 07:45
...
49.500 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/8+teh., bloc reabilitat, contorizat, gresie, faianta, usa metalica, parchet masiv, termopan, in curs de eliberare, acte, acc. credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:21
...
49.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 8/8+1etaj the , bloc reabilitat fara problema cu terasa, contorizat, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, um, clasa energetica A, ideal investitie, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 20 Mar, 10:38
...
46.500 €

2 camere, cf.1 semidecomandat, etaj 8/8+ etaj teh.(uscatorii), usa metalica, bloc reabilitat, garantie terasa 10 ani,teava de gaze ,contor separat ,repartitoare ,apometre toate actele, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 10:37
...
39.500 €

direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, cadastru + intabulare, D+P+6E, 47 mp, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, constructie caramida, finisat...

Suprafata 47 mp An 2023 Decomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, 20 Mar, 10:07
...
54.999 €

2 cam. conf. I, caramida, reabilitat termic, fara risc seismic, 48,2 mp, fara imbunatatiri, geamuri termopan, aer conditionat, necesita renovare, mobilat si utilat,

Suprafata 48 mp An 1966 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 13:06
...
49.500 €

ID intern: 308709. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Gorjului, reper

Suprafata 33 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 15 Mar, 15:22
...
32.000 €

apartament tip studio, 33 mp utili, semidecomandat, bloc nou foarte aproape de statia de RATB 178. Comision 0%,

Suprafata 33 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 15 Mar, 15:05
...
45.000 €

apartament parter, 2 camere, mobilat,

Bucuresti, 14 Mar, 17:17
...
54.500 €

prezentam spre vanzare un apartament de 2 camere decomandat, confort 2, ce se intinde pe o suprafata de 40 mp (din care face parte si un balcon de 3mp), situat la etajul 10 din 11 intr-un bloc constructie...

Suprafata 37 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 10 Mar, 15:57
...
44.500 €

confort 1, 50 mp, semidecomandat, bloc reabilitat, geam la baie, termopan, usa metalica, gresie, faianta, intabulat, accept credit .

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 10 Mar, 13:55
...
51.500 €

Apartament 2 camere Militari Residence, situat pe strada rezervelor situat la aproximativ 2-3 minute de statiile stb (178, 138 , 278) orientat spre Est, cu ct, ac, se vinde complet mobilat si utilat.

Suprafata 46 mp An 2019 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 08 Mar, 16:57
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.713
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 564
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 540