Inchirieri Apartamente 3 Camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
415 €

particular, inchiriez apartament de 3 camere in vila, constructie noua,

Suprafata 80 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:09
...
450 €

La 3 minute de metrou Obor, apartament 3 camere, confort 1, etaj 2/10 , mobilat si utilat modern,complet, 2 bai

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 20:50
...
420 €

5 minute metrou Nicolae Grigorescu, renovat recent, decomandat, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 19:56
...
530 €

Proprietar inchiriaza apartament 3 camere, bloc nou, etaj 3, decomandat, 88mp, mobilat si utilat, 2 balcoane, 2 tv, 2 ac, masina de spalat, centrala proprie, loc de parcare, complex inchis cu bariera

Suprafata 88 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 23:20
...
550 €

Particular, bloc p+4 din '98, recent anvelopat primarie fonduri europene, scara renovata incl pardoseala, camere video, curte spate, parcare, et. 4/4, 80 mp, 2 balcoane, 2 dormitoare, dressing separat,...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:10
...
400 €

Rrecent renovat, 3 camere 2 grup san., tramvai 32,23,8,15 min Piata Unirii 2 min Piata Rahova-semimobilat. Proprietar serios, caut chiriasi seriosi si responsabili Lucian Rog maxima seriozitate!

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Bucuresti, azi, 20:55
...
400 €

Proprietar ofer spre inchiriere pe termen lung un apartament cu 3 camere decomandat situat in complexul Avangarde City, pe str. Tineretului 17.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, azi, 17:35
...
400 €

chiar la gura de metrou, apartament 3 camere, etajul 1/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, vedere mixta, bucatarie mare open space, liber, boiler, Mega Image, Penny, Lidl, IKEA,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 18:54
...
600 €

Apartament 3 camere, decomandat, foarte luminos, aproape de statia de metrou Piata Muncii. Etajul 4, cu vedere catre sud si catre nord. Se poate disuta si despre un loc de parcare.

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat partial
Bucuresti, azi, 18:20
...
400 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, spatii de depozitare

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 18:03
...
550 €

10 minute metrou, stradal, vedere mixta, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina soalat, liber, termen lung,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:54
...
500 €

5 minute metrou, bloc reabilitat, fara risc, stradal, renovat, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie

Suprafata 1.967 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 17:30
...
2.000 RON

10/10+ et.tehnic, cf1, dec,75mp,2bai, vedere mixta, laterala+spate, balcon spatios,bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, luminos, contorizat, g+f+p+t+um, 2 aer condit,liber, ctr. Anaf,av....

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 17:10
...
850 €

finisaje de calitate, mobilier pe comanda, camera dressing, etaj 8/11, utilat complet: plita pe gaz, cuptor electric, hota, frigider, masina de spalat, TV, AC, terasa,

Suprafata 88 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:51
...
750 €

Totul Nou,prima inchiriere, garaj, vedere mixta, 2 bai, constructie 1980,etaj 2/8,finisaje de calitate, mobilier pe comanda, canapea extensibila, dulap, utilat complet, se poate viziona oricand,liber

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 16:50
...
480 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in zona Drumul Sarii- Sebastian- Lidl. Apartamentul este la P/4, decomandat, 80 mp, mobilat si utilat complet cum se vede...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:34
...
1.200 €

Apartament de lux et, 2, mobilat lux supr 93 mp

Suprafata 93 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:05
...
500 €

acces rapid centru, pozitionat exact in spatele hotelului, liber si disponibil, et. 10/11, curat, mobilat si utilat, parcare contra cost, termen lung, doar persoane serioase, agentie, oferta reala, seriozitate,

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:03
...
499 €

5/10, cf. 1, semidec., 70 mp, 1 baie, vedere mixta, bloc reabilitat termic, renovat recent, la cheie, mobilat modern, utilat complet, liber, bucatarie mare, patrata, usi int. si instal. noi, g+f+p+t,...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 15:47
...
300 €

P/10, cf 1, dec, 70mp, 1baie, vedere mixta, mobilat si utilat partial, bucatarie mobilata si utilata, geam la baie, curat, usi int noi, g, f, p, t, usa metalica, liber, contract la Anaf, avans 1+1, agentie.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:47
...
600 €

3 camere pe Soseaua Colentina nr. 137, vizavi de spital, bloc 2010, 72 mp, etaj 5/8, parcare subterana, centrala proprie pe gaz, mobilat si utilat complet modern, aer conditionat, tv, 1+1 + 50%

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:45
...

Inchiriez apartament 3 camere, zona Cora Militari. Parter, recent renovat, nemobilat, ideal pentru firma;

Nemobilat Neutilat
Bucuresti, azi, 15:38
...

inchiriez 3 cam. et. 5/8, renovat, mobilat, metrou, fara risc, 600 euro fix. Iancului metrou, 3 cam., 6/10, renovat, mobilat, utilat, semidec., 500 euro pret fix. Proprietar.

Bucuresti, azi, 15:30
...
590 €

ap. 3 cameret cf. 1 semidecomandat, etajul 8/10, mobilat complet si utilat, suprafata totala 75 mp, bloc reabilitat termic, finisaje de calitate, c-tie 1968, metrou aproape, piata, magazine,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:03
...
680 €

Homnest Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu 3 camere in zona Piata Victoriei, intr-un imobil cu o arhitectura deosebita, apartamentul este situat la etj. 1 din 7. Apartamentul este...

Suprafata 85 mp Semidecomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 15:01
...
500 €

Inchiriez apartament 3 camere, soseaua Bucuresti-Magurele,

Suprafata 86 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:54
...
800 €

Agentie imobiliara, comision jumatate din chiria unei luni. Prima inchiriere. Apartament 3 camere, 3/9, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, mobilat+utilat. Imobil special, blocul Zodiac. 800 E/luna...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 14:54
...
350 €

apartament cu Centrala Proprie, etajul 2 din 4, confort.1, decomandat, cu 2 grupuri sanitare, si balcon, liber, mobilat complet, utilat, la 1 min. de scoala 160, si 5 min. de complex- Piata Apusului,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:48
...
600 €

Apartament elegant, renovat, foarte spatios, dec, mobilat modern, etaj 2/8, stradal, 2 g.s., 2 balcoane, ac in fiecare camera, scara civilizata, apropiere metrou, ideal familie, 2 cupluri, studenti.

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:25
...
450 €

decomandat, 70 mp, canapea extensibila noua, aragaz, frigider, masina spalat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, repartitoare, usa metalica, contract ANAF, ideal familie, discutabil,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 13:02
...
2.990 RON

Obor, propietar inchiriez apartament 3 camere rond Bucur Obor. Apartamentul este complet mobilat si utilat. Living mare open space Metrou, tramvai, autobuz la 2 minute de mers pe jos, etajul 8 din 10,

Suprafata 71 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:40
...
380 €

3 camere decomandate, Vitan Mall, etaj 2/4, renovare 2024, centrala termica, curat, luminos, linistit, aproape de Vitan Mall, mobilat, utilat, gresie, parchet, termopan, usa metalica, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 12:28
...
2.500 €

Inalta Curte de Casatie apartament 3 camere cu terasa, bloc 2020, etaj 2, trei grupuri sanitare, doua dormitoare, garaj, mobilat si utilat premium, bloc exclusivist.Zona este linistita cu verdeata,

Suprafata 108 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:10
...
980 €

parter/4, proaspat renovat, prima inchiriere, centrala termica, ideal pentru cine detine mobilier propriu, se cere o luna avans+2 garantii, contract Anaf inclus in pret, comision agentie 50%,

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:09
...
500 €

inchiriere 3 camere, etaj 4/5, ultracentral, renovat modern cu centrala proprie, spatios 70 mp. Apartament pozitie deosebita in apropiere de facultati si metrou Unirii sau Universitate, rog seriozitate,...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:08
...
499 €

aproape Parc Tei/Plumbuita, etaj 5/10,cf.1 semidec., 70mp., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, vedere pe trei laturi, orientare S-E, bucatarie patrata, mobilat,uti., imb.,g,f,p, termopan,um,av...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
428 €

Oferim spre inchiriere un apartement deosebit in zona Rahova-Liberty Center,pe str.Nasaud,decomandat,suprafata 70mp,etaj 3/8,finisat modern,parchet,gresie,faianta,termopan,usa metalica,mobilat si utilat...

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:03
...
330 €

Circa 13, 2/10, semimobilat, utilat, complet, clasic, curat, bloc civilizat, reabilitat, apropiere piata

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, azi, 11:22
...
700 €

Inchiriere apartament 3 camere Cismigiu. Dispune de 2 dormitoare, aer conditionat, acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:31
...
550 €

dispune de balcon, spatii depozitare, aer conditionat 4/8, aproape de Victoriei, Romana. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:31
...
400 €

Inchiriere apartament 3 camere Vitan. Dispune de 2 dormitoare, 2 bai, spatii depozitare, balcon, aer conditionat. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:31
...
500 €

Pantelimon, Parc Morarilor, 3 camere semidecomandat, etaj 8/10, 64 mp, mobilat si utilat nou,

Suprafata 64 mp Circular Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:21
...
450 €

Camil Ressu-metrou Dristor, bloc stradal, reabilitat termic, inchiriez 3 camere, decomandate, 2 balcoane inchise, etajul 4/10, metroul la scara.

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 09:17
...
400 €

apropiere de 13 Septembrie, autobuze 226, 139, 385, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, TV, aer conditionat, combina frigorifica, congelator

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:03
...
800 €

complex cu: sala fitness World Class, piscina, loc de joaca, magazine, cafenele, restaurante, vedere superba spre Dambovita, mobilat modern, utilat complet, sistem centralizat de climatizare, et 2/17

Suprafata 116 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:02
...
1.000 €

Ibiza Sol cartier rezidential Pipera-Scoala Americana, mobilat si utilat total, masina spalat rufe/vase, tv, AC, gratar, terasa, gradina, piscina, loc de joaca, club gimnastica, club pentru copii,

Suprafata 114 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, azi, 08:05
...
800 €

3 cam. in vila pe marginea lacului Fundeni, la mansarda in vila P+1+M, 136 mp, mobilata sau nemobilat, totul nou/ modern, impecabil, vedere superba lac, loc parcare. Prima inchiriere. Termen lung. Libera,

Suprafata 136 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 17 Apr 19:42
...
500 €

5/10, cf.1, semidec,70mp,1baie, vedere mixta,bloc reabilitat termic, renovat recent,la cheie, mobilat modern, utilat complet,liber, bucatarie mare, patrata, usi int si instal noi, g+f+p+t, usa metalica,av...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 18:42
...
600 €

Inchiriere apartament 3 camere, centrala proprie de apartament etajul 4, living, bucatarie,baie, scara interioara 2 dormitoare, terasa, metrou Dimitrie Leonida la 5 min., mobilat, utilat nou, prima...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Ilfov, 17 Apr 17:42
...
1.400 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,

Suprafata 135 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 17:35
...
1.450 €

A 023 Apartament 3 camere, zona exclusivista zona de Nord - Cartierul Francez - str Virgil Madjearu, Parc Herastrau - Soseaua Nordului, confort lux, 150 mp, terasa pe toata suprafata apartamentului 30mp,...

Suprafata 120 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 17:30
...
750 €

Apartament de inchiriat 3 camere, Soseaua Stefan cel Mare, Elysium Real Estate,

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:56
...
400 €

apartament 3 camere, mobilat, dotat, recent renovat,

Suprafata 75 mp
Bucuresti, 17 Apr 16:51
...
560 €

9 min. metrou Inchiriez apartament 3 camere zona Drumul Taberei, Str. Valea Calugareasca, la 9 minute metrou Parc Drumul Taberei, renovat, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 63 mp, Parter/4.

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:11
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.531
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.782
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.873

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti

Cauti oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi anunturi direct de la proprietari sau agentii imobiliare de incredere. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 3 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid un apartament cu 3 camere in Bucuresti - Ilfov

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile apartamentului, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 3 camere de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Inchiriaza rapid un apartament cu 3 camere in Bucuresti - Ilfov, la cel mai bun pret!