Inchirieri Apartamente 3 Camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
500 €

5 min metrou, etaj 3/7, mobilat si utilat, um, ac, bucatarie open-space, vedere mixta,liber, avans 1+1, comision 50%, vecinatati: Decebal, Vitan, Mihai Bravu.

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 12:14
...
350 €

langa Bcr, 15 min.,metrou Obor, etaj 3/10, cf.1 dec., 75mp., bloc reabilitat termic, pe mijloc, 2 balcoane, orientare E-V, nemobilat, neutilat, imb., g,f,p, termopan, um, liber, av 1+1

Suprafata 75 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, azi, 12:10
...
570 €

Ap 3 cam situat la et 5/8 al unui imob din 1990 situat in Mircea Voda - Unirii - Timpuri Noi, complet amenajat, mobilat si utilat, 80 mp, 2grs, termopan, AC,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:50
...
700 €

disponibil imediat,120mp, terasa generoasa 80 mp, eleganta, siguranta, compartimentare moderna, complet mobilat si utilat, contorizare individuala, parcare, paza 24/24,

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, azi, 11:25
...
500 €

particular inchiriez apartament nou, 3 camere, 2 bai, decomandat et. 1, bloc nou finalizat 2020. Este dotat cu mobiler si electrocasnice, aer conditionat. Distanta pana la metrou Nicolae Teclu 7 min....

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 10:40
...
450 €

proprietar inchiriez apartament mobilat recent aer conditionat in zona linistita, 100 m statie Metrou Grigorescu, 5 minute Piata Titan, 10 minute parc si lac. Bloc anvelopat, curat, intretinere convenabila....

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:05
...
900 €

proprietar inchiriez ap. 3 camere decomandat, parter inalt, 2 bai cu geam, 2 balcoane, debara, situat in bloc construit in 1982, reabilitat termic, 5 min. metrou Timpuri Noi, 7 min. Tineretului,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 04:00
...
550 €

bloc reabilitat, etajul 7/8, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, liber, termen lung, fara animale, contract

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
...
500 €

8/8, terasa, 3 camere semidecomandat, mobilat si utilat, g+f+p+t+UM+AC, 2 grupuri sanitare,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:26
...
600 €

5/8, decomandat, 2 bai, bloc 1995, um, ac, mobilat si utilat

Suprafata 88 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:24
...
320 €

Drumul Taberei, Compozitorilor, cf. 1, decomandat, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, mobilat si utilat complet, 2 grupuri sanitare, TV, la 7 minute de...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 11:20
...
800 €

VITAN- Mall Apartament 3 Camere In Vila Zona Mihai Bravu strada Ion Mortun cu acces imediat in bulevard la 5 minute metrou Dristor dar si Vitan Mall , va prezint la inchiriere apartament 3 camere decomandat...

Suprafata 112 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 10:37
...
450 €

etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, foarte curat, balcon inchis in termopan. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Bd. Decebal, Bd Unirii.

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:12
...
480 €

bloc fara risc seismic, proaspat zugravit, semidecomandat, etaj 6/8, mobilat/utilat complet, contorizat, liber.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:39
...
650 €

spatios, luminos, dispune de balcon, spatii depozitare, aer conditionat, aproape de Universitate, Cismigiu, Kogalniceanu

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:31
...
2.200 RON

inchiriez direct de la proprietar apartament liber recent renovat si mobilat, aer conditionat, zona linistita, la 3 minute de statie metrou, cateva minute distanta de parcul si lacul IOR, bloc anvelopat,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:14
...
800 €

Piata Alba Iulia, Duplex vedere Bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 08:55
...
600 €

adiacent Piata Victoriei, Lascar Catargiu, ap. 3 cam. nemobilat, p/3, numai office, termen lung disponibil imediat, pret 600 E/luna, plata 1+1, comision firma 50%+TVA din prima luna, rog seriozitate,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:31
...
500 €

Imobiliare inchirieri pe Calea Vacaresti

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 22:10
...
111.111 €

Particular doresc sa inchiriez direct de la proprietari un ap de 3 sau 4 cam semid sau decom parter sau etj 1 in zonele adiacente Obor-Ferdinand-Mihai Bravu- Iancului - Mosilor sau alte zone apropriate.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 21:12
...
650 €

Piata Muncii apartament 3 camere, etaj 4 din 8, decomandat, 80 mp., usa metalica, gresie, faianta, termopan, 2 gr. sanitare, mobilat, utilat, bloc izolat termic, constructie 1987, 2 min. de metrou

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:58
...
650 €

disponibil imediat, eleganta, rafinament, siguranta, compartimentare moderna, complet mobilat si utilat, contorizare individuala, parcare, paza 24/24, imobil nou,

Suprafata 120 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, ieri, 18:25
...
475 €

Inchiriez apart 3 camere semi-dec stradal pe I Mihalache, 2 bai cu geam, mas de spalat rufe+vase, AC, balcon inchis, usa metalica, lift nou, etaj 6, orientat spre spate, mobilat clasic. Zona f buna, la...

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, ieri, 17:49
...
1.600 €

Apartamentul se afla amplasat pe malul lacului Baneasa strada Madrigalului 20 intr-o cladire exclusivista boutiq D+P+2E, finalizata in anul 2016. Apartamentul se afla amplasat la etajul 1, fiind singur...

Suprafata 95 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 17:30
...
449 €

Inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, 7 minute mers pe jos metrou Bucur Obor, str. Masina de Paine 20, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 10/10,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:30
...
420 €

Va oferim spre ichiriere un apartament de 3 camere, 8 minute metrou Dristor, suprafata 75mp, 2 balcoane, decomandat, situat la etajul 2, intru-un bloc reabilitat, situat in zona Piata Alba Iulia,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 17:06
...
600 €

3 Camere, semidecomandat, etaj6/8, balcon, 2 grupuri sanitare, vedere stradala, mobilat, utilat, aer conditionat, internet, tv, masina de spalat, avans 1 luna+1 luna garantie.

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:15
...
400 €

langa scoala Sfantul Andrei, metrou, piata, supermarket, decomandat, etaj 4/10, G, F, P, T, UM, mobilat, utilat, 1 + 1 garantie,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:21
...
400 €

Drumul Taberei Parc Moghioros, cf 2, semidecomandat, etaj 10/10. gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, centrala proprie, mobilat modern si utilat complet, renovat, la 3 minute de metrou.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:46
...
1.150 €

ap. este in complex Central Park, et. 8 din 11, mobilat si utilat, 2 ap. aer conditionat, incalzire centrala complexului, contorizat, 1 balcon

Suprafata 96 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
...
350 €

8/8, cf1,dec,70mp,2bai, luminos, bloc reabilitat termic, 2lifturi,mobilat, utilat complet,liber,zona linistita, geam la baia mare,curat, g+f+p+t,usa metalica, usi interioare noi, contract la Anaf, avans...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:37
...
499 €

Inchiriez apartament 3 camere, Militari 7 min. metrou Gorjului, Str. Rasaritului, decomandat, suprafata aprox. 70 mp,etaj 3/4, complet mobilat si utilat modern.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:35
...
400 €

Drumul Taberei Aleea Craiesti apartament 3 camere confort 1 decomandat, etaj 3/4, centrala termica, loc de parcare adp, partial mobilat si utilat. Conditii inchiriere: 1 luna avans plus 1 luna garantie...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, ieri, 14:28
...
400 €

Calea Rahovei,Malcoci, etajul 2/4, decomandat, centrala proprie, bloc reabilitat, 2 balcoane, mobilat si utilat complet, aer conditionat, 2 locuri de parcare, liber, 1+1 garantie.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50
...
550 €

Agentie imobiliara, 3 camere semidecomandat, 2/4, interfon,lift, renovat 2022,centrala termica proprie, balcon+ terasa inchisa, baie+ grup sanitar, termopan,parchet masiv, gresie+ faianta, aer conditionat,

Suprafata 80 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:40
...
615 €

bloc reabilitat, et.6/10, decomandat, mobilat complet, aragaz, frigider, LCD, masina de spalat, masina de spalat vase, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, termen lung,

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
...
1.400 €

apartament de lux nou, bloc 2017, ocazie, et. 3/4, su 113 mp, complet mobilat si utilat, centrala proprie, living 45 mp, 2 dormitoare, terasa +2 balcoane, 2 bai, garaj subteran, 3 a/c, Proprietar,

Suprafata 120 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:39
...
1.400 €

Inchiriere apartament 3 camere, intr-un bloc deosebit, construit in 2017, cu centrala proprie.Imobilul dispune de o suprafata de 113 mp, cu 3 balcoane, 2 dormitoare, 2 bai, living generos de 45 mp, la...

Suprafata 113 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:57
...
1.300 €

Inchiriere apartament 3 camere, totul nou, renovat de la 0,  smart office,suport tehnic 24/7, contorizare individuala (centrala proprie),  potrivit pana la 14 persoane, balcon de jur imprejurul apartamentului...

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:56
...
600 €

spatiu birouri, 59 mp utili, este situat intr-o vila amplasata in strada Paris. Este compus din: hol, 3 camere, chicineta, grup sanitar. Dotari: centrala termica, contoare: curent electric, gaz, apa,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:00
...
400 €

Ap.3 camere decomandat,bloc reabilitat, construit 1983, mobilat/utilat, 50 metri gura de metrou N.Grigorescu, 2 lifturi, 5 min.piata Titan, zona linistita, 5min.parc IOR, ap.calduros, costuri mici intretinere.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 09:56
...
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 3 tv, aer conditionat, combina frigorifica, congelator,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:28
...
270 €

super pozitie, (la cascade, tiroliana), chiar langa parc, nou, izolat termic, contorizat, centrala proprie, g, f, usa m, termopan, liber, aer curat, verde natural, liniste, et. 7-2, 270-350 euro,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:53
...
480 €

K Imobiliare propune str. Campia Libertatii bloc reabiltat apartament 3 camere mobilat si utilat complet ,loc parcare.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 08:51
...
500 €

Proprietar, Inchiriez apartament 3 camere Metalurgiei, Drumul Binelui vis a vis de Kaufland, bloc nou, prima inchiriere, mobilat modern si utilat , centrala proprie, facturi mici, foarte bine izolat,...

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 00:34
...
350 €

3 camere cf I dec, et 7/8, 2 lifturi, mobilat, utilat, balcon inchis, 1 grup sanitar, p, g, f, t, UM. Liber. Termen lung. Urgent !

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 20:51
...
600 €

bloc nou 2020, finisaje de lux, mobilat si utilat complet nou, 2 grupuri sanitare, centrala de apartament, loc de parcare, situat la 10 minute de Piata Victoriei,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 20:00
...
450 €

proprietar ap. 3 camere, 1970, parter/4, in apropiere de metrou (150 m),

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 19:49
...
500 €

Apartament 13 minute metrou Victoriei, Dorobanti, Perla, Floreasca, recent renovat, 8/10, dec., 2 bai, centrala bloc, saltele noi, intretinere mica, termen lung, disc.,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:12
...
500 €

Dorobanti, 13 minute metrou Victoriei, 7 minute metrou Stefan cel Mare, recent renovat, 8/10, dec., 2 bai, centrala bloc, saltele noi, intretinere mica, termen lung, disc.,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:12
...
1.800 RON

apartament complet mobilat si utilat, centrala proprie, masina de spalat, aragaz, aer conditionat tv

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 22 Mar, 17:15
...
485 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere in exclusivitate un apartament cu 3 camere semidecomandat spatios si luminos in Zona Bucur Obor - Soseaua Mihai Bravu nr. 4, Sectorul 2, Bucuresti. Recomandam...

Suprafata 68 mp Semidecomandat M 6 min.
Bucuresti, 22 Mar, 16:18
...
590 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere decomandat in suprafata de 80 mp situat pe Bulevardul Maresal Alexandru Averescu nr.12. Propietatea se poate inchiria si ne mobilata...

Suprafata 80 mp Decomandat
Bucuresti, 22 Mar, 16:18
...
1.000 €

duplex etaj 6 cu bucatarie deschisa, etaj cu doua camere si baie, igienizat, improspatare pereti, mici reparatii. Apartament disponibil ptr vizionari. Se poate deconta emitem factura lunar,

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 22 Mar, 16:13
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.767
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.030
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 9.922

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 3 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 3 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 3 camere de inchiriat la cel mai bun pret!