Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
550 €

Apartamentul nostru iti ofera tot ce ai nevoie. Prin mobilierul minimalist ales, spatiul din interior este mult mai aerisit, ca tu viitor chirias, sa te simti super confortabil. Apartamentul dispune...

Suprafata 44 mp Semidecomandat
Ivory Residence Bucuresti, azi, 22:25
...
550 €

ap. 2 camere inchiriere, bloc nou 2022, prima inchiriere, etaj 2/12, 52 mp, mobilat, utilat, centrala proprie, 550 euro negociabil, Liberty Mall,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:54
...
550 €

Va oferim spre prima inchiriere un apartament de 2 camere, nou, mobilat si utilat complet, cu centrala termica proprie si finisaje de calitate.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 20:45
...
300 €

inchiriez ap. 2 camere 70 mp sos vergului nr 30, lnga metrou Costin Georgian, et. 8, mobilat si utilat, loc de parcare, aer conditionat, termopan, usa metalica, cabina dus si bideu.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 22:35
...
500 €

Disponibil incepand cu 26 Aprilie 2024. Apartament cu 2 camere dat spre inchiriere intr-o constructie finalizata la sfarsitul anului 2022 situat la etajul 4 din 6. Imobilul dispune de urmatoarele marimi:...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:30
...
400 €

Disponibil imediat, apartament decomandat, 2 camere, et. 2/4, renovat, str. Valea Calugareasca, zona linistita, loc de parcare. Acces rapid metrou, tramvai, parc Dr. Taberei, Auchan, Dedeman. Nu se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 21:20
...
450 €

Drumul Taberei, apartament 2 camere, decomandat, etaj 7/10, renovat recent, nou, mobilat, utilat complet, aer conditionat, vecinatati metrou, parc Moghioros, tramvai 41, Plaza Mall, Afi Cotroceni

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 19:50
...
375 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 20:39
...
430 €

2 camere semidecomandat, vedere spate, electrocasnice noi, mobilat si utilat, fara balcon. Vederea este libera, fara blocuri. Luminos, bloc din caramida. La parter Jerrys Pizza si Mega Image.Intrare prin...

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:10
...
380 €

particular inchiriez apartament de 2 camere 60 mp, complet utilat, centrala proprie, etaj 10 din 11 (Confort Parc - in spatele hotelului Rin Grand Hotel),

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:02
...
390 €

langa metrou, 2 camere,mobilat si utilat modern, centrala termica, aer conditionat, parcare, foarte curat, et. 5/8, apropiere piata, STB, metrou, termen lung,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 18:40
...
570 €

bloc stradal, vedere fata, constructie 2019, centrala proprie, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, balcon tip terasa, liber, termen lung

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 18:36
...
400 €

Excelent ap. 2 camere, complet mobilat si utilat, confort 1, et. 5/8, gresie, faianta, termopan, bloc linistit cu 1 scara, costuri intretinere mici

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 19:30
...
600 €

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2023, totul nou, prima inchiriere, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 19:15
...
2.500 RON

proprietar, inchiriez apartament nou renovat, mobilat si utilat modern situat la 2 min. de statia de metrou Nicolae Grigorescu, et. 9/10, bloc reabilitat, loc parcare. Exclus agentiile imobiliare. Exclus...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 18:40
...
320 €

inchiriez apartament 2 camere mobilat si utilat, aer conditionat, bloc reabilitat termic, situat in zona Lacul Tei, sector 2, liber, disponibil imediat, apartamentul se inchiriaza pe termen lung.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:50
...
360 €

Agentie, comision 50% din chiria unei luni, Militari, Gorjului, 2 camere decomandate, balcon, mobilat/ utilat, bloc 81, aer conditionat, stradal, foarte aproape de mijoacele de transport, piata, scoli,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 18:27
...
490 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, curat, liber, reabilitat termic.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 18:09
...
600 €

complex Sky Garden Tower, prima inchiriere, etajul 3/11, loc parcare, centrala, complet mobilat si utilat modern, terasa, frigider, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:42
...
400 €

chiar pe Radu Gheorghe, bloc reabilitat, etajul 4 din 10, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, termen lung, agentie

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:36
...
1.190 €

Prima inchiriere, totul nou, design in stil nordic, exclusivist Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat la etajul 2/5,...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, azi, 17:31
...
450 €

De inchiriat apartament spatios (64mp) 2 Camere, Bulevardul Basarabia - vis-a-vis de Stadionul National. Bloc reabilitat, stradal, etaj 6/6, lift modern. Apartamentul este zugravit, mobilat, utilat, detine...

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 16:25
...
1.750 RON

apartament curat, decomandat, 2/4, mobilat si utilat (aragaz, frigider, masina de spalt rufe, pat de mijloc in ambele camere etc.), bloc reabilitat, str. Ciucea, apropiere scoala, gradinita,

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:50
...
450 €

Apartament foarte curat, prima inchiriere, mobilat si utilat complet (aragaz, frigider, masina de spalat, aspirator, aer conditionat, TV, etc.), semidecomandat, 7/10. Contract inregistrat, pe termen lung,

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:50
...
1.097 €

Prima Inchiriere - Totul Nou - Design in stil Nordic - Spatii depozitare&dressing Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, azi, 17:31
...
1.199 €

Prima Inchiriere - Totul Nou - Design in stil Nordic, Exclusivist Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat la etajul 2/5,...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, azi, 17:30
...
699 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere lux de 58 mp plus balcon. Este ideal ca si rezidenta pentru un cuplu sau o persoana care este in cautarea unei apartament intr-o zona selecta a orasului....

Suprafata 63 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 17:18
...
350 €

confort 1, etaj 1/8, suprafata 57 mp, mobilat, utilat, contorizat, bloc reabilitat termic, vedere spate, zona buna, bloc curat, liber, doresc pe termn lung, pret 350 euro,

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 17:15
...
650 €

Apartament 2 camere, Bdul Unirii, stradal,vedere stradala, situat la etajul 1 deasupra magazinului Naturalia, bloc din 2004, fara probleme cu caldura si apa calda, renovat,mobilat nou,prima inchiriere.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 17:04
...
360 €

apartament 2 camere de inchiriat, bloc reabilitat termic, situat vis-a-vis de Lidl, in apropiere Mega Image Giurgiului, Piata Progresu, Parc Flamura, mobiliat si utilat, renovat, acces tramvai si Ratb,...

Suprafata 39 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:04
...
360 €

Apartament 2 camere situat in apropiere de Sos. Giurgiului si Piata Progresu, bloc reabilitat termic, centre comerciala in apropiere (Lidl, Mega Image, Piata Progresu), acces STB, tramvai, mobilat si...

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:03
...
580 €

Apartament 2 camere decomandat situat in Stella Residence la 2 minute de Bdul Decebal, foarte spatios, 85 mp, centrala termica a blocului, fara probleme cu caldura si apa calda, mobilat si utilat, etaj...

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 17:03
...
470 €

inchiriere apartament 2 camere decomandat situat la 3 minute de Metrou 1 Mai, constructie 2015, centrala proprie noua, aer conditionat, 2 balcoane, mobilat si utilat, zugravit recent, etaj 2/3,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 17:03
...
1.800 RON

semistradal, 4/10,cf1, dec, 56mp, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet,liber, balcon spatios gresiat, curat, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 16:55
...
450 €

2/10, cf. 1, semidec. 56 mp, vedere stradala, orientat pe Est, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat, complet, liber, loc de parcare ADP, bucatarie open, curat, g, f, p, t, usa metalica, aer...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 16:55
...
550 €

renovat recent, finisaje superioare, bucatarie mare patrata utilata complet, mobilat complet, contorizat, pretabil pentru un cuplu sau o familie dornica de linistea unui camin spatios si bine amenajat

Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
430 €

6/8, bucatarie mare, patrata, utilata complet, mobilat complet, contorizat, pretabil perfect pentru un cuplu sau o familie dornica de linistea unui camin spatios si bine amenajat, liber,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
870 €

Suprafata totala este de 82 mp, mobilat si finisat de calitate premium. La parter avem livingul si o bucatarie open space, hol, baie si terasa mare.La demisol dormitorul, o zona de relaxare si inca o...

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:51
...
750 €

Belvedere Residence, Floreasca, Barbu Vacarescu, metrou 5 minute, apartament 2 camere, totul nou 2022, mobilat si utilat lux, etaj 7/11, bloc 2022,

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
560 €

Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, Mircea Voda, Unirii, renovat 2024, mobilat utilat modern, finisaje calitate, dressing spatios, etaj 3/10, 70 mp, masina spalat, aragaz, frigider, canapea extensibila

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
600 €

Ultracentral, centrul istoric, Cal. Victoriei, lux, nou renovat complet, design italian, apartament 2 camere, et. 8/8, mobilat/ utilat,complet, aer conditionat, pozitie exceptionala,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 16:45
...
400 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere confort 1, situat la mansarda unei vile in zona Turda, aproape de Parcul Regina Maria. Imobilul, are suprafata utila de 45 mp, semidecomandat,...

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:33
...
399 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere situat la etajul 10/11, semidecomandat, 52 mp, mobilat complet (living nou), bucataria mobilata si utilata cu aragaz si frigider,...

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, azi, 16:33
...
700 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere in Belvedere Residence situat la etajul 7, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, loc parcare subteran. Termen de inchiriere...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:33
...
400 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament in zona Tineretului- Pridvorului situat la etajul 3/4, decomandat, mobilat si utilat complet. Apartamentul a fost vizionat de catre agentie si...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:32
...
450 €

Apartament cu 2 camere 48 mp; prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny. Contract ANAF

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:30
...
400 €

proprietar ofer spre inchiriere ap. 2 cam. confort 1, decomandat, utilat, stradal, etaj 1, Mosilor/Eminescu, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:29
...
550 €

Vis-a-vis Mall, 3/4, decomandat, 62mp, foarte mare, mobilat ultra modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, renovat recent, pozitie...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 16:00
...
350 €

P/4, cf. 1 sporit, dec, 64 mp, balcon spatios, centrala termica proprie, mobilat modern, utilat complet, liber, renovat, g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, contract la ANAF, avans 1+1, agentie.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:42
...
380 €

7/10, cf. 1, dec, 55 mp, bl reabilitat termic, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, orientat pe est, vedere/ scara stradala, g, f, p, isn, t, usa metal, aer condit, calorifere si usi int. noi,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:39
...
500 €

decomandat, etajul 2, nemobilat, neutilat, termen lung, ideal firma, contract, liber, neg.,

Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, azi, 15:36
...
450 €

Ap 2 cam mobilat, utilat (frigider, masina spalat, AC, microunde, tv, net, apometre, instant), vedere panoramica Parlament, zona verde, langa metrou Titan, pta Minis. Bloc reabilitat. Pet-friendly.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 15:25
...
952 €

inchiriere apartament cu 2 camere situat in complexul rezidential Cloud 9

Tur virtual Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 15:20
...
450 €

inchiriere apartament 2 camere semidecomandat cu suprafata de 55 mp, etaj 1 din 8 etaje la numai 3 minute de metrou. Vedere spate, apartamentul este renovat si utilat complet. Pret 450 de euro.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
1.550 RON

confort 1, et. 3/9, nou modern, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, frigider, masina spalat automata. Vis a vis Lidl, statie Ratb. Liber,

Suprafata 56 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:07
...
380 €

2 camere tip studio, mobilat si utilat, la etajul 2/5 cu lift, balcon, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, suprafata 42 mp, constructie 2018, camera supraveghere video, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:03
...
450 €

Metrou 2 minute.etaj 1/10, semidec., bloc stradal , metrou 2 minute, mobilat utilat, liber, zona civilizata, toate utilitatile. Prima inchiriere.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:51
...
370 €

Primarie, Parc, semistradal, pozitie de exceptie, 5/10, cf. 1, semidec., 54 mp, zugravit recent, mobilat modern, utilat complet, liber, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, contract...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 14:48
...
499 €

Bd. Laminorului. Inchiriez apartament 2 camere tip studio zona Bucurestii Noi,Afi City Residence,Bd. Laminorului 138B, bloc 2020, la 5 minute metrou Laminorului, semidecomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj...

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 14:44
...
340 €

bloc nou, 13 Septembrie intersectie cu Drumul Sarii, apartament de 2 camere, decomandat, nemobilat, dar avand bucataria mobilata si utilata,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 17 min.
Bucuresti, azi, 14:40
...
450 €

Apartamentul este zugravit recent,igienizat si arata ca in prezentarea foto. Vecinati: Militari, Ion Mihalache, Turda, Gara de Nord.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:40
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 5.976
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.530
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.782

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Cauti oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi anunturi direct de la proprietari sau agentii imobiliare de incredere. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid un apartament cu 2 camere in Bucuresti - Ilfov

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile apartamentului, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 2 camere de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Inchiriaza rapid un apartament 2 camere in Bucuresti, la cel mai bun pret!