Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
67.000 €

Drumul Taberei, B.dul 1 Mai, Hanul Drumetul, etajul 3 ,imbunatatiri, mobilat, zona verde,la doua statii troleibuz de Metrou Favorit, o statie de Parcul Drumul Taberei, Kaufland ,Auchan

An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 8 min.
Bucuresti, 06 Jun, 14:47
...
57.500 €

Agentie imobiliara - Drumul Taberei, Zona Calugareasca, 1/4, Decomandat, liber , acte, linoleum, Termopan, bucatarie, Bloc construit in 1972.

Suprafata 48 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Jun, 13:31
...
58.750 €

Agentie imobiliara - Drumul Taberei - Zona Chilia Veche - P/10 - Circular, liber , acte, balcon, linoleum, Termopan, bucatarie, Bloc construit in 1972.

Suprafata 50 mp An 1972 Circular Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, 06 Jun, 13:11
...
62.500 €

AFI Cotroceni, Poiana Campina, etajul 3/4, termopan, usa metalica, fara imbunatatiri, calorifere schimbate, balcon logie, acte facute, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:48
...
73.000 €

etaj 3/4, decomandat, se vinde mobilat si utilat complet, centrala de bloc, geam baie, acte facute, accepta credit,

Suprafata 59 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 3 M 10 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:20
...
60.500 €

Raul Doamnei- Argesului, etajul 4/4, decomandat, renovat total, se vinde mobilat,instalatii schimbate,aer conditionat, usa metalica, fara probleme cu terasa, acte facute, accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1977 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:18
...
65.000 €

Sibiu, p/4, bloc reabilitat tip P, semimobilat si semiutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,usi schimbate, grilaje acte,

Suprafata 48 mp An 1964 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:18
...
57.900 €

Drumul Taberei - Valea Calugareasca, 2 camere confort 1, etaj 1/4, decomandat, 50 mp, termopan, gresie, faianta, vedere vest, liber, acte la zi,

Suprafata 50 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 06 Jun, 12:18
...
58.000 €

Duplex- 2 camere,et. 6+M, 73 mp, an 2008, orientare NV, 10 min metrou Raul Doamnei/Tramvai 41, centrala termica, 2 bai, parcare

Suprafata 73 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 6
Bucuresti, 06 Jun, 12:15
...
65.000 €

cf. 1, et 3/4, bucatarie 9 mp, fara balcon din constructie, contor de gaze separat, aprobare debransare, foarte curat, pretabil investitie, dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 06 Jun, 11:51
...
54.900 €

et 3/10, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat exterior, plase tantari, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 34 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 06 Jun, 11:50
...
60.000 €

Terasa Azzuro, proprietar, intrare si vedere stradala, apartament liber care a necesita renovare totala, s-a schimbat instalatia electrica, sanitara, termopan,

Suprafata 50 mp An 1972 Circular Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 06 Jun, 10:25
...

6/10. Renovat complet 2023 Grohe, Gewiss, Veka, Roto etc. Schimbate in totalitate instalatia electrica, instalatia sanitara, usile camerelor, baia blocul este anvelopat

Bucuresti, 06 Jun, 10:06
...
59.000 €

ap. 2 cam. confort 1 semidecomandat, situat la parter/8 etaje, suprafata utila 47,32 mp, fara balcon, faianta mai veche in baie si bucatarie, iar apartamentul are scurgere separata de reteaua blocului,

Suprafata 47 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 10 min.
Bucuresti, 06 Jun, 09:53
...
68.500 €

0% comision Daca sunteti in cautarea unui apartament cu vedere libera, parcare, aproape de parc si de toate mijloacele de transport, atunci ati gasit anuntul potrivit ! Va prezint spre Vanzare un apartament...

Suprafata 52 mp An 1971 Decomandat Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 06 Jun, 09:13
...
47.000 €

zona Raul Doamnei, Prel. Ghencea, Potaisa, 2 camere conf. 2 sporit, 44 mp, hol in forma de L, et. 9/10, mijloc, liber, proaspat igenizat, g, f, p, t, um, reabilitat, intabulat, accepta si credit, comision...

Suprafata 44 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 06 Jun, 08:20
...
63.500 €

Bloc nou, 4 etaje, cu lift si balcoane generoase. Apartamente disponibile in mai multe configuratii. Cu 2 camere la 63.500 euro si cu 3 camere la 91.000 euro. Comision 0% - NILS Imobiliare 2 camere,...

Suprafata 62 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Jun, 08:01
...
53.000 €

intabulare, liber. Ag imobiliara, Drumetului, dec., termopan, liber, 10/10 (deasupra apartamentului este uscatorie, nu direct terasa), lift nou, scara curata, balcon inchis cu termopan, bloc din 79. Plata...

Suprafata 55 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 05 Jun, 19:40
...
48.000 €

2 camere, fara balcon, cartier Valea Rosie, neg.,

Semidecomandat Etaj 1 din 5
Dolj, 05 Jun, 18:12
...
53.000 €

Drumul Taberei Aleea Compozitorilor, confort 1 , decomandat, SU 54 mp, etaj 10/10 + etaj 11 tehnic deasupra apartamentului, posibilitate instalare centrala propie,

Suprafata 54 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 05 Jun, 15:50
...
66.000 €

Piata Moghioros- strada Brasov, 2 cam, 52mp et 2/4 renovat, se vinde utilat si mobilat, zona linistita, metrou, piata, metrou usor cresa

Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 05 Jun, 13:17
...
61.000 €

Prelungirea Ghencea 45, apartament 2 camere decomandat, etaj 2/6, bloc 2011, renovat, termopan, mobilat si utilat,

Suprafata 50 mp An 2011 Semidecomandat Etaj 2 din 6 M 6 min.
Bucuresti, 05 Jun, 12:57
...
52.900 €

confort 1,etaj 9/9, bloc caramida,vis a vis de Kaufland, geam aerisire la baie, gresie, faianta,parchet, termopan, usa metalica,aer conditionat, cadastru,intabulare,pret foarte bun.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 9 min.
Bucuresti, 05 Jun, 10:56
...
59.000 €

et. 5/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona cu orice...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 8 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:12
...
65.000 €

et. 3/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:12
...
71.000 €

parter cu balcon, la 1 minut de statia de metrou Favorit, bloc tip Z, monolit, 2 lifturi, spatios si bine compartimentat, zona cu spatii verzi, toate actele sunt la zi, se accepta Noua Casa,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj parter din 10 M 4 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:11
...
70.000 €

et. 6/10, cf. 1, semidec., recent renovat, centrala termica proprie, se vinde ca in imagini, pretabil investitie dar si pt. locuit, Plaza Mall la 1 min., Piata Moghioros, parcul si metroul la 3-4 min.,

Suprafata 50 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:10
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, 50 mp, bloc tip Z ,stradal, renovat recent, complet mobilat si utilat,se vinde ca in imagini, toate actele sunt pregatite, accepta credit Noua Casa.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:10
...
58.000 €

cf. 1, stradal pe Bd. Timisoara langa Noul Parc si Afi Cotroceni, vedere sud, fara imbunatatiri, nemodernizat, spatios si foarte bine compartimentat, bloc reabilitat, scara curata, poze pe WhatsApp

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:10
...
59.500 €

Et. 5/10,proaspat renovat,totul este nou si in garantie,nelocuit,instalatii electrice si sanitare schimbate,se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii,toate actele la zi

Suprafata 34 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:09
...
55.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 05 Jun, 06:09
...
73.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 7/10 vedere Sud ctie 1980termopan usa metalica liber contorizat cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 04 Jun, 23:33
...
68.500 €

Raul Doamnei cf 1 semidecomandat etaj 1/8 gresie faianta parchet termopan contor gaze reabilitat acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 04 Jun, 23:33
...
62.000 €

Va propunem un apartament luminos si calduros de 2 camere situat intr-o zona linistita din Drumul Taberei intre starada 1 Mai si Bd. Ghencea, pe Aleea Meseriasilor , nr. 3 Blocul construit in 1981 este...

Suprafata 49 mp An 1981 Decomandat Etaj 3 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 04 Jun, 11:34
...
67.000 €

Proprietar, ofer spre vanzare apartament cu 2 camere decomandat, situat langa gura de metrou Raul Doamnei. Electrocasnice noi, mobila bucatarie noua , TV nou, chiuveta compozit cu baterie ceramica, canapea...

Suprafata 44 mp Decomandat
Bucuresti, 04 Jun, 09:50
...
69.000 €

Drumul Taberei - Compozitorilor, 8/10, decomandat, liber, bloc 1980, loc de parcare.

Suprafata 53 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 04 Jun, 09:30
...
68.000 €

et 2/10, cf 1, 49 mp, bloc tip TD, varianta circular, apartament curat recent renovat, stare foarte buna, pretabil pt investitie in vederea inchirierii dar si pt locuit, pozitie foarte buna, toate actele.

Suprafata 49 mp An 1972 Circular Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
70.000 €

cf. 1, recent renovat, instalatii electrice, sanitare noi, posibilitate centrala termica, bloc reabilitat, scara foarte curata cu vecini civilizati, toate actele pregatite, accepta credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
59.500 €

Concept Imobiliare, va ofera spre cumparare, un apartament de doua camere semidecomandat, situat in cartierul Drumul Taberei, intr-un imobil construit in anul 1973, pozitionat aproape de statia de metrou...

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 03 Jun, 17:53
...
72.800 €

Proprietar, Vand ap2 camere, cf1, Stradal, Drumul Taberei- Bucla

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 03 Jun, 09:10
...
59.900 €

Ag imobiliara-Prel Ghencea-stradal-centrala termica proprie-intabulare-termopan-balcon inchis cu termopan,renovat,orientareSud-Vest,mobilat/utilat,geam la baie. Comision 2%

Suprafata 52 mp An 1973 Circular Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
59.000 €

Bloc 1980, cf.1, semidecomandat, parter /8, curat, liber, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil!

Suprafata 49 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 11 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:01
...
63.000 €

confort 1, decomandat, parter cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept, credit. Pret usor negociabil .

Suprafata 50 mp An 1975 Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:01
...
66.000 €

bloc 1984, semidecomandat, 10/10 (fara probleme cu terasa), g+f+p+t+um+usi noi, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 56 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:00
...
46.000 €

confort 2 , semidecomandat , 6/10 , g+f+p+t+um . ideeal investitie.

Suprafata 36 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:00
...
47.500 €

apartament 2 cam Cf 2 sporit hol in forma de L liber cadastru intabulare accepta credit ,bloc reabilitat fara restantieri acces rapid catre toate facilitatile orasului pret usor negociabil

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 02 Jun, 19:15
...
70.000 €

Apartmaent 2 camere Drumul Taberei cu 52 mp utili la etajul 9/10. Complet mobilat si utilat la aproximativ 1 minute de metrou Raul Doamnei. Dispune de AC si Semineu. Pret usor negociabil.

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:10
...
75.000 €

Particular vind apartament in Drumul Taberei , Metrou Favoit, Strada Sibiu. Apartament 2 camere decomandat , suprafata utila 64 mp Etajul 8/8 , 2 balcoane 13 mp, boxa.

Suprafata 63 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:05
...
80.000 €

Va propun un apartament deosebit intr-un bloc 2018, decomandat, 65 mp. Finisajele sunt de inalta calitate. Bucataria este mobilata, are centrala termica, loc de parcare. Liber, ideal pentru locuit.

Suprafata 65 mp An 2018 Decomandat Etaj 7 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 02 Jun, 13:46
...
59.999 €

Cartierul Latin etaj 2 din 5 confort 1 centrala termica proprie se vinde mobilat si utilat liber negociabil

An 2009 Etaj 2 din 5
Bucuresti, 02 Jun, 12:52
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.807
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.491
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.463

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 2 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta la care se afla apartamentul fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 2 camere de vanzare pe care ti-l doresti!