Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
68.000 €

Favorit cf 1 decomandat reabilitat p/4 contorizat bloc tip P cu structura de 8 nivele acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 15 Mai 09:24
...
67.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 8/9, reabilitat, termopan, usa metalica, mobilat, utilat (vechi) contorizat, liber, toate actele, acc credit.

Suprafata 55 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 3 min.
Bucuresti, 15 Mai 09:24
...
67.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandat, bucatarie generoasa izolat interior, fara modificari, parc Moghioros, Auchan, metrou la mai putin de 3 min., toate actele, accepta credit. Apartamentul se vinde nemobilat/...

Suprafata 49 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 15 Mai 08:48
...
59.000 €

et. 9/10, decomandat, bloc stradal langa statia de metrou Raul Doamnei, mici imbunatatiri, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, zona linistita, scara curata, accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 0 min.
Bucuresti, 15 Mai 08:48
...
93.000 €

proaspat renovat, totul este nou, pozitie deosebita, acces facil catre toate punctele de interes ale orasului, actele sunt pregatite. Oferta exclusiva,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 14 Mai 19:10
...
48.500 €

35 mp, et. 7/10, semidec., fara balcon, urgenta 3, necesita renovare, agentie,

Suprafata 35 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 14 Mai 17:02
...
64.500 €

decomandat, bucatarie 9 m, bloc reabilitat, fara balcon, nefinisat, necesita renovare, pozitionat pe mijloc, acte la zi, accept orice fel de credit

Suprafata 49 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 14 Mai 14:30
...
68.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandat, mici imbunatatiri, bucatarie 9 m, fara balcon, pozitionat pe mijloc, scara curata, zona verde linistita, acces facil la mijloacele de transport in comun inclusiv Metrou, toate...

Suprafata 49 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 14 Mai 14:30
...
76.500 €

Drumul Taberei, semistradal, cf.1/dec., 4/8, bloc 1982, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, usa metalica, posibilitate centrala termica (contor gaze), bucatarie generoasa, spatii depozitare, zona...

Decomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 14 Mai 14:02
...
55.000 €

langa Profi, vand apartament 2 camere, vedere pe fata, neamenajat, decomandat, etaj 6/10, balcon, acte la zi, usor negociabil, particular,

Suprafata 44 mp Etaj 6 din 10
Bucuresti, 14 Mai 13:00
...
78.000 €

Plaza, etajul 2/4, bloc tip P, decomandat, bloc reabilitat, geam la baie, zona linistita, acte facute.

Suprafata 49 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 Mai 12:33
...
87.000 €

Raul Doamnei, Lovinescu, etajul 1/4, decomandat, 49 mp, renovat total, instalatii sanitare si electrice noi,centrala Vaillant, incalzire in pardoseala in baie, acte, accepta credit,

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 14 Mai 12:33
...

Drumul Taberei, Valea Oltului, bloc reabilitat, 2 cam., dec.,et3/4 , 48 mp, mobilat si utilat, totul la comanda, rafinament, lux, se poate muta, usa metalica, termopane

Suprafata 48 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 Mai 12:03
...

Drumul Taberei Bd 1 Mai Compozitorilor apartament 2 camere confort 1, decomandat, etaj 5 , bloc tip C, bl. an c-tie 1982, cadastru, intabulare,

Suprafata 53 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 14 Mai 10:23
...
60.000 €

et. 8/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona cu orice...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 8 min.
Bucuresti, 14 Mai 09:22
...
79.900 €

renovat, liber. Ag. imobiliara, comision 2%, Dr. Taberei, Favorit, semistradal, liber, renovat, mobilat, balcon inchis cu termopan, geam la baie, instalatiile electrica si sanitara schimbate, usi de interior,...

Suprafata 51 mp An 1971 Decomandat Etaj parter din 10 M 3 min.
Bucuresti, 14 Mai 08:01
...
73.000 €

Agentie imobiliara comision 2% Drumul Taberei Valea Ialomitei Materna Bucla Vanzare apartament cu 2 camere semidecomandat, 52mp, balcon, mobilat,utilat, etaj 7/10, bloc 1974, 2 lifturi.

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 14 Mai 08:01
...
69.500 €

Chilia Veche, Lovinescu, 2/10, renovat mobilat ,si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc curat si civilizat, apropiere Auchan, metrou, acte facute, se accepta si credit

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai 14:01
...
66.000 €

Apartament confort 1, decomandat, curat, termopan, gresie, faianta, balcon, etaj 10 fara probleme cu terasa, orientare sud,

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 13 Mai 12:31
...
68.500 €

Auchan, etajul 3/10, bloc reabilitat, usa metalica, fara imbunatatiri, bloc curat si linistit, acte facute, accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1972 Circular Etaj 3 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 13 Mai 12:26
...
72.000 €

Drumul Taberei, intre Bulevardul 1 Mai si Bulevardul Ghencea, decomandat, bloc reabilitat, etaj 5 din 8, 2 lifturi, scara curata si civilizata, constructie 1984, teava de gaze trasa pe scara cu posibil

Suprafata 52 mp An 1984 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 13 Mai 11:24
...
84.000 €

2 camere cf. 1 decomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, bloc stradal, vedere spate, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 11:20
...
67.500 €

stradal, Romancierilor, confort 1, circular, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, contorizat, 2 lifturi, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Mai 11:10
...
44.900 €

Bulevardul Timisoara, intrare si vedere bulevard, acces usor la mijloace de transport, pozitie excelenta, apartament liber, nerenovat, necesita investitie (nu are decat usa metalica), acte ok, se accepta...

Suprafata 36 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 Mai 11:08
...
45.000 €

Drumul Taberei 3 minute metrou vedere parc Moghioros, vindem ap. intr-un bloc bine ingrijit, 2 camere cf. 2, izolat termic, 34 mp, etaj 10/11 terasa refacuta, 1975, gresie faianta, parchet la cerere,

Suprafata 34 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:04
...
69.900 €

Chilia Veche cf. 1 circular, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, partial mobilat, geam la baie acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
65.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 1/4 bloc tip A fara balcon termopan usa metalica ctie 1974 partial mobilat utilat acte

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
65.000 €

bloc reabilitat, 2 minute metrou, confort 1, 4/10 , intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
70.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/10, bloc reabilitat, termopan, instalatii noi, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
65.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 3/4 bloc reabilitat bloc tip A fara balcon gresie faianta parchet termopan partial mobilat liber acte

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
64.500 €

stradal, bloc reabilitat, cf. 1 , etaj 2 , intabulare , cadastru, accept credit. Pret fix !

An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
78.000 €

2 camere cf 1 decomandat p/4 bloc tip P cu structura 8 nivele caramida gresie faianta parchet termopan usa metalica acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
60.000 €

et. 7 din 10, la 3 min. de statia de Metrou Romancierilor, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
68.000 €

bloc reabilitat, renovat integral, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:00
...
71.500 €

Proprietar, vand ap 2 camere, suprafata 51 mp, exclus agentii,pret neg

Suprafata 51 mp An 1966 Decomandat Etaj 7 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:55
...
59.000 €

Bloc 1980, cf.1, semidecomandat, parter /8, curat, liber, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil!

Suprafata 49 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 11 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
66.000 €

bloc 1984, semidecomandat, 10/10 (fara probleme cu terasa), g+f+p+t+um+usi noi, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 56 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
80.000 €

et. 6/10, cf. 1, semidec., recent renovat, centrala termica proprie, se vinde ca in imagini, pretabil investitie dar si pt. locuit, Plaza Mall la 1 min., Piata Moghioros, parcul si metroul la 3-4 min.,

Suprafata 50 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
63.900 €

2 camere cf 1, circular, p/10, tip Td, cu hol mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Etaj parter din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
60.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
70.000 €

cf. 1, recent renovat, instalatii electrice, sanitare noi, posibilitate centrala termica, bloc reabilitat, scara foarte curata cu vecini civilizati, toate actele pregatite, accepta credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:45
...
90.000 €

et. 3/4, langa Afi Cotroceni si la 1 min. de Metrou Orizont, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, bloc semistradal, toate actele la zi,...

Suprafata 49 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:35
...
62.500 €

et. 6/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:35
...
65.000 €

Et. 5/10,proaspat renovat,totul este nou si in garantie,nelocuit,instalatii electrice si sanitare schimbate,se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii,toate actele la zi

Suprafata 34 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:30
...
70.000 €

et 8/10,cf 1, Semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, bucatarie generoasa, balcon+spatii de depozitare, acces facil la mijloacele de transport in comun, Metrou Favorit 10 min,scara curata, toate actele.

Suprafata 51 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:30
...
80.000 €

et. 2/4,bloc tip P,50 mp, decomandat,bloc reabilitatat, are balcon, bucatarie 9 m, foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, geam de aerisire in grupul sanitar, zona verde, linistita, accepta...

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:30
...
75.000 €

et. 4, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan la bucatarie, toate actele, accept credit

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 13 Mai 08:05
...
65.000 €

confort 1, decomandat, 3/4, fara imbunatatiri, posibilitate centrala, intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
75.000 €

bloc 1982, confort 1, decomandat, 51 mp, 5/10, gresie, faianta, parchet, foarte curat, plata cash,

Suprafata 51 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
75.000 €

confort 1, decomandat, 5/10, imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.368
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 9.776
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.050