Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
57.000 €

Aleea Dorohoi apartament 3 camere confort 1 decomandat suprafata 60 mp etaj 8/10 bloc tip a constructie 1972 reabilitat termic acces la mijloace de transport centre comerciale scoala

Suprafata 60 mp An 1972 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:18
...
92.500 €

apartament 3 camere luminos, metrou Obor 12 min., vizavi parc Plumbuita, vedere mixta, bloc reabilitat termic, renovat recent integral, 2 balcoane, decomandat, 75 mp, c+i, se acc. credit, liber imediat,

Suprafata 75 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 14:17
...
76.000 €

Superpozitionare, Metroul Obor la 5 min. de bloc, vav de magazinul Obor, bloc reabilitat termic, 69 mp, balcon mare, vedere mixta, eliberabil rapid, cadastru, intabulare, se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 14:16
...
78.000 €

COLENTINA STRADAL, VAV DE PARCUL PLUMBUITA, BLOC 1978, DEC, P/10, IMB. GFP, UM, INSTALATII-USI SCHIMBATE, PRETABIL SI PENTRU FIRMA-CABINETE FIIND CU INTRARE STRADALA.

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:15
...
65.900 €

Metroul Obor la 10min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 52mp, renovat recent, gfp, um, th, ac, mobilat, utilat, inclusiv electrocasnice, tv, baie cu fereastra, se accepta credit, acte ok,

Suprafata 52 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 14:15
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi, teava de gaz pt. centrala, dec.3 debarale, GFP ,UM, TH, AC, cadastru, intabulare, se accepta...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:15
...
67.900 €

Masina de Paine, langa Scoala 27, metroul Obor la 6 min. Mall Veranda 5 min., bloc 1970, civilizat, reabilitat termic, balcon mare, baie cu fereastra, termopan, cadastru, intabulare, eliberabil repede,

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:15
...
70.000 €

langa BCR, vav de Parcul Plumbuita, in planul 2, bloc 1976, fara risc seismic, reabilitat termic, dec, 3 balcoane, orientare sud-est, baie cu fereastra, cadastru- intabulare, se accepta credit. liber.

Suprafata 74 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 14:13
...
89.000 €

Metrou Obor 15 min. Mall Veranda 10 min. Lidl-Kaufland 5 min., bloc 2011, centrala proprie, finisaje noi, 4 lifturi, cadastru, intabulare, loc de parcare subteran inclus in pret, se accepta credit,

Suprafata 85 mp An 2011 Decomandat Etaj 6 din 15
Bucuresti, azi, 14:13
...
110.000 €

apartament 3 camere confort 1 semidecomandat suprafata 75 mp etaj 2/10 bloc constructie 1980 reabilitat termic stradal situat vis a vis de spitalul Colentina acces rapid la mijloacecde transport magazine...

Suprafata 75 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:12
...
84.000 €

Bloc reabilitat termic, situat langa parcul Tei - parcul Circului, dec, balcon pe toata lungimea apartamentului, baie cu fereastra, vedere spre lac-parc, imb. gfp, um, ac, se accepta credit, cad.-intab

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:11
...
171.000 €

Str. Avrig, langa metroul Obor si Iancului, bloc nou finalizat p+4 et., an 2022, ap. 3 cam. situat la et.1/4 etaje, avand centrala proprie, finisaje de calitate, incalzire prin pardoseala, acte ok,

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:11
...
86.000 €

Sos. Colentina, stradal, superpozitionare, metroul Obor la 3 min. Mall Veranda, piata la 1 min., bloc stradal, reabilitat termic, fara risc seismic, dec.,70 mp, 2 balcoane, baie cu fereastra, acte ok,

Suprafata 70 mp An 1977 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 14:11
...
215.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, in zona Grivita / Domenii. Cladirea a fost finalizata in anul 2021, fiind aproape de metrou Grivita, la numai 4 minute, si de Parcul Ciresarilor, la...

Suprafata 65 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:10
...
140.000 €

Va propunem spre achizitie un apartament decomandat, 2 bai, situat in zona Mall Vitan, bloc izolat, termopan, aer conditionat, loc parcare in fata blocului, boxa subsol. Apartamentul se afla la etajul...

Suprafata 73 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 14:08
...
71.500 €

strada sibiu apartament 3 camere confort 1 semidecomandat circular etaj 7/10 suprafata 60 mp etaj 7/10 bloc constructie 1972 situat langa metrou drumul taberei zona tranzitata de mijloace de transport...

Suprafata 60 mp An 1972 Circular Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 14:07
...
250.000 €

Va propunem spre achizitie un apartament 3 camere in complex Persepolis din Herastrau la doar 2 minute de mers pe jos de parc. Complexul are piscina, restaurant, loc de joaca si paza 24/24. In zona sunt...

Suprafata 90 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:06
...
40.500 €

3 camere, cf 2, semidecomandat, 57 mp, etaj 1/4, bloc an 1979, imbunatatiri, mobilat utilat, centrala proprie, cadastru intabulare, ocazie !

Suprafata 57 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 14:06
...
167.000 €

Vanzare apartament 3 camere 70mp, situat intr-o zona excelenta - Tineretului langa Delta Vacaresti - Complex Delta City -

An 2022 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:05
...
89.000 €

ap 3 camere situat in spatele parcului Moghioros renovat 2022 cu termopan integral, instalatii si usi noi, gresie, faianta, parchet din lemn masiv, bucatarie mare patrata, liber, acte,

Suprafata 70 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 14:05
...
155.505 €

BLOC FINALIZAT - MUTARE RAPIDA Pretul afisat este promotional pentru o perioada limitata de timp si un numar limitat de unitati. Apartament de 3 camere tip duplex, primul nivel cuprinde: hol de acces...

Suprafata 128 mp An 2021 Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 14:00
...
78.952 €

Apartament 3 camere langa parc - pret promotional. Apartamentul este amplasat la aproximativ 10-15 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si Nicolae Teclu. Structura de rezistenta este compusa din...

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, azi, 13:59
...
136.000 €

pe Padurea Craiului, 2 balcoane, renovat complet lux, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, toate de cea mai buna calitate, AC, liber

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 13:57
...
210.000 €

ID intern: 313534. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Lujerului, reper Cora, intr-un imobil construit in anul 2019, disponibil la etajul 1 din 11,...

Suprafata 80 mp An 2019 Decomandat Etaj 1 din 11 M 6 min.
Bucuresti, azi, 13:51
...
83.000 €

Gura Drumul Calitei, bloc reabilitat, etajul 2, centrala, bucatarie open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, 2 lifturi, loc joaca copii,

Suprafata 70 mp An 2015 Semidecomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 13:46
...
298.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 Camere in KOKOON Boutique Residence, un concept rezidential PREMIUM cu numai 3 apartamente si 3 etaje. Apartamentul este situat la etajul 1, singur pe nivel,...

Suprafata 75 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:40
...
102.000 €

Va propunem un apartament de 3 camere, semidecomandat, in zona Vitan, cu o suprafata totala de 74mp, doua bai, intr-un bloc construit in anul 1982, etaj 5/10. Apartamentul se poate vinde partial mobilat...

Suprafata 65 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 5
Bucuresti, azi, 13:36
...
85.000 €

Va propun spre achizitie un apartament de 3 camere decomandat cu suparafete generoase si balcon de 11 mp. Bloc de 4 niveluri cu lift. Locuri de parcare si boxe disponibile contra cost. Finisajele le...

Suprafata 75 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:33
...
105.000 €

Va propunem un apartament de 3 camere, semidecomandat, suprafata 64mp, renovat lux in anul 2023, la etajul 2 din 4. Blocul a fost anvelopat in luna mai, anul 2023. Apartamentul se vinde complet mobilat...

Suprafata 64 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2
Bucuresti, azi, 13:31
...
93.500 €

Bucuresti Pantelimon Fundeni Dobroesti Strada Marului 8-10

Suprafata 85 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:24
...
80.000 €

3 camere cf 1 decomandat p/4 bloc caramida tip F centrala parchet masiv gresie faianta balcon inchis contorizat liber toate actele acc credit

An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 13:24
...
87.000 €

birou de vanzari - direct dezvoltator - comision 0%. Va propunem spre vanzare un apartamente cu 2- 3 camere, intr-un imobil cu regim mic de inaltime D+P+3 Locuintele din cadrul proiectului se predau...

Suprafata 73 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din parter M 3 min.
Bucuresti, azi, 13:06
...
77.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:06
...
70.000 €

apartament 3 camere, decomandat, 72 mp, etaj 2/3, 2022, 2 bai, balcon, imobil finalizat, mutare rapida, centrala termica, contorizare individuala, zona linistita, statie STB, credit bancar

Suprafata 72 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Ilfov, azi, 12:51
...
135.000 €

Va prezint spre vanzare un apartament situat  in zona Cismigiu (Popa Tatu/ Stirbei Voda) pe str. Gen. Nicolae Dona, la intersectia cu Str. Luigi Cazzavillan si str. H.M Berthelot, langa Claidrea unde...

Suprafata 93 mp An 1930 Decomandat Etaj 2 din 3 M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:51
...
75.000 €

Ag imobiliara Parva vedere mixta, contor gaz,dosar aprobat Distrigaz pentru montarea centralei termice, fara modificari, exista si un garaj, care se poate cumpara la pretul de 28000E Comision 2%

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, azi, 12:51
...
62.500 €

parter/10, confort 1, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, aproape de metrou si de mijloacele de transport in comun, acte facute, accepta credit,

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:49
...
77.000 €

chiar pe Drumul Binelui, 2 grupuri sanitare, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, usa metalica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm.

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:48
...
93.000 €

vedere spate, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare, baia mare cu geam, 2 lifturi, total contorizat, 7-8 min. metrou, acte la zi, cash/credit, comision agentie 2%, vecinatati: Tei, Obor, Stefan cel Mare,

Suprafata 68 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:45
...
64.990 €

5 min de metrou ,Ap 3 cam cf 1 semidecomandat etaj 2/4 termopan um balcon inchis curat bine intretinut st 65 mp

Suprafata 65 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:45
...
136.800 €

Apartamentul propus spre vanzare se regaseste in cel mai nou ansamblu rezidential din sectorul 3 al capitalei, avand o suprafata utila de 81mp 32mp terasa 8mp balcon, fiind complet decomandat. Regimul...

Suprafata 121 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 3 M 13 min.
Bucuresti, azi, 12:44
...
110.000 €

Apartamentul de 3 camere este decomandat complet si este compus din: hol de acces, living cu acces pe balcon, bucatarie inchisa cu acces pe balcon, 2 dormitoare spatioase, 2 bai complet utilate, 2 balcoane...

Suprafata 89 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:43
...
135.000 €

Va prezint spre vanzare un apartament situat  in zona Cismigiu ( Popa Tatu/ Stirbei Voda ) pe str. Gen. Nicolae Dona, la intersectia cu Str. Luigi Cazzavillan si Str. H.M Berthelot, langa Claidrea unde...

Suprafata 93 mp An 1930 Decomandat Etaj 2 din 3 M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:43
...
82.919 €

Star Construct - Fara Comision - Direct Dezvoltator - Apartamente/Case Noi Apartament 3 camere total decomandat, componenta: hol de acces, living cu intrare in balcon, bucatarie inchisa, 2 dormitoare...

Suprafata 79 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3 M 12 min.
Bucuresti, azi, 12:37
...
55.000 €

Comision 0 % Va prezint spre vanzare un apartament cu 3 camere situat pe Soseaua Pantelimon 309 intr-un imobil stradal, fara risc seismic. Pozitionarea este excelenta, accesul catre mijloacele de transport...

Suprafata 61 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:36
...
58.500 €

va oferim la vanzare un apartament ce se afla chiar pe soseaua Giurgiului. Apartamentul dispune de un living spatios ce face iesirea catre doua dormitoare spatioase. Apartamentul necesita renovare completa....

Suprafata 63 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 7 din 15
Bucuresti, azi, 12:30
...
127.900 €

Va oferim spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, mobilat si utilat, etajul 2/10, intr-un imobil bloc, construit in anul 1990, situat in Bucuresti, zona Brancoveanu. Apartamentul dispune...

Suprafata 70 mp An 1990 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:24
...
74.000 €

direct dezvoltator, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida,...

Suprafata 73 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, azi, 12:23
...
96.000 €

2 gr. sanitare, balcon autorizat, centrala termica, g, f, instalatie electrica, sanitara schimbate, zona linistita, proprietar, fara agentii, neg.,

Suprafata 70 mp An 1986 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 12:21
...
87.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:21
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.426
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.281
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.408

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!