Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
185.000 €

Penthouse 3 camere, singur pe etaj, localizat Bucurestii Noi, aproape de metroul Jiului. Apartamentul are 85 mp utili la interior si 3 terase de 45 mp utili, se vinde cu 1 loc de pacare

Suprafata 85 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 5 min.
Bucuresti, azi, 09:41
...
250.000 €

apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, etajul 2/5, constructie 2021 decomandat, finisaje lux, usi interior de cea mai buna calitate, incalzire in pardoseala, centrala termica Viessmann, totul Lux, liber

Bucuresti, azi, 09:41
...
90.000 €

mobilat si utilat modern, modern,3/4, finisaje de calitate, gresie,faianta,parchet,termopan, Aer conditionat LG, masina spalat rufe, combina frigorifica, 2LCD, 2gr sanitare, geam baie, contorizat,liber

Suprafata 84 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:41
...
88.000 €

boxa, centrala proprie de apartament, fara probleme apa calda si caldura, bloc reabilitat termic,bucatarie mare mobilata si utilata,geam baie,acces facil metrou,ratb, scoala, parc

Suprafata 67 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:40
...
85.000 €

Raul Doamnei, Aleea Istru, vindem ap. 3 camere intr o zona linistita. Apartamentul este cf. 1 semidec. situat la p/4, balcon, bloc 1980, un gr. sanitar, gresie, faianta, parchet, termopan. Cadastru, intabulare,

Suprafata 65 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:40
...
85.025 €

Am dat start vanzarilor la 2 modele de apartamente cu 3 camere intr-un nou proiect rezidential amplasat la 15 minute fata de metrou Berceni, in ansamblu rezindetial cu spatii comerciale pe parter, cu...

Suprafata 108 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:39
...
63.900 €

Apartament 3 camere, semidecomandat, 4/4, necesita renovare, liber, situat pe Aleea Ornamentului. Datorita amplasarii, se poate ajunge usor la metrou Aparatorii Patriei, dar si la Piata Sudului. Reper:...

Suprafata 68 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:31
...
84.900 €

Va prezentam la vanzare apartament de 3 camere, decomandat, constructie 2022, disponibil imediat. Apartamentul se vinde finisat complet, dotat cu gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopan....

Suprafata 75 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:29
...
118.000 €

confort 1 decomandat, 72mp, la parte/8 cu balcon, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, curat, instalatii schimbate, zona excelenta, la 1 min de metrou, negociabil, merita !

M 5 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
92.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 9/10, bloc 1984 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, mobilat utilat, curat, zona linistita, 2 gr sanitare si 2 balcoane, merita!

Suprafata 67 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
160.000 €

confort 1 decomandat, 81 mp, etajul 7/9, bloc 1996, vedere mixta cu toate imbunatatirile, curat, zona centrala, 3 balcoane si 2 grupuri sanitare, acte la zi, merita vazut,

M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
105.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 3/8, bloc 1983 reabilitat, decent cu gresie, faianta, termopan, 2 gr. sanitare, geam la baie, zona linistita, merita vazut

M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
79.000 €

confort 1 decomandat, 76 mp, etajul 8/10, bloc 1976 reabilitat, cu termopan fara alte imbunatatiri, 1 balcon si 1 grup sanitar, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
114.999 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 71 mp, etajul 2/8, bloc 84 reabilitat, cu finisaje decente, centrala proprie, 2 gr. sanitare, zona linistita, merita vazut,

M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
108.000 €

la 8 minute de Parcul Titan, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 4/8, bloc 1984, cu toate imbunatatirile moderne, instalatii noi, partial mobilat , 2 gr. sanitare, pozitie excelenta, merita,

M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
74.500 €

confort 1 decomandat, 67mp, etajul 4/4 acoperit cu pod, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie de gaz separata, boxa, zona linistita, negociabil, merita vazut !

M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
110.000 €

confort 1 decomandat, 68mp, etajul 2/4, bloc 1986 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, decent, 2 gr sanitare, acte la zi, zona linistita, negociabil, merita vazut !

M 17 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
82.000 €

la cateva minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
93.500 €

aproape de parc si metrou, mai exact pe str. Postavarului, decomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile, partial mobilat daca se doreste, acte la zi, zona linistita, merita

M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
75.000 €

la 1 minut de metrou, la confort 1 semidecomandat, 66 mp, etajul 4/4 fara problene, bloc reabilitat de caramida, necesita renovare totala, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut,

M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:27
...
90.000 €

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 70 mp, etajul 1/8, bloc 1983 reabilitat, fara imbunatatiri, instalatie de gaz pentru centrala, 2 grupuri sanitare si 1 balcon, negociabil, merita vazut

Decomandat M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
72.000 €

la 10 min. fata de metrou, confort 1 semidec., 65 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat de caramida, cu imbunatatiri decente, zona linistita, liber, 1 balcon si 1 grup sanitar, merita vazut

M 15 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
75.000 €

etajul 4/4 fara probleme, confort 1 decomandat, 65mp, bloc caramida reabilitat, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte la zi, liber, la 7 minute de metrou Titan, merita vazut !

M 6 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
100.000 €

aproape de parc si metrou, confort 1 semidecomandat, 60 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu toate imbunatatirile noi, mobilat / nemobilat, instalatii noi, 1 gr. sanitar, zona linistita, merita

M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
76.500 €

la 2 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 61 mp, etajul 4/4 fara probleme, bloc 1970 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, pozitie excelenta, merita vazut

M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
97.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 2/8, bloc 1982, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, mobilat, 2 gr. sanitare si 1 balcon, acte la zi, merita vazut,

M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
237.000 €

Va propunem un apartament de 3 camere renovat integral 2023, confort 1 semidecomandat, 100mp, etajul 8/9, bloc 1996, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, pozitie excelenta, merita vazut !

Bucuresti, azi, 09:26
...
83.000 €

chiar pe postavarului , etaj 8/10, circular 63 mp, bloc 1967 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi , liber ,se accepta credit pozitie excelenta merita bloc reabilitat, clasa energetica A

Suprafata 63 mp An 1967 Circular Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
164.000 €

confort 1 decomandat, 79mp, etajul 2/8, bloc 2000, cu gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane si 2 gr sanitare, pozitie excelenta, acte la zi, liber, merita vazut !

M 15 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
92.000 €

la 7 minute de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, la parter/10 cu balcon, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile, mobilat/ nemobilat, acte la zi, zona linistita, merita vazut

M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, necesita renovare, zona linistita, aproape de metrou, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
74.000 €

confort 1 decomandat, 65 mp, etajul 2/4, bloc reabilitat, cu gresie faianta, termopan, decent, zona linistita, la 10 minute fata de metrou, 1 gr. sanitar si 1 balcon, merita vazut

M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
87.000 €

strand Cara, etaj 2/10, cf. 1 circular,69 mp,bloc reabilitat, scara curata, bloc impecabil, alarma, camere de luat vederi, mobilat modern, utilat complet,liber, acte la zi clasa energetica A,merita

Suprafata 69 mp An 1969 Circular Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:26
...
70.000 €

aproape de Jean Steriadi, etajul 4/4 fara probleme, decomandat, 68mp, bloc 1982, cu termopan si instalatie de gaz pentru centrala in rest necesita renovare aproape de metrou, merita vazut !

Bucuresti, azi, 09:26
...
92.000 €

la 2 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 8/8 fara probleme, bloc 1985, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat, utilat complet, pozitie excelenta, merita vazut,

M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
149.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:26
...
89.999 €

aproape de Miramar, confort 1 circular, 76 mp, etajul 7/10, bloc 1985 reabilitat, necesita renovare totala, gaze separate pentru centrala, zona linistita, merita vazut,

Bucuresti, azi, 09:25
...
159.900 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
92.000 €

confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 7/8, bloc 1982 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decent, 2 gr. sanitare, zona linistita, la 15 min fata de metrou, merita vazut

M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
68.000 €

mai exac pe Str Prevederii, confort 1 decomandat, 65mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, zona linistita, la cateva minute de metrou, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
100.000 €

la 15 minute de metrou, confort 1 decomandat, 78mp, etajul 2/3, bloc 2020, cu toate imbunatatirile, centrala proprie, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Bucuresti, azi, 09:25
...
74.999 €

cf.i decomandat etaj 7/10, bloc 1977, 1 balcon, 1 grup sanitar, teava de gaz trasa separat pt centrala, 70 mp, fara imbunatatiri acte la zi, liber, vizite urgent merita, clasa energetica A

An 1977 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
117.000 €

la 3 min. de metrou, mai exact pe Str. Trestiana, etajul 6/10, decomandat, 65 mp, bloc 1976, cu gresie, faianta, parchet, termopane, decent, pozitie excelenta, 1 balcon si 1 gr. sanitar, merita vazut,

M 5 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
96.000 €

aproape de metrou, confort 1 decomandat, 71 mp, etajul 5/10, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile, instalatii noi, 1 balcon si 1 gr. sanitar, pozitie excelenta, merita vazut,

M 6 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
130.000 €

la cateva minute de Mall, confort 1 decomandat, 78 mp, etajul 1/8, bloc 1989, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare, zona linistita, acte la zi, merita vazut

M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:24
...
90.000 €

la 7 minute fata de metrou confort 1 decomandat, 70mp, etajul 3/10, bloc 1970 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, instalatii schimbate, zona linistita, 1 gr sanitar si 1 balcon, merita !

M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:24
...
105.000 €

confort 1 decomandat, 75mp, etajul 3/10, bloc 1978 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, se poate vinde mobilat, instalatii schimbate, zona excelenta, la 2 min de metrou, merita vazut

Suprafata 75 mp An 1978 Decomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:24
...
95.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 66mp, etajul 1/8, bloc 1983 reabilitat, cu imbunatatiri decente, 2 gr sanitare, 1 balcon, coloana de gaz in bloc,acte la zi, zona linistita, merita vazut

M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:24
...
155.000 €

la cateva minute de Mall, etajul 3/4, decomandat, 85 mp, bloc 1992, cu gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, mobilat complet, instalatii noi, 2 gr. sanitare, negociabil, merita vazut,

M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:24
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.764
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.407
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.636

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!