Ccat Solution Grup - Consultanta in domeniul protectiei mediului Bucuresti

Biodiversitate

  Expertii nostri detin calificarile necesare pentru elaborarea de variate studii de biodiversitate, necesare pentru planificarea si realizarea investitiilor specifice în zone protejate sau în apropierea acestora (site-uri Natura 2000, alte arii protejate).

 

Serviciile furnizate de echipa CCAT în domeniul biodiversitatii includ:

 

1.  Inventarierea biodiversitatii: identificarea speciilor si habitatelor de interes comunitar si national aflate în perimetrul zonelor analizate.

 

2.  Planul de monitorizare a biodiversitatii – are rolul de a furniza o baza pentru evaluarea în timp îndelungat a statutului biodiversitatii în zonele analizate si eficacitatea implementarii masurilor de protectie. Monitorizarea include atât evaluari ale conditiei de baza a biodiversitatii în zonele analizate, cât si ale impactului produs prin realizarea investitiilor propuse, dar si a altor forme de utilizare a resurselor (agricultura, pasunat etc.). Evaluând statutul resurselor biodiversitatii de-a lungul timpului, planul de monitorizare include de asemenea si presiuni si amenintari.

 

3.  Rapoartele de monitorizare a biodiversitatii reprezinta rezultatul activitatii de monitorizare în vederea identificarii habitatelor si a elementelor de flora si fauna din amplasamentele propuse pentru realizarea anumitor investitii.

 

Galerie foto
  • ...