Ccat Solution Grup - Consultanta in domeniul protectiei mediului Bucuresti

Consultanta domeniul achizitiilor publice

 Responsabilii în achizitii publice ofera clientilor servicii de consultanta specifice acestui domeniu. Consultanta în achizitii publice se adreseaza atât autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie cât si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

 

 Serviciile din domeniul achizitiilor publice includ:

Pentru autoritati contractante:
 – Asistenta în stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, în functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
 – Asistenta în elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, etc.);
 – Asistenta acordata beneficiarilor  în vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pâna la semnarea contractului cu ofertantul câstigator;

 

Pentru operatori economici:
 – Asistenta în elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica în calitate de ofertant;
 – Pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica va oferim consultanta, începând cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pâna la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul câstigator.

Galerie foto
  • ...