Ccat Solution Grup - Consultanta in domeniul protectiei mediului Bucuresti

Asistenta juridica

 Expertii CCAT sunt în masura sa ofere servicii de consultanta si asistenta juridica privind legislatia din domeniul protectiei mediului, pe mai multe componente:

– consultanta de specialitate privind obligatiile de mediu prevazute în legislatia aplicabila domeniului de activitate al clientilor;

– inventarierea actelor de reglementare pe care clientii sunt obligati sa le obtina anterior începerii unei activitati sau a unui proiect de investitii: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizatii de mediu, acorduri integrate de mediu, autorizatii integrate de mediu, autorizatii de defrisare etc.;

– asistenta juridica în vederea întocmirii documentatiilor necesare pentru obtinerea actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului;

– asistenta juridica acordata clientilor în relatia cu autoritatile publice de mediu pe parcursul derularii procedurilor de emitere a actelor de reglementare în domeniu si, în general, în probleme legate de prevederile legislatiei de mediu aplicabile activitatii lor;

– consultanta privind contributiile obligatorii ale clientilor la fondul de mediu, în functie de specificul activitatilor derulate;

– consultanta acordata în vederea reprezentarii juridice a clientilor în cauze ce au ca obiect prevederi ale legislatiei de mediu;

– reprezentarea clientilor în raporturi comerciale care se supun dispozitiilor legislatiei de mediu (ex: contracte între societati comerciale privind servicii de decontaminare amplasamente, servicii de salubritate, servicii de evacuare si neutralizare deseuri periculoase, etc.);

– consultanta si asistenta acordata persoanelor fizice, juridice si autoritatilor publice în vederea obtinerii de finantari nerambursabile oferite prin Fondul de Mediu sau prin Instrumentele Structurale 2014-2020, precum si pe parcursul implementarii proiectelor astfel finantate;

-redactare si asistenta la solutionarea contestatiilor pe cale administrativa sau în fata instantelor competente.

 

     Drept administrativ

În acest domeniu, serviciile pe care le pot oferi consultantii CCAT acopera urmatoarele aspecte:

– consultanta si asistenta juridica în relatia cu autoritatile publice în vederea negocierii si încheierii de parteneriate publice-private;

– consultanta si asistenta juridicâ în vederea obtinerii actelor administrative necesare desfasurarii activitatii clientilor din partea autoritatilor centrale si / sau locale;

– consultanta în vederea reprezentarii juridice în fata instantelor de contencios administrativ, în litigii având ca obiect anularea sau emiterea actelor administrative, în special a celor de reglementare în domeniul protectiei mediului;

                                                   – promovarea de proiecte de hotarâri si oferirea de consultanta în vederea reprezentarii clientilor în demersuri de aprobare a planurilor urbanistice necesare dezvoltarii proiectelor de investitii.

Galerie foto
  • ...