Ccat Solution Grup - Consultanta in domeniul protectiei mediului Bucuresti

Supervizarea lucrarilor

Expertii CCAT detin experienta în supervizarea lucrarilor aferente proiectelor si investitiilor din domeniul protectiei mediului, fiind în masura sa ofere servicii de management al contractelor de lucrari (monitorizarea progresului fizic al lucrarilor comparativ cu graficul de executie), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectarii normativelor ingineresti, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerintele specifice fiecarui tip de investitie. Serviciile de supervizare se refera la respectarea legislatiei specifice din domeniul protectiei mediului, constructiilor, în cadrul institutional adecvat pentru fiecare proiect în parte.

 

     În opinia noastra, principiul pe care se bazeaza serviciile ce implica sau se rasfrâng asupra mai multor entitati este cel al cooperarii în vederea realizarii unui scop comun. Acest principiu se aplica cu atât mai mult în situatiile în care în afara relatiei contractuale dintre un client si un consultant exista si o a treia parte, antreprenorul lucrarilor, al carui punct de vedere poate oferi detalii noi, neprevazute referitoare la un proiect. Astfel, serviciile de supervizare includ si oferirea de consultanta în vederea modificarii sau adaptarii solutiilor tehnice la conditiile specifice din teren, în termen util si cu respectarea legislatiei în vigoare, atunci când este cazul.

 

 

   Serviciile de supervizare a lucrarilor pot fi oferite continuu, pe toata durata de executie a lucrarilor, pâna la emiterea certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor, precum si intermitent, pe durata perioadei de notificare a defectelor, sau în anumite momente sau etape ale proiectelor, în functie de tipul investitiei si de solicitarile clientilor.

 

Expertii CCAT cunosc conditiile contractuale si procedurile de tip FIDIC – Cartile Rosie si Galbena, fiind în masura sa ofere consultanta specifica beneficiarilor unor astfel de contracte de lucrari.

Galerie foto
  • ...