Inchirieri apartamente 2 camere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Balcon: da
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere dec 60 mp, balcon inchis, 6 min Metrou Timpuri Noi (450m), Tineretului, bloc 1985, str Plugarilor, et 3/4. Toate imbunatatirile, AC, contorizat, mobilat, utilat complet.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 29 Mar, 14:51
...
400 €

inchiriere apartament 2 camere Cismigiu. Curat, spatios, luminos, dispune de spatii depozitare, balcon. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului;

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 09:25
...
350 €

stradal, 8/8,cf1, semidec,54mp, vedere stradala,bl. reabilitat termic, luminos, mobilat modern, utilat,curat, gresie,faianta, parchet,termopan,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf, avans 1+1,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 16:22
...
750 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat intr-un complex rezidential la etajul 5/P+9. Are o suprafata utila de 75 mp in care se incadreaza living cu bucatarie semideschisa, dormitor,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 04:30
...
500 €

Super oferta ! Apartament de doua camere decomandat si renovat, mobilat, cu vederea spre est, zona este linistita si foarte aproape de utilitati, etaj 3/4. Totul este nou si de calitate. Direct de la...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 22:30
...
550 €

2 min. metrou Jiului, inchiriez apartament lux 2 camere, bloc 2022, Marmura Residence, B-dul Bucurestii Noi 25E, la 2 min. metrou Jiului, totul nou, prima inchiriere, semidecomandat, suprafata aprox....

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:15
...
370 €

bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Unirii, Gheorghe Sincai, 5 minute Metrou Tineretului,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 27 Mar, 15:48
...
350 €

Bazarul Imobiliar va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere in Pallady Green Residence situat la parter, cu balcon, amenajat modern, doar bucatarie mobilata, loc de parcare inclus in pret,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat
Bucuresti, ieri, 15:42
...
420 €

mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Park Lake, 5 minute metrou Dristor,

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:31
...
400 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:29
...
450 €

apartament 2 camere decomandat, vis a vis de parc, str. Baladei, spatios, 55 mp, mobilat/ utilat, et. 7/10, ac, masina spalat vase, zona linistita, loc parcare ADP, 8 min. metrou Timpuri Noi sau Tineretului.

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 27 Mar, 10:23
...
500 €

loc de parcare Inchiriez apartament 2 camere zona Eroilor, Facultatea de Medicina, Calea Plevnei, la 5 minute metrou Eroilor, bloc reabilitat termic; renovat recent, semidecomandat, suprafata aprox. 55...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 30 Mar, 14:03
...
550 €

Ap 2 camere Aviatiei Aerogarii str.Marinarilor. Et 2/4 dec. cf1 st 54 mp 1 balcon Bloc din 1980 Mobilat si utilat complet, centrala termica proprie, toate utilitatile contorizate individual. Liber.

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 14:30
...
350 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere zona intersectiei Calea Rahovei cu Sebastian foarte aproape de Liberty Mall, situat la etajul 2/10 al unui bloc anvelopat termic.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 13:58
...
495 €

Va oferim un apartament superb, absolut totul nou, primul chirias, mobilier nou si de calitate, dotat cu electrocasnice noi, combina frigorifica, tv smart, plita, cuptor, hota, masina de spalat, aer

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 30 Mar, 19:40
...
415 €

str. Petre Ionescu, apartament 2 camere, semidecomandat, termopane, g+f+AC, parchet, usi schimbate, mobilat si utilat complet. Bloc reabilitat termic, curat,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 28 Mar, 12:38
...
1.000 €

Va prezentam un apartament cu 2 camere, decomandat, cu balcon situat la mansarda unei vile P+1+M. Apartamentul este mobilat si utilat modern si nou, fiind la prima inchiriere. Acesta este foarte spatios...

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:38
...
2.000 RON

particular ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat, situat la 2 minute de statia de metrou Piata Sudului si Mall Sun Plaza.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 28 Mar, 11:45
...
449 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 2 camere situat in zona Floreasca, Barbu Vacarescu, la 2 minute de Pescariu Sport and Spa , zona linistita...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 16:02
...
495 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere langa metrou Iancului (1 min.), renovat ianuarie 2023, mobilat si utilat complet, etaj 4/9, lift, bloc anvelopat, balcon mare 6 mp,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 28 Mar, 13:20
...
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Coletina, Teiul Doamnei, Str. Nada Florilor, renovat recent, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 56 mp, etaj 2/8,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Mar, 17:51
...
450 €

ap. 2 cam. dec. 60 mp mobilat, utilat complet, bl. 1995, etaj 1/9, paza scara, termen lung cuplu sau o persoana fara animale de companie, 450 euro/ luna comision 50% + TVA, rog seriozitate,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:16
...
350 €

Sos. Salaj nr. 2, et. 5/8, an 1988, bloc izolat, centrala proprie, curat, liniste, vedere spre spate catre N-V, vecini civilizati, comision chirias 0%, loc de parcare, avans 2+1, minim 1 an

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 Mar, 20:30
...
390 €

apartament renovat cu centrala proprie situat la etajul 4/6 al unui bloc situat pe Maria Rosetti, cu suprafata de 52mp, balcon, camere nemobilate, bucatarie mobilata si utilata, birouri sau locuinta

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Bucuresti, 12 Mar, 20:52
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:18
...
550 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat modern, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 28 Mar, 08:41
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 08:01
...
320 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara,Valea Calmatuiului, cf 1, sdec, etaj 3/6, centrala termica, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet modern, AC, masina de spalat vase,liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:23
...
450 €

Inchiriere 2 camere conf l semidecomandate 56mp,etaj 7/9, bloc 1987, Mobilat si utilat modern , cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,foarte aproape de metrou Muncii. Liber.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 13:10
...
330 €

Inchiriere 2 camere conf l decomandate, st 54mp, cu balcon inchis cu termopan si bloc reabilitat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat si utilat. Liber

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Mar, 08:05
...
900 €

apartament 2 cam., st.72 mp, et. 4/10, an 2022, mobilat si utilat complet, centrala proprie, prima inchiriere, totul absolut nou, loc parcare subsol,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 15:25
...
400 €

va oferim un apartament 2 camere, confort 1, renovat nou, mobila moderna, utilat complet (aragaz, tv, frigider, masina de spalat, ac), cu imbunatatiri (marmura pe jos, faianta, parchet, t, um).

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
350 €

Agentie imobiliara comision 50 % din chiria primei luni - etaj 5/10 - reabilitat termic, parchet, termopan, mobilat si utilat, aer conditionat, 2 lifturi, fara animale de companie, contract ANAF

Suprafata 52 mp Circular Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
390 €

apartament 2 camere cu garaj in Valea Furcii, bloc 2010 cu lift, semimobilat, dormitor mobilat si utilat, vedere dubla, 2 balcoane si Centrala proprie.

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:17
...
350 €

Barbu Vacarescu, Floreasca, vis a vis de Kaufland, ofer spre inchiriere apartament compus din doua camere, nedecomandat, situat la etajul 1 din P+2. Pret 350 euro/ luna.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 30 Mar, 13:59
...
350 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii de depozitare, posibilitate contract, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 29 Mar, 09:25
...
270 €

apartament nemobilat cu 2 camere de inchiriat, strada Cernisoara, cartierul Militari, sector 6, Bucuresti.proaspat zugravit, decomandat. Et. 4/4, balcon si spatii de depozitare, aer conditionat,

Suprafata 49 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 27 Mar, 09:25
...
390 €

Biserica, Ap 2 camere mobilat, utilat, renovat proaspat, cu finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, tapet, AC, bar in sufragerie, ideal pentru locuit, et 4/8, liber.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 23 Mar, 08:05
...
370 €

Apartament 2 camere, 43 mp utili, mobilat si utilat complet, loc de parcare, et. 4, bloc stradal, 10 minute pana la metrou, disponibil imediat.

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 12:55
...
350 €

la 5 minute metrou si mijloace de transport, bloc din 1978, et. 5/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, contorizare, baie cu ferestra si boiler electric, ac, balcon inchis, spatios,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Dec, 09:12
...
300 €

5 minute metrou, 1/10, cf. 1, balcon spatios, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, zugravit recent, liber, zona linistita, cu verdeata, contract...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 16:22
...
399 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 2 camere situat in zona Floreasca, Compozitori , la 3 minute de Piata Dorobanti , zona linistita , rezidentiala....

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 26 Mar, 16:02
...
400 €

Inchiriez apartament 2 Camere, confort 1, et 3, suprafata 67mp, an 2011, mobilat si utilat, centrala de apartament, blocul de 3 etaje, curte proprie, scara foarte curata cu numai 11 apartamente.

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 29 Mar, 08:35
...
300 €

Doamna Ghica, mobilat modern, utilat complet, adiacent Kaufland, Lacul Tei, Veranda Mall, Teiul Doamnei 15 minute metrou Obor

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 24 Mar, 08:01
...
299 €

apartament de inchiriat situat in zona Brancoveanu vis a vis de Scoala de Politie, la et. 7/8, langa Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor, Metrou Piata Sudului avand 65 mp, mobilat, utilat, centrala...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 24 Mar, 15:15
...
350 €

Agentie imobiliara, 2 camere, semidecomandat, 6/8, balcon mare, renovat, termopan integral, gresie+ faianta, parchet, mobilat+utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, microunde, televizor,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
350 €

apartament proasptat renovat, mobilat ultramodern, utilat cu doua aere cond., tv plasma, aragaz, frigider, cuptor cu microunde. Marmura pe jos, g, f, p, t, um,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:00
...
380 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 30 Mar, 10:14
...
350 €

Ag. imobiliara, mobilat/utilat modern, apartamentul este renovat recent, mobila si electrocasnicele sunt noi, balcon la dormitor inchis cu termopan, vedere mixta, bl. 78,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Oct, 12:22
...
500 €

Nicolae Caramfil, 2 cam, bloc nou, 5/6, 42 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, hota, masina de spalat, ac, centrala proprie, TV, loc parcare, acces facil Pipera, Primaverii, Baneasa,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Mar, 20:41
...
400 €

strada Rahmaninov nemobilat bucatarie mobilata renovat recent decomandat etaj 2/2 gresie faianta parchet termopan liber

Suprafata 50 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 28 Mar, 18:49
...
350 €

inchiriez apartament 2 camere, Confort Park, Sos. Vitan Barzesti, in spate la hotel Rin Grand, decomandat, suprafata aprox 60 mp, etaj 4/11, complet mobilat si utilat modern, g, f, p, t, um

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Mar, 13:54
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.178
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 10.170
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389