Inchirieri apartamente 2 camere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Balcon: da
...
385 €

apartament et. 5, foarte frumos, civilizat, liniste, acces usor la metrou, mijloace de transport, toate facilitatile, contract, seriozitate, zona foarte buna, liniste, verdeata, priveliste gradina.

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:05
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
500 €

apartament 2 camere Dristor-Fizicienilor cu 50 mp utili reablitat termic la et. 9/10. Mobilat si utilat, nu dispune de televizor,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
380 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, fara animale, contract

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:57
...
460 €

Apartament cu doua camere decomandat, etajul 4/10, situat la 5 minute fata de Metrou Costin Georgian, amenajat, mobilat si utilat complet, aer conditionat. Se face contract la ANAF.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 01 Jun, 08:30
...
1.350 €

Va prezentam in exclusivitate un spatiu comercial sau de birouri pe Calea Vitan cu intrare din strada, 2 camere decomandat, vedere mixta, 71 mp, ideal cabinet stomatologic,

Suprafata 71 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:51
...
450 €

loc de parcare Titan, Evocasa Armonia, 2011, 2 cam. loc parcare subteran, langa parcuri (Titanii, IOR), metrou, scoli si gradinite. Ap. mobilat si utilat lux, cu mobilier personalizat, beneficiaza de...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 04 Jun, 10:50
...
325 €

particular, inchiriez ap. 2 camere decomandate etaj 6 din 8, bloc construit in 1980, reabilitat termic si modernizat 2021, cu bucatarie open space, 2 lifturi. Acces internet si tv/DigI/RCS-RDS. Acces...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:50
...
740 €

se inchiriaza apartament modern cu 2 camere la etajul 1, langa Orhideea, mobilat si utilat complet, 86 mp din care terasa de 18 mp. Pretabil chiar si pentru studenti

Suprafata 86 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 01 Jun, 08:30
...
270 €

Prelungirea Ghencea, complex Avangarde ,cf 1, etaj 8/8, 2 lifturi, bloc din 2021,centrala termica proprie, mobilat si utilat complet ,statie STB in fata blocului, liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 14:07
...
300 €

Favorit, Medfife et 4, confort 1 decomandat, mobilat, electrocasnice, renovat, liber, bloc si zona buna, acces usor metrou, STB, la 2 statii de Afi Cotroceni

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:10
...
1.800 RON

str. Petre Ionescu, apartament 2 camere, semidecomandat, termopane, g+f+AC, parchet, usi schimbate, mobilat si utilat complet. Bloc reabilitat termic, curat,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:50
...
550 €

Casa Poporului, Marriott, bloc nou 2022, centrala proprie, contract inregistrat A.F, finisaje de calitate, mobilier pe comanda, utilat complet cu: plita pe gaz, cuptor, plita, hota, liber,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 May, 15:45
...
330 €

Raul Doamnei, etajul 5/10, bloc reabilitat, renovat recent, mobilat si utilat complet, metrou in fata blocului, liber, 1+1 garantie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 30 May, 14:52
...
320 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara,Valea Calmatuiului, cf 1, sdec, etaj 3/6, centrala termica, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet modern, AC, masina de spalat vase,liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:19
...
400 €

apartament 2 camere,etaj 7/P+8, 50 mp utili, baie, balcon inchis, mobilat si utilat complet, are gresie, faianta, parchet, termopan, jaluzele verticale, masina de spalat, termoficare, bloc reabilitat.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 29 May, 20:57
...
485 €

mobilat modern, etaj 3/4, renovat, balcon spatios, canapea extensibila, dressing, tv, masina spalat, combina frigorifica, cuptor, plita, hota, bloc reabilitat, scara curata, liber. Zona verde linistita,

Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 09:40
...
400 €

Apartamentul de 2 camere se afla la etajul 10/10 plus etaj tehnic, este semidecomandat, complet mobilat si utilat. Este proaspat renovat si se afla la prima inchiriere.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 04 Jun, 13:35
...
1.310 €

Silver Queen. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 81 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:16
...
350 €

Apartament de 2 camere transformat in garsoniera dubla. Centrala termica. Marele avantaj este constul mic de intretinere. Nu se plateste intretinere. Geam la baie

Suprafata 1.970 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 26 May, 09:35
...
590 €

Agentie imobiliara, ultracentral, P/7, bl. 1960, imobilul este complet mobilat si utilat, bloc anvelopat, blocul nu are risc seismic, centrala de bloc, lift, contract Anaf.

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
500 €

AC, 3 min. Metrou Aviatiei, parcare. Inchiriez apartament 2 camere dec., balcon, Aviatiei, 3 min. Metrou Aurel Vlaicu, et. 4. Reabilitat, 2 x AC, TV Smart, contorizat, renovat, mobilat, utilat complet....

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:12
...
400 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
600 €

Inchiriez apartament 2 camere lux, Belvedere Residence 2022, paza 24/24, Aviatiei, 7 min. Mall Promenada, Metrou Pipera, Aurel Vlaicu. Absolut totul nou, centrala Proprie, AC, mobilat, utilat complet,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
270 €

Targu Neamt, apartament 2 camere mobilat si utilat complet, renovat recent (parchet, termopan, gresie, faianta), foarte curat, geam baie, 270 E, 1+1 garantie,

Suprafata 53 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:34
...
319 €

inchiriez apartament 2 camere, Calea Rahovei 332 colt cu str. Petre Ispirescu, decomandata, suprafata aprox. 60 mp, etaj 10/10, complet mobilat si utilat nou si modern (g, f, p, t, um),

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:11
...
1.310 €

Silver Queen. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 90 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:42
...
350 €

Panduri, bloc 1992 reabilitat termic, decomandat, renovat, mobilat complet, utilat, aer conditionat, contract ANAF inclus, adiacent Cotroceni, Eroilor, Marriott

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:02
...
570 €

ap. 2 cam. decomandat Dristor Baba Novac Residence, 62 mp complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, termopan, ac, balcom, 5 min. metrou Dristor,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
...
400 €

apartament 2 camere 50 mp, recent renovat, totul este nou, nu a mai fost locuit, etaj 7/8, an bloc ~ 1986, 2 lifturi pe scara. Se inchiriaza mobilat si utilat complet,

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 11:55
...
350 €

et 3/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice si mobilier relativ noi, dormitor cu pat matrimonial si dressing, bucatarie complet utilata, balcon generos, 3-5 min Parc si Metrou, Contract...

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:51
...
450 €

proaspat zugravit, et. 5, mobilat foarte modern, 65 mp, g+f+p+termopan, ac, combina frigorifica, aragaz, masina spalat, usa metelica, multa linistita, centrala proprie, bloc izolat termic, contract ANAF,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 05 Jun, 13:47
...
550 €

Agentia Topis Imobiliare va prezintata un apartament de 2 camere in bloc 2022, zona 13 Septembrie, Casa Poporului, Hotel Marriott, Ap. este mobilat si utilat complet, mobila Noua. Parcare 1 loc asigurat

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
...
550 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 3/7, 2 balcoane, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 08:55
...
850 €

Deluxe 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 74 mp Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:51
...
750 €

2 camere, Ultra Lux pe Strada Ion Campineanu, vis-à-vis de Sala Palatului si este lipit de parcul Cismigiu. Calea Victoriei, Hotelul Radisson, Casa Poporului, Catedrala.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 29 May, 23:01
...
750 €

mobilat lux,acest apartament reprezinta alegerea perfecta pentru un cuplu dornic de a locui in centrul orasului intr-un imobil modern,care dispune si de un centru spa la subsol pentru relaxare

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 10:24
...
850 €

apartament 2 cam., st.72 mp, et. 4/10, an 2022, mobilat si utilat complet, centrala proprie, prima inchiriere, totul absolut nou, loc parcare subsol,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Jun, 10:40
...
400 €

va oferim un apartament 2 camere, confort 1, renovat nou, mobila moderna, utilat complet (aragaz, tv, frigider, masina de spalat, ac), cu imbunatatiri (marmura pe jos, faianta, parchet, t, um).

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
375 €

Zona: Constantin Brancoveanu cuprinsa intre Sos. Oltenitei si Str. Nitu Vasile, B-dul Constantin Brancoveanu, Nr. 18, Bucuresti Pret chirie lunara: 375,-EUR, Garantie 375,-Eur, Etaj: 6 / 8, Numar...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 14 min.
Bucuresti, 04 Jun, 08:01
...
380 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 2 camere foarte spatios si luminos, situat in Pacii Residence din Chiajna , intrarea canalului nr. 42, la etajul 4 din 6 cu o vedere superba spre oras. Apartamentul...

Suprafata 67 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:31
...
700 €

Privighetorilor, Iancu Nicolae, luminos, zona verde, aproape de mall Baneasa, garaj subteran, suprafete generoase, doar contract pe perioada lunga cu garantie, negociere pentru perioada contractuala,

Suprafata 95 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 01 Jun, 11:32
...
850 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72,

Tur virtual Suprafata 74 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 17:31
...
390 €

semidec., mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, frigider, masina spalat vase, canapea extensibila, pat mijloc, masina de spalat, AC, usa metalica, bloc izolat termic, usor disc.

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 05 Jun, 13:47
...
380 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:10
...
350 €

la 5 minute metrou si mijloace de transport, bloc din 1978, et. 5/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, contorizare, baie cu ferestra si boiler electric, ac, balcon inchis, spatios,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Dec, 09:12
...
390 €

apartament renovat cu centrala proprie situat la etajul 4/6 al unui bloc situat pe Maria Rosetti, cu suprafata de 52mp, balcon, camere nemobilate, bucatarie mobilata si utilata, birouri sau locuinta

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:34
...
500 €

Apartament 2 camere Exclusivitate Pascu Imobiliare! Blocul este situat pe strada Uranus, pozitie ultracentrala, langa Palatul Parlamentului, cu acces imediat catre centrul orasului si multiple puncte...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 03 Jun, 16:57
...
500 €

et 7/8, complet mobilat si utilat, suprafate mari, bucatarie generoasa, echipata complet, 2 paturi matrimoniale, 2 balcoane, acces facil in punctele cheie ale orasului, accept straini,Contract Anaf Inclus.

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 09:14
...
400 €

apartament cu 2 camere complet mobiliat si utilat, situat in imediata apropiere a bulevardului Ion Mihalache, pe strada Cluj,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 03 Jun, 18:00
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 11.792
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.428
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.446