Inchirieri apartamente 2 camere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Balcon: da
...
650 €

ap. 2 cam., mobilat, utilat complet, etaj 6/10, parcare subterana, termen lung, liber din 01.10.23, pret 650 E/luna, plata 1+1, comision ag. 50%+TVA fact.,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:27
...
480 €

Inchiriez apartament 2 camere Calea Calarasilor, igienizat, la 10 minute metrou Piata Muncii, decomandat, suprafata aprox. 65 m2, etaj 1/8, complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um),

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 27 Sep, 14:36
...
400 €

2 camere mobilate si utilate complet, cf. 1, etaj 1/4, acces rapid: Mihai Bravu, Bucur Obor, Colentina, Gara de Est, Pantelimon, Colentina, Doamna Ghica, Teiul Doamnei.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 27 Sep, 15:16
...
2.800 RON

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere, decomandat, situat la etajul 1/12, intr-un imobil finalizat in anul 2021.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Sep, 16:22
...
300 €

cf. 1, circular, bloc reabilitat, etaj 2/10, g, f, p, t, UM, AC, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, Agentie,

Circular Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 27 Sep, 17:10
...
399 €

4 min. metrou. Inchiriez apartament 2 camere zona Militari-Gorjului, Str. George Calboreanu, renovat si igienizat, la 4 minute metrou Gorjului, decomandat, suprafata aprox. 60 m2, etaj 8/10,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 27 Sep, 17:31
...
360 €

ap. 2 camere, mobilat si utilat, bloc 1985, et. 3/8, 60 mp, la doi pasi de metrou. Agentia ABB United,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 27 Sep, 18:09
...
420 €

Mega Mall, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Chisinau, Iancului, Arena Nationala,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Sep, 20:23
...
349 €

inchiriez apartament 2 camere,Prelungirea Ghencea nr. 30, la 8 min. mers pe jos de metrou Raul Doamnei, decomandat, suprafata aprox. 50 m2, etaj 10/10,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:21
...
430 €

Drumul Taberei, apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 9/10, aer conditionat, mobilat, utilat complet, toate utilitatile, liber, termen lung

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 27 Sep, 22:32
...
475 €

Tineretului, particular, cf. 1, et. 1, langa parc, proaspat renovat, mobilat modern, utilat complet, tot confortul, lux, impecabil, bucatarie 20 mp, termen lung

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 27 Sep, 23:00
...
750 €

5 minute metrou Pipera, 2 camere premium, totul nou, prima inchiriere, vedere superba, loc parcare subteran, 2 smart TV, AC, complet mobilat si utilat, ultramodern, bloc nou, Promenada Mall

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 00:36
...
400 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 9/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termpan,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 07:51
...
470 €

Inchiriez apartament cu 2 camere, situat la etajul 2, complet renovat, prima inchiriere, aproape de metrou Favorit. Incalzirea apartamentului se realizeaza prin centrala proprie . Apartamentul se inchiriaza...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:39
...
420 €

cf.1, 50 mp, et.2/10, dec., mobilat, utilat, maxim 4 pers. (familie), fara animale. Pentru plata anticipata pretul scade pana la 380 euro (1 an)

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 09:38
...
300 €

Calea Crangasi, bloc 1992, cu vedere pe spate, etaj 8/9, semidec., complet mobilat si utilat, usa metalica, bloc anvelopat, disponibil imediat, agentie, 1+1, comision 50%

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:10
...
600 €

Prima inchiriere, Piata Alba Iulia Decebal, Metrou Piata Muncii, Bloc 2002, 2 AC, Uscator Rufe Loc Parcare. Inchiriez 2 camere 70 mp decomandat, et. 4/5, fara lift (et. 5 tehnic nelocuit), str Voronet

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:22
...
390 €

apartament 2 camere, mobilat, utilat, et. 1, parcare. in apropiere mijloace de transport, Mc Donald's

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:33
...
600 €

Piata Alba Iulia, Decebal, Metrou Piata Muncii, bloc 2002, refacut total de la placa, 2 ac uscator electric rufe loc parcare inchiriez 2 camere 70 mp decomandat, et 4/5, fara lift (et. 5 tehnic nelocuit)

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:38
...
430 €

7-8 min de metrou Muncii, Str,Voronet, 3/4, bloc 1989, decomandat, 62 mp, balcon, spatii depozitare,complet mobilat si utilat, foarte curat, liber, 1+1.

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:54
...
500 €

Unirii Fullimobiliare Tribunal Curtea de Apel office etaj 5 decomandat intrare stradala bulevard Unirii magazin metrou aer conditinat office cabinete

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:44
...
550 €

Va propunem spre inchiriere un apartament complet renovat, la prima inchiriere in sector 2, pe Bd basarabia, la 6 minute de metrou Costin Georgian. Apartamentul se afla la etajul 9/9, bloc reabilitat....

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 10 Sep, 16:24
...
375 €

Inchiriez apartament 2 camere,cf 1,mobilat si utilat modern, curat,et 10/10, blocul este reabilitat termic. Imobilul este situat la 10 min de parc Bazilescu si metrou. Comision 50% din prima chirie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:26
...
400 €

Sun Platza 5 minute pina la metrou Piata Sudului. Bloc reabilitat ,etj.4 /8, dec. Mobilat nou si utilat toate noi. Liber Discutabil la pret

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:48
...
900 €

proprietar - ofer spre inchiriere un apartament cu 2 camere +birou,decomandat, etaj 1/4, lux, decomandat, complet utilat si mobilat in cadrul ansamblului rezidential de pe Aleea Cauzasi nr 51

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:16
...
850 €

Inchiriere apartament Cloud 9 Residence, cu loc de parcare,

Suprafata 58 mp Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:18
...
380 €

Bloc stradal, reabilitat termic. Apartamentul spatios, 60 mp, renovat, complet mobilat si utilat , aer conditionat, vedere spre bulevard, apometre, costuri intretinere reduse, usa metalica, etaj 2/10....

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:36
...
500 €

inchiriere apartament cu curte proprie, foarte spatios - 83 mp, intr-un imobil nou 2010, parter/ demisol inalt, semistradal, centrala, monitorizare, lift, mobilat/ utilat complet, ac, tv, la cheie, ocazie

Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 25 Sep, 18:28
...
850 €

Va propunem spre inchiriere un apartament 2 camere in complex 102 The Address, bloc nou (constructie 2020), semidecomandat, confort 1, etaj 2/10, suprafata 55mp utili (balcon), centrala proprie, aer conditionat,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Sep, 13:06
...
369 €

Bloc 1982 RT, stradal, vedere spate.Tramvai 41 capat linie vis a vis.Metrou Favorit 12 min. Semidecomandat, mobilat si utilat complet,cochet, practic. Locatari deosebit de civilizati. Bloc foarte ingrijit.

Suprafata 47 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:07
...
550 €

Proprietar, Ap 2 camere nou in complex Marmura, et 6 din 6, orientat catre Sud, calduros, mobilat, utilat, 1 minut pana la metrou Jiului, linistit, vedere superba de pe balcon.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:11
...
430 €

Drumul Taberei, Favorit metrou, mobilat, utilat, etaj 3/10, dec, g, f, t, um, ac, liber

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:36
...
430 €

Drumul Taberei Favorit Metrou mobilat utilat etaj 3/10 liber

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:38
...
499 €

Apartament renovat recent,mobilat si utilat modern ,aer conditionat,intrare stradala vedere spate,acces facil catre mijloacele de transport in comun.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:05
...
320 €

Obor, Intersectie Bd Ferdinand, stradal, etajul 3/4, bloc reabilitat, se face contract la Anaf, mobilat si utilat, termen lung.

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:25
...
720 €

Metrou Mihai Bravu, centrala proprie, tot nou 2023, ac, masina de spalat vase. Inchiriez 2 camere dec, 65 mp, cu balcon, in Global City Residence, et. 6/10, contorizat, mobilat, utilat, 2x dressinguri

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:29
...
500 €

Str Turda 129,et 3/8, decomandat, renovat cu toate electrocasnicele noi Sept 2023,prima inchiriere dupa renovare, 5 minute de Herastrau si Piata Victoriei, 60 mp utili, 50 m de la intersectia cu Ion Mihalache

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:34
...
400 €

str. Straduintei, et. 8/9, loc de parcare, mobilat nou si utilat inclusiv a.c., mijloace de transport la 2 min., liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:53
...
330 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat nou, etaj 2/6, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 21:08
...
330 €

bulevardul 1 Mai, 6/10, decomandat, mobilat, dormitor pat matrimonial, parchet, termopan, sifonier foarte spatios, aer conditionat, frigider, aragaz, masina de spalat, balcon spatios,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:06
Articole recomandate
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 131.617
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 4.830
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 1.049