Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
550 €

Prima inchiriere, totul este nou, mobilat si utilat complet, 2 camere decomandate in Central Adress Residence linga Liberty Mall

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 16:50
...
480 €

Apartament 2 camere, strada Ion Brezoianu nr 6, 35 mp utili, et 8/8, mobilat si utilat complet, disponibil imediat, 5 minute pana la metrou Universitate.

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 16:50
...
400 €

Spre inchiriere 2 camere in zona Baba Novac.Renovat,bucatarie complet utilata,frigider,masina de spalat vase

Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 16:12
...
400 €

Pacii, 2 camere, nemobilat, str. Drumul Bacriului, parter, intrare directa, pretabil firma, finisat, parcare, comision 0%, pret fara tva

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 15:57
...
750 €

North Area Lake View 2014, One Herastrau Plaza, Aviatiei, Aurel Vlaicu, paza. Inchiriez 2 camere 67 mp, terasa, centrala proprie, masina spalat vase, 2 AC, 2TV Smart, mobilat, utilat, nou, etaj 1/10.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 15:39
...
450 €

Apartamentul este zugravit recent,igienizat si arata ca in prezentarea foto. Vecinati: Militari, Ion Mihalache, Turda, Gara de Nord.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 14:36
...
375 €

Fundeni (reper Opel Di Bass), propietar inchiriez apartament decomandat, parcare demisol, complet utilat, C.T, gresie, faianta, parchet, numai pentru salariati, persoana singura sau cuplu, pe cel putin...

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 14:20
...
220 €

Inchiriez etaj 1 in vila, 45 mp utili, 2 camere , 1 baie, 1 bucatarie. Nemobilat Cu acces facil spre Bucuresti( la numai 5km) CT, AC, termopan, gresia, faianta, parchet, Internet, Loc Parcare

Suprafata 45 mp Nemobilat Neutilat
Ilfov, 13 Apr 14:15
...
500 €

Direct proprietar, apartament 2 camere semidecomandat, parter de vila,curte, utilat,mobilat totul nou, termen lung, fara animale de companie. zona Parlament - 13 Septembrie

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 14:15
...
575 €

centrala, parcare. Tineretului, Park Residence la 550 metri Metrou Brancoveanu, prima inchiriere, 2 camere 70 mp, centrala proprie incalzire pardoseala, AC, mobilat, utilat complet, loc parcare, paza...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 14:09
...
600 €

Piata Alba Iulia, Decebal, metrou Piata Muncii, bloc 2002, refacut total de la placa, 2 AC, uscator electric rufe, Loc Parcare. Inchiriez 2 camere 70 mp Decomandat, et 4/5, fara lift et. 5 tehnic nelocuit

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 14:06
...
402 €

Drumul Osiei, inchiriez apartament nou 2 camere, Rotar Park 2 Residence, zona Militari-Iuliu Maniu, in spate la Mc Donald's, langa Metro, Drumul Osiei 18-28, la 10 minute mers pe jos de metrou Preciziei,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 13 Apr 13:51
...
450 €

str. Aleea Agigea, 3 minute metrou, parter/10, cu balcon, confort 1, an 1985, renovat, amenajat deosebit, mobilat nou, modern, utilat complet, acces rapid piata Veteranilor, STB, locatie excelenta.

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 13:50
...
1.600 RON

cf. 1 sporit, et. 2/8, dec. mobilat, utilat, bloc reabilitat, vedere catre zona verde, statie STB 282 la 1 minut, maxim 4 persoane, familie, eventual animalut, agentie

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 13:29
...
500 €

7 min. Metrou Crangasi, bloc 1986, reabilitat termic, planul 2, spatiu verde. Inchiriez 2 camere 64 mp, Decomandat, 2 AC, refacut total de la placa, TV, cablu net, mobilat utilat, in lei, et. 8/9 tehnic,

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:54
...
350 €

Inchiriere 2 camere decomandat mobilat+utilat. Militari Lujerului situat la parter(cu balcon) bloc 10 etaje, semistradal fata de Bld. Iuliu Maniu. Pret 1600 lei/luna+garantie. Comision agentie 800 lei,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:35
...
550 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, bloc 2021, paza 24/24, centrala proprie, incalzire pardoseala ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere 57 mp cu balcon, mobilat, utilat complet. Sala fitness, net, cablu, gratis

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:27
...
400 €

Ion Mihalache, Piata Domenii, bloc Dioda, etaj 1, vedere pe spate, renovat, finisaje de calitate superioara, apartament si bloc izolat termic. Mobilat si utilat complet, disponibil 15.04.24,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 12:20
...
330 €

Pacii, Barsanesti, bloc anvelopat, ap. 2 cam., suprafata 54 mp, et. 5 mobilat si utilat termopane, metrou, piata

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:15
...
1.900 RON

ap. 2 cam., utilat complet, constr. 2022, balcon inchis, termopan, loc de parcare, la demisol,

Suprafata 46 mp Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:08
...
500 €

9 minute Metrou Piata Iancului, Bloc 2016, contract ANAF. Inchiriez apartament 2 camere decomandat 60 mp cu balcon, Centrala Proprie, 2 AC, 2 dressinguri, TV Smart, contorizat, mobilat, utilat complet

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:06
...
420 €

particular inchiriez ap. 2 camere decomandat, pe termen lung, complet utilat si mobilat, ac, masina de spalat, la 4 minute de metrou 1 Decembrie, liber, reabilitat termic. Ideal pt. cei din Cta/TL.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 12:05
...
2.150 RON

Proprietar inchiriez ap.2 cam la 8 minute de pasarela metrou IMGB, in bloc din 2022, et.1/3 complet utilat si mobilat LUX- totul nou!,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 13 Apr 11:40
...
445 €

inchiriez apartament cu 2 camere decomandat, situat pe str. Baia de Aries, zona Politehnica, la 10 minute fata de statia de metrou Politehnica, cu o suprafata de 60 mp, mobilat si utilat complet,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 11:24
...
1.199 RON

ap. metrou 5 min. Dristor 2, mocheta, fara parchet, bloc reabilitat, termopan. Se cere adeverinta serviciu. Fara sms, fara agentii. Garantie!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 11:15
...
280 €

2 camere, decomandat, confort 1, mobilat si utilat, etaj 3/4, bloc reabilitat termic, zona linistita, 5-7 min de metroul Raul Doamnei. Doresc inchiriere pe termen lung.

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 11:13
...
350 €

strada Pietei, statia de metrou Parc Bazilescu, et. 3/10, mobilat utilat complet, foarte luminos, curat, scara curata, bloc anvelopat, aer conditionat. La minute de mers pe jos de statia de metrou

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 10:55
...
2.000 RON

apartamentul se incadreaza pe minim 12 luni. Garantia este de 4000 Ron, cheltuielile gaz, curent, internet intretinere se vor plati separat pe fiecare luna,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Constanta, 13 Apr 10:50
...
400 €

Berceni Piata Sudului Secuilor, 2 camere bloc anvelopat, scara foarte curata iluminata natural, et 3/4, decomandat, suprafata 50mp, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, tv) termen lung

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 09:57
...
500 €

Prima inchiriere central Address Residence, mobilat/ utilat nou, bloc 2024, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, aragaz, cuptor, hota, frigider, masina de spalat, LCD, energetic clasa A

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 09:45
...
550 €

prima inchiriere Rezidential nou 2024 Hercesa paza 24/24, Stadionul National, Parcul National, Metrou Costin Georgian, prima inchiriere, 2 camere dec 67 mp, centrala proprie incalzire in pardoseala, mobilat,...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 09:36
...
550 €

Particular ofer spre inchiriere la 2 min de metrou Timpuri Noi, et 1, living spatios si luminos, TV , AC , 2 dormitoare, mobilat si utilat complet, termen lung, prima inchiriere, totul nou

Suprafata 61 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 09:05
...
380 €

decomandat, etaj 4/10, 5 minute metrou, mobilat utilat.1+1 garantie.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
450 €

Bd.Timisoara (semistradal), 50mp, etaj 4/10, bloc reabilitat, renovat integral, mobilat, utilat, totul nou, primul chirias. 1+1 garantie.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
330 €

apartament renovat recent, 2 camere cf. 1 semidec., etaj 1/7 vedere spate, liniste, nemobilat, pretabil resedinta sau birou,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 13 Apr 08:39
...
350 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat modern, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, centrala propie, loc de parcare

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 13 Apr 08:38
...
450 €

2 camere confort decomandat, mobilat modern etaj 1/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:38
...
640 €

langa metrou, prima inchiriere dupa igienizare, mobila noua in living, dormitor si hol, decomandat, etaj 3/7, smart tv Samsung, aer conditionat, liber,

Suprafata 71 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:32
...
480 €

Sandu Aldea, bloc reabilitat termic, vedere spate, renovat integral, semidecomandat, etaj 2/7, mobilat/utilat complet, tv in ambele camere, balcon inchis, spatii pentru depozitare, liber,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:31
...
650 €

prima inchiriere, totul nou, loc de parcare inclus, decomandat, etaj 4/11, mobilat/utilat complet, centrala proprie, aer conditionat, 2 x tv, spatii pentru depozitare, vedere curte interioara,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:31
...
600 €

et 4/10, prima inchiriere, totul este nou, apartament pozitionat intre cele 2 Mall-uri (Plaza si Afi) bloc reabilitat, complet mobilat si utilat ultra-modern, dormitor cu pat matrimonial si dressing.Liber

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
400 €

et. 2/4, complet mobilat si utilat, suprafete mari, canapea extensibila, pat matrimonial, balcon generos, statia de metrou Valea Ialomitei si Kaufland la 5 min., Parcul Brancusi la 2 min, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
550 €

De inchiriat: Apartament 2 camere Confort 1 Sporit (55mp) SUPERB la Tineretului (Bd. Tineretului cu Str. Visana) / Renovat modern | Mobilat Mobexpert | Utilat premium: TV Smart 4K LG 164cm, Masina de...

Tur virtual Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 03:56
...
350 €

cf. I decomandat, 56 mp, etaj intermediar, bloc cu lift, toate finisajele noi, mobila noua, utilat complet, liber, prima inchiriere, clasa energetica A, vizite urgent merita, etaj 3/5,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 13 Apr 02:00
...
520 €

particular inchiriez apartament 2 camere (etaj 2), recent renovat si mobilat, cu loc de parcare (inclus in pret), complet utilat. Canapeaua din sufragerie extensibila cu saltea relaxa, dormitorul cu...

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 12 Apr 23:46
...
600 €

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2022, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 21:43
...
650 €

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2023, totul nou, prima inchiriere, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 21:32
...
360 €

Inchiriere ap cu 2 camere, in suprafata de 65 mp cu balcon, decomandat, situat la et 1/4, in bloc reabilitat termic, construit in anul 1998, mobilat si utilat, proaspat zugravit. Agentie, liber

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 21:08
...
400 €

chiar pe Radu Gheorghe, bloc reabilitat, etajul 4 din 10, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, termen lung, agentie

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 20:48
...
350 €

Inchiriez apartament 2 camere , parter, vis a vis de piata si 3 minute metrou, nemobilat la pretul de 350 euro recent renovat, la cerere se poate mobila nou dar la pretul de 450 euro

Suprafata 40 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 12 Apr 20:11
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 73.914
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.723
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.412

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Cauti oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi anunturi direct de la proprietari sau agentii imobiliare de incredere. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid un apartament cu 2 camere in Bucuresti - Ilfov

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile apartamentului, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 2 camere de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Inchiriaza rapid un apartament 2 camere in Bucuresti, la cel mai bun pret!