Econsulting - Consultanta de mediu

Declaratii AFM

Taxele si contributiile la Fondul pentru Mediu sunt reglementate prin Ordonanta de Urgenta 196/2005, iar metodologia de calcul a acestora este descrisa în Ordinul 578/2006, cu modificari si completari. 
Aceste obligatii sunt aplicabile agentilor economici – indiferent de obiectul de activitate – care importa, achizitioneaza intracomunitar sau produc:

 

   
Ambalaje produse si materii prime ambalate
   
Echipamente electrice si electronice
   
Deseuri baterii si acumulatori
   
Substante periculoase
   
Uleiuri | Uleiuri uzate
   
Deseuri anvelope
   
Pungi transport (Ecotaxa)
   
Contributie deseuri municipale UAT
 

De asemenea, unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de raportare a cantitatilor de deseuri generate pe raza administrata, precum si cantitatile trimise spre reciclare si eliminate prin depozitare.
Declaratiile catre AFM se completeaza lunar / trimestrial / anual pâna pe data de 25 ale lunii pentru perioada de raportare anterioara în programul dedicat, se depun prin semnare cu semnatura electronica calificata si contributiile se achita de asemenea (daca este cazul) cu frecventa prevazuta prin legislatie.
În cazul unui control, inspectorii Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) verifica ultimii 5 ani fiscali, ceea ce poate determina o suma considerabila de plata pentru companie în functie de obligatiile avute în aceasta perioada, plus dobânzi si penalitati de întârziere.

Cu ce va putem ajuta?
Legislatia în domeniu este stufoasa, complicata si într-o continua schimbare, astfel este necesar ca verificarea permanenta a conformarii sa fie realizata de specialisti. În cazul în care nu aveti o persoana angajata dedicata acestui subiect, instruita si permanent la curent cu modificarile legislative, este mai sigur si în final mai avantajos din punct de vedere financiar sa externalizati gestionarea acestei activitati. Fluxul serviciilor de consultanta este detaliat în continuare:

Analiza activitatii companiei si identificarea obligatiilor avute din perspectiva taxelor si contributiilor la Fondul pentru Mediu. 
Asistenta în încheierea de contracte cu companii specializate pentru gestionarea deseurilor generate sau autorizate de Ministerul Mediului pentru îndeplinirea raspunderii extinse a producatorilor (OIREP) – ambalaje, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, anvelope.
Încadrarea corecta si raportarea cantitatilor introduse pe piata catre aceste organizatii.
Depunerea declaratiilor lunare AFM în aplicatia dedicata, inclusiv semnatura electronica calificata (obligatoriu!).
Notificare modificari legislative cu impact si suport pentru conformare cu acestea.
Elaborarea unei proceduri de raportare, utila pentru trasabilitatea datelor.
Asistenta în cazul unei inspectii AFM.

Galerie foto
  • ...