Econsulting - Consultanta de mediu

Raportari catre autoritati de mediu

Raportari catre autoritati de mediu
În functie de specificul activitatii, necesitatea autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului si alte aspecte legislative relevante, orice agent economic are anumite obligatii de raportare catre autoritatea de protectia mediului competenta (cu precadere Agentia pentru Protectia Mediului).

În continuare sunt listate o serie de raportari frecvente pe care operatorii economici trebuie sa le transmita autoritatilor teritoriale de protectia mediului:

Evidenta gestiunii deseurilor
Raport anual de mediu
Rapoarte de monitorizare emisii de gaze cu efect de sera
Rapoarte privind emisii / imisii in atmosfera
Monitorizari poluare apa, sol
Alte raportari în SIM (Serviciul integrat de mediu)
Cu ce va putem ajuta?
Expertii nostri va vor ajuta pentru a raporta corect informatiile necesare catre autoritatile de mediu, în termenele stabilite prin lege. Scopul este conformarea 100% cu legislatia pentru a evita amenzi în eventualitatea unui control din partea Garzii de Mediu.

Serviciile de consultanta constau in gestionarea procesul de raportare în toate etapele – determinare obligatii, solicitare informatii, prelucrare date, raportare în formatul indicat de Ministerul de resort prin acte normative. Fie ca este vorba despre raportari în format fizic sau raportari în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), ne asiguram ca acestea sunt elaborate în conformitate cu legislatia aplicabila si transmise în termenul legal.

Galerie foto
  • ...