Econsulting - Consultanta de mediu

Acte de reglementare: autorizatie, aviz, acord de mediu

Principalele acte de reglementare reprezinta documente obligatorii emise de autoritatea competenta de protectia mediului pentru a stabili conditiile de mediu pentru implementarea unui proiect / plan / program sau pentru desfasurarea unei activitati pe un amplasament.

Principalele astfel de acte sunt:

Autorizatie de mediu / Autorizatie integrata de mediu – necesara pentru desfasurarea oricarei activitati cu impact semnificativ asupra mediului înconjurator
Aviz de mediu – este necesar pentru aprobarea de planuri si programe si se obtine în urma procedurii de evaluare strategica de mediu
Acord de mediu – obligatoriu a fi obtinut înainte de demararea implementarii unui proiect cu potential impact semnificativ asupra mediului înconjurator
Functionarea în lipsa acestor acte de reglementare sau în neconcordanta cu conditiile stabilite prin documentele respective se sanctioneaza cu amenzi de pâna la 100.000 lei si anumite fapte sunt considerate de natura penala.

Cu ce va putem ajuta?
Asiguram asistenta pentru obtinerea actelor de reglementare, prin:

Elaborarea documentatiei necesare si depunerea acesteia în termenele stabilite prin legislatie (cereri, fise de prezentare, completari)
Elaborare studii de mediu necesare (unde este cazul): raport de mediu, raport de amplasament, bilant de mediu, raport de impact asupra mediului, raport de securitate, evaluare adecvata
Depunere documentatie obtinere viza anuala si asistenta la vizita pe amplasament a reprezentantilor APM
Corespondenta cu autoritatea competenta în domeniul protectiei mediului
Reprezentarea în sedintele comitetelor de analiza tehnica
Cu alte cuvinte, gestionam toate aspectele pe care le implica procedurile de emitere a actelor de reglementare. Scopul este sa obtineti aceste documente în cel mai scurt timp posibil, fara întârzieri determinate de comentarii sau solicitari de clarificari din partea autoritatilor.

Galerie foto
  • ...