Econsulting - Consultanta de mediu

Externalizare responsabilitati mediu

Persoanele juridice care detin autorizatie / autorizatie integrata de mediu au obligatia sa desemneze o persoana responsabila cu îndeplinirea obligatiilor de mediu, inclusiv privind gestiunea deseurilor. Aceasta persoana poate fi un angajat al companiei, dar exista posibilitatea delegarii unei terte persoane (companie de consultanta de mediu).

Responsabilul de mediu / cu gestiunea deseurilor trebuie sa aiba experienta în domeniu, ce poate fi dovedita prin absolvirea unor cursuri de specialitate.

Încalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Cu ce va putem ajuta?
Ne puteti externaliza aceste responsabilitati prin contract, unul dintre expertii nostri preluând în totalitate responsabilitatile care incumba din legislatia aplicabila – organizarea activitatii de protectia mediului, gestionarea deseurilor, a substantelor chimice periculoase, aspecte referitoare la responsabilitatea extinsa a producatorului, elaborare si implementare proceduri operationale de mediu, evaluarea si monitorizarea impactului asupra mediului, asistenta în cazul unui control din partea autoritatilor de mediu, etc.

Consultantii nostri detin diplome recunoscute ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru cod COR 325713 – Specialist management deseuri si cod COR 325710 – Responsabil de mediu.

Prin externalizarea acestor obligatii va puteti desfasura activitatea in siguranta deoarece o echipa de profesionisti va gestiona aspectele referitoare la protectia mediului si conformarea cu legislatia aplicabila va fi asigurata.

Galerie foto
  • ...