Econsulting - Consultanta de mediu

Gestiunea deseurilor

Orice agent economic este responsabil de gestionarea deseurilor generate din activitatea proprie pentru întregul flux, de la generare pâna la încetarea statutului de deseu.

Producatorii / detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa încadreze fiecare tip de deseu generat si sa trateze sau sa transfere prin contract aceasta operatiune unei companii autorizate.

De asemenea, o obligatie legala de multe ori neglijata dar care poate duce la amenzi substantiale este asigurarea evidentei cronologice a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu si raportarea datelor catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pâna la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atât în format fizic cât si electronic.

În cazul neîndeplinirii acestor obligatii legale, agentii economici sunt pasibili de amenzi pâna la 40.000 RON!

Cu ce va putem ajuta?
Serviciile de consultanta vin în sprijinul dumneavoastrapentru conformarea cu legislatia în domeniu, atât la nivel operational cât si documentar:

Identificarea categoriilor de deseuri generate si încadrarea corecta a acestora pe coduri specifice
Asistenta pentru încheierea de contracte cu operatori economici autorizati pentru colectarea tipurilor de deseuri generate, precum si verificarea documentelor puse la dispozitie de acestia în vederea demonstrarii trasabilitatii pâna la reciclator (unde este cazul)
Mentinerea evidentei lunare a gestiunii deseurilor si transmiterea anuala a situatiei catre autoritatea pentru protectia mediului, evitând astfel riscul unei penalitati în situatia unui control al Garzii de Mediu
Preluarea rolului de responsabil gestiune deseuri, obligatoriu a fi îndeplinit la nivel de organizatie de o persoana instruita în acest sens.

Galerie foto
  • ...