Econsulting - Consultanta de mediu

Audit de mediu

Auditul de mediu reprezinta un proces sistematic de evaluare a performantei de mediu a companiei în raport cu anumiti parametri: nivel de conformare cu legislatia aplicabila si proceduri interne, masura în care indicatorii de performanta au fost atinsi, numar de neconformitati înregistrate, etc.

Procesul se desfasoara similar oricarui tip de audit, cu etapele standard: elaborare program / plan de audit, interviuri cu personalul implicat si solicitare documente (probe audit), analiza documente, elaborare raport de audit – ce include constatarile în urma procesului, precum si recomandari de îmbunatatire / corectie.

Auditul de deseuri este o obligatie legala pentru toti agentii economici prevazuta în Legea 211/2011 privind gestiunea deseurilor, care poate fi îndeplinita prin desfasurarea unui audit de mediu, gestiunea deseurilor fiind o componenta esentiala din perspectiva performantei de mediu a oricarei companii.

Auditul de deseuri reprezinta “o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta întreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta întreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor”.

“Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa întocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Programul se poate elabora si de catre o terta persoana / asociatie profesionala.”

Cu ce va putem ajuta?
Cea mai buna modalitate prin care putem demara colaborarea privind consultanta de mediu este printr-un astfel de audit care ofera o imagine clara asupra stadiului în care se afla compania din punct de vedere al protectiei mediului.

De la concluziile auditului (neconformitati semnalate, actiuni corective / preventive) se pot implementa actiuni menite sa îmbunatateasca nivelul de conformare si performanta de mediu a companiei. În urma unui astfel de audit si a programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate rezultat, aparte de conformarea cu legislatia aplicabila si evitarea amenzilor, se pot obtine optimizari operationale care conduc la scaderi de costuri privind gestiunea deseurilor.

Specialistii nostri au experienta vasta în derularea de audituri de mediu pentru clienti din diverse industrii. Aceasta expunere le confera o perspectiva care faciliteaza evaluarea corecta si elaborarea de masuri coerente pentru atingerea obiectivelor de mediu ale companiei.

Contacteaza-ne si te vom ajuta sa iti îmbunatatesti performanta de mediu a companiei, sa eviti eventuale amenzi si sa iti reduci cheltuielile!

Galerie foto
  • ...