Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
899 €

ID intern: 310861. Apartamentul se inchiriaza complet mobilat si utilat LUX pana la ultimele detalii, inclusiv cu un loc subteran de parcare. Este finalizat in 2020. Acest apartament se afla in singurul...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:11
...
380 €

Piata Veteranilor, 3 minute metrou inchiriem ap 2 camere,mobila nou,etj 4/8,cf 1 decomandat. Aragaz, frigider, aer conditionat. Renovat recent:gresie, faianta ,parchet ,termopan

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:08
...
450 €

stradal, 1/7, cf. 1 sporit, dec., 67 mp, 3 balcoane, vedere pe spate, liniste, mobilat modern, utilat complet, liber, contract la Anaf, zugravit, g+f+p+t, usa metalica, fara animale de companie, avans...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 15:01
...
1.500 RON

Proprietar inchiriez ap.2 cam. Militari Residence Avangarde. Prima inchiriere, mobilat, utilat, totul nou, incalzire pardoseala,Apa Nova. La 3 min. de mijloc de transport. Apropiere Metrou Preciziei,magazine,...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:10
...
425 €

proprietar 2 cam. dec., bd. Tineretului nr. 55, 1/8, vedere spate, vav de Palatul Copiilor, mobilat, utilat, 12 min metrou Tineretului, 14 min. metrou Timpuri Noi, termopan, g, f, p, um, ms, frigider,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:15
...
850 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 2 camere situat in Pipera, foarte aproape de cartierul Aviatiei, in complexul rezidential Nusco City. Apartamentul este mobilat si utilat complet, este la...

Suprafata 61 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 11:15
...
650 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Unirii - 11 iunie, intr-un bloc constructie 2012 cu regim de inaltime S+P+5E. Apartamantul a fost reconditionat/ renovat in 2021, este...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 11:10
...
330 €

5 minute metrou, 1/10, cf. 1, balcon spatios, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, zugravit recent, liber, zona linistita, cu verdeata, contract...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 14:37
...
550 €

2 min. metrou Jiului, inchiriez apartament lux 2 camere, bloc 2022, Marmura Residence, B-dul Bucurestii Noi 25E, la 2 min. metrou Jiului, totul nou, prima inchiriere, semidecomandat, suprafata aprox....

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
500 €

loc de parcare Inchiriez apartament 2 camere zona Eroilor, Facultatea de Medicina, Calea Plevnei, la 5 minute metrou Eroilor, bloc reabilitat termic; renovat recent, semidecomandat, suprafata aprox. 55...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
550 €

totul nou. Inchiriez apartament 2 camere, Baneasa, prima inchiriere, decomandat, suprafata aprox. 52 mp, etaj 3/4, complet renovat, mobilat si utilat nou, lux si modern,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
...
350 €

inchiriez apartament 2 camere, Confort Park, Sos. Vitan Barzesti, in spate la hotel Rin Grand, decomandat, suprafata aprox 60 mp, etaj 4/11, complet mobilat si utilat modern, g, f, p, t, um

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
...
300 €

Inchiriez aprtament 2 camere confort 1 decomandat, mobilat si utilat, TV -Led , impecabil de curat , recent renovat, usi schimbate la interior, Liber disponibil imediat.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 08:43
...
2.000 €

Ultracentral, apartament 2 camere, 60mp, sector 1, et. 1, loc de parcare 20mp privat in curte, mobilat, centrala proprie, internet, camere video, pentru ofice sau locuinta, pret 2000 euro pe luna. Inere...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:01
...
580 €

avem placerea ca particulari sa va prezentam un apartament premium - prima inchiriere de 2 camere de 54 mp, decomandat, et.1/ P+2+M, constructie 2022, in bloc tip vila, cu lift, zona de Nord a Bucurestiului,...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 05:35
...
800 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat intr-un complex rezidential la etajul 5/P+9. Are o suprafata utila de 75 mp in care se incadreaza living cu bucatarie semideschisa, dormitor,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:32
...
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Coletina, Teiul Doamnei, Str. Nada Florilor, renovat recent, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 56 mp, etaj 2/8,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
...
550 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Barbu Vacarescu-Floreasca, Str. Pepelea, la 2 minute clubul Pescariu Sports & Spa, bloc 2017, semidecomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj 1/5 cu lift

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
...
480 €

metrou Saligny Inchiriez apartament 2 camere,bloc 2022, Hils Pallady Residence, B-dul. Theodor Pallady 66,vizavi de statia de metrou Anghel Saligny, Totul nou, prima inchiriere,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
399 €

Inchiriez apartament 2 camere, zona Floreasca-Barbu Vacarescu nr. 139, suprafata utila 46 mp, decomandat,etaj 2/3.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
550 €

Inchiriez apartament spatios 2 camere (modificat din 3 camere) zona Aviatiei, Str. General Stefan Burileanu, la 8 minute de mers pe jos metrou Aurel Vlaicu, semidecomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
450 €

ap. 2 cam. dec. 60 mp mobilat, utilat complet, bl. 1995, etaj 1/9, paza scara, termen lung cuplu sau o persoana fara animale de companie, 450 euro/ luna comision 50% + TVA, rog seriozitate,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:33
...
380 €

8/10, cf1,dec, 58mp,vedere pe spate, liniste,bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, balcon spatios, orientat pe Sud, luminos, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract...

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 14:26
...
400 €

10/10, dec., mobilat modern, utilat complet, 72 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, bloc reabilitat termic, pozitie superba, luminos, balcon mare, vedere...

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:25
...
400 €

6/6, cf1, sdec,85mp, balcon mare tip terasa, vedere stradala, fara risc, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, curat,liber, g+f, parchet din lemn masiv, partial termopan, usa metal, contract la Anaf,...

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, azi, 14:23
...
400 €

ap. 2 camere, la 100 m de metrou, langa Viva Sport, et. 4, an 1979, cf. 1,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:20
...
500 €

ID intern: 310851. Va propunem spre inchiriere un apartament cu doua camere spatios si luminos, renovat in anul 2020. Complet dotat si mobilat, cu mobilier, aparate electronice, electrocasnice, instalatii...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 14:13
...
350 €

stradal, 8/8,cf1, semidec,54mp, vedere stradala,bl. reabilitat termic, luminos, mobilat modern, utilat,curat, gresie,faianta, parchet,termopan,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf, avans 1+1,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 14:13
...
350 €

Carol, restaurant Burebista, ap. 2 cam decomandat, mobilat si utilat, spatios, vedere mixta, 2 balcoane, spatii depozitare, bloc reabilitat, aproape RATB, metrou 10 min, Universitate,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 13:54
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Complex Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat, aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:51
...
400 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 1 min metrou, Kaufland, cf 1, decomandat, etaj 1/4, bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, ac, um, 2 tv, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, agentie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:50
...
350 €

semistradal, 8/8+ et.tehnic, cf1,dec, 56mp,bl 1982, reabilitat termic,curat, mobilat decent, utilat complet, liber,vedere superba, luminos, geam la baie, g+f+p+t, usa metal,aer condit, zona linistita,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 13:46
...
350 €

Campia Libertatii, Parc, Baba Novac, BCR,2/10,cf.1, nemobilat, bucatarie mobilata, utilata,gresie,faianta, parchet, termopan,usa metalica,masina de spalat,bloc in reabilitare termica,contract ANAF,liber,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat partial M 13 min.
Bucuresti, azi, 13:45
...
350 €

apartament proaspat renovat, mobilat si utilat, vedere pe spate, linistit, balcon la dormitor, aer conditionat, liber, bloc anvelopat, acces facil metrou, Mega Mall, Obor, Victoriei, Parcul National.

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 13:37
...
390 €

Proprietar ofer ap.2 camere dec mobilat si utilat modern orientat spre Biserica Luterana situat la et 1/8 fara risc seismic unde va puteti bucura de toate oportunitatile locatiei ultracentrale

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
...
350 €

2 cam. Militari-Timonierului, foarte curat, 5 min. pana la metrou si P-ta Veteranilor, zona linistita, nu accepta animale de companie, contract peste 1 an, 1 luna chirie+1 luna. Garantie+Comis Ag., liber,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
...
520 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Vitan Mall - Timpuri Noi, Etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat nou, lux, renovat nou, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet,...

Suprafata 64 mp Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:03
...
370 €

Metrou Dristor, bloc 1986, reabilitat termic, 6/8, spatios, luminos, renovat si mobilat modern, repartitoare apa si caldura, ac, loc parcare in fata blocului,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:51
...
270 €

Drumul Taberei 1 Mai Drumetului p/10 cf.1/sd curat liber gresie faianta t+um bl.anvelopat mobilat si utilat complet zona buna langa numeroase STB, Kaufland, Auchan, parc, scoli, gradinite. Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:30
...
500 €

particular, inchiriez apartament situat pe Calea Calarasilor, etaj 7, renovat, mobilat si utilat modern, centrala proprie, 2 aparate ac, 2 lcd, masina de spalat, plita/ cuptor electric, hota, frigider.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
...
400 €

Proprietatea este formata din: - Hol de access; - Baies - Bucatarie; - 2 Camere, ( un dormitor si o sufragerie ); - mobilat; - Nu are balcon; - Nu se accepta animale de companie

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:10
...
300 €

inchiriez apartament cu 2 camere, et 3/10, mobilat, utilat, in zona Constantin Brancoveanu intersectie cu Nitu Vasile. Apartamentul este liber, a fost zugravit si igienizat de curand. Blocul este stradal,...

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 12:01
...
425 €

este un apartament confort 1, parter inalt, mobilat modern, proaspat renovat, parchet, usi noi, geam aerisire la baie, canapele din piele, liber,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:56
...
1.600 RON

proprietar inchiriez apartament doua camere decomandate, et. 1/10 in zona Spital Sfantul Pantelimon, mobilat utilat, 1600 ron. O chirie si o garantie. Rog fara animale de companie,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
...
800 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Unirii - Piata Alba Iulia, Etaj 4/8, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, merita,apropiere Decebal,Vitan

Suprafata 64 mp Decomandat M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:57
...
570 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, totul nou, modern, cochet, complet refacut, semidecomandat, la doar cateva minute de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:56
...
700 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, modern, decomandat, bloc 1980,  balcon pe toata suprafata apartamentului,la doar 1 minut de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 65 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 10:56
...
390 €

Inchiriere apartament 2 camere, cochet, centrala proprie, bucatarie utilata si mobilata, partial mobilat, la doar cateva minute de parcul Icoanei.Acces rapid mijloace de transport. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:56
...
499 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, cochet, modern, totul nou,de calitate, decomandat, acces rapid mijloace de transport. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 10:56
...
1.700 RON

ap. 2 camere, mobilat, utilat, curat, pt. o persoana nefumatoare si fara animale de comp.,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
...
1.500 RON

acces rapid Pipera, 40 mp, et. 5/10, semidec., mobilat, utilat, bloc reabilitat, STB 16, 36, 182, 282

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:47
...
300 €

etaj 3 din 8, aer conditionat, contorizat, apropiere mijloace de transport, metrou, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:32
...
600 €

ap. 2 cam., 45 mp, etaj 1/3, bloc 1965, renovat recent, prima inchiriere, nu este pet friendly, orientare est, priveliste spate (liniste, lumina), contract minim 1 an, declarat la Anaf,

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 10:28
...
1.600 RON

cf. 1, 55 mp, et. 2/4, dec. mobilat, utilat, renovat, persoane civilizate, eventual animalut, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:18
...
315 €

Apartament cu 2 camere- Sect 4- Brancoveanu 116 Et 7 din 8 Mobilat / utilat Decomandat Suprafata utila 46 mp Se inchiriaza la 1550 lei Se percepe 1 luna garantie Reper: Brancoveanu Serviciul nou oferit...

Suprafata 46 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:17
...
315 €

Apartament cu 2 camere- Sect 4- Brancoveanu 116 Et 7 din 8 Mobilat / utilat Decomandat Suprafata utila 46 mp Se inchiriaza la 1550 lei Se percepe 1 luna garantie Reper: Brancoveanu Serviciul nou oferit...

Suprafata 46 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:10
...
300 €

Rahova- Dumnbrava Noua 1985, 2/8, 2c, mobilat utilat, 1+1 garantie

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:05
...
420 €

Parc Verdi, nemobilat apart 2 cam dec,et 2, renovat, termopan, parchet, usa metalica, centrala, geam la baie, zona linistita,Lacul Floreasca, aproape RATB, Cal floreasca la 2 min, 5 min Mall Promenada

Suprafata 53 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:02
Articole recomandate
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 5.349
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 540
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.714