Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
600 €

Ultracentral, centrul istoric, Cal. Victoriei, lux, nou renovat complet, design italian, apartament 2 camere, et. 8/8, mobilat/ utilat,complet, aer conditionat, pozitie exceptionala,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 01:57
...
490 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, curat, liber, reabilitat termic.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 21:00
...
680 €

Ag. imobiliara, comision 50% din chiria unei luni, Izvor-Brutus, semidecomandat, centrala de bloc, mobilat/utilat modern, 2 ap. de aer conditionat, balcon generos, cabina de dus, lift. Fara animale de...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 20:57
...
600 €

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2023, totul nou, prima inchiriere, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 04:40
...
600 €

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2022, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 04:40
...
1.500 RON

Rezidence, confort 1, etaj 5/10, modern, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, masina de spalat, lcd, statia Ratb in fata blocului, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 04:40
...
400 €

Excelent ap. 2 camere, complet mobilat si utilat, confort 1, et. 5/8, gresie, faianta, termopan, bloc linistit cu 1 scara, costuri intretinere mici

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 03:30
...
430 €

inchiriez apartament cu 2 camere, in zona Zepter Unirii, pe Aleea Emil Botta nr. 2. Apartamentul detine si loc de parcare,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 20:49
...
450 €

Apartament cu 2 camere 48 mp; prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny. Contract ANAF

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 16 Apr 20:40
...
500 €

decomandat, etajul 2, nemobilat, neutilat, termen lung, ideal firma, contract, liber, neg.,

Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 16 Apr 20:21
...
300 €

apartament 2 cam., cf. 2, et. 1/10, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, cab. tv, internet, mobilat, utilat, liber, 1+1,

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 20:01
...
1.800 RON

semistradal, 4/10,cf1, dec, 56mp, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet,liber, balcon spatios gresiat, curat, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
390 €

langa metrou, 2 camere,mobilat si utilat modern, centrala termica, aer conditionat, parcare, foarte curat, et. 5/8, apropiere piata, STB, metrou, termen lung,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 02:40
...
2.500 RON

proprietar, inchiriez apartament nou renovat, mobilat si utilat modern situat la 2 min. de statia de metrou Nicolae Grigorescu, et. 9/10, bloc reabilitat, loc parcare. Exclus agentiile imobiliare. Exclus...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 02:40
...
450 €

De inchiriat apartament spatios (64mp) 2 Camere, Bulevardul Basarabia - vis-a-vis de Stadionul National. Bloc reabilitat, stradal, etaj 6/6, lift modern. Apartamentul este zugravit, mobilat, utilat, detine...

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 00:25
...
300 €

inchiriez ap. 2 camere 70 mp sos vergului nr 30, lnga metrou Costin Georgian, et. 8, mobilat si utilat, loc de parcare, aer conditionat, termopan, usa metalica, cabina dus si bideu.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 22:35
...
1.199 €

Prima Inchiriere - Totul Nou - Design in stil Nordic, Exclusivist Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat la etajul 2/5,...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, 16 Apr 19:30
...
350 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere mobilat modern, utilat complet, renovat recent, spatios, 60 mp utili, etajul 5 din 10, liber, acces rapid la mijloacele de transport.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 19:25
...
600 €

complex Sky Garden Tower, prima inchiriere, etajul 3/11, loc parcare, centrala, complet mobilat si utilat modern, terasa, frigider, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 19:21
...
400 €

Agentie imobiliara, comision jumatate din chiria unei luni. Inchiriere 2 camere, parter/10, semidecomandat, bloc reabilitat, termopan, parchet, gresie+faianta, AC,bucatarie mobilata+utilata, (ANAF)

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:55
...
375 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:51
...
500 €

Disponibil incepand cu 26 Aprilie 2024. Apartament cu 2 camere dat spre inchiriere intr-o constructie finalizata la sfarsitul anului 2022 situat la etajul 4 din 6. Imobilul dispune de urmatoarele marimi:...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 22:30
...
400 €

Inchiriez ap. 2 camere, cf 1, sdec, renovat recent, mobilat si utilat, et. 6/10, bloc anvelopat. Imobilul este situat la 5 minute de metrou, 10 min de piata, 15 min mall Park Lake.

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Apr 22:03
...
400 €

Disponibil imediat, apartament decomandat, 2 camere, et. 2/4, renovat, str. Valea Calugareasca, zona linistita, loc de parcare. Acces rapid metrou, tramvai, parc Dr. Taberei, Auchan, Dedeman. Nu se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 21:20
...
450 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona 13 Septembrie- Drumul Sarii, pe strada Col. Loc. Constantin Marinescu, intr-un imobil cu 4 niveluri la numai 700m distanta fata de statia...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:50
...
450 €

Comision 0 % ! Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Baneasa, str. Horia Macelariu( la intersectia cu str. Ficusului), foarte aproape de Parcul Herastrau. Zona este extrem...

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 18:50
...
350 €

decomandat, et4/7, mobilat si utilat modern, conf 1, foarte curat, pozitie excelenta, termen lung, pret neg

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 18:39
...
400 €

chiar pe Radu Gheorghe, bloc reabilitat, etajul 4 din 10, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, termen lung, agentie

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:18
...
570 €

bloc stradal, vedere fata, constructie 2019, centrala proprie, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, balcon tip terasa, liber, termen lung

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:03
...
560 €

Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, Mircea Voda, Unirii, renovat 2024, mobilat utilat modern, finisaje calitate, dressing spatios, etaj 3/10, 70 mp, masina spalat, aragaz, frigider, canapea extensibila

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 17:59
...
450 €

Gheorghe Sincai, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Parcul Tineretului, Timpuri Noi, Piata Norilor, 7 minute metrou Tineretului.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 17:12
...
500 €

Dorobanti, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Floreasca, Barbu Vacarescu, Polona, 8 minute metrou Stefan cel Mare.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 17:12
...
320 €

Soseaua Giurgiului, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 17:11
...
400 €

Balcescu, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Calea Victoriei, Cismigiu, Piata Romana, 2 minute metrou Piata Universitatii,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 16 Apr 17:08
...
350 €

stradal, bloc 2024, 3/4, lift, prima inchiriere, loc parcare, centrala, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 17:06
...
390 €

Drumul Taberei Favorit Metrou Mall Afi Cotroceni, mobilat, utilat, gresie, faianta, termopan, usa metal, masina de spalat, liber,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:49
...
330 €

inchiriez apartament 2 camere mobilat si utilat, aer conditionat, bloc reabilitat termic, situat in zona Lacul Tei, sector 2, liber, disponibil imediat, apartamentul se inchiriaza pe termen lung.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 16:45
...
450 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere decomandat aproape de metrou (disponibil de la 1 mai),

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 16:43
...
1.200 RON

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.1/circ 10/10 liber semimobilat utilat (masina spalat, frigider, aragaz) zona deosebita, langa statie metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, licee. Ag Imobiliara

Suprafata 52 mp Circular Mobilat partial Utilat M 1 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:40
...
1.000 €

Gheorghe Manu, etaj 1/7, bloc fara risc seismic, decomandat, renovat mobilat si utilat, zona excelenta, pretabil firma sau locuit, dormitor nemobilat la cerere se mobileaza, liber, avans 1luna+1luna

Decomandat Mobilat partial Utilat M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:39
...
450 €

ap. 2 camere 1996, cf. 1, centru,

Suprafata 68 mp Nemobilat
Bucuresti, 16 Apr 16:25
...
699 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere lux de 58 mp plus balcon. Este ideal ca si rezidenta pentru un cuplu sau o persoana care este in cautarea unei apartament intr-o zona selecta a orasului....

Suprafata 63 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:12
...
269 €

inchiriez apartament cu 2 camere decomandat in zona Drumul Taberei, cu vedere catre Parcul Drumul Taberei, la doar 3 minute fata de statia de metrou, suprafata 52 mp, etaj 1/10, bloc reabilitat,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:10
...
450 €

Dr. Taberei, Afi Cotroceni, 2 camere decomandate et. 4/10, sup 60 mp, renovat, mobilat, utilat complet, garantie, totul nou, reabilitat termic. Fara restrictii pret fix 450 euro,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:45
...
1.600 RON

cf. 1 sporit, et. 2/8, dec. mobilat, utilat, bloc reabilitat, vedere catre zona verde, statie STB 282 la 1 minut, maxim 4 persoane, familie, eventual animalut, agentie

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 15:37
...
500 €

12 min. metrou. Inchiriez apartament 2 camere zona Politehnica, Str. Baia De Aries, renovat, la 12 minute metrou Politehnica-Lujerului, bloc reabilitat termic, semidecomandat, suprafata aprox. 58 m2,...

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:28
...
2.000 RON

prima inchiriere Apartament 2 camere modern Super oferta! Sector 4 Grand Arena Apartamentul este la prima inchiriere, mobilat si utilat modern. Dragos

Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 15:24
...
430 €

aer parcare negociabil Apartament la 10-12min de metrou Aparatorii Patriei. In supermarket-uri, farmacii, spital, gradinite, scoli, crese, frizerie, shaormerie, braserie.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:24
...
400 €

Inchiriez apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (aragaz, frigider, masina de spalat, Ac,) renovat recent, situat intr-o zona linistita, stradal, Contract ANAF inclus in pret.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 15:19
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:15
...
400 €

Drumul Taberei, bd. 1 Mai, 2 camere, cf. 1 semidec., et. 9/10, sup. 52 mp, renovat, mobilat, utilat complet, garantie, fara animale companie, straini, pret 400 euro,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:10
...
1.800 RON

metrou Romancierilor, ap. 2 cam. plus un birou de lucru, et. 1/10, amenajat decent, mobilat decent, utilat, liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:59
...
370 €

va prezentam spre inchiriere un apartament cu doua camere aflat in apropierea metroului Nicolae Grigorescu Piata Salajan pe strada Plutonier Petre Ionescu

Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 14:45
...
330 €

zona linistita, verde, acces rapid la: metrou statia Raul Doamnei, tramvai 41, bus 385, 185, 122, 105, 368, 168, Lidl, Auchan, Carrefour Market, Kaufland, Piata Moghioros, Plaza Mall, Afi. In proximitate...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:30
...
350 €

Berceni, Cercetatorilor, Lidl, piata Sudului, metrou, etaj 2/4, decomandat, Sun Plaza, Lunca Barzesti, Parc Vacaresti, mobilat, centrala proprie, parchet, usa metalica, balcon, geam la baie, aer conditionat,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 14:25
...
1.190 €

Prima inchiriere, totul nou, design in stil nordic, exclusivist Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat la etajul 2/5,...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, 16 Apr 14:15
...
500 €

Inchiriez apartament 2 camere suprafata 54 mp metrou 1 decembrie 1918, scoala, gradinita, hipermarket auchan., monitorizare video, aer conditionat, termoficare sistem stat.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:45
...
1.097 €

Prima Inchiriere - Totul Nou - Design in stil Nordic - Spatii depozitare&dressing Va prezentam un apartament placut in detalii - arata mult mai bine in realitate decat in portofoliul foto - pozitionat...

Suprafata 70 mp Decomandat
Bucuresti, 16 Apr 13:33
...
450 €

Apartament de 2 camere confort 1 etaj.1/8 mobilat si utilat totul nou, se intra din sos. Stefan cel Mare, vederea este in spate la gradina blocului ferit de zgomot. Se doreste persoane serioase.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:26
...
370 €

apartament de 2 camere decomandate mobilat si utilat complet zugravit prima inchiriere se face contract la circa financiara. Apartamentul este liber,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:26
...
350 €

P/4, cf. 1 sporit, dec, 64 mp, balcon spatios, centrala termica proprie, mobilat modern, utilat complet, liber, renovat, g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, contract la ANAF, avans 1+1, agentie.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 13:18
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 74.616
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.406
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.752