Inchirieri garsoniere mobilate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Mobilier: mobilat
...
303 €

Catalina inchiriaza garsoniera la etajul 1 in bloc de 4 etaje, cf. 1decomandata mobilata si utilata complet , libera, clasa energetica A, 2 statii metrou Stefan cel Mare, vizite urgent

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 11:14
...
250 €

Catalina inchiriaza garsoniera decomandata, etaj 4/4, cu toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera, clasa energetica A,

Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 11:11
...
320 €

Stradal, doua minute metrou, etaj 3, gresie ,faianta, parchet, termopan, mobilata modern, utilata ,magazine,termen lung, disponibila imediat, avans o luna plus garantie.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 11:05
...
350 €

ofer spre inchiriere garsoniera spatioasa decomandata (50 mp). Zona soseaua Chitilei, pret 350 E. Pentru mai multe informatii tel. 0753099222,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
...
260 €

garsoniera cf. 1 decomandata, etaj 5/10, suprafata 37 mp, complet mobilata si utilata. Zona Theodor Pallady, piata Trapezului, metrou 1 Devembrie 1918, 3 minute. Liber,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 11:03
...
278 €

Garsoniera cf 1 in proximitatea metroului 1 Decembrie 1918 (Piata Trapezului), etaj 4/11, suprafata utila 38 mp, mobilat si utilat modern,loc de parcare, contract Anaf. Liber.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 11:03
...
285 €

Garsoniera cf. 1 decomandata situata Grigorescu, totul nou, centrala termica, loc de parcare, etaj parter/4

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:03
...
1.000 RON

Str Apusului, proprietar inchiriez garsoniera, mobilata si utilata, etaj 1, relatii la telefon.

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
...
265 €

garsoniera cf. 1, etaj 8/11, complet mobilata si utilata, in complex Paladium Residence, 7 minute metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 10:52
...
349 €

Octavian Goga- Dimitrie Anghel, garsoniera 4/8 Decomandata, 42 mp,1994, anvelopat 2 lifturi, libera Teren lung

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:46
...
400 €

Inchiriez garsoniera dec., 45 mp cu balcon, bloc 2003, Piata Alba Iulia, Unirii, Decebal, pe Bd. Burebista, et. 6/9, vedere verdeata. Imbunatatiri, AC, contorizat, mobilat, utilat complet. Parcare la...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
400 €

prima inchiriere, garsoniera 40 mp cu balcon, 6 min. metrou Timpuri Noi, Tineretului, str. Piscului, et. 4/10. Bloc anii 1980, scara curata. Instalatii noi, refacuta de la placa, mobilat, utilat, tot...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
280 €

Catalina inchiriaza garsoniera etaj 2/10, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, libera, clasa energetica A, 3 minute pana la metrou, vizite urgent

Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
280 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf. I sporit, decomandata, 42 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, merita, clasa energetica A,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
350 €

Catalina inchiriaza, garsoniera etaj 2/10, cf.I decomandata,36 mp, ,toate imbunatatirile, mobilata complet modern, aer conditionat, libera , clasa eneretica A , vizite urgent , merita

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
260 €

Catalina inchiriaza gars etaj 1 in bloc cu centrala de bloc, reabilitat, toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera, vizite urgent merita clasa energ A

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
300 €

cf. I, etaj 2/10, bloc mixt, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet libera, clasa energetica A, vizite urgent, merita,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
265 €

Catalina inchiriaza 10 min metrou Dristor sau Muncii, etaj 9/10,cf.I sporit decomandata 42 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet libera vizite urgent

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
260 €

cf. 1, sporit decomandata, 42 mp, bloc mixt, etaj 10/11, toate imbunatatirile, imobil reabilitat, mobilata si utilata complet, lcd, libera vizite urgent sunati acum, merita, clasa energetica A,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
320 €

Catalina inchiriaza :garsoniera cf.I sdecetaj7/10,finisata modern, mobila noua, utilata complet , aer conditionat , libera , pentru pretentiosi, pret fix , vizite urgent merita , clasa en A

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
300 €

Catalina inchiriaza , garsoniera cf.I sdec, 36 mp,cu imbunatatiri, aer conditionat, mobilata si utilata complet , libera , clasa energetica a , vizite urgent sunati acum merita , Nu raspundem la mesaje

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
350 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf. 1 sporit decomandata, 43 mp, etaj 3/10, bloc mixt, superba, prima inchiriere, totul nou, libera, vizite urgent, clasa energetica A, bloc reabilitat

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:33
...
300 €

Etaj 1/10, cf.I sporit decomandata 42mp, bloc mixt.cu imbunatatiri, imobil reabilitat,mobilata si utilata complet modern, curata, libera,clasa energetica A , vizite urgent merita. Nu raspundem la mesaje

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:33
...
260 €

cf.I sdec, 36 mp, etaj 1 /10, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata complet modern utilata complet , libera vizite urgent, sunati acum merita clasa energetica A

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:33
...
250 €

Catalina inchiriaza garsoniera etaj 10/10, cf. 1, semidec., 36 mp, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet libera, vizite urgent, bloc reabilitat, vedere parc, clasa energetica A

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:33
...
270 €

Catalina inchiriaza cf I sdec,36 mp,6/10,bloc reabilitat, toate imbunatatirile noi, mobilata si utilata complet, libera vizite urgent clasa energetica A, sunati acum pt programare Gars are pat dublu

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:33
...
300 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf .I sdec, 36 mp, imobil reabilitat, etaj 6/10, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent merita clasa energetica A

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:33
...
1.300 RON

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Tei, reper Sectia 7 Politie, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 30 mp, cu 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 1, intr-un imobil tip bloc mixt...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:15
...
300 €

garsoniera, confort 1 semidecomandat, mobilat modern, etaj 7/10, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de parcare

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 08:54
...
300 €

garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, etaj 1/6, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc 2018, centrala propie, loc de parcare,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 08:54
...
1.000 RON

inchirieriz garsoniera vis de Mall Vitan, etj1, complet utilata unei doamne domnisoare, pretul 1000 ron,1+1, depozit.

Suprafata 20 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:53
...
500 €

Casa Poporului, Unirii, bd. Natiunile Unite, garsoniera + parcare

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 08:47
...
1.500 RON

fara garantie, particular, fara agentie,fara intermediar, la o familie, cuplu, salariati, este utilata, frigider, aragaz, masina spalat, tv,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:38
...
215 €

Vrei sa locuiesti la casa la pret de de Garsoniera? Ai gasit locul perfect ce iti ofera spatiul de care ai nevoie si libertatea de la locui la curte! Detalii etaj: 2 Niveluri + Mansarda Detalii garaj:...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:05
...
310 €

va oferim spre inchiriere o garsoniera semidecomandata de 37 mp cu balcon tip terasa de 4 mp, situata in bloc din 2000 cu lift, pe str. Codrii Neamtului, la etajul 2/4, mobilata si utilata. Pret 310 EUR...

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 08:01
...
230 €

proprietar (nu agentie, fara comision), garsoniera, mobilata, utilata complet, zona buna acces facil metrou, RATB, parter, vedere fata, pretabil locuit sau birou, str. Foisorului, liber,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:59
...
150 €

Localizata la 12 min de metrou, mobilata si utilata complet, avand centrala proprie, ideal pentru o persoana la cel mai bun pret.

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 20:47
...
1.200 RON

Secuilor (apropiere metrou, Sun Plaza) garsoniera et.9/10, cu 2 lifturi, mobilata si utilata, toate utilitatile . Apropierea scolii si piata.

Suprafata 28 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
...
300 €

Garsoniera decomandata, mobilata si utilata, renovat 2023, etaj parter/7, aer conditionat, situata intr-un bloc reabilitat, la aproximativ 5 minute de metrou Gorjului si Armata Poporului. Comision 0%.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 20:29
...
390 €

Garsoniera in bloc anvelopat recent, renovata, mobilata si utilata complet.zugravita recent.Anul constructiei 1990. Aproape de metrou, mall vitan si Unirii Etaj 3/4

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:28
...
300 €

Garsoniera se afla stradal pe Turda, bloc mixt, decomandata, mobilata si utilata complet, cu accesul rapid la mijloacele de transport in comun, piata si metrou, si la cateva minute de mers pe jos catre...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:38
...
400 €

Centrala Proprie, Asmitha Gardens 2015 Inchiriez studio 44 mp, cu balcon, paza 24/24, Tineretului, Calea Vacaresti, bloc turn, etaj 15/25. Imbunatatiri, contorizat, AC, mobilat, utilat, parcare 70eur

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:22
...
320 €

Garsoniera finalizata in 2022 si nelocuita pana acum - primul chirias. Imobilul este situat lipit de Parcul Teilor si beneficiaza de acces facil catre zona comerciala Iris Mall - Auchan dar si catre mijloacele...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:59
...
500 €

Va prezentam pentru inchiriere un apartament tip studio situat in apropierea parcului Tineretului la o distanta de 7 minute.Suprafata este de 44m2 utili + 11m2 alocati terasei cu o priveliste panoramica.Studioul...

Suprafata 44 mp Semidecomandat Mobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:47
...
250 €

Garsoniera de inchiriat situata la etajul 2 intr-un bloc nou langa Dedeman

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 17:41
...
420 €

Plaza Residence, Faza 2, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, metrou Lujerului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:41
...
325 €

Timpuri Noi, bloc 2004, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Unirii, Nerva Traian, Gheorghe Sincai, 2 minute metrou Timpuri Noi, 7 minute metrou Tineretului

Suprafata 37 mp Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:28
...
300 €

Mihai Bravu, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Vatra Luminoasa, Obor, Pantelimon, Ferdinand, 1 minut metrou Iancului

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:28
...
300 €

Calea Calarasilor, imobil 2016, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Matei Basarab, Decebal, Piata Alba Iulia, Delea Noua, Piata Muncii

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:03
...
350 €

Plaza Residence, Faza 2, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:01
Articole recomandate
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 93.142
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 1.186
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 6.645