Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
430 €

complet mobilat si utilat modern. Are toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilier Mobexpert, bucatarie mare patrata, chiria 1+1+comision agentie, nu se accepta...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 26 May, 08:43
...
398 €

inchiriez apartament 2 camere Mega Mall, complet mobilat si utilat,

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 26 May, 08:25
...
300 €

oferim apartamente mobilate, utilate in Drumul Taberei. Preturi intre 300 euro si 400 euro in functie de imbunatatiri si mobilier. Comision 50% din prima chirie,

Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 26 May, 08:05
...
500 €

apartament 2 camere Dristor-Fizicienilor cu 50 mp utili reablitat termic la et. 9/10. Mobilat si utilat, nu dispune de televizor,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
450 €

se ofera spre inchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 2/4, la doar 4 minute de mers pe jos fata de Metrou, statie tramvai 1, respectiv parcul Oraselul Copiilor.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
380 €

inchriez apartament cu 2 camere. Etaj 5/5. Zona linistita. Mutare imediata

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
300 €

decomandat, et 1/1 in vila noua, mobilat, utilat, p, g, f, t, centrala termica proprie, balcon, curat, economic. Termen lung. Liber. Urgent !

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 22:14
...
250 €

et. P/9, cf. 1, bloc in curs de reabilitare, acces facil la statia de metrou si STB, x 2 luni,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 20:50
...
300 €

superoferta, 2 camere decomandate, apropiere metrou Lujerului, mobilat nou, modern, complet utilat, tv, frigider, aragaz, masina de spalat, etaj 2, imbunatatiri: g, f, p, t, um, poze reale,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 25 May, 20:32
...
400 €

total decomandat, zugravit, mobilat modern, pat mijloc, canapea extensibila, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica, bloc izolat termic, contract ANAF,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 19:34
...
490 €

Inchiriez apartament cu 2 camere (55 m2) situat la parter inalt, intr-un bloc nou, construit in 2022 care face parte din Caisului Residence, complex rezidential din zona Theodor Pallady, sector 3.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 25 May, 18:52
...
350 €

proprietar, ofer spre inchiriere apartament de 2 camere, zona Tei, bloc 1986, et. 2/8. Apartamentul este liber, utilat, mobilat, cu imbunatatiri si foarte curat. Fara agentii, intermediari,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 18:20
...
629 €

langa parc IOR si la 5 min. de metrou Dristor, mall, piata, scoala si gradinita langa bloc. Apartament liber, complet dotat, pe o scara curata si linistita. Loc parcare,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 18:04
...
410 €

Sos. Colentina in complexul RoseGarden, Metrou Obor 7 min. Pipera 7 min. parter/9, in planul doi, beneficiind de liniste, priveliste frumoasa, centrala de bloc, terasa mare, paza BGS 24/24, liber 1 iunie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 25 May, 18:01
...
300 €

Inchiriez apartament nou, construit 2022, cu 2 camere, etaj 1, decomandat, mobilat, totul este nou, loc de parcare, la 5 min de statia de autobuz si magazin in fata blocului .

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 25 May, 17:55
...

Inchiriez Garsoniere. Apartamente 2-3 camere, mobilate, utilate, totul nou , direct de la proprietar, preturi avantajoase. Blocuri noi, prima chirie.

Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 17:15
...
400 €

2 camere, decomandat, proaspat renovat, loc parcare, mobilat/ utilat complet, scara moderna, foarte curata, bonus abonament tv si internet incluse in pret,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 25 May, 16:34
...
340 €

2 cam, decomandat, utilat mobilat complet, modern, bloc nou, cartier plin de tineri, vecinatate mall, restaurante, metrou la 5min mers pe jos, et1/5 lift, curat, vedere stradala, costuri intretinere mici,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 16:25
...
1.800 RON

apartament decomandat 2 camere, et. 2/8 intersectie Miciurin, Ion Mihalache, mobilat pt. locuit, sunt particular. Nu colaborez cu agentii imobiliare,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 16:18
...
490 €

Inchiriere apartament 2 camere - Mutare Rapida - Pret 490 euro/luna Va prezentam spre inchiriere un apartament spatios, pozitionat in apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, la doar 7-8 min mers...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 14:52
...
300 €

2 camere cf. 1 mobilat, utilat, zugravit renovat recent, 7/10, tv, masina de spalat, liber, avans 1+1, stradal 2 minute de metrou,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 14:43
...
400 €

Proprietar, ofer spre inchiriere un apartament cochet, proaspat renovat, compus din doua camere, baie si bucatarie (open spaces), decomandat, in suprafata de 55 mp, situat la etajul 1 al imobilului si...

Suprafata 55 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 12 min.
Bucuresti, 25 May, 14:30
...
550 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament modern si elegant situat intr-un bloc nou construit in 2014, la doar 30 metri de mers pe jos de gura de metrou Mihai Bravu. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 25 May, 13:59
...
675 €

Va propunem spre inchiriere un apartament compus din 2 camere, decomandat, etaj intermediar - 7/11, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, loc parcare subteran, imobil nou-2022, aprop.metrou.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 25 May, 13:25
...
310 €

Se inchiriaza mobilat si utilat. 310 euro cu toate utilitatile incluse, respectiv: curent, gaz, internet , cablu tv si intretinerea vor fi incluse in chiria lunara. 1 luna + 1 luna garantie.

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Ilfov, 25 May, 13:05
...
480 €

apartament 2 camere, etajul 2 in vila boutique P+2E. Imobilul a fost renovat complet, exterior si interior, finisaje de exceptie, au CT individuale, ac, mobilat complet, modern

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 12:25
...
350 €

apartament cu 2 camere stradal, parc Plumbuita 5 min., metrou Obor 15 min., bloc reabilitat termic, mobilat, complet utilat cu electrocasnice noi, zugravit recent, imb: g, f, t, um, ac, liber, av. 1+1,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 12:21
...
500 €

K-Imobiliare va ofera spre inchiriere un apartament superb, mobilat, utilat, cu o terasa de 22 mp, zona extrem de linistita, intr-un complex rezidential de lux. Costuri mici intretinere, acces facil.

Suprafata 46 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 25 May, 11:55
...
350 €

confort 1, etaj 5/8, suprafata 65 mp, constructie 2008, bloc reabilitat, 2 lifturi, balcon, centrala proprie, mobilat, utilat, zona buna, linstita, contorizat, pret 350 euro,

Suprafata 65 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 11:49
...
430 €

inchiriere, apartament 2 camere, confort 1, suprafata 60 mp , balcon de 7 ml ,inchis cu termopan, semidecomandat, ej 7/10, curat, g, f ,p,t, um, bloc.reabilitat mobilat utilat.

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 11:43
...
430 €

inchiriere apartamet 2 camere, confort 1, suprafata 60 mp, balcon de 7 m, inchis cu termopan, semidecomandat, ej 7/10,curat, g, f ,p,t, um, bloc reabilitat termic,

M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 11:39
...
350 €

Apartament 2 Camere,Panduri-Academia Militara,Cotroceni/Afi Cotroceni, decomandat. mobilat-utilat , aer conditionat, toate utilitatile, liber, disponibil imediat. Agentie Imobiliara . comision 50%.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 25 May, 11:25
...
400 €

aer conditionat, anvelopat termic, liber, exclus agentii, pret/lunar,

Decomandat Mobilat
Bucuresti, 25 May, 10:50
...
390 €

apartament renovat cu centrala proprie situat la etajul 4/6 al unui bloc situat pe Maria Rosetti, cu suprafata de 52mp, balcon, camere nemobilate, bucatarie mobilata si utilata, birouri sau locuinta

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 10:32
...
320 €

decomandat, etaj 7/10, cu 2 lifturi, mobilat si utiat, amenajat cu termopan, parchet, aer conditionat, usa metalica, geam la baie, situat aproape parcul Moghioros, langa metrou Romancierilor., STB.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 25 May, 09:46
...
50 RON

Inchiriere tot sezonul, Super Ocazie inchiriez apartament cu 2 camere semidecomandat, 2 paturi, 4 persoane, perioada 1 Iunie-1 Septembrie, Complexul Teilor Costinesti dotat cu piscina exterioara, loc...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Constanta, 25 May, 09:03
...
380 €

Bd. Timisoara et. 5/10, bloc nou, centrala termica, bucatarie open space, are loc de parcare, liber, apropiere Lidl, Profi, Penny, contract Anaf, exclus animale de companie, apropiere Mall Plaza.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
2.000 RON

2 cam. Crangasi mobilat, utilat, centrala, et. 1/8, curat renovat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 24 May, 23:13
...
400 €

apartament 2 camere 50 mp, recent renovat, totul este nou, nu a mai fost locuit, etaj 7/8, an bloc ~ 1986, 2 lifturi pe scara. Se inchiriaza mobilat si utilat complet,

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 May, 19:55
...
350 €

M 036 Apartament 2 camere, Titan, Metrou 1 Decembrie 1918 (1min), Bd. Theodor Pallady. 42mp, semidecomandat, etaj 3/10, lift, bloc reabilitat termic, scara renovata, apartamentul este renovat recent,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 18:39
...

etj 3/3 intr-un imobil. Living-ul este alaturat bucatariei deschise, bucataria fiind utilata. Dormitorul este spatios si are incorporat in perete. Pretul este usor negociabil, garantie 2 luni de chirie;

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 24 May, 18:30
...
360 €

Apartament de Inchiriat Berceni Aparatorii Patriei la 400 ml de Metrou Dimitrie Leonida situat la etajul 3/5, avand 50 mp, centrala proprie, Aragaz, Frigider, Masina de spalat rufe, pat,canapea, liber

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 24 May, 18:15
...
350 €

Inchiriere ap. 2 cam., in zona Fundeni (vis a vis de Institutul Oncologic). Centrala termica pe gaz, 2 balcoane inchise, mobilat, utilat, ac, internet, cablu,TV Zona linistita, magazine,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 May, 18:01
...
425 €

Descriere Se ofera pentr inchiriere apartament spatios luminos de doua camere (78 de mp) dotat cu parchet de lemn de cires si mobilier de piele naturala, aer conditilnat Daikin, etc. Apartamentul este...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 24 May, 18:00
...
320 €

Inchiriez apartament 2 camere, in zona Dristor str. Iosif ion parter din 4 . 56 mp utilat si mobilat

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 May, 16:21
...
310 €

Particular, liber pe 1 Iunie, et. 2, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, mobilat nou, modern, utilata complet, aer conditionat inverter, tv led, Popesti Leordeni, nu ofer comision agentiilor

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 14:25
...
350 €

stradal Traian, ap mansarda, dormitor f. mare, living cu bucatarie open space, baie mare cabina dus, pereti imbracati in lambriu, pardoseala parchet laminat, A/C, pretabil locuit/ birou, Proprietar

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 24 May, 13:55
...
340 €

apartament placut, et 7, vedere pe spate, linistit, balcon, aer conditionat, liber, bloc anvelopat, langa metrou, Mega Mall, Obor, Victoriei, Parcul National, Vatra Luminoasa, Decebal, Unirii.

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:54
...
350 €

Apartament liber, centrala individuala, aer conditionat, mobilat, utilat cu frigider, plita pe gaze, cuptor electric, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, doua balcoane, loc parcare

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 24 May, 13:54
...
270 €

Targu Neamt, apartament 2 camere mobilat si utilat complet, renovat recent (parchet, termopan, gresie, faianta), foarte curat, geam baie, 270 E, 1+1 garantie,

Suprafata 53 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:34
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 11.699
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 6.529
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 90.631

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 2 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 2 camere de inchiriat in Bucuresti, la cel mai bun pret!