Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
950 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 76 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
390 €

inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Str. Doamna Ghica, langa Parcul Plumbuita (200 metri), renovat, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 55 m2, etaj 7/10,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
1.000 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 81 mp Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
450 €

metrou Inchiriez apartament 2 camere zona Dorobanti, Str. Axinte Uricariul, la 5 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 40 mp,etaj 3/10, complet mobilat si...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
400 €

Apartament 2 camere, complet mobilat, ansamblu rezidential, loc de parcare inclus, 2 min Penny si statia STB

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 07:31
...
550 €

K Imobiliare propune de inchiriat bloc constructie 2014, etaj 2, apartament 2 camere 50 mp, semidecomandat, baie + grup sanitar de serviciu, mobilat si utilat, centrala termica proprie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 07:19
...
320 €

2 camere, etaj 3, open space, luminos, modern, confort 1, mobilat si utilat complet, finisaje premium, intretinere mica, termen lung, chiria 1+1, 320 EUR negociabil. Direct proprietar,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 16 Apr 21:07
...
430 €

inchiriez apartament cu 2 camere, in zona Zepter Unirii, pe Aleea Emil Botta nr. 2. Apartamentul detine si loc de parcare,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 20:49
...
300 €

apartament 2 cam., cf. 2, et. 1/10, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, cab. tv, internet, mobilat, utilat, liber, 1+1,

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 20:01
...
350 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere mobilat modern, utilat complet, renovat recent, spatios, 60 mp utili, etajul 5 din 10, liber, acces rapid la mijloacele de transport.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 19:25
...
400 €

Agentie imobiliara, comision jumatate din chiria unei luni. Inchiriere 2 camere, parter/10, semidecomandat, bloc reabilitat, termopan, parchet, gresie+faianta, AC,bucatarie mobilata+utilata, (ANAF)

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:55
...
450 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona 13 Septembrie- Drumul Sarii, pe strada Col. Loc. Constantin Marinescu, intr-un imobil cu 4 niveluri la numai 700m distanta fata de statia...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:50
...
450 €

Comision 0 % ! Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Baneasa, str. Horia Macelariu( la intersectia cu str. Ficusului), foarte aproape de Parcul Herastrau. Zona este extrem...

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 18:50
...
350 €

decomandat, et4/7, mobilat si utilat modern, conf 1, foarte curat, pozitie excelenta, termen lung, pret neg

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 18:39
...
450 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere decomandat aproape de metrou (disponibil de la 1 mai),

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 16:43
...
450 €

ap. 2 camere 1996, cf. 1, centru,

Suprafata 68 mp Nemobilat
Bucuresti, 16 Apr 16:25
...
450 €

Dr. Taberei, Afi Cotroceni, 2 camere decomandate et. 4/10, sup 60 mp, renovat, mobilat, utilat complet, garantie, totul nou, reabilitat termic. Fara restrictii pret fix 450 euro,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:45
...
1.800 RON

metrou Romancierilor, ap. 2 cam. plus un birou de lucru, et. 1/10, amenajat decent, mobilat decent, utilat, liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:59
...
330 €

zona linistita, verde, acces rapid la: metrou statia Raul Doamnei, tramvai 41, bus 385, 185, 122, 105, 368, 168, Lidl, Auchan, Carrefour Market, Kaufland, Piata Moghioros, Plaza Mall, Afi. In proximitate...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:30
...
350 €

Berceni, Cercetatorilor, Lidl, piata Sudului, metrou, etaj 2/4, decomandat, Sun Plaza, Lunca Barzesti, Parc Vacaresti, mobilat, centrala proprie, parchet, usa metalica, balcon, geam la baie, aer conditionat,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 14:25
...
500 €

Inchiriez apartament 2 camere suprafata 54 mp metrou 1 decembrie 1918, scoala, gradinita, hipermarket auchan., monitorizare video, aer conditionat, termoficare sistem stat.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:45
...
450 €

Apartament de 2 camere confort 1 etaj.1/8 mobilat si utilat totul nou, se intra din sos. Stefan cel Mare, vederea este in spate la gradina blocului ferit de zgomot. Se doreste persoane serioase.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:26
...
370 €

apartament de 2 camere decomandate mobilat si utilat complet zugravit prima inchiriere se face contract la circa financiara. Apartamentul este liber,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:26
...
450 €

Proprietar,inchiriez apartament 2 camere,confort 1 in zona Lacul Tei, str Maica Domnului, situat la etajul 3 din 9 intr-un bloc din 1989, reabilitat termic. Apartamentul se inchiriaza mobilat si utilat.

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Apr 12:43
...
450 €

langa Scoala 307, Gral Medical,15 minute Parcul Circului, etaj 1/10,cf.1 semidec., 55mp., bloc 1983 reabilitat termic, pe mijloc,intrare stradala, vedere spate, mobilat,utilat,imb., g,f,p,t,um, liber,av...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 12:28
...
430 €

pozitionare foarte buna, metroul iancului situat la 6min. bloc reabilitat termic, dec, 5/10, 55mp, imb. g, f, p, um, termopan, boiler apa calda, ac, mobilat complet, pret/luna, avans 1+1l, din 1 mai.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 12:03
...
720 €

Se inchiriaza 2 camere Cortina North semidecomandat, mobilat utilat lux, prima inchiriere. Colaborez cu agentii, fara comision. Proprietar persoana juridica.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 16 Apr 11:55
...
400 €

cf. 1, dec., toate imbunatatirile moderne 2021: gresie, faianta,parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon inchis cu posibilitate de deschidere, 2xAC, mobilat si utilat,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 16 Apr 11:04
...
350 €

Apartament renovat, utilat mobilat, vav Lidl Delfinului, liber, pret fix et 10

Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:00
...
450 €

Apartament 2 camere,mobilat, utilat, situat la parter/8. In proximitate mijloace de transport (metrou Iancului 5 minute), unitati scolare, Supermarket-uri.

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 10:36
...
380 €

confort 1, dec., bloc 2010, etaj 4/4, mobilat, utilat, centrala, geam la baie, aer conditionat, masina de spalat rufe, pozitie excelenta, langa parc Brancusi si capat Stb, metroul 8 min. la Valea Ialomitei,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 10:03
...
370 €

bloc izolat, aer conditionat, masina de spalat, frigider (noi), apometre si repartitoare, balcon inchis, 2 debarale. Mobilat, canapea extensibila sufragerie, nu are televizor. Nu colaborez cu agentii....

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 09:45
...
430 €

proprietar, inchiriez ap. 2 cam. bd. Ion Mihalache Ciuperca, bloc reabilitat, etaj 5/7, semidec. mobilat, renovat, utilat, masina de spalat, tv, internet, ac, figider, aragaz, 2 debarale, balcon, liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 09:40
...
270 €

super-pozitie, (la cascade, tiroliana), chiar langa parc, nou, izolat, contorizat, centrala proprie, g, f, usa m, termopan, liber, aer curat, verde natural, liniste, et. 7-2, 270-350 euro,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 09:36
...
430 €

se ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere semidecomandat, complet mobilat si utilat, pe Bd. Ion Mihalache nr. 158, la circa 10 minute de mers pe jos de statia de metrou 1 Mai. Sunt acceptate...

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 09:05
...
550 €

chiar la intrarea in parcul IOR, 10 minute metrou, etajul 7/10, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, frigider, masina spalat, liber,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:27
...
650 €

stradal, vedere fata, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, termen lung, 1 luna + 1 luna garantie, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:15
...
750 €

Doua camere ''pe Armeneasca'' nu-i doar un loc util in care iti petreci serile si diminetile din jurul tumultului bucurestean de peste zi. Doua camere in Armeneasca pot fi mult mai mult, o experienta,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:05
...
750 €

ap. 2 camere, cf.1 decomandat, 80 mp, et. 1/7, mobilat, utilat, lux,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:01
...
350 €

De inchiriat: Apartament cu 2 camere mobilat si utilat in Drumul Taberei - Plaza Romania. / La etajul 2, in blocurile de 4 etaje (P-urile) de pe Aleea Dumbravita. / Blocul este anvelopat exterior si...

Tur virtual Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 08:01
...
380 €

Lux- modern. Pret neg. Pet friendly! Pozitie excelenta- confort lux. Va oferim de inchiriat apartament 2 camere, renovata si mobilata complet, cochet, modern, lux, decomandat, suprafata 55 mp. etajul...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 15 Apr 21:23
...
750 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in zona Herastrau, Intrarea Catedrei, confort 1 decomandat-open space, avand suprafata de 65 mp. Apartamentul este situat la etajul 1, intr-un bloc...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 15 Apr 21:13
...
350 €

Bacriului, bloc nou, et. p/4, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, centrala termica, contorizat, loc parcare, liber, apropiere Apusului, metrou Pacii, avans 1 luna + 1 luna garantie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
350 €

B-dul Ghencea, et. 2/10, confort 1 decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, gresie faianta termopan, usa metalica, liber, apropiere tramvai 41, linie STB, 10 minute metrou, avans 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
550 €

2 camere, decomandate, complet utilat, complet mobilat, str J.S. Bach, nr 9, et 1 din 2;

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 14:10
...
1.800 RON

Ion Mihalache, 3/8, confort 1, mobilat si utilat, fara animale de companie, aer conditionat, repartitoare, bloc reabilitat, zona linistita, 1+1 garantie, contract minim 12 luni

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 13:57
...
480 €

Inchiriere apartament 2 camere Hills Brauner - Theodor Pallady, Bucuresti Va propunem spre inchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Theodor Pallady, zona Victor Brauner,...

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:00
...
590 €

Baneasa, Gradina Zoologica, Aleea Privighetorilor complex rezidential 2010, 2 camere etaj 6 din 7 niveluri in suprafata de 65 mp, terasa, parcare, mobilat modern. 590eur

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 12:54
...
750 €

ID intern: 333129. CR Imobiliare are placerea de a va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere, decomandat, in zona Timpuri Noi, la 5 minute de statia de metrou Timpuri Noi. Imobilul este situat...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 15 Apr 10:34
...
400 €

Apartament 2 camere semidecomandat parter/8 mobilat si utilat modern. Curat liber apropiere Mega Mall. Iancului, piata Obor

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 10:25
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.755
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.832
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.554

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Cauti oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi anunturi direct de la proprietari sau agentii imobiliare de incredere. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid un apartament cu 2 camere in Bucuresti - Ilfov

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile apartamentului, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 2 camere de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Inchiriaza rapid un apartament 2 camere in Bucuresti, la cel mai bun pret!