Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
550 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Tineretului, Str. Elena Cuza, bloc 2020, la 6 minute metrou-parcul Tineretului, decomandat, suprafata aprox. 80 m2, etaj 1/3,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mai; 14:34
...

Inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat pentru o perioada lunga de timp.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 16 Mai; 14:30
...
350 €

particular inchiriez ap. 2 camere decomandat, in Drumul Taberei, etajul 4, mobilat, utilat, contorizat. No pet friendly, nu se fumeaza. Pret 350 Euro (1+1 luna garantie),

Suprafata 46 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 16 Mai; 14:26
...
350 €

inchiriez ap. 2 camere situat in cartierul Titan, strada Cozla

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 16 Mai; 14:15
...
500 €

Vis-a-vis Mall, 3/4, decomandat, 62mp, foarte mare, mobilat ultra modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, renovat recent, pozitie...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 16 Mai; 13:22
...
570 €

Inchiriere 2 camere, decomandat, mobilat si utilat lux, parcare proprie, bloc nou 2023, centrala proprie, comision 0% si contract Administratia Financiara. Imobilul se afla in apropiere de metrou.

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 16 Mai; 13:15
...
300 €

Particular inchiriez apartament 2 camere, in cladire noua la curte, zona Militari- Valea Lunga. Apartamentul este mobilat, utilat, contorizat, liber. Plata 1+1,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:44
...
400 €

Ap. 2 camere complet mobilat si utilat zona Rahova-imbunatatiri multiple aflandu-se foarte aproape de parcul Sebastian si zona comerciala Vulcan. Etaj 7 din 8 vedere superba! Chirie+ garantie!

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 12:35
...
1.200 RON

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.1/circ 10/10 liber semimobilat utilat (masina spalat, frigider, aragaz) zona deosebita, langa statie metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, licee. Ag Imobiliara

Suprafata 52 mp Circular Mobilat partial Utilat M 1 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:33
...
600 €

Apartament cu 2 camere situat in Onix Residence, Complet mobilat si utilat si 1 loc de parcare inclus. Iti propun spre inchiriere un apartament cu 2 camere in Complexul Onix Residence din zona Eroilor-...

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:29
...
1.600 RON

Brancoveanu, Grand Arena, Cultural, apartament renovat, decomandat, etaj 4/10, mobilat, utilat, parchet, termopan, usa metalica, masina spalat, frigider, aragaz,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 12:25
...
450 €

2 camere etaj 1, centrala proprie, mobilat (fara pat), balcon mare. E liber. Blocul este reabilitat. Sunt proprietarul. Se accepta si firme/saloane etc.

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:15
...
550 €

metroul obor la 8 min., Pipera 10 min. bloc nou 2009, cu multe spatii verzi, paza non stop BGS, 711, 2 lifturi, imb., ac, centrala de bloc, mobilat complet, utilat, loc de parcare subteran inclus.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:01
...
380 €

Se inchiriaza apartament cu 2 camere renovat-mobilat recent, 3/10, situat pe str. Masina de Paine, vav de Kaufland, avand metroul la 6minute, mall Veranda la 5min., disponibil din 1 iunie, exclus animale

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:01
...
420 €

Sos Alba Iulia, stradal, vedere deschisa catre rond Alba Iulia, centru orasului la 7 min, bloc nou din 1996 reabilitat termic, et 2/10, spatios 60 mp, semi-decomandat, mobilat si utilat, liber imediat

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:01
...
450 €

langa Scoala 307, Gral Medical,15 minute Parcul Circului, etaj 1/10,cf.1 semidec., 55mp., bloc 1983 reabilitat termic, pe mijloc,intrare stradala, vedere spate, mobilat,utilat,imb., g,f,p,t,um, liber,av...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 16 Mai; 12:00
...
1.808 RON

Berceni, Cercetatorilor, Lidl, piata Sudului, metrou, etaj 2/4, decomandat, Sun Plaza, Lunca Barzesti, parc Vacaresti, mobilat, centrala proprie, parchet, usa metalica, balcon, geam la baie, aer conditionat,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 11:55
...
399 €

inchiriez apartament lux, 2 camere, Colentina, rond D-na Ghica, semidecomandat, suprafata mare aprox. 72 mp, etaj 5/12, complet mobilat si utilat (g+f+p+t+um),

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 11:52
...
2.000 RON

str. Ion Berindei, 10 minute metrou, aproape Kaufland, Mall Veranda, Scoala 27, etaj 1/10, cf. 1 dec., 55 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-E, mobilat, utilat, imb., g, f, p, termopan,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Mai; 11:13
...
700 €

metrou Stefan cel Mare la 6 minute, centrala proprie de apartament, 2 x aer conditionat, 2 x tv, parcare subterana inclusa in pret, mobilat si utilat, complex cu paza, curte interioara, liber, 1+1,

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 16 Mai; 10:22
...
450 €

renovat recent, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat complet modern, pat matrimonial, canapea extensibila, utilat complet: aragaz, hota, frigider, masina de spalat, 2 x tv, 2...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 10:21
...
2.750 RON

propietar ofer spre inchiriere ap. 2 camere in zona Ministerul Transporturilor/ Gara de Nord

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Mai; 09:30
...
430 €

Inchieriez ap 2 camere Vitan Mall decomandat et 8/8 gresie, faianta,termopan, usa metalica,tv, frigider, mobilat, masina de spalat, aer conditionat,curat,liber. NU accept animale de companie

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 09:20
...
750 €

Doua camere ''pe Armeneasca'' nu-i doar un loc util in care iti petreci serile si diminetile din jurul tumultului bucurestean de peste zi. Doua camere in Armeneasca pot fi mult mai mult, o experienta,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Mai; 09:00
...
400 €

particular inchiriez apartament superb situat in apropierea statiei de metrou Favorit

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 08:45
...
350 €

2 camere confort 1, semidecomandat, etaj 2/10, cadastru intabulare, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie

Suprafata 53 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 16 Mai; 08:34
...
450 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/8, pretabil firma sau locuit, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, vedere spate,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 16 Mai; 08:34
...
320 €

inchiriez apartament 2 camere confort 1 decomandat, mobilat si utilat, etaj 3/4, bloc reabilitat termic, mijloace de transport aproape de strada Izvorul Oltului. Autobuz 102, 116, 220, metrou M2,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 08:10
...
290 €

ocazie ! super pret ! inchiriez apartament 2 camere ! situat in Lacul Tei, apropiere 10 min de zona Pipera, liber, disponibil imediat, fara straini si fara animale de companie! Rog seriozitate!

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 08:06
...
580 €

Apartament 2 camere, Bdul Unirii, stradal,vedere stradala, situat la etajul 1 deasupra magazinului Naturalia, bloc din 2004, fara probleme cu caldura si apa calda, renovat,mobilat nou,prima inchiriere.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 07:34
...
400 €

etajul 10, decomandat, 59 mp, reabilitat, renovat, stradal, 1 luna + 1 luna garantie,

Suprafata 59 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Mai; 23:29
...
370 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, zona Delfinului, Pantelimon, et. 10

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai; 22:45
...
480 €

Timpuri Noi, bloc 1990, renovat recent, mobilat modern, aer conditionat, adiacent Piata Norilor, Gheorghe Sincai, Calea Vacaresti, Universitatea Titu Maiorescu

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 15 Mai; 21:30
...
325 €

ap. 2 cam. cf. 2 sporit, dec., et. 9/10, renovat, mobilat si utilat modern. Blocul este situat stradal la 2 minute de metrou, STB si multe alte beneficii. Nu se accepta animale de companie. Termen lung,...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 15 Mai; 21:23
...
1.750 RON

2 camere tip studio, mobilat si utilat, la etajul 2/5 cu lift, balcon, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, suprafata 42 mp, constructie 2018, camera supraveghere video, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai; 20:46
...
480 €

Inchiriere Apartament 2 Camere, Complet Mobilat si Utilat in primul bloc de langa gura de metrou Dimitrie Leonida, Popesti-Leordeni. Proprietar ! Apartamentul este utilat modern cu toarte facilitatile...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Ilfov, 15 Mai; 20:43
...
900 €

Locatie privilegiata: Situat pe Calea Victoriei, acest apartament elegant si complet mobilat ofera o priveliste deosebita catre cladirea Guvernului. Dotari moderne si finisaje premium: -Living spatios...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 15 Mai; 18:05
...
750 €

Compania Imobiliara Apulum 94 va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere decomandat aflat la adresa Bd. Decebal nr.1, sect.3 - (ca reper : Sanador Decebal ). Imobilul este dat in folosinta...

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 15 Mai; 18:01
...
580 €

apartament nou, 2 camere, cochet, liber, cartier verde, Floreasca, etaj 1, direct proprietar,

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai; 17:50
...
300 €

Oferim spre inchiriere un apartament semidecomandat cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc cu 10 etaje, in sectorul 3, Titan- Piata Minis.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 15 Mai; 17:50
...
385 €

Detalii Apartament: Suprafata generoasa de 50 mp utili. Etajul 1 intr-un bloc de 10 etaje. Vedere spate. Situat la intersectia Vatra Luminoasa si Mihai Bravu. Acces rapid la mijloacele de transport...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 15 Mai; 17:42
...
550 €

300 m de Parcul Carol, apartament modern, cu priveliste exceptionala. Mobilat si utilat complet, inclusiv centrala proprie si doua aparate de aer conditionat. Exclus animale de companie sau copii mici.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai; 17:34
...
350 €

2 camere Bucurestii Noi Pajura, etaj 1/4, an 1964, bloc anvelopat, apropiere statie STB, mobilat, utilat, proaspat zugravit, 1 baie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 15 Mai; 17:23
...
450 €

Stradal, confort 1, renovat prospat, mobilat modern, utilat, masina spalat, frigider, aragaz, televizor, apropiere magazine, mijloace transport, metrou, bloc curat, termen lung, avans o luna plus garantie,...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 15 Mai; 16:53
...
650 €

Particular inchiriez ap. 2 cam, 66 mp, et. 2, vedere curte interioara, in Nusco City, incalzire in pardoseala, centrala proprie, AC in fiecare camera, mobilat si utilat complet, an constructie 2022.

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 15 Mai; 16:44
...
350 €

apartament 2 camere, confort 1, la curte, constructie separat cu intrare separat, conditii bloc, st 60 mp, curte 15mp, sus dormitor matrimnonial cu grup sanitar, jos un dormitor, bucatarie, grup sanitar,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 15 Mai; 16:39
...
350 €

Apartament 2 camere, decomandat, situat in zona Alexandru Obregia - Grand Arena Apartament mobilat si utilat Comision 50% Reper: Alexandru Obregia - Grand Arena Serviciul nou oferit de PREMIER Imobiliare!...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai; 16:08
...
600 €

2 lifturi, loc parcare la subteran, renovat, mobilat si utilat modern, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, terasa deschise, mobila facuta la comanda, termen lung, liber

Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 15 Mai; 16:01
...
600 €

bloc foarte solid, fara nici un fel de risc seismic sau de urgenta, mobilat si utilat complet, modern, termopan, aer conditionat, masina spalat vase/ rufe, centrala bloc, vedere spre spate (liniste).

Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 15 Mai; 15:39
...
330 €

proprietar, inchiriez ap. 2 camere, mobilat si utilat complet, decomandat, et. 2 din 4, apropiere STB. Locul de parcare inclus in pret, negociabil,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 15 Mai; 15:00
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 82.823
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.152
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.547

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Cauti oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi anunturi direct de la proprietari sau agentii imobiliare de incredere. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid un apartament cu 2 camere in Bucuresti - Ilfov

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile apartamentului, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul de 2 camere de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Inchiriaza rapid un apartament 2 camere in Bucuresti, la cel mai bun pret!