Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
720 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere,in exclusivitate,un apartament de 2 camere care este situat la etajul 10 din 11 in Ansamblul Rezidential Cloud 9, finalizat in noiembrie 2020. Aici va veti...

Suprafata 54 mp Decomandat
Bucuresti, 22 Mar, 16:18
...
380 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, zona Berceni Bld. Brancoveanu - Lamotesti, etaj 4/10, (statie STB la 1 min. pe jos), mobilat complet si modern,

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 15:27
...
900 €

apartament 2 cam., st.72 mp, et. 4/10, an 2022, mobilat si utilat complet, centrala proprie, prima inchiriere, totul absolut nou, loc parcare subsol,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 15:25
...
360 €

B-dul Nicolae Grigorescu et. 7/10, f. curat, mobilat mofern, utilat, zona verde, parc Titan Liber, chirie lunara usor discutabil.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 15:18
...
550 €

Ap 2 camere Aviatiei Aerogarii str.Marinarilor. Et 2/4 dec. cf1 st 54 mp 1 balcon Bloc din 1980 Mobilat si utilat complet, centrala termica proprie, toate utilitatile contorizate individual. Liber.

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 14:30
...
800 €

de inchiriat apartament 2 camere, parter, suprafata 75 mp, terasa curte proprie, mobilat si utilat pentru birouri, finisaje de calitate, constructie 2010, loc parcare,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Mar, 14:07
...
400 €

ap 2 cam, et 2/4, revovat, nemobilat, neutilat, particular.

Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 22 Mar, 12:55
...
370 €

Apartament 2 camere, 43 mp utili, mobilat si utilat complet, loc de parcare, et. 4, bloc stradal, 10 minute pana la metrou, disponibil imediat.

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 12:55
...
300 €

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere renovat recent si utilat complet, bloc reabilitat termic, televizor:, balcon inchis, etaj 4/8, an constructie 1988. Fara animale de companie. Incepand cu...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 12:47
...
530 €

2 camere, etajul 2 din 4, bloc cu lift, mobilat si utilat, liber de azi! va astept la vizionari.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 11:55
...
350 €

Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 4/4, mobilier modern, utilat complet, toate utilitatile, aer conditionat, termen lung

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 22 Mar, 11:32
...
425 €

1/4, cf. 1 decomandat, finisat, bloc 1986, reabilitat termic, balcon inchis, masina spalat, renovat, usa metalica, aer conditionat, loc de joaca, verdeata, pe termen lung,

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 22 Mar, 11:08
...
400 €

Militari- Virtutii,3/8,confort 1 dec,mobilat modern,centrala de bloc - caldura/apa calda tot timpul,gresie,faianta,parchet,termopane,usa met,aer conditionat,balcon inchis in termopan,tv, masina spalat

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:30
...
415 €

str. Petre Ionescu, apartament 2 camere, semidecomandat, termopane, g+f+AC, parchet, usi schimbate, mobilat si utilat complet. Bloc reabilitat termic, curat,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:27
...
480 €

Apartamentul este mobilat si utilat complet, totul este nou, proaspat renovat,dispune de centrala termica proprie. Aproape de metrou, liber,zone adiacente: Cismigiu, Romana, Unirii

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:27
...
450 €

apartament 2 camere decomandat, vis a vis de parc, str. Baladei, spatios, 55 mp, mobilat/ utilat, et. 7/10, ac, masina spalat vase, zona linistita, loc parcare ADP, 8 min. metrou Timpuri Noi sau Tineretului.

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:13
...
750 €

apartament 2 cam. 110 mp decomandat, terasa mare 24 mp cu vedere frumoasa catre centrul Bucurestiului, mobilat/ utilat, AC, centrala proprie bloc, loc parcare in complex cu bariera, 7 min. metrou Grozavesti

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:13
...
300 €

Inchiriez ap 2 cam decomandat, mobilat si utilat complet, cablu, internet, g, f, p, t, usa metalica, curat et 4 /10

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 10:10
...
350 €

apartament situat in str. Intrarea Craiovei nr. 1, Calea Giulesti, sector 6, la doua statii de autobuz, 1.6 km de metrou Cranngasi, situat SE, vedere parc. An constructie 1962, nu este incadrat risc seismic.

Suprafata 47 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 09:50
...
400 €

inchiriere apartament de 2 camere in zona Bd. Ferdinand, Gara de Est, parcul Titus Ozon, str. Caminului, semidecomandat, 48 mp, complet mobilat si utilat, liber din 1 aprilie,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 09:35
...
270 €

apartament nemobilat cu 2 camere de inchiriat, strada Cernisoara, cartierul Militari, sector 6, Bucuresti.proaspat zugravit, decomandat. Et. 4/4, balcon si spatii de depozitare, aer conditionat,

Suprafata 49 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 22 Mar, 09:25
...
650 €

ap. 2 cam., in complex Arcadia, nou, complet mobilat si utilat, masina spalat rufe, masina spalat vase, electrocasnice Franke, Bosch, loc de parcare subteran, et 2

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 08:43
...
365 €

Langa statia de metrou Titan 2 min. Izolat termic, et. 9 din 10, vedere la parc, internet, tv

Suprafata 52 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 05:23
...
1.900 RON

va ofer spre inchiriere un apartament de 2 camere, situat la etajul 10, in sectorul 6, la 5 min. de metrou Pacii,

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 23:46
...
450 €

la o distanta de 5 minute fata de metrou, va oferim spre inchiriere 2 camere cf. 1, etajul 6/8, mobilat, utilat. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, A/C. Bloc reabilitat termic,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 21:03
...
400 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/2 plus mansarda , renovat recent, bucatarie mobilata,aragaz, balcon spatios,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 20:45
...
800 €

bloc nou 2011, la 2 minute pe jos de metrou Dristor si 10 minute pe jos de Bd Decebal, mobilat lux, utilat complet, centrala proprie de apartament, 2 aparate de ac, masina de spalat vase/ rufe, smart...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 21 Mar, 19:21
...
300 €

confort 1, intrare si vedere stradala, camera video,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 19:10
...
350 €

stradal, reabilitat, etaj 8 din 10, renovat, mobilat Mobexpert si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, liber, termen lung, fara animale

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 18:21
...
600 €

particular, 2 camere cu gradina proprie amenajata in Astorium Residence, langa Ikea Pallady si amplasat in imediata apropiere de Centrul Comercial Pallady, constructie 2019, 9 min. mers statia de metrou...

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:52
...
450 €

etaj 1/2, decomandat, complet mobilat si utilat, bloc anvelopat, vedere spate, bucatarie complet echipata cu totul nou, disponibil imediat,

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 21 Mar, 17:44
...
324 €

Oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere pe Soseaua Pantelimon vav de Mega Mall,cu o suprafata de 54mp,etaj 9/10,finisat modern, parchet,gresie, faianta,termopan,usa metalica, mobilat si utilat...

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:42
...
320 €

Arcul de Triumf, apartament in vila, cp, la 5 minute de Herastrau.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:30
...
280 €

Bloc stradal ,vedere spate, etj .7 / 10, renovat ,mobilat si utilat . Bloc reabilitat termic cu utilitati mici la intretinere .Pina la parc 10 minute , Auchan 5 minute, liber.

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:25
...
450 €

apartament 2 camere la etajul 1/10, decomandat, 56 mp, laanga parcul IOR, 3 minute Metrou Nicolae Grigorescu, renovat complet modern, zugravit acum, mobilat complet modern, excelent, avans 1+1, + 50%,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 17:17
...
250 €

stradal, particular, ap. 2 camere,

Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:15
...
450 €

Zona: Brancoveanu - Str. Baltita 2, sector 4 Pret: 450 EURO/luna Etaj: 1/8 Numar camere: 2 Confort: 1 Compartimentare: decomandat Suprafata desfasurata: 59,45 mp Anul constructiei: 1986 Facilitati:...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 16:35
...
360 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat nou, renovat nou ,etaj 8/10,frigider,aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 16:13
...
430 €

Apartament cu 2 camere foarte luminos si balcon deschis lung de 12m cu acces si din living si din dormitor. Este complet mobilat si utilat! La doar 4 minute de mers pe jos de parcul Tineretului, 7 min...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 16:13
...
400 €

Apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat. In Aparatorii Patriei pe strada Panselelor la 5 minute de Metrou, 3 minute de patinoar (finalizare decembrie) si 2 minute de Facultatea Spiru Haret....

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 16:13
...
350 €

etajul 1/10, decomandat, centrala proprie, mobilat si utilat complet, geam la baie, liber de la 01.05, 1+1 garantie,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 16:09
...
350 €

super locatie, extrem de curat, mobilat / utilat complet, saltea noua, parchet masiv, usi interior lemn, spatii depozitare, acces Politehnica, Militari, Lujerului, Grozavesti, Panduri, 13 Septembrie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:56
...
230 €

inchiriere 2 camere, etaj4/10, bucatarie utilata mobilata, Tv, aer conditionat, recent renovat, camerele nemobilate imobil anvelopat, apropiere metrou,centre comerciale, pret 230e/luna, garantie 300euro

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:39
...
630 €

Etaj 1 din 2 in vila, str. Virgiliu, balcon, centrala proprie, liniste. Locuinta sau birou. Nu ofer comision agentiilor.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 15:25
...
430 €

Piata Unirii, lux Gabroveni 2 cam semidecomandat Et 4/7, lift centrala proprie apartament pe gaze amenajat si mobilat nou vedere spate, liniste termen lung, pret nediscutabil

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:50
...
1.050 €

ID intern: 311389. Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, decomandat, confort lux, situat in zona Herastrau, reper Strada Amiral Horia Macelariu, intr-un imobil construit in anul 2016,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Neutilat
Bucuresti, 21 Mar, 14:44
...
500 €

mobilat ultramodern, lux, utilat complet, foarte spatios, ac, masina spalat, lcd, dressinguri incapatoare, numeroase locuri de parcare in fata blocului, cu contract inregistrat la Financiara

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:37
...
350 €

Barbu Vacarescu, Floreasca, vis a vis de Kaufland, ofer spre inchiriere apartament compus din doua camere, nedecomandat, situat la etajul 1 din P+2. Pret 350 euro/ luna.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:37
...
400 €

Proprietar, ofer spre inchiriere un apartament cochet, proaspat renovat, compus din doua camere, baie si bucatarie (open spaces), decomandat, in suprafata de 55 mp, situat la etajul 1 al imobilului si...

Suprafata 55 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 12 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:29
...
650 €

Ion Campineanu - Sala Palatului, etajul 3, vedere pe fata, renovat complet, mobilat-utilat, bloc termoizolat, prima inchiriere. Comision 0% chirias

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:24
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.816
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 9.938
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 54.507

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 2 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 2 camere de inchiriat in Bucuresti, la cel mai bun pret!