Garsoniere de inchiriat Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
300 €

Garsoniera decomandata, mobilata si utilata, renovat 2023, etaj parter/7, aer conditionat, situata intr-un bloc reabilitat, la aproximativ 5 minute de metrou Gorjului si Armata Poporului. Comision 0%.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 20:29
...
390 €

Garsoniera in bloc anvelopat recent, renovata, mobilata si utilata complet.zugravita recent.Anul constructiei 1990. Aproape de metrou, mall vitan si Unirii Etaj 3/4

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:28
...
300 €

Garsoniera se afla stradal pe Turda, bloc mixt, decomandata, mobilata si utilata complet, cu accesul rapid la mijloacele de transport in comun, piata si metrou, si la cateva minute de mers pe jos catre...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:38
...
400 €

Centrala Proprie, Asmitha Gardens 2015 Inchiriez studio 44 mp, cu balcon, paza 24/24, Tineretului, Calea Vacaresti, bloc turn, etaj 15/25. Imbunatatiri, contorizat, AC, mobilat, utilat, parcare 70eur

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:22
...
320 €

Garsoniera finalizata in 2022 si nelocuita pana acum - primul chirias. Imobilul este situat lipit de Parcul Teilor si beneficiaza de acces facil catre zona comerciala Iris Mall - Auchan dar si catre mijloacele...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:59
...
500 €

Va prezentam pentru inchiriere un apartament tip studio situat in apropierea parcului Tineretului la o distanta de 7 minute.Suprafata este de 44m2 utili + 11m2 alocati terasei cu o priveliste panoramica.Studioul...

Suprafata 44 mp Semidecomandat Mobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:47
...
250 €

Garsoniera de inchiriat situata la etajul 2 intr-un bloc nou langa Dedeman

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 17:41
...
420 €

Plaza Residence, Faza 2, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, metrou Lujerului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:41
...
325 €

Timpuri Noi, bloc 2004, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Unirii, Nerva Traian, Gheorghe Sincai, 2 minute metrou Timpuri Noi, 7 minute metrou Tineretului

Suprafata 37 mp Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:28
...
300 €

Mihai Bravu, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Vatra Luminoasa, Obor, Pantelimon, Ferdinand, 1 minut metrou Iancului

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:28
...
300 €

Calea Calarasilor, imobil 2016, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Matei Basarab, Decebal, Piata Alba Iulia, Delea Noua, Piata Muncii

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:03
...
350 €

Plaza Residence, Faza 2, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:01
...
300 €

Mall Vitan, bloc 1995, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Nerva Traian, Timpuri Noi, 10 minute metrou Mihai Bravu

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:01
...
350 €

Vitan vizavi mall casa de pensii semistradal garsoniera decomandata 46 mp complet utilata si mobilata bloc reabilitat et 4

Suprafata 46 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:50
...
200 €

Bloc mixt de caramida, P+2, reabilitat, garsoniera renovata integral, cu centrala proprie, mobilata si utilata, fara televizor, parter fara balcon. Inchiriere pe termen lung. Disponibila imediat.

Suprafata 23 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:37
...
320 €

Garsoniera, complet utilata si echipata, strada Economu Cezarescu, chirie lunara, particular, contract la administratie. Bloc construit in 2017.

Suprafata 31 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:54
...
850 RON

bl reabilitat utilata mobilata modern acces usor ratb 3 statii de metrou titan langa faur poarta4 libera particular g f um termopane etaj 3/5

Suprafata 17 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:50
...
350 €

7/8,cf1sp,dec,40mp,bl mixt,c-tie 2002,centrala proprie,scara stradala,cu paza,vedere pe spate,renovata,mobilata,utilata complet,g,f,p,t,usa metal,aer condit,orientata pe Sud,libera, luminoasa,av 1+1.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:47
...
280 €

3/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2 lifturi, renovata, mobilata si utilata, libera, gresie, faianta, parchet, termopam, usa metalica, aer conditionat, contract...

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:47
...
650 €

Double studio. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un studio dublu, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 51 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:46
...
250 €

8 minute metrou, 6/8, cf. 1, dec., 34 mp, bloc mixt, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovata recent, libera, contract Anaf, avans 1 luna...

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:43
...
400 €

garsoniera decomandata P/3 gresie faianta parchet termopan usa metalica ,mobilata utilata complet, contorizata alarma bloc linistit pozitie foarte buna libera acces facil mijloace de transport

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:40
...
230 €

4/10, confort 2, semidec., 24 mp, bloc mixt, reabilitat termic, 2 lifturi, mobilata modern (pat matrimonial), utilata, libera, renovata fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, avans...

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
...
220 €

adiacent,Salajan, 3/10,cf.1, sdec, 32mp, bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2lifturi, mobilata modern, utilata complet, curata, gresie, faianta,parchet,termopan, usa metalica, libera, zona linistita,...

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
...
280 €

cf. 1, 6/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, ac, mobilata si utilata (masina spalat, aragaz, aspirator, frigider, internet-tv), metrou 3 min. direct proprietar

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
...
280 €

Baba Novac, dec. cf. 1, 2/p+2, imobil 2010, mobilata si utilata, centrala proprie, contorizata, internet, cablu tv, zona linistita, situata la 5 minute de metrou, tramvai, STB, disponibila

Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:10
...

garsoniera cf. 2 sporit cu imbunatatiri, proaspat zugravit, centrala apartament, et. 1/4, sector 6. Relatii la tel.:

Suprafata 27 mp
Bucuresti, ieri, 15:05
...
275 €

se poate inchiria mobilata si utilata sau nemobilata, este decomandata,et 5/10, suprafata 50 mp,lift, acces facil la magazine si mijloace de transport in comun, libera, centrala proprie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:00
...
440 €

Va propunem spre inchiriere in exclusivitate un Studio situat in complexul Ivory Residence din zona Rond OMV. Complexul are o localizare excelenta ,fiind in proxima vecinatate a zonelor de birouri- Pipera...

Suprafata 37 mp Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 14:57
...
250 €

Drumul Taberei ,o statie de Metrou Favorit, strada Cara Anghel, decomandata, bloc mixt, parter, mobilata, utilata. Se face contract ANAF. Pret nediscutabil

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:48
...
470 €

va prezentam spre inchiriere o garsoniera moderna in zona Dristor, langa Lidl, Rm. Sarat. Garsoniera este la etajul 2, in bloc finalizat in 2020, complex 17 Residence. Este complet mobilata si utilata,...

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:42
...
280 €

10 metrou Piata Muncii/ Iancului, 5 min., Mega Mall,etaj 3/10,cf.1 semidec.,32mp, 2 lifturi, orientare vest,vedere deschisa, mobilata,utilata, imb.,g,f,p, termopan,um,ac, libera, av 1+1 Contract legal

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:40
...
250 €

bloc construit nou, et.1/10, decomandata,se poate inchiria si mobilata, utilata tot nou, dar si nemobilata, libera, acces rapid la magazine si iesire spre autostrada, centrala proprie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
...
1.200 RON

Drumul Gazarului Mirador garsoniera confort 1 decomandata suprafata 33 mp mobilata utilata foarte bine intretinuta parter/7 stradal acces la mijloace de transport magazine

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:26
...
320 €

Garsoniera mare moderna mobilata si utilata complet pe blvd Constantin Brancoveanu la 10 minute de metrou.Contract inchiriere min q an inregistrat la ANAF. Pret neg tel.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
...
450 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera situata in Intrarea Dr. Iacob Felix, Etaj 2/10, renovata complet lux, mobilata Mobexpert, IKEA si utilata complet, moderna, totul nou. Costuri de intretinere...

Suprafata 25 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:17
...
500 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera moderna, complet mobilata si utilata, situata la intersectia dintre bd. Natiunile Unite si bd. Libertatii, cu loc de parcare. Garsoniera este situata la etajul...

Suprafata 33 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:16
...
330 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera de 40mp, renovata complet, mobilata modern, utilata complet, situata pe Calea Mosilor stradal, la intersectia Calea Mosilor cu Eminescu, langa Pizza Hutt, la 50m...

Suprafata 37 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:15
...
1.500 RON

Militari Lujerului garsoniera confort 1 decomandat, etaj 5/10, mobilata si utilata complet.Garsoniera se afla la 3 minute distanta de statia de metrou Lujerului si hypermarketul Cora Lujerului. Puteti...

Suprafata 31 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:58
...

spatioasa, balcon, renovata, decomandata, mobilata, utilata, TV led, masina spalat, frigider, G+F+P, 1 minut pana la metrou. Particular. 1 luna+1 luna.

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:39
...
1.500 RON

garsoniera cf. 1 decomandat, p/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, contract Anaf, avans 1+1,

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:27
...
1.300 RON

garsoniera are suprafata de 18 mp, este la etajul 2, bloc cu 4 etaje, utilata complet, renovata recent, nu s-a locuit dupa renovare. Se afla la 1 minut de piata, la 1 minut de statie de RATB 381 si capat...

Suprafata 18 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20
...
300 €

Drumul Taberei/ Compozitorilor, 7-8 minute Metrou Favorit, Apartament 2 Camere, mobilat-utilat complet, toate utilitatile , liber, disponibil imediat,

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:11
...
200 €

Garsoniera cf1 dec, 5/8 mobilata, utilata, renovata recent, zugravita, tv, masina de spalat, g+f+p+t+um, libera, avans 1+1

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
...
850 RON

proprietar, 10 min. metrou Brancoveanu, cf. 3,17 mp, p/4, aragaz cu butelie, frigider, mas. spalat, televizor, apometre, apa si caldura Radet, fara animale de companie, termen lung (1 an), 1+1 garantie,

Suprafata 17 mp Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:59
...
350 €

Imobiliare Solution Group va oferta spre inchiriere o garsoniera situata in complexul Rezidential ISG Residence 3,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:58
...
250 €

Cartierul Latin, etajul 3/7, decomandata, 60 mp, centrala proprie, mobilata si utilata complet, aer conditionat, libera, 1+1 garantie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:49
...
275 €

Garsonierea parter, decomandat, bloc nou, mobilat nou, centreala proprie, pret 275 euro luna, plata 1 luna plus 1 luna

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:48
...
299 €

inchiriez garsoniera zona Lacul Tei-Barbu Vacarescu, Str. Aromei, renovata recent, la 5 minute Parcul Circului/Parcul Tei, decomandata, suprafata aprox. 30 mp, etaj 1/4,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:40
...
330 €

garsoniera foarte mare, bloc nou, et. 6, complet mobilata si utilata, aer conditio bacon mare, mobila noua, lift, loc parcare, lux, 15 min. metrou Aparatorii Patriei, 1 min. tramvai, 10 min. Kaufland,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:38
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 11.804
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 1.186
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 6.645

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare de inchirieri garsoniere Bucuresti

Daca esti in cautare de inchirieri garsoniere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de garsoniera pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau moderna, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste o garsoniera de inchiriat in Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede garsoniera de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile de inchirieri garsoniere Bucuresti dupa:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla garsoniera
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul garsonierei (decomandata / semidecomandata)
  • mobilata / nemobilata sau partial mobilata
  • optiuni interior (daca este dotata cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid garsoniere de inchiriat Bucuresti la cel mai bun pret!