Garsoniere de inchiriat Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
250 €

parc, 31 mp, sd, gresie, faianta, parchet, um, mobilata (pat, dressing), utilata, libera, intrare stradala, piata, scoli, Plazza Mall

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri; 10:57
...
310 €

etaj 5/10, proaspat igienizata, mobilata si utilata, um, ac, tv, curata, disponibila termen lung, Contract Anaf, ideala cadre MAI/ MAPN, avans 1+1. Comision agentie 50%, vecinatati: Pipera, Floreasca,...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 10:26
...
350 €

garsoniera este situata intr-un bloc nou, mobilata si utilata complet, dispune de centrala termica proprie, etaj 5, aproape de metrou, libera. Zone adiacent Lujerului,Grozavesti, Politehnica

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri; 10:24
...
350 €

garsoniera confort I decomandata, mobilata tineresc etaj 2/8, bloc mixt, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri; 10:08
...
250 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera deosebita situata in ansamblul rezidential Vox Park din orasul Magurele. Garsoniera este pozitionata la etajul 3 si masoara 35 mp suprafata utila totala.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, ieri; 10:06
...
1.300 RON

metrou 1 Decembrie inchiriez garsoniera mobilata. Termen lung

Suprafata 20 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 09:55
...
350 €

Compania imobiliara Apulum 94 va propune spre inchiriere o garsoniera situata pe Bd Timisoara, intre Afi Cotroceni si Plaza Romania, intr-un bloc de garsoniere mai retras fata de artera principala. Garsoniera...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri; 09:52
...
350 €

Compania imobiliara Apulum 94 va propune spre inchiriere o garsoniera situata pe Bd Timisoara, intre Afi Cotroceni si Plaza Romania, intr-un bloc de garsoniere mai retras fata de artera principala. Garsoniera...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri; 09:49
...
800 RON

Rahova 3 min. tramvai 32, fara garantie, atentie: este camera separata, spatioasa, in vila, mobilata nou, tineresc, cheie pe usa, bucatarie comuna, conditii bloc, liniste, foarte curat. Plata lei. Atentie:...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 08:38
...
370 €

direct proprietar, dec., Banu Manta, adiacent P-ta Victoriei, Divan Ikea nou, ac nou, proaspat zugravit, mobilat si utilat, 9 min. metrou (P-ta Victoriei/ Basarab), 5 min. Parc Kiseleff, garantie 1 chirie...

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 08:08
...
350 €

36 mp, dec., cf. I, balcon, 3/4, bloc mixt, reabilitat termic, linistit, renovata, mobilata si utilata complet, fara mucegai sau insecte, proprietar, contract ANAF, usor negociabil,

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Mai; 22:18
...
300 €

la 5 minute de statia de metrou Eroii Revolutiei, parter in vila, intrare separata si baie proprie, wi-fi, pentru o singura persoana fara animale de companie, la inchiriere se plateste o luna chiria si...

Suprafata 28 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 22:07
...
300 €

contract ANAF, str. Inginerilor Tei, cf.1 sporit, 42 mp, et. 5/10, mobilata, utilata, AC, TV, 2 lifturi, 1-2 fete sau cuplu, fara animale, nefumatori, pret negociabil, agentie, comision 40%,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 21:36
...
290 €

particular, garsoniera amenajata lux, mobilata, utilata, cablu, poze reale, bloc civilizat, statie autobuz 10 m, metrou. Doresc inchiriere minim 1 an si multa seriozitate. Doresc chiria lunar plus o luna...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 20:48
...
300 €

mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conD., aragaz, frigider, LCD, masina de spalat, termen lung, avans 1 l+1 l,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Mai; 20:43
...
330 €

Mall Vitan, mobilata modern, utilata complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Nerva Traian, Timpuri Noi, 10 minute metrou Mihai Bravu

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Mai; 19:52
...
450 €

Novum Residence, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Splaiul Independentei, Regie, 7 minute metrou Grozavesti,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Mai; 19:49
...
1.000 RON

Inchiriez garsoniera la curte, utilitatile incluse in pret, garsoniera este mobilata, zona Giurgiului Toporasi,

Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 19:49
...
400 €

Studio Tineretului, transformat din apartament 2 camere. Apartament superb. Localizare extraordinara. An 1984, decomandat, et. 7/10, su - 56 mp, complet mobilat si utilat.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 20 Mai; 18:01
...
300 €

super oferta, garsoniera renovata, mobila Ikea, confort 1 utilata complet, etaj 3/6, incalzire cu centrala proprie pe gaz, aer conditionat, masina de spalat, plita, cuptor cu microunde cablu, net

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Mai; 16:39
...

Pavelescu Adriana inchiriez garsoniera cf. II;

Bucuresti, 20 Mai; 16:29
...
220 €

ocazie, moderna, cocheta, 16 mp, totul cu gust, modern, electrocasnice noi, aer cond., ideal cuplu, etaj 1/4, bloc civilizat, reabilitat termic, incalzire electrica, merita vazuta, termen lung, agentie,...

Suprafata 16 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 20 Mai; 16:03
...
280 €

garsoniera dubla, cu centrala termica proprie, cu living si bucatarie deschisa, plus dormitor separat, baie cu dus, etaj 2/7.

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 20 Mai; 15:47
...
1.299 RON

garsoniera cf. 1, et. 7/10, foarte curata, zugravita, mobilata clasic, utilata stare buna, bloc civilizat, chiar la gura de metrou. Libera. Cu ctr. ANAF.

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Neutilat M 1 min.
Bucuresti, 20 Mai; 15:06
...
350 €

garsoniera 35 mp, et 1/2 in vila, mobilata, utilata complet, p, g, f, t, ac. Proaspat zugravit. Acces imediat la metrou, STB, anvelopata. Internet inclus. Termen lung. Libera. Urgent,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 20 Mai; 14:54
...
300 €

mobilata si utilata complet, proaspat renovata, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat. Aproape de metrou, libera, zone adiacente Politehnica, Crangasi, Drumul Taberei,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 20 Mai; 14:44
...
400 €

Oferta Elogy Imobiliare. Rams Residence studio 47 mp, bloc nou vizavi de Cora Pantelimon, metrou la 2 min., incalzire prin pardoseala, centrala termica, aer conditionat, mobilat, utilat,

Suprafata 47 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 14:25
...
220 €

centru, particular, exclus agentii,utilate, mobilate, conditii bune, zone linistite, g, f, termopan, ac, aproape de transport, net, frigider, usa metalica, poze pe facebook: bnbn10, 1+1+utilitati,

Suprafata 23 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Mai; 14:12
...
275 €

libera din 10.06, ocazie, moderna, mobilata,utilata complet, incalzire prin pardoseala electric,aer conditionat, tv, pat de mijloc, izolata termic, calduroasa, bloc cu gaze, super conditii, persoane serioase!

Suprafata 25 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 20 Mai; 14:06
...
280 €

decomandata, spatioasa (44 mp), etajul 5 din 8, mobilata si utilata complet, aer conditionat, balcon inchis, zugravita acum, apropiere: metrou Muncii (3 minute), Vatra Luminoasa, Decebal

Suprafata 44 mp Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Mai; 13:40
...
280 €

mobilata si utilata modern, confort 1, stradal,balcon mare,45 mp, bloc reabilitat termic, gresie faianta, termopan, aer conditionat,et 10, libera,termen lung

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 20 Mai; 13:21
...
280 €

decomandata, spatioasa (44 mp), etajul 5 din 8, mobilata si utilata complet, aer conditionat, balcon inchis, zugravita acum, apropiere metrou Muncii (3 minute), Vatra Luminoasa

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 20 Mai; 13:21
...
300 €

inchiriez garsoniera 2000, curata, libera,

Suprafata 40 mp Mobilat
Bucuresti, 20 Mai; 13:20
...
250 €

Proprietar inchiriez garsoniera libera complet utilata si renovata in 2024. Pret usor negociabil.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Mai; 13:00
...
270 €

1Mai et 6/10, confort 1 semidecomandata, mobilata utilata parchet nou, aer cond,Tv, masina de spalat, balcon logie, bloc cu 2 lifturii, este libera , la 10 min de metrou.

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Mai; 12:59
...
250 €

Va oferim o garsoniera cocheta situata la Piata Romana langa gura de metrou, proaspat zugravita, mobilata si dotata cu aer conditionat, tv plasma, masina de spalat, cuptor cu microunde, frigider, plita,

Suprafata 21 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 20 Mai; 12:51
...
1.000 RON

Proprietar inchiriez garsoniera renovata, stradal, mobilata, libera, tv, cablu tv, mobila noua.

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Mai; 12:50
...
300 €

ofer spre inchiriere garsoniera confort 1/ decomandata, etaj 4/7, mobilata, utilata nou,aspirator, tv, masina spalat cu uscator, bloc nou, toate utilitatile, avans 2 luni+1 luna garantie, Strada Weiner...

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:28
...
250 €

Str. Soldat Tudor Ion, garsoniera etajul 7/10, semidecomandata, izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata, aer conditionat, canapeaua se va cumpara, curat, termen lung,

Suprafata 17 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 20 Mai; 12:27
...
400 €

Chirie lunara 400 E, et.2 /10 Liber, prima inchiriere, totul nou. Ff frumos, 3 min.pana la metrou. Bucatarie inchisa, balcon 8 mp, videointerfon, cablu tv internet parcare in fata balconului, cu blocator...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:27
...
330 €

et. 8/10, mobilata si utilata, bloc curat si civilizat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, renovata. 5 min. metrou Tineretului. Usor negociabil.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:15
...
340 €

confort 1, mobilata si utilata modern, recent renovata, apropiere metrou (5 min.), spatioasa si luminoasa, toate utilitatile, usor neg.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:13
...
350 €

confort 1 sporit, gresie, fainta, parchet, termopan, mobilata si utilata complet, moderna, spatioasa (45 mp), luminoasa, zona linistita

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:02
...
320 €

Proprietar garso TITAN renovata, complet utilata masina de vase, de rufe, cuptor,plita, aspirator, TV led, frigider, 3 dresinguri, 2 canapele, moderna, locatie de exceptie

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:00
...
900 RON

inchiriez garsoniera

Bucuresti, 20 Mai; 11:57
...
200 €

metrou, 10 minute, bloc reabilitat termic. Renovat acum, mobilat si utilat totul nou. Are caldura, gaze, apa calda. Este libera,

Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 11:47
...
1.500 RON

cf. 1, 35 mp, parter, 8, dec. mobilata, utilata, tv, spatioasa, 1-2 fete, doamne, eventual animalut, agentie

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:42
...
1.500 RON

cf.1, 32 mp, et.1/10, sd., mobilata, utilata, renovata, ac, tv, maxim 2 pers. fara animale, nefumatori, cu job, termen lung, agentie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:40
...
1.000 RON

buna ziua, ofer spre inchiriere o garsoniera, bl. I4, etaj 7, Galati, vedere spre parc Viva, mobilata si utilata complet.

Suprafata 25 mp Decomandat Mobilat Utilat
Galati, 20 Mai; 11:39
...
1.300 RON

zugravita acum, situata langa parc, stb 93, metrou, cf.1 sporit, 38 mp, et.3/4, dec, mobilata, utilata, ac, tv, maxim 2 pers. fara animale, agentie

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:38
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.573
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 18.094
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 9.993

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare de inchirieri garsoniere Bucuresti

Cauti garsoniere de inchiriat in Bucuresti - Ilfov? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de garsoniera pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau moderna, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid o garsoniera sau un studio, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai repede garsoniera de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile de inchirieri garsoniere Bucuresti dupa:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla garsoniera
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul garsonierei (decomandata / semidecomandata)
  • mobilata / nemobilata sau partial mobilata
  • optiuni interior (daca este dotata cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Gaseste simplu si rapid garsoniere de inchiriat Bucuresti la cel mai bun pret!