Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
490 €

Inchiriez apartament cu 2 camere (55 m2) situat la parter inalt, intr-un bloc nou, construit in 2022 care face parte din Caisului Residence, complex rezidential din zona Theodor Pallady, sector 3.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 25 May, 18:52
...
350 €

proprietar, ofer spre inchiriere apartament de 2 camere, zona Tei, bloc 1986, et. 2/8. Apartamentul este liber, utilat, mobilat, cu imbunatatiri si foarte curat. Fara agentii, intermediari,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 18:20
...
629 €

langa parc IOR si la 5 min. de metrou Dristor, mall, piata, scoala si gradinita langa bloc. Apartament liber, complet dotat, pe o scara curata si linistita. Loc parcare,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 18:04
...
410 €

Sos. Colentina in complexul RoseGarden, Metrou Obor 7 min. Pipera 7 min. parter/9, in planul doi, beneficiind de liniste, priveliste frumoasa, centrala de bloc, terasa mare, paza BGS 24/24, liber 1 iunie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 25 May, 18:01
...
300 €

Inchiriez apartament nou, construit 2022, cu 2 camere, etaj 1, decomandat, mobilat, totul este nou, loc de parcare, la 5 min de statia de autobuz si magazin in fata blocului .

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 25 May, 17:55
...

Inchiriez Garsoniere. Apartamente 2-3 camere, mobilate, utilate, totul nou , direct de la proprietar, preturi avantajoase. Blocuri noi, prima chirie.

Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 17:15
...
400 €

2 camere, decomandat, proaspat renovat, loc parcare, mobilat/ utilat complet, scara moderna, foarte curata, bonus abonament tv si internet incluse in pret,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 25 May, 16:34
...
340 €

2 cam, decomandat, utilat mobilat complet, modern, bloc nou, cartier plin de tineri, vecinatate mall, restaurante, metrou la 5min mers pe jos, et1/5 lift, curat, vedere stradala, costuri intretinere mici,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 16:25
...
1.800 RON

apartament decomandat 2 camere, et. 2/8 intersectie Miciurin, Ion Mihalache, mobilat pt. locuit, sunt particular. Nu colaborez cu agentii imobiliare,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 16:18
...
490 €

Inchiriere apartament 2 camere - Mutare Rapida - Pret 490 euro/luna Va prezentam spre inchiriere un apartament spatios, pozitionat in apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, la doar 7-8 min mers...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 14:52
...
300 €

2 camere cf. 1 mobilat, utilat, zugravit renovat recent, 7/10, tv, masina de spalat, liber, avans 1+1, stradal 2 minute de metrou,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 14:43
...
770 €

gradina de 56 mp, parter/7 etaje, lux, totul nou, loc de parcare suprateran, amenajat cu designer, mobilat si utilat modern, livingul si bucataria au iesire pe teresa, gradina, liber

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 14:36
...
400 €

Proprietar, ofer spre inchiriere un apartament cochet, proaspat renovat, compus din doua camere, baie si bucatarie (open spaces), decomandat, in suprafata de 55 mp, situat la etajul 1 al imobilului si...

Suprafata 55 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 12 min.
Bucuresti, 25 May, 14:30
...
550 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament modern si elegant situat intr-un bloc nou construit in 2014, la doar 30 metri de mers pe jos de gura de metrou Mihai Bravu. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 25 May, 13:59
...
550 €

Lujerului, 21 Residence, imobil 2018, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, boxa, adiacent Militari, metrou Lujerului, Iuliu Maniu

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 13:49
...
400 €

Mall Vitan, bloc 1995, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, pozitie deosebita, adiacent Nerva Traian, Mihai Bravu, Timpuri Noi

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 25 May, 13:47
...
400 €

Dorobanti, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Magheru, Bd. Dacia, Calea Victoriei, Universitate, A.S.E.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 25 May, 13:47
...
700 €

Residence Apartamentul propus spre inchiriere se afla in complexul Ivory Residence, la etajul 1 intr-un bloc finalizat in anul 2022. Este complet mobilat si utilat, dispune de un loc de parcare si de...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 13:45
...
400 €

Apartamentul de 2 camere se afla la etajul 10/10 plus etaj tehnic, este semidecomandat, complet mobilat si utilat. Este proaspat renovat si se afla la prima inchiriere.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 13:35
...
675 €

Va propunem spre inchiriere un apartament compus din 2 camere, decomandat, etaj intermediar - 7/11, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, loc parcare subteran, imobil nou-2022, aprop.metrou.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 25 May, 13:25
...
310 €

Se inchiriaza mobilat si utilat. 310 euro cu toate utilitatile incluse, respectiv: curent, gaz, internet , cablu tv si intretinerea vor fi incluse in chiria lunara. 1 luna + 1 luna garantie.

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Ilfov, 25 May, 13:05
...
600 €

Pipera, 5 min. rond OMV,apartament spatios, curat, 70 mp, are parcare subterana. Vecinatati Baneasa, Aviatiei. Metrou Aviatorilor, Victoriei.Vecinatati: Floreasca, Dorobanti, Lacul tei.Este liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 13:05
...
480 €

apartament 2 camere, etajul 2 in vila boutique P+2E. Imobilul a fost renovat complet, exterior si interior, finisaje de exceptie, au CT individuale, ac, mobilat complet, modern

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 12:25
...
350 €

apartament cu 2 camere stradal, parc Plumbuita 5 min., metrou Obor 15 min., bloc reabilitat termic, mobilat, complet utilat cu electrocasnice noi, zugravit recent, imb: g, f, t, um, ac, liber, av. 1+1,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 12:21
...
850 €

2 camere Cortina North Pipera, semidecomandat, mobilat utilat complet, prima inchiriere, totul nou, loc de parcare subteran, disponibil imediat.

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 25 May, 12:15
...
350 €

Ap 2 cam situat in Complex Fortuna la hp/8 imobil din 2008, 72 mp utili, loc de parcare privat, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, centrala proprie, mobilat si utilat integral, masina de spalat

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 25 May, 12:10
...
570 €

ap. 2 cam. decomandat Dristor Baba Novac Residence, 62 mp complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, termopan, ac, balcom, 5 min. metrou Dristor,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 25 May, 12:10
...
330 €

Ap de 2 cam Ghencea Valea Furcii, St 77 mp situat la Hp/3 al unui imobil din 2009, parcare subterana, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat integral.

Suprafata 77 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 12:10
...
500 €

K-Imobiliare va ofera spre inchiriere un apartament superb, mobilat, utilat, cu o terasa de 22 mp, zona extrem de linistita, intr-un complex rezidential de lux. Costuri mici intretinere, acces facil.

Suprafata 46 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 25 May, 11:55
...
350 €

confort 1, etaj 5/8, suprafata 65 mp, constructie 2008, bloc reabilitat, 2 lifturi, balcon, centrala proprie, mobilat, utilat, zona buna, linstita, contorizat, pret 350 euro,

Suprafata 65 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 11:49
...
430 €

inchiriere, apartament 2 camere, confort 1, suprafata 60 mp , balcon de 7 ml ,inchis cu termopan, semidecomandat, ej 7/10, curat, g, f ,p,t, um, bloc.reabilitat mobilat utilat.

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 11:43
...
430 €

inchiriere apartamet 2 camere, confort 1, suprafata 60 mp, balcon de 7 m, inchis cu termopan, semidecomandat, ej 7/10,curat, g, f ,p,t, um, bloc reabilitat termic,

M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 11:39
...
570 €

ap. 2 cam., 45 mp, etaj 1/3, bloc 1965, renovat recent, prima inchiriere, nu este pet friendly, orientare est, priveliste spate (liniste, lumina), contract minim 1 an, declarat la Anaf,

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 25 May, 11:31
...
350 €

Apartament 2 Camere,Panduri-Academia Militara,Cotroceni/Afi Cotroceni, decomandat. mobilat-utilat , aer conditionat, toate utilitatile, liber, disponibil imediat. Agentie Imobiliara . comision 50%.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 25 May, 11:25
...
1.500 RON

10/10, semidecomandat, parc IOR, imbunatatiri, mobilat, utilat, curat, metrou Nicolae Grigorescu, exclus animale de companie,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 25 May, 11:20
...
1.000 RON

libera, in vila mixta,conditii bloc,et. 1/1,i zolata,curata,civilizata,intretinere rezonabila, imbunatatita,mobila moderna, utilata, aer,interfon,doar persoane serioase,oferta reala, rog seriozitate!

Suprafata 25 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 25 May, 11:20
...
400 €

aer conditionat, anvelopat termic, liber, exclus agentii, pret/lunar,

Decomandat Mobilat
Bucuresti, 25 May, 10:50
...
490 €

loc de parcare Titan- Evocasa Armonia, 2011,2cam, loc parcare subteran, langa parcuri (Titanii,IOR), metrou, scoli si gradinite. Ap,mobilat si utilat lux,cu mobilier personalizat, beneficiaza de facilitatile...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 25 May, 10:50
...
390 €

apartament renovat cu centrala proprie situat la etajul 4/6 al unui bloc situat pe Maria Rosetti, cu suprafata de 52mp, balcon, camere nemobilate, bucatarie mobilata si utilata, birouri sau locuinta

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 10:32
...
550 €

Agentia noastra va propune spre inchiriere un ap de 2 camere dec,mobilat complet in ASL Residence vis a vis de primarie,parcul carol,cu loc de parcare inclus

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 May, 10:00
...
320 €

decomandat, etaj 7/10, cu 2 lifturi, mobilat si utiat, amenajat cu termopan, parchet, aer conditionat, usa metalica, geam la baie, situat aproape parcul Moghioros, langa metrou Romancierilor., STB.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 25 May, 09:46
...
50 RON

Inchiriere tot sezonul, Super Ocazie inchiriez apartament cu 2 camere semidecomandat, 2 paturi, 4 persoane, perioada 1 Iunie-1 Septembrie, Complexul Teilor Costinesti dotat cu piscina exterioara, loc...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Constanta, 25 May, 09:03
...
380 €

Bd. Timisoara et. 5/10, bloc nou, centrala termica, bucatarie open space, are loc de parcare, liber, apropiere Lidl, Profi, Penny, contract Anaf, exclus animale de companie, apropiere Mall Plaza.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
2.000 RON

2 cam. Crangasi mobilat, utilat, centrala, et. 1/8, curat renovat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 24 May, 23:13
...
500 €

2 camere, confort 1, decomandat, parter/3, liber, mobilat, utilat, finisat modern, 60 mp, bloc 2016, balcon, geam baie, 1 loc parcare subteran, centrala proprie, internet, frigider, masina de spalat,...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 24 May, 21:15
...
330 €

2 camere, la 5 minute de metrou 1 Mai.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 24 May, 21:10
...

Apartamentul este mobilat si utilat complet, gradina este amenajata cu dale si gazon, liber imediat, are actele. Linia de metrou circula in directia: Sudului, Brancoveanu, Eroii Revolutiei, Tineretului....

Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 24 May, 21:05
...
400 €

apartament 2 camere 50 mp, recent renovat, totul este nou, nu a mai fost locuit, etaj 7/8, an bloc ~ 1986, 2 lifturi pe scara. Se inchiriaza mobilat si utilat complet,

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 May, 19:55
...
350 €

M 036 Apartament 2 camere, Titan, Metrou 1 Decembrie 1918 (1min), Bd. Theodor Pallady. 42mp, semidecomandat, etaj 3/10, lift, bloc reabilitat termic, scara renovata, apartamentul este renovat recent,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 18:39
...

etj 3/3 intr-un imobil. Living-ul este alaturat bucatariei deschise, bucataria fiind utilata. Dormitorul este spatios si are incorporat in perete. Pretul este usor negociabil, garantie 2 luni de chirie;

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 24 May, 18:30
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.178
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 90.072
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.247

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 2 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 2 camere de inchiriat in Bucuresti, la cel mai bun pret!