Inchirieri Apartamente 2 Camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
...
500 €

loc de parcare Inchiriez apartament 2 camere zona Eroilor, Facultatea de Medicina, Calea Plevnei, la 5 minute metrou Eroilor, bloc reabilitat termic; renovat recent, semidecomandat, suprafata aprox. 55...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:35
...
550 €

totul nou. Inchiriez apartament 2 camere, Baneasa, prima inchiriere, decomandat, suprafata aprox. 52 mp, etaj 3/4, complet renovat, mobilat si utilat nou, lux si modern,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 14:35
...
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Coletina, Teiul Doamnei, Str. Nada Florilor, renovat recent, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 56 mp, etaj 2/8,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 14:35
...
399 €

Inchiriez apartament 2 camere, zona Floreasca-Barbu Vacarescu nr. 139, suprafata utila 46 mp, decomandat,etaj 2/3.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:35
...
400 €

10/10, dec., mobilat modern, utilat complet, 72 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, bloc reabilitat termic, pozitie superba, luminos, balcon mare, vedere...

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 14:25
...
400 €

6/6, cf1, sdec,85mp, balcon mare tip terasa, vedere stradala, fara risc, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, curat,liber, g+f, parchet din lemn masiv, partial termopan, usa metal, contract la Anaf,...

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:23
...
500 €

ID intern: 310851. Va propunem spre inchiriere un apartament cu doua camere spatios si luminos, renovat in anul 2020. Complet dotat si mobilat, cu mobilier, aparate electronice, electrocasnice, instalatii...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 14 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:13
...
350 €

stradal, 8/8,cf1, semidec,54mp, vedere stradala,bl. reabilitat termic, luminos, mobilat modern, utilat,curat, gresie,faianta, parchet,termopan,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf, avans 1+1,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:13
...
350 €

Carol, restaurant Burebista, ap. 2 cam decomandat, mobilat si utilat, spatios, vedere mixta, 2 balcoane, spatii depozitare, bloc reabilitat, aproape RATB, metrou 10 min, Universitate,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:54
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Complex Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat, aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 13:51
...
400 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 1 min metrou, Kaufland, cf 1, decomandat, etaj 1/4, bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, ac, um, 2 tv, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, agentie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 13:50
...
350 €

semistradal, 8/8+ et.tehnic, cf1,dec, 56mp,bl 1982, reabilitat termic,curat, mobilat decent, utilat complet, liber,vedere superba, luminos, geam la baie, g+f+p+t, usa metal,aer condit, zona linistita,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:46
...
1.600 RON

Campia Libertatii, Parc, Baba Novac, BCR,2/10,cf.1, nemobilat, bucatarie mobilata, utilata,gresie,faianta, parchet, termopan,usa metalica,masina de spalat,bloc in reabilitare termica,contract ANAF,liber,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat partial M 13 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:45
...
390 €

Proprietar ofer ap.2 camere dec mobilat si utilat modern orientat spre Biserica Luterana situat la et 1/8 fara risc seismic unde va puteti bucura de toate oportunitatile locatiei ultracentrale

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 13:25
...
520 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Vitan Mall - Timpuri Noi, Etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat nou, lux, renovat nou, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet,...

Suprafata 64 mp Decomandat M 7 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:03
...
370 €

Metrou Dristor, bloc 1986, reabilitat termic, 6/8, spatios, luminos, renovat si mobilat modern, repartitoare apa si caldura, ac, loc parcare in fata blocului,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 12:51
...
375 €

Dimitrie Leonida, la 1 min. de metrou, bloc nou, loc de parcare in curte, etaj 2 din 3, balcon generos, poate fi mobilat la cerere,

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial M 9 min.
Ilfov, 23 Mar, 12:35
...
500 €

particular, inchiriez apartament situat pe Calea Calarasilor, etaj 7, renovat, mobilat si utilat modern, centrala proprie, 2 aparate ac, 2 lcd, masina de spalat, plita/ cuptor electric, hota, frigider.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 12:24
...
300 €

inchiriez apartament cu 2 camere, et 3/10, mobilat, utilat, in zona Constantin Brancoveanu intersectie cu Nitu Vasile. Apartamentul este liber, a fost zugravit si igienizat de curand. Blocul este stradal,...

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 23 Mar, 12:01
...
425 €

este un apartament confort 1, parter inalt, mobilat modern, proaspat renovat, parchet, usi noi, geam aerisire la baie, canapele din piele, liber,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 11:56
...
1.600 RON

proprietar inchiriez apartament doua camere decomandate, et. 1/10 in zona Spital Sfantul Pantelimon, mobilat utilat, 1600 ron. O chirie si o garantie. Rog fara animale de companie,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 11:50
...
800 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Unirii - Piata Alba Iulia, Etaj 4/8, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, merita,apropiere Decebal,Vitan

Suprafata 64 mp Decomandat M 12 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:57
...
570 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, totul nou, modern, cochet, complet refacut, semidecomandat, la doar cateva minute de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:56
...
700 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, modern, decomandat, bloc 1980,  balcon pe toata suprafata apartamentului,la doar 1 minut de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 65 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 2 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:56
...
390 €

Inchiriere apartament 2 camere, cochet, centrala proprie, bucatarie utilata si mobilata, partial mobilat, la doar cateva minute de parcul Icoanei.Acces rapid mijloace de transport. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 10 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:56
...
499 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, cochet, modern, totul nou,de calitate, decomandat, acces rapid mijloace de transport. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:56
...
1.700 RON

ap. 2 camere, mobilat, utilat, curat, pt. o persoana nefumatoare si fara animale de comp.,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 10:55
...
300 €

etaj 3 din 8, aer conditionat, contorizat, apropiere mijloace de transport, metrou, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 10:32
...
600 €

ap. 2 cam., 45 mp, etaj 1/3, bloc 1965, renovat recent, prima inchiriere, nu este pet friendly, orientare est, priveliste spate (liniste, lumina), contract minim 1 an, declarat la Anaf,

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:28
...
300 €

Rahova- Dumnbrava Noua 1985, 2/8, 2c, mobilat utilat, 1+1 garantie

Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 10:05
...
420 €

Parc Verdi, nemobilat apart 2 cam dec,et 2, renovat, termopan, parchet, usa metalica, centrala, geam la baie, zona linistita,Lacul Floreasca, aproape RATB, Cal floreasca la 2 min, 5 min Mall Promenada

Suprafata 53 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 23 Mar, 10:02
...
430 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 23 Mar, 09:53
...
350 €

et 3/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice si mobilier relativ noi, dormitor cu pat matrimonial si dressing, bucatarie complet utilata, balcon generos, 3-5 min Parc si Metrou, Contract...

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 23 Mar, 09:52
...
350 €

Inchiriez apartament cu terasa, mobilat, utilat, in cartier 23 August, vis-a-vis de parcul pantelimon. Pt detalii sunati la numarul din anunt.

Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 09:46
...
245 €

27/03/23 mobilat, metrou 5min Farm. Tei, Dristor mocheta, fara parchet, bloc nereabilitat, gresie, lift, mobilat. Fara agentii.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 09:35
...
360 €

confort 1, etaj 2, mobilat si utilat modern, masina de spalat, TV, parchet, termopan,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 09:28
...
350 €

Decebal - Voronet, inchiriez 2 camere, et. 4/4, mobilate, utilate, zugravit proaspat. Fara fumatori (orice fel de fumatori) si animale de companie.

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 23 Mar, 09:00
...
1.300 RON

inchiriez apartament cu 2 camere, open space, complet mobilat si utilat, balcon, centrala proprie. Plata se va face 1 luna avans + 1 luna garantie. Rog seriozitate, multumesc

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 23 Mar, 08:34
...
450 €

Sun Plaza, str. Lunca Barzesti, amplasat langa delta Vacaresti, apartament 2 camere, mobilat utilat nou-modern, etajul 2/5, constructie finalizata in 2017, centrala termica, 2 AC, 5 min. metrou,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 23 Mar, 08:09
...
390 €

Biserica, Ap 2 camere mobilat, utilat, renovat proaspat, cu finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, tapet, AC, bar in sufragerie, ideal pentru locuit, et 4/8, liber.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 23 Mar, 08:05
...
300 €

Mobilat si utilat cum se vede in poze. Oportunitate pret modest

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 05:33
...
550 €

langa padure, Privighetorilor, proprietar comision 0%, complet mobilat si utilat, dressing, terasa 10 mp, 2 aere conditionate, loc de parcare in complex. Costuri mici intretinere,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 23:15
...
500 €

de inchiriat apartament 2 camere si apartament tip 2 camere cu gradina proprie in complexul Astorium My Home. Blocul se afla situat la 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 21:15
...
1.150 €

inchiriere apartament 2 camere lux in Asamblul One Towers, Nicolae Caranfil nr. 74, etaj 7, mobilat si utilat lux,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 21:05
...
500 €

bloc 2022, parter, 2 cai de acces, statie STB, loc parcare. Apartament cu 2 cam., centrala proprie, AC, baie completa. Blocul se afla pe Bd. Mircea Veroiu acces Baneasa - str. Biharia sau Campul Pipera,

Suprafata 82 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 22 Mar, 20:59
...
1.250 €

inchiriere apartament 2 doua camere in Complex One Herestrau Plaza, Zagazului 21-25, lux, mobilat si utilat lux, etaj 5/9,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Mar, 20:26
...
350 €

Metrou, apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, etaj 2, situat la 2 minute de metrou,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 22 Mar, 20:10
...
300 €

apartament cu 2 camere, circular-decomandat, etaj 1/10, cu suprafata de 54 mp cu balcon, mobilat si utilat complet: masina de spalat rufe, frigider, aragaz, tv lcd. Agentie, liber pentru vizionari,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:53
...
570 €

Agentie imobiliara, 2 camere decomandat, 2/5, bloc 2015, centrala termica, loc parcare subteran, bucatarie inchisa, balcon, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilat+utilat modern, aer conditionat,...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 22 Mar, 17:26
...
480 €

Agentie imobiliara 2 camere decomandat, parter/4, renovat 2021, termopan, parchet clasic, gresie, faianta, mobilat+utilat modern, plita, cuptor, hota retractabila, frigider incastrat, masina de spalat,...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 22 Mar, 16:29
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.071
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 603
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 9.938

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 2 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 2 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 2 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 2 camere de inchiriat in Bucuresti, la cel mai bun pret!