CERTIND SA - Organism de Certificare

Certificare Proces Sau Serviciu

Serviciile/procesele care sunt proiectate, prestate/desfasurate, utilizate, pot genera o serie de preocupari din partea utilizatorilor si a societatii in general. Aceste preocupari sunt legate de securitate, sanatate, impact asupra mediului, adecvare la conditiile declarate de prestatorul de seviciu sau de cei care desfasoara procesul.

Certificarea serviciilor/proceselor este o activitate de evaluare a conformitatii de terta parte in raport cu cerintele referentialelor declarate de prestatorii de sevicii/ cei care desfasoara procese ( standarde, documente normative, specificatii tehnice, etc).

Schema de certificare care se aplica pentru certificarea serviciilor/ proceselor cuprinde si determinarea caracteristicilor acestora prin: incercare, inspectie, verificarea proiectului, alte activitati de determinare - de exemplu verificarea, dupa caz, in functie de serviciu sau proces si cerintele de referinta.

Galerie foto
  • ...