Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Drept Civil

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează rela?iile social-patrimoniale ?i nepatrimoniale stabilite între persoane fizice ?i/sau juridice ce se află pe pozi?ii de egalitate juridică, chiar când una dintre păr?i este statul (ca persoană privată ?i nu ca autoritate publică).

Echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare într-o serie vastă de opera?iuni specifice, ca de exemplu:

 • Apărarea dreptului de proprietate privată;
 • În materie de carte funciară;
 • Ac?iuni posesorii;
 • În materie de succesiuni;
 • Ie?iri din indiviziune (Partaj);
 • În materie de răspundere civilă contractuală ?i delictuală;
 • Transimisiune Creanţe (Cesiune de crean?ă, Preluare de datorie);
 • Transformarea obligaţiiloe (Nova?ia);
 • Redactare, modificare ?i negociere a diferitelor contracte speciale;
 • Ac?iuni în nulitatea actelor;
 • Ac?iuni în constatare;
 • Ac?iuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune ?i accesiune;
 • Ac?iuni în preten?ii;
 • Ac?iuni posesorii;
 • Procedura divorţului;
 • Măsuri asigurătorii ?i provizorii;
 • Cereri de valoare redusă;
 • Procedura Ordonan?ei de plată;
 • Procedura ordonan?ei pre?edin?iale;
 • Acţiuni în evacuare;
 • Plângeri contraven?ionale;
 • Procedura recunoa?terii hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • Exproprieri;
 • Executări silite;
 • Contesta?ii la executare;
 • Tranzac?ii;
 • Legalizarea hotărârilor judecătore?ti;
 • Negocieri;
 • Alte cereri.
Galerie foto
 • ...