Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Insolventa si Recuperare creante

Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 29 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: „Insolven?a este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficien?a fondurilor băne?ti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide ?i exigibile, astfel:

 • insolven?a debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scaden?ă, nu a plătit datoria sa fa?ă de creditor; prezum?ia este relativă;
 • insolven?a este iminentă atunci când se dovede?te că debitorul nu va putea plăti la scaden?ă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băne?ti disponibile la data scaden?ei.”
 • Echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare  în cauzele privitoare la:

  • Societăţile  aflate în stare de insolvenţă sau faliment;
  • Creditorii societătii insolvente ori falimentare în vederea recuperării creanţelor în cadrul procedurilor de insolvenţă, incluv în faza Contestaţiilor la tabelul creanţelor debitoarei.
  • Atragere a răspunderii personale a administratorul / asociatul societaţii falimentare pentru datoriile  societăţii insolvente.
  • Anularea actelor frauduloase;
  • Procedura dizolvarii şi lichidarii societăţilor comerciale;
  • Procesul de v?nzare de bunuri în cadrul executărilor silite.

  De asemenea oferim servicii juridice privitoare la:

  • Asistarea şi reprezentarea clientilor la Adunările creditorilor, în cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar / lichidator.
  • Reprezentarea clientilor în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi aranjamente de plată.
  • Asistarea în procesul de restructurare şi de negociere a diveselor aspecte legate de debitele comerciale.
  • Soluţionarea contestatiilor la tabelul creantelor.
  • Asistarea şi reprezentarea intereselor creditorului/debitorului în raporturile cu creditorii, administratorul judiciar / lichidator şi judecătorul sindic pe parcursul întregii proceduri.
  • Reprezentare în relaţia cu eventualii cumpărători de bunuri proprietate a societăţilor comerciale aflate în situaţii financiare dificile.

  De asemenea, echipa noastră acordă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare în cauze privitoare la recuperări creanţe şi debite civile:

  • Avocatii nostri ofera asistenta juridica pentru recuperarea creantelor civile provenind din:
   • împrumuturi nerestituite la scadenţă;
   • facturi neachitate la scadenţă;
   • constituirea unor gajuri şi/sau ipoteci;
   • plata unor drepturi salariale;
   • plata unor lucrari de antrepriză;
   • datorii provenind din mosteniri;
   • datorii provenind din contracte de inchiriere / vanzare-cumparare.
  • Obţinere de informaţii detaliate legate de asociaţii, administratorii, fondul de comerţ, eventualele garanţii reale constituite asupra bunurilor debitorului.
  • Verificarea existentei unor alte încercari de executare silită asupra debitorului.
  • Verificarea existentei unei eventuale deschideri a procedurii insolvenţei asupra debitorului.
  • Redactare somaţii de plată catre debitori.
  • Redactare notificari către debitori.
  • Reprezentarea clientului în relatia cu debitorul în vederea gasirii unei soluţii amiabile.
  • Rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor civile prin procedura medierii
  • Urmarirea plătii creanţelor civile de catre debitori
  • Sesizarea în scris a angajatorului debitorului.
  • Asistenţa juridică la executarea silită at?t pentru creditori cat şi pentru debitori.
  Galerie foto
  • ...