Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), adesea numită informal „Curtea de la Strasbourg”, a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Cur?ii este să vegheze la respectarea prevederilor Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare.

Sistemul de protec?ie a drepturilor ?i libertă?ilor fundamentale introdus de Conven?ia Europeană a Drepturilor Omului (Conven?ia) se întemeiază pe principiul subsidiarită?ii. Este, în primul rând, de competen?a statelor păr?i la Conven?ie să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu ?i-au respectat obliga?iile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdic?ia statelor păr?i la conven?ie

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, atât pentru reclamanţi cât şi pentru terţii intervenienţi, cu privire la:

  • Analizarea condiţiilor de admisibilitate a cererii.
  • Oportunitatea formulării plangerilor;
  • Procedura şi durata acesteia;
  • Redactarea plângerilor individuale;
  • Întocmirea actelor şi a documentelor necesare pe tot parcursul procedurii;
  • Şustinerea demersurilor juridice pentru executarea hotararii favorabile de catre autoritatile nationale
Galerie foto
  • ...