Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Drept Penal

Echipa noastră poate acorda Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentare persoanelor fizice /persoanelor juridice (şi a reprezentantilor acestora), în faţa organelor judiciare, pe tot parcursul:

 • Urmăririi penale (audierilor, confruntărilor, măsuri preventive, asigurătorii, a expertizelor, încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, ş.a);
 • Camarei preliminare;
 • Judecăţii (Fond/Apel/Căi extraordinare de atac);
 • În procedurile procesuale ulterioare (Liberare condiţionată, Contestaţii la executare, Contopiri, Recunoaştere hotărâri judecătoreşti străine, Reabilitare, ş.a).
 • Eforturile noastre se materializează prin elaborarea de apărări şi strategii complexe, redactarea de cereri, memorii, plângeri precum şi orice alte documente necesare.

  De asemenea, oferim asistenţă şi reprezentare în domeniul Dreptului penal al afacerilor, persoanelor fizice si juridice cercetate pentru săvarşirea de infractiuni la Legea societăţilor comerciale, a pietei de capital şi a altor legi cu incidenţă în domeniul comercial.

  Asistenţa în domeniul dreptului penal al afacerilor se realizeaza şi prin activitatea de prevenţie, prin oferirea de consultanţă (opinii juridice) şi redactarea de memorandumuri înainte de derularea unor operaţiuni comerciale.

  Galerie foto
  • ...